1. 2

  En toch zie ik dat de VS niet zo snel doen, tenmidst van Irakattack…
  Al-Assad zegt dat alle 14.000 Syrische troepen worden teruggetrokken uit Libanon. De vraagtekens omtrent die “Er groeit hoop in het Midden-Oosten” post van een tijd terug blijven. Er zijn een aantal hidden agenda’s aan het werk, benieuwd wie wanneer de eerste kaarten op tafel gooit…

 2. 4

  Vraagtekens hebben niet altijd met ‘niet begrijpen’ te maken, Bootvis. Paradoxen, bvb, of ogenschijnlijke tegenstellingen.
  Maar ik voel een haast onbedwingbare dwang bij u om uit te leggen: voel u vrij.

 3. 5

  Ik word veel zieker van die Europese houding die je ook hier weer in de reacties ziet: alles wat Amerika zegt, doet, ademt, ziet, lijkt, en mogelijkerwijze zou kunnen doen, zien of vinden, wordt bij voorbaat en nauwlettend als typisch slecht gezien. Goed, laten we dan eens naar de Europese invloed en actie kijken in de wereld: Europa plukt eerst gedurende honderden jaren de wereld kaal, als er dan vervolgens iets gedaan KAN worden ten positieve, zit de oude meneer in zijn fauteuil er met toegeknepen oogjes bij, leunt gecompliceerd achterover, zucht eens cynisch, denkt aan vroeger, om na lang nadenken te besluiten, dat het beter is niets te doen of de boel de boel te laten, mits er misschien nog iets gepacificeerd kan worden. De oude meneer Europa heeft AL zijn kaarten gezet op het neutraliseren van elke vorm van actie. Dit is volgens mij een ondermenselijk Christelijk trekje waar ik alleen maar minachting voor kan hebben. Oh ja, nog iets, ik kan haar ook negeren natuurlijk, ik denk er nog even over. Eerst de Arabieren als koloniale machten leeg plukken, haar dan in desastreuze rijkjes onderverdelen en er dictaturen te steunen, om vervolgens de Arabieren de pleuris te laten krijgen in hun armoede en onderdrukking. Gefeliciteerd, oud Europa, u bent het ideaal van de vrijheid volledig zoek.

 4. 8

  @5 Dit gaat over leugens zo erg dat zelfs onze minister van defensie zijn straatje aan het schoonvegen is en het vervolg op deze leugens waarop een republikeinse politicus in een toespraak in een kerk vertelt dat hij Syri

 5. 9

  Damascus is de oudste stad op aarde, een atoombom op Damascus zou een misdaad tegen de mensheid zijn, ook uit cultuureel-archeologisch oogpunt.

  De verdwijning en vernieling van de archeologische schatten uit het Nationaal Museum van Irak is direct de schuld van de VS. Ze waren vooraf uitdrukkelijk gewaarschuwd door amrikaanse irakezen dat dit een plek was die direct na de bevrijding moesten worden bewaakt. De draaiboeken voor deze operatie waren al gemaakt totdat Bush de organisatie van Irak vlak voor de inval overhevelde van BuZa naar het Pentagon. De militairen van het Pentagon vonden alleen het ministerie van Olie van belang om te bewaken. Op deze knullige manier is veel cultureel erfgoed voorgoed verloren gegaan.

  Je zou dat natuuurlijk nog een keer kunnen herhalen in Syrie…

 6. 12

  Bush moet in den Haag berecht worden voor zijn oorlogsmisdaden, zijn leugens en zijn hebzucht! Die volgevreten Amerikaanse uitbuiters moeten niet denken dat ze alles kunnen maken.. Stem op mij en wij zullen ze een lesje leren!

 7. 13

  @11 ja we moeten vooral niet de indruk wekken dat we alleen maar passief willen blijven en we hebben ook nog wat goed te maken voor al die eeuwen dat we ze uitgebuit hebben en ja, dan is aktie beter dan geen aktie, maakt niet uit wat voor aktie. T is altijd beter.

 8. 17

  De Europeanen negeren weer alle problemen door of zich te beklagen over anderen, of in eindeloze theoretische discussies te vervallen over de cultureel-archeologische waarde van steen, of door de bestaande problemen simpelweg te negeren totdat een ander er iets aan DOET (DOET spelt u D, O, E, T, en komt van DOEN, dan spelt u D, O, E, N, en is een werkwoord dat ACTIE uitdrukt, dat spelt u A, C, T, I, E, en heeft te maken met het physiek/materieel/lichamelijk een verandering van staat te beweeg brengen, dit in tegenstelling tot FILOSOFEREN of DEBATTEREN of REFLECTEREN, etc. Die laatste werkwoorden geven activiteit van de geest weer, waarbij de geest zich vooral erg zelfvoldaan gewent te voelen maar waarbij er weinig concrete (dat spelt u C, O, N, C, R, E, T, E) zaken teweeg worden gebracht.

 9. 19

  De nieuwe generatie nuke bommen zijn veel vriendelijker dan de Hiroshima bommen, deze nieuwe generatie schakelen een doelwit uit en schroeien de aarde plat binnen een radius van 50 meter, daarbuiten heb je er nauwelijks last van.

 10. 21

  Load balancing in parallelle systemen, hoe ouder ik word hoe meer eerbied voor “De Vorst” van Machiavelli. Op dit log een mooie demonstratie van de reaguurder als vorst binnen het beperkte veld van het verdeel en heers algoritme binnen een subprobleem van een probleem, de politieke islam van Khomeini .
  Europa, m’n hoela.

