Tien ongevraagde adviezen aan de Belgen (Deel 7)

GeenCommentaar geeft de Belgen geheel ongevraagd advies hoe hun crises op te lossen. Daarom presenteren wij tien tips om Belgie er weer bovenop te helpen. Eerder zagen we deel zes, vandaag is de zevende tip aan de beurt.

7. Laat gezondheidszorg en sociale zaken aan de gewesten.

(Foto: Flickr/THEfunkyman)

Dit is een grote Vlaamse eis in het conflict rond de Belgische staatshervorming, en grotendeels terecht (in tegenstelling tot sommige andere). Het huidige systeem zorgt ervoor dat de federale regering de rekening moet betalen voor de uitgaven die de Vlaamse en Waalse gewesten doen. Dat stimuleert niet bepaald tot efficiëntie en kostenbesparing. Geen wonder dat de federale regering nauwelijks geld heeft, in tegenstelling tot Vlaanderen. Het is niet meer dan redelijk dat de gewesten (Vlaanderen en Wallonie dus) van een beperkt budget zelf hun zaakjes op orde moeten krijgen. Uiteraard binnen federale richtlijnen èn met de nodige solidariteit van de rijkere delen naar de armere. De Vlamingen zullen er dus ook niet onderuit komen hierbij (andermaal) een zak geld op tafel te leggen. De Walen daarentegen worden zo gedwongen eindelijk bijvoorbeeld eens serieus werk te maken van stimulering van werklozen, naar Vlaams voorbeeld.

  1. 1

    En dan? Worden de uitkeringen in Vlaanderen hoger dan in Wallonië? En krijg je alleen een uitkering als je voldoende Vlaams spreekt? Worden Vlamingen die een ongeluk in de Ardennen krijgen geweigerd in Waalse ziekenhuizen? Het lijkt me beter juist alles op federaal niveau te trekken.