Teleac gebruikt feiten en meningen door elkaar

Kijkt u eerst even naar deze uitzending van Teleac (voor maatschappijleer op HAVO/VWO, klassen 4 tot en met 6).
Get Microsoft Silverlight

In deze uitzending zijn de uitspraken van onderzoekers en deskundigen (bv de Ruiter) gelijkgeschakeld aan de mening van een politicus (Eerdmans). Ze worden naast elkaar gezet alsof het twee even zware kanten zijn van een inhoudelijk debat door ze het stempeltje “oneens” en “eens” te geven. Terwijl de een zich baseert op onderzoek en de ander uiting wil geven aan gevoel.
Volgens mij kan je niet spreken van fatsoenlijk onderwijs wanneer je feiten en meningen niet uit elkaar houdt. Hopelijk vatten de leerlingen die dit zien de slotboodschap van Rob Wijnberg.

En als je dan toch voor een politicus kiest, waarom dan iemand die landelijk uitgeschakeld is? Namens wie spreekt hij?

 1. 1

  Microsoft Silverlight en Ubuntu Linux is niet echt een handige combinatie, maar ik wil best wat ongeïnformeerde mening spuien.

  Dit is het grote probleem van het beperkte begrip van het fenomeen ‘hoor en wederhoor’ bij veel journalisten. In een poging objectief en onbevooroordeeld over te komen en uit angst om voor ‘linkse kerk’ of ‘fascistische xenofoob’ te worden uitgemaakt, wordt tegenover iedere bewering een tegengestelde mening gezocht.

  Veel minderheidsstandpunten die volkomen terecht door slechts een minderheid worden verkondigd krijgen daardoor veel te veel aandacht. Als die minderheid dan maar hard genoeg schreeuwt, krijgt de kijker/lezer/luisteraar de onterechte maar begrijpelijke indruk dat hij/zij moet kiezen tussen twee standpunten die ongeveer even veel kans hebben om juist te zijn of om een compromis tussen beide aan te hangen.

 2. 3

  Even terzijde, @Spam, De laatste Moonlight, 2.2 of 2.99.0.3 (beta) draait dit filmpje gewoon hoor. Zelfs op een P4 met Puppy…

  Verder kunnen mensen het nog altijd oneens zijn met wat de uitkomst v/e onderzoek maatschappelijk zou moeten impliceren, ook al zijn de uitkomsten zélf feiten. (Ok, in dit geval is de kans daarop vrij klein, maar het kan in andere gevallen vaak wel makkelijk.) Door de kopjes is het ook wel duidelijk wie wie is.

 3. 4

  Als ze later groot worden krijgen ze ook te maken met allerlei figuren waarvan het lijkt alsof ze feiten weergeven.
  Ik kan er zomaar een noemen.

  Het is juist goed dat ze zoiets krijgen. Je hebt ook nog een leraar.

 4. 5

  @Elin: Maar dat is precies het probleem met dit stuk. Er worden feiten gepresenteerd, geen visie of keuze en daarna wordt een mening (een wens) gepresenteerd op dezelfde wijze. Het wordt gebracht als “de een zegt dit, de ander dat”. Dat levert verwarring op. De wetenschapper geeft de feiten of resultaten van onderzoek. Punt. Daarna mogen meerdere politici zeggen, ik maak liever die of die keuze of ik geef daar en daar voorrang aan. Maar dat is niet hetzelfde.
  Precies hetzelfde probleem in het klimaatdebat. Wetenschappers zeggen dat het gaande is, politici zeggen dat ze het er niet mee eens zijn, het krijgt evenveel gewicht.

  @vandyke: Dan veronderstel je dus dat de leraar ze er op zal wijzen dat er twee dingen door elkaar lopen? Nogal een aanname.

 5. 6

  pFFFF….

  Een beetje GeenStijl dit. GS zoekt overal vermeende linksigheid en linkse voorkeuren en hier wordt in een behoorlijk politiek korrekte Teleac-documentaire rechtsigheid gezochtheid die er echt niet inzit.

 6. 7

  Wijnberg dringt de arme scholiertjes trouwens ook een mening op: hij legt uit hoe de emotionele component uit de rechtspraak is verdwenen, en dat dat goed is omdat rechters anders willekeurige strafmaten zouden gaan hanteren.

  Daarnaast zegt hij dat mensen met een ‘onderbuikgevoel’ vaak vinden dat straffen te laag zijn. Vervolgens koppelt hij die twee zaken en suggereert dat een onderbuikgevoel – een emotie dus – dus maar beter niet gevolgd kan worden. Maar de willekeur in de hoogte van straffen en de hoogte zelf zijn twee verschillende dingen. De zogenaamd ‘rationele’ strafmaten kunnen – bv door ontwikkelingen in de maatschappij – gevoelsmatig als structureel te laag ervaren worden.

 7. 8

  @Steeph; Volgens mij leef jij in een soort droomwereld waar politici hun beleid op de wetenschap stoelen ofzo. Vanuit het perspectief van een politiek gekleurde beleidsmaker zijn beide meningen wel degelijk even relevant. En eigenlijk ben je een beetje een anti-democraat als je dat anders vindt.

 8. 9

  @Abt; Zolang het begluren van blote mannen op een prive-plek niet tot bestraffing leidt, en het begluren van halfblote vrouwen op een publieke plaats wel, hoeft de rechtspraak er echt geen fluit aan te doen om het gevoel in stand te houden dat het allemaal volstrekte chaos is, daar in de burelen. En of die chaos nu gebaseerd is op emotie of niet, maakt dan eigenlijk geen flikker meer uit.

