Tweede Kamerleden zijn mediajunks – 4

Soms is het fijn om geen gelijk meer te hebben. Vorig jaar heb ik drie keer een stevig aantal kamervragen bestudeerd. Ik kwam toen tot de zogenaamde Constante van Steeph:
Het werk van Nederlandse Tweede Kamerleden wordt altijd voor driekwart bepaald door de media.

Deze constante blijkt niet meer zo constant te zijn. Bij mijn laatste meting van 202 kamervragen uit mei en april kwam ik uit op 65%. Een verbetering dus en dat mag ook wel eens gezegd worden.
Afijn, hier de scores per partij:

Partij     Kamervragen     Nav mediabericht
PVV 30 83%
CDA 35 77%
SGP 4 75%
GL 18 72%
SP 37 70%
D66 12 67%
PVDA 21 62%
PvdD 32 50%
VVD 18 50%
CU 6 50%
Verdonk 3 33%


Overigens geeft me dit wel de gelegenheid om een fraai initiatief (opnieuw) te introduceren. Op Sargasso hebben we al een paar keer aandacht besteed aan het zwaar verouderde parlementaire documentatiesysteem Parlando. Geencommentaar was vorig jaar al in staat om het directe linken voor elkaar te krijgen, waarvan dankbaar gebruik gemaakt werd.
Nu is Ikregeer.nl een stevig stap verder gegaan. Niet alleen kan alles nu direct gelinkt worden, je kan ook stemmen op kamervragen, reageren en abonneren op de antwoorden van kamervragen. En gelijk wat handige overzichten van wie de meeste kamervragen stelt en welke dossiers actief zijn. Heel veel voorzieningen die het leven van online volgers van de Tweede Kamer aanzienlijk vergemakkelijken.
Hulde dus voor Ikregeer.nl. Ik hoop dat hierdoor meer mensen eens van wat naderbij kennis zouden nemen van wat er allemaal gebeurd in Den Haag.

Als afsluiter een paar vage kamervragen die ik bij het verzamelen van de getallen tegenkwam:
Er staan onbegrijpelijke dingen op het rijbewijs.

Kennelijk is het wel godslastering als je jezus aan een hondenriem afbeeld.
En het was toch de bedoeling dat Pabo studenten strenger op wiskunde beoordeeld zouden worden? Maar kennelijk ook weer niet te streng.

Update 15-05-2008: Andere benadering van de getallen door Peter.

 1. 1

  Blijkbaar hebben de SGP, de PvdA, PvdD, het CDA, GroenLinks en de CU je artikel destijds verkeer begrepen: ze zijn aanzienlijk meer vragen gaan stellen, met de media als bron.
  De Constante van Steeph kan zo nog een historisch parlementair verschijnsel worden.

 2. 2

  Niet om het één of ander Steef, maar wat is er nou precies mis met het stellen van een vraag naar aanleiding van een mediabericht? Denk je niet dat sommige berichten worden gemaakt naar aanleiding van een tip van politici? Of ben je soms tegen de media? Of tegen vrije nieuwsgaring? Je hebt de pose van een fokking GroenLinks-muurbloem. Makes me sick.

 3. 4

  @Sailor: Er is an sich niets mis met het stellen van kamervragen naar aanleiding van een bericht in de media. Dat is ook niet mijn punt (als je de voorgaande edities gelezen had).
  Mijn punt is dat het overgrote deel van de kamervragen gedreven wordt door mediaberichten. Mediaberichten die vaak de waan van de dag weergeven en meestal betrekking hebben op incidenten.
  De politici zijn zo dus bezig met het volgen van hypes (waarschijnlijk in de hoop hiermee te scoren bij de mensen die de hypes ook in de media voorbij zien komen).
  Natuurlijk zijn bepaalde berichten in de media juist wel relevant om opgepakt te worden. Journalisten doen waardevol werk om zaken boven tafel te halen die anders verborgen zouden blijven. Maar het citeren van een ongeluk met een brommer in Bussum of uitspraak zoveel van een irrelevant persoon voegt niets toe aan het politieke debat.
  In mijn ogen moeten politici toch veel meer bezig zijn met lange termijn en grote lijnen. Maar daar komen ze steeds minder aan toe. En door die vloed aan kamervragen over incidenten, zijn ministeries ook bezig veel tijd (en geld) te besteden aan zaken die of toch niet opgelost kunnen worden (buiten bereik invloed overheid NL) of waarvan het oplossen kostbaar is en ten koste gaat van andere zaken.
  En ja, een heel incidentele keer wordt een bericht gemaakt naar aanleiding van een tip van een politicus. Maar als dat 1 op de 100 keer is, dan is dat veel.

  Ter afsluiting, jouw laatste twee zinnen vallen nou niet bepaald binnen de categorie “constructieve discussie”. Is het soms niet toegestaan een andere mening dan de jouwe te hebben?

 4. 5

  Is het absolute aantal vragen n.a.v. mediaberichten niet een betere maat? Als je maar 4 vragen stelt, waarvan 3 n.a.v. mediaberichten (zoals de SGP), dan valt moeilijk vol te houden dat ze achter elke hype aan gaan, ondanks dat ze heel hoog scoren op de constante van Steeph.

  Het wordt pas hyperig als een partij heel veel vragen stelt die bijna allemaal op mediaberichten gebaseerd zijn. Want dan kan het bijna niet anders dat daar ook ongelukken met brommers in Bussum en zo tussen zitten.

