Tegenzinnen | Het rechtse meerderheidskabinet Wilders I

Laten we duidelijke taal spreken, kijken naar de feiten en zeggen waar het op staat.

We tellen om te beginnen even de stemmen, als Verhagen de daad bij het woord voegt telt het kabinet er 76, een meerderheid in het parlement. Niet op alle punten misschien, maar wel waar het gaat over de 18 miljard bezuinigingen en zeker waar het iets met hoofddoekjes te maken heeft. Alle serieuze politieke onderwerpen zullen vallen onder deze twee categorieën. Dat betekent dat het grootste deel van het kabinetsbeleid door een meerderheid gesteund zal worden. Bovendien meldde Wilders gisteravond tussen neus en lippen door dat hij het wel oneens kan zijn met de afspraken in het regeerakkoord, maar dat hij ‘het kabinet er niet op naar huis zal sturen’.
Dus laten we het beestje gewoon bij de naam noemen, het wordt een meerderheidskabinet.

Dat meerderheidskabinet zal rekenen op alle partijen aan de rechterkant van het spectrum, waarschijnlijk zelfs de SGP. Een rechtser kabinet is simpelweg niet denkbaar. Dus in weerwil van Maxime’s PR-techniek kunnen we het niet anders dan een rechts kabinet noemen.

En dan de naam. Traditiegetrouw moeten we het vernoemen naar de man die de touwtjes in handen heeft en, tja, dat zijn niet Rutte en Verhagen. Buiten dat Wilders wel de credits zal opeisen voor ‘zijn beleid’, geen verantwoordelijkheid draagt voor het kabinet, of zijn bewindslieden en de vrijheid behoud naar hartelust te schieten, heeft hij nog een groot voordeel. Inhoudelijk kan hij vanuit de oppositie het kabinet zowel rechts als links inhalen. Rechts door zijn oude wijsheden over de islam te verkondigen en links door het over de zorg, de AOW-leeftijd en ouderen te hebben.

Het is zonneklaar, als dit kabinet er komt, wordt het vanuit het parlement geleid, door de man naar wie we het dan ook maar moeten vernoemen. Daarom zal het bij geboorte heten: het rechtse meerderheidskabinet Wilders I.

 1. 2

  Ik viel ook al een tijdje over de frase “ontzettend ingewikkelde uitslag” die Rutte te pas en te onpas opperde de laatste maanden. De uitslag was namelijk zeer begrijpelijk voor iedereen die tot 150 kan tellen. Het ingewikkelde zat hem in de verhoudingen tussen de partijen op dat moment. Om specifiek te zijn de totale onwil van de nipte winnaars om met linkse partijen te regeren. Met de uitspraak “ontzettend ingewikkelde uitslag” probeert Rutte te verbloemen dat hij liever een uiterst rechtse coalitie vormt met zowel anti- als religieuze fundamentalisten dan een stabiel middenkabinet waar het land echt om gevraagd heeft.

  edit: En geen journalist die de heren tot de orde roept tot nu toe.

 2. 3

  Ik maak hierbij bezwaar tegen de term “Wilders I”. Dit impliceert namelijk dat er ook minimaal een “Wilders II” zal komen.

  We spreken toch ook niet over “Cals I”, “Den Uyl I” of “De Quay I”?

  Of is “Wilders I” bedoeld om ons angst in te boezemen? Een voorbode van een ultiem horrorscenario dat de toekomst ons gaat brengen?

 3. 4

  Sowieso, ondanks dat ik het niet met het kabinet eens ben, vind ik het gewoon kabinet “Rutte”, ipv Rutte-Verhagen, Wilders, etc.

 4. 5

  Het zal trouwens nog moeten blijken dat Cohen, Pechtold en Halsema niets in de melk te brokkelen hebben de komende jaren.