 9. 12

  @KJ: Dat is niet de essentie van het stuk. Politici mogen alles als input gebruiken en dan zelf hun conclusies trekken en met een standpunt komen.
  Echter, wanneer je de indruk wekt (en dat gebeurt hier) dat wetenschap ook maar een mening is (en jij doet hetzelfde) dan diskwalificeer je de wetenschap. Sterker nog, je ondermijnt daarmee het redelijke debat.
  Het zou zo moeten zijn dat de feiten de basis zijn van het debat, dat daar geen discussie over is. De discussie moet gaan over wat je er dan vervolgens mee doet of welke keuzes je maakt. Dat is politiek.

  @Anoniem: Dit heeft niks met links/rechts te maken. Dat is wat jij er van maakt. Dit heeft te maken met het vervuilen van wat de verlichting ons gebracht heeft.

 10. 13

  Tegenover een mening, zoals die van Eerdmans moet je een andere mening zetten. Niet een verhaal over wat feitelijk het geval is geweest of hoe iets werkt. Wat mij betreft is het totaal verkeerd in elkaar gezet:
  – eerst een verhaal over het justitie e.d. feitelijk werkt, en feiten over welke straffen hoe vaak uitgedeeld worden
  – dan een discussie over welke soort straffen wenselijk zijn.

  Door alles door elkaar te mengen vind inderdaad vervuiling plaats. Juist in de huidige tijd is het hard nodig dat men leert onderscheiden tussen feitelijke informatie en opinie.

 11. 15

  @Karel: Even los van het punt dat het hier niet gaat over wel of niet zwaarder straffen maar over mening versus feit, ben ik niet onder de indruk van het aangevoerde bewijs.
  Dus jij stelt 1 artikel in Time uit 1 land tegenover een berg aan andere bewijzen?

 12. 16

  in Nederland hebben we scholen die gebaseerd zijn op geloof, niet feiten. Dat lijkt me veel ernstiger, begin daar maar eens mee.

 13. 17

  @ Steeph

  1)
  Als het klopt dat zwaardere straffen wel degelijk tot minder criminaliteit leiden dan zijn de uitspraken van Eerdmans geen meningen, maar feiten en derhalve relevant voor deze discussie. Dan kun je dus niet meer stellen dat TELEAC feiten en meningen door elkaar heen laat lopen.

  2)
  Dat stuk in Time is o.a. gebaseerd op het boek van socioloog Tuft, die er onderzoek naar heeft gedaan. Het gaat dus om meer dan alleen een artikel in een tijdschrift.
  Bovendien is het belangrijk om er nog eens op te wijzen dat ideologische verblinding een rol kan spelen bij criminologen die ontkennen dat de strafmaat een directe en uiterst logische invloed heeft op het totale aantal gepleegde misdaden. Vanwege de negatieve gevolgen van gevangenisstraf voor de betrokken criminelen wordt dit effect vaak weggemoffeld. (Bij veel statistisch onderzoek kun je bewijzen wat je van plan was te gaan bewijzen.) Dit punt staat ook in het Time-stuk vermeld.

 14. 18

  @karel

  Bekijk eens de afleveringen van RVU God bestaat niet. Hoogleraar neurologie over bewustzijn en ons onderbewustzijn. Daarin wordt er heel wetenschappelijk beschouwt of straffen zin heeft of niet.

 15. 19

  @lmgikke
  Het is echt heel eenvoudig: iemand die in de bak zit kan geen nieuwe misdaden plegen. De maatschappij wordt daarmee beschermd. Als je de strafmaat verhoogt, is de maatschappij langer beschermd. Met bewustzijn en onderbewustzijn heeft het niets te maken. Dat speelt pas nadat de gevangene weer een vrij man is.

  Niettemin wil ik die RVU-docu best even kijken.

 16. 20

  Bij veel statistisch onderzoek kun je bewijzen wat je van plan was te gaan bewijzen

  Nee. Je moet vantevoren je hypothese en je betrouwbaarheidsinterval zo definieren, dat op grond van de meetgegevens de hypothese zowel verworpen als bevestigd kan worden. Alleen dan doe je ‘eerlijk’ statistisch onderzoek.

  Daarin wordt er heel wetenschappelijk beschouwt of straffen zin heeft of niet.

  Je kunt alleen wetenschappelijk ‘bewijzen’ dat straffen zin heeft, als je vantevoren definieert wat een zinvol resultaat van een straf is. Maar wat je een zinvol resultaat vindt, is altijd een politiek-ideologische keus.
  Het vergeldingsprincipe wordt in de politieke linkervleugel bv. meestal minder belangrijk geacht dan de succesvolle reclassering van veroordeelden die een gevangenisstraf hebben uitgezeten. Een alleszins verdedigbare stelling, maar niettemin politiek-ideologisch.

 17. 21

  @Steeph: Wetenschap is zo ontzettend niet onfeilbaar, dat het niet haalbaar is om geen discussie over de feiten te laten bestaan.
  Wetenschappers zijn ook maar mensen, kijk alleen maar naar de post van vandaag over boter vs. margarine.
  Wetenschappelijke inzichten veranderen over de tijd.
  Waardevrije wetenschap is een illusie.