 5. 7

  @Cancel: Uh, begrijp je punt niet. De cijfers staan er toch? Als er 202 vragen gesteld zijn (soms ondertekend door meerdere partijen) en 65% is naar aanleiding van een mediabericht, dan zijn dat dus 131 vragen. En zo kan je dat per partij bekijken.
  Ja, natuurlijk zegt het minder als een partij minder vragen stelt. Maar kijk dan ook naar de eerdere tellingen en zie of het toch een trend is.

 6. 8

  Als je de fractiegrootte in aanmerking neemt en het aantal gestelde vragen omrekent naar het aantal fractieleden, kan je uit de cijfers afleiden dat de PvdD de meeste vragen heeft gesteld en daarbij ook het hoogste scoort als het om “media-vragen” gaat (conclusie gebaseerd op het totaal van de 4 rapportjes van Steeph, omgerekend naar rato van het aantal fractieleden).

  In totaal heeft de PvdD 140 vragen gesteld, Dat is genmiddeld 70 per fractielid.
  De SP heeft veel meer vragen gesteld (278) maar scoort een gemiddelde van 11 per lid.
  Het CDA stelde 145 vragen, wat dan gemiddeld 4 per lid is.

  Met die methode blijken CDA en PVDA erg lui te zijn. Grootste fracties, minst gemiddelde aantal vragen per fractielid.

  De VVD lijkt de enige partij te zijn die (in absolute zin) een dalende trend aan “media-vragen” laat zien. De rest zwalkt op en neer.

 7. 9

  @Peter: Het is gebruikelijk dat oppositiepartijen meer vragen stellen.

  (En voor wie zin heeft, lees gerust eens door de vragen van de PvdD. Ik vind dat ze hun doel voorbij schieten. Deze aanpak zorgt voor een botte bijl.)

 8. 10

  @8: De vraag is dan wel of het gerechtvaardigd is om de grootte van de fractie in de kamervragen te betrekken (afgezien van het werk dat individuele kamerleden moeten verzetten om 70 kamervragen op te stellen in twee maanden tijd).

  Mij lijkt dat elke fractie, ongeacht de grootte, net zozeer zijn eigen standpunten heeft (danwel dingen uit de samenleving signaleert) en dus ongeacht de fractiegrootte een gelijke kans op een “nuttige” (even in inconcrete, objectieve en dus vrijwel onmeetbare zin bedoeld) kamervraag heeft.

 9. 11

  @9 en 10: Natuurlijk zeggen de cijfers zelf niks, als het om “de kwaliteit” gaat. Zijn het zinnige vragen? Is de democratie of het landsbestuur erbij gebaat? Dat is veel relevanter.
  Het gaat niet om de productiecijfers, maar om de effectiviteit.

  Maar ik denk dat de aanhangers van de PvdD blij zijn dat hun vertegenwoordigers zo aan de weg timmeren. Of de CDA en PvdA-fans ook blij zijn dat hun vertegenwoordigers het kabinet nagenoeg “ongevraagd” aan het werk laten?

  Hier (voor de lol) het volledige overzicht. Afhankelijk van je mening over de kwaliteit van de vragen kun je beoordelen wie de meeste zin of onzin produceert:

  Fractie Vragen score per lid
  CDA 41 SP 278 PvdD 70
  PvdA 33 PVV 169 D66 26
  SP 25 CDA 145 SGP 24
  VVD 21 PvdD 140 PVV 19
  PVV 9 VVD 136 GL 19
  GL 7 GL 131 SP 11
  CU 6 PvdA 108 Verdonk 9
  D66 3 D66 79 CU 7
  PvdD 2 SGP 47 VVD 6
  SGP 2 CU 44 CDA 4
  Verdonk 1 Verdonk 9 PvdA 3

 10. 13

  @7:

  Het klopt dat het te berekenen is uit jouw gegevens. Het ging mij erom dat jij het daar niet op rangschikt en het niet als maatstaf gebruikt. Jij vind het percentage kennelijk een betere maat en ik ben het daar niet mee eens.

 11. 14

  @Cancel: Ah, op zo’n manier. Sorry, dan had ik het verkeerd begrepen.
  Het rijtje op volgorde van aantal kamervragen puur op basis van mediaberichten:
  CDA 27
  SP 26
  PVV 25
  PVDD 16
  GL 13
  PVDA 13
  VVD 9
  D66 8
  CU 3
  SGP 3
  VERDONK 1

 12. 15

  @14:

  Behalve dat het CDA waarschijnlijk een klein beetje wordt overgewaardeerd door hun grote, krijg je nu een lijstje dat beter bij mijn gevoel aansluit. De SP, PVV en PVDD lijken me inderdaad redelijk hypegevoelige partijen. Een stuk meer dan bijvoorbeeld de SGP, GL en D66 die zijn gedaald t.o.v. jouw originele rijtje.

 13. 16

  de Constante van Steeph lijkt mee een goed instrument voor een eerste indruk. ook eye-opener voor kamerleden, trouwens. het wachten is op een minister die zegt: geachte voorziter van de TK, ik doe het vragenuurtje voortaan met de hoofdredacteuren van de vooraanstaande kranten, bladen en sites en als het aan de orde is kunnen we af en toe een kamerlid erbij uitnodigen.
  voor enig vervolgonderzoek zou het leuk zijn te kijken of de mediabron uitsluitend geciteerd wordt als inleiding of echt de aanleiding vormde voor de vraag. de RVD zou daar eens naar kunnen kijken, maar die handschoen pakken ze ongetwijfeld niet op….

 14. 17

  @hanedop: zo uit mijn hoofd zit er bij ongeveer 10 procent van de vragen n.a.v. een mediabericht nog wat nader onderzoek of een verwijzing van een kamerlid bij.