Waarom Wilders zwijgt over Mladic

Waarom heeft Wilders tot op heden nog niks gezegd over de arrestatie van Mladic? Nederlandse politici van links tot rechts lieten zich positief uit over de arrestatie van de van oorlogsmisdaden verdachte oud-opperbevelhebber van het Bosnisch-Servische leger. De PVV is de derde partij in het parlement en vervult als gedoogpartner een cruciale rol in de huidige coalitie, hiervan verwacht je een reactie bij een dergelijk -ook voor Nederland- belangrijk nieuwsfeit. Maar de PVV leider zweeg in alle talen en meed de camera's die hij doorgaans als eerste weet te vinden om het nieuws van de dag te becommentariëren. Zijn partij gaf enkel bij monde van de onbekende Louis Bontes een standaard reactie waar tegelijkertijd een anti-Europese sneer in werd verwerkt. Hiermee heeft Wilders een historische kans gemist om zich te distantiëren van etnische politiek en haar gruwelijke gevolgen. Daarentegen koos Wilders in het oprekken van de mystificatie rond zijn werkelijke bedoelingen met de moslims in Nederland en Europa. Een waarschijnlijk berekende keuze die hem het optimale electorale gewin zal opleveren. Want pas toen her en der vergelijkingen tussen Wilders en Mladic werden gemaakt reageerde de PVV leider vanuit de bekende geveinsde slachtofferrol. Hem vergelijken met een massamoordenaar was nodeloos kwetsend en ongefundeerd, hoe durven ze! Wilders voelt goed aan hoe gevoelig de genocide op de Bosnische moslims in Nederland nog ligt. Waar hij doorgaans geen moeite heeft Israël op te voeren als lichtend voorbeeld van een klein landje dat dapper stand houdt tegen een zandbak vol islam zal hij nooit de strijd van de tripartiete kongsi: Pale, Belgrado en Moskou tegen de islam op de Balkan als voorbeeld in zijn betogen gebruiken. Hoe frappant is het dat zijn ideologische vrienden in de Verenigde Staten veel minder reserves hebben met het verheerlijken van Mladic als dappere strijder tegen de oprukkende islam in Europa? Pamela Geller met wie Wilders maar al te graag op de foto gaat publiceert de laatste dagen de ene na de andere lofzang op Ratko "daring to fight" Mladic en durft zelfs te ontkennen dat er in Srebrenica genocide heeft plaatsgevonden. Robert Spencer, door Wilders gevraagd als getuige-deskundige in zijn strafproces, verwerpt het Joegoslavië-tribunaal en beweert dat Mladic en Karadzic het slachtoffer zijn van een links-islamistisch complot. Zijn de buitenlandse vrienden van Wilders extremer dan hijzelf?

Door: Foto: Eric Heupel (cc)
Foto: Eric Heupel (cc)

Wie is hier de pianospeler?

Bosnische vluchtelingen in Nederland (ouder dan 45 jaar) krijgen als ze terugkeren naar Bosnië-Herzegovina de rest van hun leven een maandelijkse toelage van 470 euro van de Nederlandse overheid. Dat meldde de Kroatische televisiezender HRT woensdag op gezag van het Bosnische ministerie van Mensenrechten en Vluchtelingen. Een echtpaar heeft recht op 670 euro. Ook de reiskosten zouden worden vergoed, tot een maximum van 1500 euro. In totaal wonen er ruim 30.000 Bosnische vluchtelingen in Nederland, maar die zijn niet allemaal ouder dan 45. Vooralsnog heeft de Nederlandse overheid dit nieuwe beleid nog niet bevestigd, maar de vraag rijst wie heeft dit bedacht en waarom? Want welk signaal geef je hier mee af? We zijn u liever kwijt dan rijk. En met al uw gezondheidsproblemen (getraumatiseerd en vergrijzend) kost u ons hier meer dan daar. Of zit er een socialere motivatie achter, willen deze mensen zelf terug? De situatie in hun geboorteland is nog verre van ideaal, er is veel werkloosheid en ook de etnische spanningen zijn nog niet weg. Er zitten omgekeerd zelfs nog 85 Nederlandse militairen in Bosnië. Het Gesundes Volksempfinden staat alweer klaar met haar oordeel. Maar wil de pianospeler zelf even opstaan en tekst en uitleg geven?

Lezen: Mohammed, door Marcel Hulspas

Wie was Mohammed? Wat dreef hem? In deze vlot geschreven biografie beschrijft Marcel Hulspas de carrière van de de Profeet Mohammed. Hoe hij uitgroeide van een eenvoudige lokale ‘waarschuwer’ die de Mekkanen opriep om terug te keren tot het ware geloof, tot een man die zichzelf beschouwde als de nieuwste door God gezonden profeet, vergelijkbaar met Mozes, Jesaja en Jezus.

Mohammed moest Mekka verlaten maar slaagde erin een machtige stammencoalitie bijeen te brengen die, geïnspireerd door het geloof in de ene God (en zijn Profeet) westelijk Arabië veroverde. En na zijn dood stroomden de Arabische legers oost- en noordwaarts, en schiepen een nieuw wereldrijk.

Foto: Eric Heupel (cc)

Bosnische prelaten rechtvaardigden oorlog

Rapport IKV Pax Christi

Religieuze leiders van de verschillende etnische groepen in Bosnië-Herzegovina steunden tijdens de oorlog daar de nationalistische politici en droegen op die manier hun steentje bij aan het geweld. Dat staat in een rapport van IKV Pax Christi, dat dinsdag werd gepresenteerd. Slechts enkele katholieke, orthodoxe en moslimgeestelijken namen afstand van het nationalisme.

Het rapport kraakt ook harde noten over de buitenlandse bemoeienis met de oorlog. De (seculiere) diplomaten hadden geen flauw benul van de religieuze gevoeligheden en de de religieuze groepen waren zo gefocust op ‘verzoening’ dat ze hun mond hielden over oorlogsmisdaden.

Ondertussen gaat het samenleven tussen de etnische/religieuze groepen nog altijd moeizaam. Er zijn allerlei initiatieven om mensen weer nader tot elkaar te brengen, maar het blijft aanmodderen. Het rapport bepleit ook meer contact met atheïsten, die vaak beschouwd worden als immorele tweederangsburgers.

Vorige