Stop het assimilatiebeleid

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Niet de integratie zoals David Pinto betoogt is volledig mislukt maar de assimilatie van niet-westerse migranten. Het probleem in deze discussie is dat wanneer David Pinto het heeft over integratie hij eigenlijk assimilatie bedoelt. Dat schrijft Latif Hasnaoui, in deze gastbijdrage.

Er is sprake van integratie als een allochtoon de belangrijkste delen van de dominante cultuur overneemt (taal en wettelijke regels) en de eigen cultuurgewoonten die niet botsen met die van de dominante cultuur behoudt.

Er is daarentegen sprake van assimilatie als een allochtonen verplicht wordt zich volledig aan te passen aan de cultuur van het ontvangende land en niets uit de cultuur van het land van herkomst mag behouden. De nieuwkomer neemt de dominante cultuur van het nieuwe land over om zo snel mogelijk een gelijkwaardige positie in de maatschappij te krijgen.

Tot op heden maakt de overheid zich schuldig aan een assimilatiebeleid en dient daarmee te stoppen. Een moderne multiculturele samenleving vereist een beleid gericht op integreren en participeren met behoud van eigen cultuurgewoonten. Meedoen en erbij horen is het hoogst haalbare.

Door de grote cultuurkloof tussen de diverse niet-westerse allochtone culturen en de autochtone Nederlandse cultuur is het niet verstandig om van deze twee groepen een grote groep te maken. Wat nodig is, is een grote samenleving met vele verschillende groepen die geïntegreerd zijn en meedoen. Assimileren is juist kost wat kost rokers en niet-rokers in dezelfde treincoupe onder te brengen en niet integreren zoals David Pinto betoogt. Integreren is rokers in een aparte treincoupe en niet- rokers in een aparte treincoupe maar wel in dezelfde trein. Het is veel beter ze gescheiden van elkaar toch naar hetzelfde eindstation te brengen.

Het assimileren van deze twee leefwerelden heeft daarom weinig zin. Integreren met behoud van identiteit is het best alternatief voor assimilatie. Uit onderzoek onder migrantenjongeren in verschillende landen is gebleken dat mensen die enerzijds vasthouden aan hun eigen cultuur maar ook goed kunnen omgaan met de cultuur van het ontvangende land de beste perspectieven hebben. Zij integreren en doen het meeste mee. De enige manier om dat eigen te maken is de taal leren, een opleiding volgen, goed oriënteren op de arbeidsmarkt en de maatschappij. Integreren betekent je maximaal inzetten in de dominante samenleving met behoud van je eigen identiteit.

Daarnaast moeten autochtonen zich afvragen welke kernwaarde zij willen overdragen aan hun allochtonen medelanders. Als die duidelijk worden benoemd, kan de allochtoon zich verdiepen in zijn eigen normen en waarden en van daaruit keuzes maken . In de praktijk betekent dit dat migranten zich zullen moeten voegen naar de normen en waarden van de ontvangende samenleving. Overheden moeten daarom specifiek gericht beleid ontwikkelen op migranten die problemen hebben met het volledig participeren in de samenleving die het toelaat dat groepen hun eigen identiteit behouden.

Met andere woorden: De overheid moet duidelijke randwoorden scheppen zodat allochtonen weten welke normen en waarden er zijn in de Nederlandse cultuur waar ze naar zullen moeten leven.
Gemeente moeten daarom meer de dialoog aangaan met allochtonen en duidelijke geldende kernwaarden formuleren.

De overheid moet migranten de ruimte geven om anders te zijn, maar tegelijkertijd doelen opstellen wat men van hun verwacht.

Latif Hasnaoui is gemeenteraadslid voor de PvdA in Den Bosch

Reacties (21)

#1 Grolschje

Migranten assimileren over de generaties heen vanzelf wel.

 • Volgende discussie
#2 L.Brusselman

Nederlandse kleinbugerlijkheid moet er desnoods met een stok ingestampt worden,net zoals dat met voedsel voor ganzen gebeurt die foie gras moeten leveren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Key

“Overheden moeten daarom specifiek gericht beleid ontwikkelen op migranten…”

Misschien zouden we een soort integratie kursus kunnen laten ontwikkelen door een instantie met een hoop PVDA’ers in de top, die immigranten dan verplicht moeten volgen? Klinkt als een origineel idee, ik denk wel dat dit gaat werken !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Staalvat Kruimeldans

Volgens mij zegt Hasnaoui precies hetzelfde als Pinto, alleen met het woordje “assimilatie” ipv “integratie”. Wat voegt dit stuk toe?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 pedro - Reactie op #4

Grotendeels zelfde analyse, maar een heel andere conclusie over de manier waarop we verder moeten.

Hasnaoui wil ‘de dialoog aangaan met allochtonen en duidelijke geldende kernwaarden formuleren’. Pinto wil ‘Geen discussie aangaan, niet marchanderen, maar glasheldere grenzen trekken.’ De eerste manier bevordert participatie. De tweede manier is een dictaat.

#5 Mihai Martoiu Ticu

Dat is de denkfout van de assimilationisten: Iedereen is in Nederland vrij om origineel en anders te zijn dan de anderen, behalve de allochtonen; de allochtonen moeten allemaal op Wilders lijken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 L.Brusselman - Reactie op #5

behalve de niet-westerse allochtonen

#6 Taco Zip

“Tot op heden maakt de overheid zich schuldig aan een assimilatiebeleid (…)”
Welk assimilatiebeleid bedoel je precies?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 lapis - Reactie op #6

Dat vroeg ik me ook al af. Heb nog nooit iemand kamervragen horen stellen over de schrikbarend lage haringconsumptie onder nieuwe Nederlanders, of een SCP-rapport gezien waarin de lage participatie van allochtonen in kruisboogschuttersgilden aan de kaak wordt gesteld.