  (geen zin in uitleg overigens)

 11. 22

  De vorst predikt niets meer en niets minder dan een realistische machtspolitiek voor vorsten die aan de macht wensen te blijven.

  Overigens vind ik het gemak waarmee caprio spreekt over het inzetten van kernwapens een beetje stuitend. Maar goed, ik ben dan ook een Europeaan he?

 12. 23

  @Grobbo: Je reageert niet op wat ik zeg maar toont, mijnsinziens wel waarom ik het zeg. Europa is geen identiteit en zal dat wellicht worden in de verre toekomst. Afgelopen paar duizend jaar is “Europa” een aaneenschakeling geweest van geweld van een staat tegen de ander. De pijn is nog steeds aanwezig, neem bijvoorbeeld de Balkan of voorheen het Oostblok. Uit angst voor toekomstig wapengekletter, waar “Europa” beslist beter in is geweest/is dan de V.S is de kolen en staalgemeenschap, geforceerd en krasmpachtig, uitgegroeid tot de aanzet van wat ooit Europa zal worden. Spreken namens “Europa” noem ik m’n hoela. Over de V.S. heb ik geen uitspraak gedaan maar dat hoeft niet want dat doet U dus voor mij. Q.E.D.

 13. 24

  Larie, jou link http://www.ifar.org/tragedy.htm over de plundering van het National Museum in Irak schuindoorlezend kom ik nuanceringen tegen over de totale hoeveelheid museumstukken die uiteindelijk zijn vernield/geroofd, dat was minder dan de eerste schattingen. Het verhaal dat de amerikanen het museum links lieten liggen staat er echter ook in. Dat hier van amerikaanse zijde iets goed was misgegaan in de planning voorafgaand aan de invasie werd mij duidelijk uit een Tegenlicht uitzending van 3 weken terug.

 14. 25

  Met nuancering doel ik o.a. dat de lokale situatie het sturen van een eenheid om het complex te vrijwaren van plunderaars gelijk zou staan als het aanbieden van amerikanen voor de slacht. Bij onoverzichtelijke gebeurtenissen, militaire of bijvoorbeeld een natuurramp, wordt het hyaat in de rechtsordeaangewend om te plunderen en moorden. Effe lekker in de veronderstelling verkeren dat je ongestraft uit je dak gaan.
  Dat de Amerikanen geen trek hadden om daar te gaan staan vind ik een logische gedachte. Asymetrische oorlogsvoering is vanuit westers perspectief een grote onbekende. Immers het is daar (Irak) nu ook een konflikt geworden tussen zij die het leven liefhebben en zij die de dood liefhebben. Na human-shields geplaats te hebben voor , met militair materieel volgestouwde ziekenhuizen, worden nu de ziekenhuizen leeg geplunderd en gemoord. Om het samen te vatten, de genoemde knullige manier van handelen klinkt in mijn oren enigszins hypocriet.

 15. 26

  Het gemak waarmee een gestoorde senator door Europa als het toonbeeld van Amerika wordt neergezet is stuitend, zo stuitend dat ik er alleen maar de draak mee kan steken. Om eerlijk te zijn, is het me wel wat waard om die fascist van een Assat uit zijn paleis te flikkeren. Een oorlog net niet echter, maar een stiekeme vergiftiging a la Arafat weer wel. Dat geneuzel van de oude meneer Europa om zichzelf te verdrinken in oude filosofische rijmpjes van vroeger irriteert me omdat het tot nu toe een nietsdoend Europa heeft opgeleverd, en dat vind ik een even slecht alternatief als een nuke.

 16. 28

  @larie: het ministerie van olie werd wel door de amerikanen vanaf het moment van de verovering direct verdedigd. Plannen om het museum te beschermen bestonden al ver voor de invasie, maar deze werden geprullebakeerd toen Bush besloot dat de wederopbouw door het penatgon zou gebeuren en niet BuZa.

 17. 29

  @Caprio

  Laat ik eerst maar ‘ns stellen dat ik me heel wel kan vinden in je kritiek op mindless anti-amerikanisme van menig radicaal linkse. Maar godallemachtig, Caprio, wat ben jij toch een fijn slachtoffer voor de spin doctors! En ik begin ’t idee te krijgen dat jij precies het puntgespiegelde tegenovergestelde van een links radicaal probeert te zijn: Onze linkse broeders met een stille sympathie voor marxisme? Jij radicaal kapitalistisch! Onze linkse broeders tegen de inval in Irak, Amerika en Bush? Jij voor! Links steunt europese onderhandelings politiek, jij valt ’t aan!

  Je slaat de plank volledig mis hier. Je beweert dat de regering Bush in Irak iets onderneemt tegen tirannie. De amerikaanse regering is Irak echter binnengevallen omdat er massavernietigings wapens zouden zijn, en omdat ze de baath regering ervan verdachten dat ze terroristen steunden. Dat idee zouden ze wel eens kunnen hebben gekregen omdat indertijd Rumsfeld zelf die wapens heeft geleverd, en de baath partijen steunde in de jaren zeventig radiacaal arabische partijen door heel de regio. Maar ten eerste is het radicaal islamisme een heel ander soort terrorisme is, dat expliciet banden met pan-arabisten en baatisten afwijst, ten tweede hebben de VN wapeninspecteurs al voor de oorlog verteld dat ze de stellige overtuiging hadden dat die WMD’s waren opgeruimd. Als nu blijkt dat de amerikaanse regering ongelijk heeft gehad op beide aantijgingen, maar hun inval achteraf nog proberen te legitimeren, en als je je herinnert dat Bush in een debat met Gore in ’t jaar 2000 de amerikaanse bemoeienissen met Kosovo alsvolgt afdeed: