Subcultuurverbod

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Vandaag treedt het kraakverbod in werking. Morgen roepen duizend afwijkenden voor de laatste keer boe. Nijmegen, Kronenburgpark, mocht je je nog willen vervoegen. Hoeveel saaier moet ons land nog worden? Willen we überhaupt nog in de Lonely Planet verschijnen?

De discussie over het kraken wordt helaas zowel door tegenstanders als door de pleitbezorgers van het kraakverbod onder valse argumenten gevoerd. Het gaat namelijk alleen maar over het kraken. De intellectuele mankering van de linkse hoek, slecht in staat zichzelf in breder perspectief te beschouwen: nog steeds hoor je de oude verhalen over leegstand en woningnood. Het klopt, de situatie in de grote steden is niet voldoende veranderd. Leegstand bestaat en woningnood is. Maar de argumenten zijn smal en betrekkelijk. Want ook zonder dakloze studenten en pandspeculanten is het kraakverbod een slecht idee.

Ook de weerzin tegen kraken zou zogenaamd met het feitelijke kraken te maken hebben. Iets met geluidsoverlast en het ‘waarom mag jij wel in een oude loods wonen als ik dat zelf niet durf?’. Terwijl de Haagse anti-kraakwet voortkomt uit een diepe angst voor het oncontroleerbare in algemene zin – een angst die een democratisch parlementariër helemaal niet mág hebben, want als deze ooit de macht over het volk zou mogen verliezen – dan had dat immers zo moeten zijn, het democratisch grondbeginsel. Politieke angst voor anarchie – zodra deze tenminste in wetten wordt gegoten – is daarmee antigrondwettelijk.

kraakverbod, cultuurverbod - www.twaanneming.nlHet zou veel beter zijn een culturele discussie te voeren. Dan zou een kraakverbod nooit de uitkomst kunnen zijn. Het kraakverbod is namelijk een poging de enige met recht naamdragende subcultuur de nek om te draaien. Daarmee verliest iedereen op termijn, van links tot rechts.

Een stad zonder riool gaat stinken. Een samenleving zonder breed ontwikkelde subculturen boet in aan fundament. In Nederland wordt de middenlaag steeds dikker – en daarmee ons land steeds saaier. De moderne beknotting snijdt alles af dat uitsteekt. Als je zegt dat de toestroom van allochtonen te hoog is ben je je leven niet zeker. Wanneer je wenst te kiezen voor een biologisch zelfbeschikkingsrecht word je jurdisch vervolgd. Ontkoppeling van de samenleving mag niet – zegt de samenleving. Over waarden wordt al lang geen collectieve discussie meer gevoerd en we zijn als land geëindigd met slechts één enkele norm, ons nationale motto: ‘Doe maar gewoon. Dan doe je al gek genoeg.’

Als er hoop is ligt deze bij een nieuwe groep – de wakkere liberalen. De mensen die zich willen inzetten voor bescherming van het recht op meningsuiting. De mensen die strijden tegen privacyschennis. Misschien nog een paar eenlingen die wel eens een boek lezen. Het is een sprokkelgroep die verdeeld moet zijn over het politieke spectrum. Verzet tegen het kraakverbod zou best van rechts kunnen komen. Het zou zo gek niet zijn. Cultuurbehoud willen we allemaal.

Illustratie door Twaanzin. Voor meer mooie platen, zie Twaanneming.nl

Reacties (18)

#1 sikbock

nou, we kunnen die naar binnen gerichte totalitaire subcultuur van de kraakbeweging missen als kiespijn wat mij betreft

 • Volgende discussie
#2 vosje

Kraakhelder.

Maar is het nodig voor een subcultuur om een woning open te breken, daar intrek te nemen (in sommige gevallen te verschansen) en dat alles onder het mom van culturele verrijking? Als je als kraker anders wil zijn dan de middelmaat, een subcultuur, dan kan dat toch ook met gelijkgestemden in een loods waar je wel voor betaalt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Gezellig

Ik begrijp je stuk niet, want ik weet niet wat je met ‘subcultuur’ bedoelt. Uit je tekst begrijp ik iets van ‘niet in de middenlaag’, ‘uit-stekend’, ‘zelfbeschikkend’, ‘ontkoppeld’, ‘over waarden sprekend’, ‘cultuur behoudend’… En je moet ook kraken, blijkbaar. Ik kan er geen chocola van maken… Ik noem maar iets: een gemiddelde monnik of kluizenaar komt ook aardig in de buurt. Bedoel je dat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 thijsbro

Waarom zou de kraakscene ‘de enige met recht naamdragende subcultuur’ zijn? Het is hooguit de subcultuur die het controversieelst is (en daarmee het prominenst in de media).

Overigens ben ik tegen het kraakverbod, maar had -in plaats van het verbod- de termijn van 1 jaar leegstand wel opgeschroefd mogen worden. Het privaat belang (eigendomsrecht) is wat mij betreft geen absoluut recht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 stoethaspel

Hoewel ik tegen het kraakverbod ben, aangezien er niet ook sancties bestaan tegen speculatie en andere oorzaken van leegstand, is het argument dat de kraakscene een unieke subsultuur vertegenwoordigd armoedig. Zo uniek zijn ze niet: In zichzelf gekeerd, arrogant, dogmatisch en slechtgekleed. Klinkt in mijn oren al bijna als de rest van Nederland…

En als er één groep is waar niet over “waarden” gediscussieerd kan en mag worden, dan is het de kraakscene wel.

Overigens: Waarom zou een verbod op kraken ook automatisch een verbod op “de subcultuur” betekenen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Loupe

Als het kraken een subcultuur is die meer bevat dan enkel het schenden van andermans eigendom om daar op kosten van anderen in te wonen, dan kun je de subcultuur toch prima voortzetten op een locatie waar je wel voor werkt/betaalt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 prometeus

@5 Hear, hear!

Daar kan ik nog aan toevoegen dat wat de krakers-scene vroeger zo uniek en nodig maakte, tegenwoordig compleet geinstitutionaliseerd is. Maar goed: we zullen de heren en dames neocons aan hun beleid helpen herinneren als de eerste panden in de (grote) steden door ontwikkelaars worden dichtgespijkerd of als blijkt dat steden compleet aan het veryuppen zijn. Ook ben ik het hier wel mee eens: “Ontkoppeling van de samenleving mag niet – zegt de samenleving.”
De boel moet af en toe ook een beetje wakker gehouden worden. Daarom slaan de argumenten (als ze er al zijn) onder #1 en #2 ook nergens op. Als iemand anders dan jij leeft, dan hoeft nog niet norm- of waardeloos te zijn. Zeker niet als we bedenken dat kraken een goed instrument tegen leegstand is. En daar is geen “wapen” voor in de plaats gekomen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 vosje

@7

Ik stel een vraag. Dus wat dat betreft scherp opgemerkt.

En ik heb nog steeds geen echt antwoord. Waarom zou een subcultuur afhankelijk moeten zijn van het binnendringen van woningen of kantoren die leegstaan?

Leuk hoor, de boel opschudden. Leuk, levendigheid. Proficiat dat je anders durft te zijn dan anderen. Maar het openbreken van woningen omdat je jezelf het recht toe wil eigenen om wat niet van jou is, dat tijdelijk wel te maken zonder daarvoor te betalen, is voor mij geen recht of voorwaarde voor een ‘subcultuurrijke’ maatschappij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 thijsbro

@8: Volgende mij is kraken (inderdaad) geenzins een voorwaarde voor een subcultuurrijke maatschappij, maar wel een context waarin deze subcultuur goed kan/kon gedijen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 richard

@8
Het legalistische argument tegen kraken, ie kraken mag niet want het is diefstal, gaat niet op. Het is geen argument maar een stelling. Waarom? Omdat iedere eigendoms-claim over een object beperkt wordt door de afspraken die we met elkaar maken. Heeft een pand een monumentale status dan mag je de gevel onder geen beding slopen.Je mag een fiets niet voor anderhalf jaar bij het station stallen. Met een bijl over je schouders mag je niet door de winkelstraat paraderen. Eigendom of niet. Ieder door de staat gesanctioneerd bezit komt dus met bepaalde voorwaarden en verantwoordelijkheden. Tot voor kort hoorde daarbij dus de verantwoordelijkheid om in het geval van leegstand van een pand, binnen een jaar een passende gebruik te vinden. Simpelweg een afspraak over de grenzen van eigendomsrechten.

Overigens moet ik vaststellen dat de kraker-subcultuur volledig verziekt is. Iedere kritiek word afgewimpeld met het argument dat in ieder groep wel een paar slechterikken voorkomen. Ik zie nu al een paar jaar lag de leus “kraken gaat door” voorbij komen, wat op mij overkomt als: “het maakt niet uit wat jullie zeggen, wij trekken er ons niks van aan.” Een deel van de krakers omarmt de illegaliteit en verklaart de oorlog aan alles en iedereen met een gretigheid die doet vermoeden dat ze zelf ook een verbod willen. Wat een subcultuur kenmerkt is haar verbinding met de cultuur. De kraakscene vervreemd zich steeds verder van de maatschappij, en maakt zichzelf daarmee tot een onvruchtbare en destructieve component van de samenleving. De krakers van goede wil lijken steeds niet bij machte om zich van de misstanden te distantieeren. Het verzet tegen het kraakverbod vervalt in symbolen, tactieken en argumenten uit de jaren tachtig. Kraken is doo, ideeen verloren in wiet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 vosje

@ 9 en 10.

Ik snap het systeem. Ik snap alleen niet waarom een groep zichzelf als subcultuur (want dit stukje is nog een milde uitwerking van het groepsgevoel) zo verheven voelt boven de rest. ‘De enige met recht naamdragende subcultuur’. Jaja. Skaters, alto’s, voetbalfans van Almere City FC, onterecht zeker.