  Sommige nog te smeden plannen van de nog te benoemen bewindslieden, die wellicht wat minder ‘rechts’ zijn dan Rutte/Verhagen zelf, zouden wel eens dankzij een centrum-linkse meerderheid kunnen worden aangenomen…

 5. 6

  Het is ook wel een puik voorbeeld van het zand in de ogen strooien door verkopers zoals Rutte: Wilders tekent geen regeerakkoord maar een gedoogakkoord met daarin punten waar hij het niet mee eens is maar het kabinet niet over zal laten vallen. Kortom net als in een gewoon regeerakkoord. Dit is geen minderheidskabinet met gedoogsteun dit is een gewoon meerderheidskabinet met 1 partij erin die te dom is om ministers te kunnen leveren. En Wilders zal zich op geen enkele manier kunnen omtrekken aan zijn verantwoordelijkheid. Als het over bezuinigingen op de zorg gaat gaan er PVV-handjes de lucht in en die foto komt gewoon in de krant. En als de handjes omlaag blijven bevinden ze zich in dezelfde positie als de handjes van de oppositie en valt het kabinet.

 6. 9

  Het viel me op dat Rutte zijn uitspraak had aangepast naar “een beleid waar Nederland zijn vingers bij zal aflikken” ipv “rechts Nederland”. Iets te laat om erachter te komen dat je premier van heel Nederland bent ipv van een rancuneus groepje reactionairen…

 7. 11

  Rutte-Verhagen om de powertrip van Maxime maar eens te illustreren. Waarschijnlijk heeft hij dat er doorgedrukt met de argumenten dat ze zo benadrukken dat Wilders geen deel uitmaakt van het kabinet en dat het CDA zo een grote inbreng lijkt te hebben wat gunstig kan uitvallen op het CDA-congres. Maar waar het eigenlijk om gaat is gewoon een kabinet met zijn naam er op.

 8. 12

  Begint goed allemaal:

  Meer asfalt, meer roken en hra in stand houden.

  Dan nog de bedreiging van Femke Halsema op Twitter door een gek.

 9. 14

  @5 Dat lijkt me toch wel erg wishful thinking, natuurlijk hebben CDA en VVD een gematigde vleugel die niet zoveel op heeft met Wilders, maar juist omdat Wilders zelf geen ministers levert zullen ze de bewindslieden wel uit de uiterst rechtse zijde van die partijen plukken.

 10. 15

  @13 Rutte misschien wel ja, maar Verhagen heeft geen andere keus, hij heeft een hekel gekregen aan de PvdA en hij denkt er niet over om in de tweede kamer te gaan zitten. Het is of deze laatste powertrip, het “kabinet Rutte-Verhagen”, zijn ultieme fantasie, waar hij al die tijd naar toe geleefd heeft maar wat hij eigenlijk niet waar kan maken wegens gebrek aan stemmen, of het einde van zijn politieke carriere.

 11. 16

  Behalve wat hoofddoekjes geneuzel is de PVV natuurlijk linkser dan het CDA, D66, GL en bijna PvdA. Bij onderwerpen als de AOW leeftijd verwacht ik namelijk dat die partijen voor gaan stemmen en de PVV tegen. Als je dus consequent wil zijn wordt het het dus linkse kabinet Wilders, centrum rechtse kabinet Rutte/Verhagen of rechtse kabinet Rutte.

  Uiteraard zal er in eerste instantie op rechts steun gezocht worden, maar deed het vorige centrum linkse kabinet(of moet ik in dezelfde overtrokken termen spreken van extreem linkse?) dat dan niet? Het eerste wat die immers deden om rechts te pesten was het generaal pardon invoeren, je kan niet verwachten dat centrum rechts nu super meegaand wordt als links een maatregel niet helemaal bevalt.

  Zo werkt de democratie nu eenmaal, de macht gaat per toerbeurt ook wel eens naar iemand waar je het niet helemaal mee eens bent. Voorlopig heb ik op links alleen nog maar een volwassen opmerking gehoord van Roemer om het akkoord op zijn punten te beoordelen. Zelfs de voormalig statige burgemeester van Amsterdam reagereert een beetje als een kind dat een knikker wedstrijd verloren heeft.

 12. 21

  Er staan ook wel redelijk gematigde dingen in, het overdreven veel meer dan andere EU landen bijdragen aan klimaatgedoe verdwijnt maar blijft gelijk aan wat buurlanden doen , toestaan van de bouw van een moderne inherent veilige kerncentrale, een loonstop voor rijksambtenaren, desnoods via loonmaatregel, maar van 0,8% naar 0,7% op ontwikkelingssamenwerking is weinig gezien partijprogramma’s (vvd wou halvering of meer naar EU gemiddelde =0,3 ofzo, PVV wou nog minder, zelfs CDA wou erop bezuinigen, dat er dan toch 0,7% bbp uitrolt..
  ps Ferrier wordt de post (staatssecr) ontwikkelingssamenwwerking aangeboden.. slim ;)

  CDA heeft er veel uitgesleept. Ontwikkelingssamenwerking daalt met slechts 0,1%. van 0,8% naar 0,7%. is veel meer dan onze buurlanden het werkt aantoonbaar niet (de Crisiskaravaan – Linda Polman , Dead Aid – Dambisa Moyo, De prijs van een slecht geweten – A.J. Boekestijn, George Ayittey, etc ) maar is vooral leuk voor de cda strijkstok. http://www.telegraaf.nl/binnenland/7244655/__Subsidiebelangen_CDA_ers__.html
  (Ook klimaatbeleidinspanning blijft op EU niveau, wel verdwijnt de kernenergieban.)

 13. 23

  @16: de PVV is niet links. Je kletst de journalisten na die altijd maar over die AOW beginnen. Maar dat was gewoon een stunt, want Wilders liet zijn standpunt daarover vallen de dag na de verkiezingen. Verder zijn zijn standpunten over sociale zekerheid rechts. En alle andere standpunten zijn ook rechts. Lees het programma. Vind je van niet, dan is het een nationaal-socialistisch programma, want de NSDAP (in Duitsland, jaren twintig en dertig) wilde ook een goede financiële regeling voor bejaarden en zieken. Oef wat sociaal! Die partij had alleen wat meer waardering voor het gezin: de PVV wil geen kinderbijslag voor meer dan twee kinderen.

 14. 24

  AntonB is een voorbeeld van een linkse PVV tokkie die in de leugens van Wilders is getuind.
  Want die linkse standpunten (gebakken lucht) van Geert waren alleen maar om het maximale aantal kiezers naar hem toe te trekken om aan een kabinet deel te kunnen nemen.

 15. 25

  @22 Maar ze bereiken de doelstelling verstandig en betaalbaar, een moderne kerncentrale is immers direct meer dan 5% extra groene stroom en geen co2 uitstoot of verbruik fossiele brandstof door elektriciteitsopwekking.

 16. 26

  Maak dat 15%. De modernste hebben ruim 3x meer vermogen nml 1600 MW

  “De CO2-emissies van kernenergie gedurende de levenscyclus van een kerncentrale zijn per kWh
  vergelijkbaar met die van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Voor kerncentrales worden
  waarden gerapporteerd van 5 tot 65 gram CO2 per kWh. Voor Europese kerncentrales zijn emis
  sies berekend van 8 tot 32 gram CO2 per kWh. De cijfers gelden voor de huidige winning van
  uranium, maar kunnen toenemen bij winning van armere uraniumertsen. Voor windenergie zijn
  CO2-emissies berekend van 6 tot 23 gram per kWh en voor elektriciteit afkomstig van huidig
  type zonnepanelen 30 tot 100 gram CO2 per kWh. Voor CO2-emissies van de levenscyclus van
  kolencentrales zonder CO2-afvang en -opslag worden waarden gerapporteerd die liggen tussen
  815 en 1153 gram per kWh en voor gascentrales tussen 362 en 622 gram per kWh.

 17. 27

  Dus Cramer’s (pvda) extra kolencentrales was echt de slechtste keuze, ook qua gezondheid is kolen veruit de slechtste, kiezen voor gas ipv kolen is al circa 50% reductie, kiezen voor kern 95%.

 18. 29

  Dat Verlagen graag in het kabinet wil is helder.

  Een minister verdient meer dan een kamerlid, zo uit mijn hoofd 110k euro voor een minister en 75 voor een kamerlid. Voor zo’n inkomensverschil zou ik ook wel een paar weken mijn best doen.

  Hoe zit het met het inkomen van een minister die weer kamerlid wordt? Wordt dat verschil gecompenseerd in een soort wachtgeldconstructie?