Toevoegen fluoride aan drinkwater wordt in Engeland gezien als inbreuk op vrijheid