Alsof het kraken een probleem oplost. Dat deed het misschien vroeger, maar nu vinden we met zijn allen kennelijk dat het net zo onwenselijk is als met een bijl op de schouders door de PC Hooftstraat lopen.

Om dan te gaan lopen jammeren dat mensen alleen nog maar de middenlaag accepteren, dat het een verarming van het land is, jak. Als je wilt onttrekken aan de middelmaat; graag! Maar dat doe je niet door te zeggen dat jij cultureel nodig bent. Bewijs het met daden en ga wat nuttigs doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 caprio

Op zich ben ik wel tegen kraken, maar ik ben ook tegen prijs speculatie terwijl de woningnood nog steeds voortduurt, en als een huis langer dan 1 jaar leegstaat moet de staat het gewoon tegen een minimum vierkante meter prijs onteigenen, en aan een sociale woningbouw toewijzen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Aristeranthropos Brynnar

Kan iemand me nu eigenlijk het probleem uitleggen van kraken en waarom het verboden moest worden? Als een (bedrijfs)pand langdurig leegstaat om wat voor reden dan ook, dan ondervindt niemand er schade van als mensen zich hier gaan vestigen. Er wordt niemand enig letsel toegebracht. Er is niemand die financiëel benadeeld wordt.

Zolang als de krakers maar gaan verkassen als het pand uiteindelijk gebruikt gaat worden waarvoor het bedoeld is, is er geen vuiltje aan de lucht. Als dit niet goedschiks gaat, dan maar kwaadschiks (hermandad) op kosten van de krakers. En eventuele schade aan het pand dient uiteraard ook vergoed te worden in dat geval.

Echter, zolang er geen enkele bestemming aan het desbetreffende pand gehangen wordt en het leeg staat, wat is dan het bezwaar als NIEMAND er enig nadeel van ondervindt?

Mvgr – B

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Spam

Op zich een leuk verhaal. En ik voel veel sympathie voor het kraken van panden (vaak op mooie locaties) die leeg staan. Van mij hadden ze dat niet hoeven verbieden en mogen ze dat voorlopig gedogen.

Maar als een eigenaar van een pand er echt iets mee wil gaan doen of als de krakers significante overlast veroorzaken, zie ik geen enkele reden om het kraken niet te beëindigen. En voor mensen die denken dat je dat met stenengooien en andere vormen van geweld moet tegenhouden heb ik geen enkel begrip. Oppakken en voor de rechter aub. Hetzelfde voor mensen die via bedreigingen richting ’tegenstanders’ denken zelf wel te kunnen bepalen wat de regels in dit land zijn heb ik helemaal geen begrip.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Flatser

@13

Op kosten van de krakers? Ze zijn net hun gekraakte woning uitgezet en dus zonder verblijfadres. Lijkt me lastig om dan de schade ook daadwerkelijk te verhalen. Om te voorkomen dat er schade ontstaat is er gelukkig ook nog zoiets als leegstandbeheer en anti-kraakbewoning.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Flatser

@ Schütz

De enige met recht naamdragende subcultuur? Het stikt in Nederland van de subculturen die veel interessanter zijn dan de kraakscene. Kunstenaars, musici, moslims, homo’s, sgp’ers, Marokkanen, margebloggers, Antilianen, allemaal hebben ze een eigen cultuur die in zekere mate de “heersende” cultuur beïnvloedt. Dat laatste heeft de kraakcultuur volgens mij heel lang geleden voor het laatst gedaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 mango

Het Lexicon van de subversiviteit:
http://subversiviteit.wetpaint.com/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 mango

Linda Duits zegt:
1 oktober 2010 om 10:26

het heel scherp op http://www.dejaap.nl

“In de jaren ‘60 en ‘70 kwamen progressieven op voor gemarginaliseerde groepen die nauwelijks iets in te brengen hadden. Het ging om het doorbreken van de traditionele macht.

Ook nu is dat de insteek van partijen die zichzelf progressief noemen. De ‘nieuwe Christenen’ zitten aan de onderkant van de samenleving, terwijl de oude Christenen nog steeds ferm in het pluche zitten. Daarom komen mensen op tegen racisme tegen Marokkanen en Turken; daarom staan mensen op de bres om ook hen godsdienstvrijheid te garanderen; daarom wordt er uitgehaald naar de (vaak) witte heteroseksuele mannen die zich tegen deze bevolkingsgroepen keren.

Met andere woorden: de progressieve strijd kwam en komt op voor mensen in de marge en tegen de dominante orde.”

Een samenleving heeft vanzelfsprekend marges (want er zijn ex-centrische mensen) en heeft die marges ook nodig (voor ontwikkeling)

In een religieus gedomineerde of puur economisch (neoliberaal) redenerende omgeving is daar geen ruimte voor.

Dat is de werkelijke opdracht voor de progressieve liberalen; mensen die niet bang zijn voor het (economisch) fundamentalisme (van hun eigen ideologie)

 • Vorige discussie