Toekomstvisie op transport in Europa mist focus?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

In 2050 mogen benzine- en dieselauto’s niet meer de Europese steden in. Dit is één doel uit de toekomstvisie op transport in de Europese Unie. Het moet koolstofarmer, efficiënter en minder afhankelijk van het buitenland. De transportsector is de enige sector die achterloopt bij de Kyoto reductiedoelen. De Europese wegen slibben langzaam dicht en de EU haalt 84% van haar olie van buiten Europa [check die facts]. De Roadmap to a Single European Transport Area in 2050 moet hier verandering in brengen met doelen als: vliegtuigbrandstof minstens 40% koolstofarm, een 40% emissiereductie in de scheepvaart en de helft van het vracht- en personenvervoer van de weg af naar het spoor en water. Het overkoepelende einddoel is 60% minder CO2 uitstoot in 2050. Het bijbehorende white paper [pdf] kiest echter nog regelmatig voor een middle of the road strategie. Zo mogen individuele lidstaten niet volledig overschakelen op elektrisch rijden of juist biobrandstof want dan zijn ze niet meer compatibel met de rest. Klinkt redelijk maar er mist een overtuigende eensluidende visie en bij divergentie dreigt het verlies aan kracht op de afzonderlijke paden. Belangengroepen tuimelen inmiddels over elkaar heen om hun zaak te bepleiten. Zo ziet autofabrikant Ford niets in het verbod op benzineauto’s in steden en claimt ePURE de brancheorganisatie van Europese ethanolproducenten nu juist grote kansen voor biobrandstoffen. Wordt vervolgd…

Reacties (9)

#1 JSK

Het is niet efficient om de uitstoot reducties te willen bewerkstelligen in de transport sector. De vraag naar auto’s en autokilometers zal alleen maar toenemen naarmate het inkomen stijgt. Het laaghangende fruit zit in de industrie en de elektriciteitssector.

 • Volgende discussie
#2 Loupe

Misschien moeten we de gedachte heroverwegen dat het ook in de toekomst houdbaar blijft dat iedereen een persoonlijk transportmiddel van >1000kg bezit en er ook voldoende energie kan worden gevonden/opgewekt om die zware apparaten te blijven voortstuwen vanwege transportbehoeftes zoals het dagelijkse woon-werkverkeer.

Zo heel ethisch of moreel verantwoord vind ik het niet om binnen enkele generaties de fossiele brandstofvoorraad, die in miljoenen jaren is opgebouwd, er doorheen te jagen omdat de mensen die nu leven zichzelf zo graag voortbewegen in zware kolossen met brandstofmotoren.

Wie weet wat voor moois toekomstige generaties nog hadden kunnen verrichten met dit energie-kapitaal dat wij zo achteloos verkwanselen, onder andere in onze glimmende bolides.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 qwerty

De titel zou moeten zijn ‘Toekomstvisie op Europa mist focus’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 lmgikke

60% reductie is op verschillende manieren te halen.

1. De olie is dan op, problem solved…..

2. Vraag reductie, door de hoge olieprijs storten we in een crisis zonder dat we weer opkrabbelen, problem solved……..

3. We weten dat het een van bovenstaande gaat worden, maar dat krijgen we natuurlijk niet verkocht aan de kiezer. Maar ja die wil wel dat we iets doen. En dan krijg je dit soort voorstellen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Share

De overheid bestuurt er alvast lekker op los. Bravo aan onze leiders. Is veur mekaar nie zeikuh jonguh.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Maxm

Toekomstvisie op transport in Europa mist focus visie

Toekomstvisie op transport in Europa mist visie

Toekomstvisie op transport in Europa mist visie

Toekomst op transport in Europa mist

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Hans Verbeek

De wal keert het schip.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Fukushiman

In Japan is er dan weer focus, zo’n 20 dagen na de beving+tsunami gaat men de informatie organiseren: http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/29/japan-lost-race-save-nuclear-reactor

Waar ZIJN al die sociale media revolutionairen overigens gebleven in deze kwestie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Levi

is Fukushiman een bot van Retecool? en vanwaar die sneer naar ‘sociale media revolutionairen’?

 • Vorige discussie