 • Volgende reactie op #6
#6.2 Rob - Reactie op #6.1

Toevallig kende ik in mijn studietijd een klein chinees vrouwtje die elke week op de markt haring ging halen en eiste dat ze ter plekke voor haar neus werden schoongemaakt.

Integratie of niet: dat vind ik leuk.

#6.3 Bookie - Reactie op #6

Is ook nonsens. Met Latifs definities van integratie en assimilatie maakt de Nederlandse overheid zich schuldig aan integratiebeleid. Er is bij sommigen wel de wens tot meer assimilatiebeleid, maar vooralsnog is daar (terecht) geen sprake van.

Voorbeeld van goed integratiebeleid is de HvA:

“De HvA wijst erop dat moslimmeisjes er expliciet om hebben gevraagd om niet te zwichten voor de druk van onder meer de PvdA, “omdat zij dan door geloofsgenoten onder druk worden gezet om te bidden op een moment dat zij dat niet willen”.

HvA-studenten die willen bidden, mogen dat buiten de school doen: “In de omgeving van de hogeschool zijn diverse plekken, die daar specifiek voor bedoeld en ingericht zijn. (Bookie: oftewel moskeeen) “”

 • Vorige reactie op #6
#7 Ernest

Van een assimilatiebeleid is tot op heden geen sprake geweest, heb ik altijd begrepen. Het heeft in ieder geval altijd “integratiebeleid” geheten, en volgens de commissie Blok was het gedeeltleijk geslaagd. Volgens wikipedia: “De commissie concludeerde dat de integratie deels tot geheel een succes was, maar dat het overheidsbeleid hier niet aan heeft bijgedragen. De regering zou adviezen die zij zelf aan had gevraagd negeren en achter de feiten aan lopen. Men heeft lange tijd de noodzaak tot inburgering en het leren van de Nederlandse taal ontkend.” Dus dit beleid kun je met geen mogelijkheid “assimilatiebeleid” noemen. Het uitgangspunt van Hasnaoui klopt dus niet.
Wat me ook niet bevalt aan zijn betoog is het impliciet laten samenvallen van “niet-westers” met “islamitisch” of “arabisch”. Het is wel wat gecompliceerder: eerwraak heb je ook onder christelijke (klein-)aziaten, mensen uit Palestina, Syrië en Turkije kunnen ook christelijk zijn, en er zijn ook aardig wat Afrikanen naar Nederland gekomen; hun cultuur valt ook bepaald niet meteen samen met de Nederlandse.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 pedro - Reactie op #7

“Wat me ook niet bevalt aan zijn betoog is het impliciet laten samenvallen van “niet-westers” met “islamitisch” of “arabisch”
Waar staat dat dan? Volgens mij is dat jouw interpretatie.

“Dus dit beleid kun je met geen mogelijkheid “assimilatiebeleid” noemen”
Het gaat over het beleid van het huidige kabinet, niet over het beleid van de vorige eeuw, waar je citaat op slaat. Het kan iig best zo genoemd worden. Of het waar of niet is, is een andere vraag.

#7.2 Ernest - Reactie op #7.1

Omdat hij reageert op het artikel van Pinto: “Het probleem in deze discussie is dat wanneer David Pinto het heeft over integratie hij eigenlijk assimilatie bedoelt”, en die had het niet over het beleid van deze regering en Pinto heeft het over de islamitische cultuur. Afgezien daarvan kun je eigenlijk de effecten van het huidige kabinetsbeleid nog niet beoordelen, daar is het te vroeg voor.

#8 L.Brusselman

Ik heb er als Nederlander nog steeds geen behoefte aan te assimileren.
Moet er niet aan denken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Rob - Reactie op #8

Resistance is futile.

#9 Gladiool

De beste manier van aanpassen is uit de pas lopen.

Maar goed, ik was dan ook al heel lang geleden uitgeburgerd bij dat ééndimensionale kleinburgerlijke klootjesvolk dat zich Nederlander noemt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 larie

Gladiool, je eerste zin hangt nu in mijn kleine kamer, dankjewel. Overigens valt het kleinburgerlijke dan wel mee als je die zin doortrekt..toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 deuZige

Assimilatie is de enige manier waarop het ooit gaat lukken. Goed, dat die bij de voordeur stopt moet vanzelfsprekend zijn maar het idee van de multiculturele samenleving is gebaseerd op een basis die al fout is op de lange termijn.

Tolerantie.

Integratie gaat uit van tolerantie. Tolerantie betekend dat je dingen accepteerd die je fout of slecht vind. Dat je dingen accepteerd waar je in principe tegen bent. De menselijke aard is echter zo dat tolerantie per definitie eindig is. Eens houd de tolerantie op.

Dat stadium beginnen we nu bereikt te hebben. En daarom is integratie een epic fail en onder andere daarom is de multiculturele samenleving iets onrealistisch.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11.1 L.Brusselman - Reactie op #11

Die samenleving is al eeuwen een feit,dat de knurften onder ons dit niet onder ogen willen zien doet daar niets aan af.

 • Volgende reactie op #11
#11.2 pedro - Reactie op #11

“het idee van de multiculturele samenleving is gebaseerd op een basis die al fout is op de lange termijn”
Nee, dat een samenleving een multiculturele samenleving is, is een vaststelling, geen idee. De Verenigde Staten, India, Rusland en China zijn de grootste landen met een multiculturele samenleving.

“Integratie gaat uit van tolerantie”
Integratie is het proces waarbij verschillende componenten samensmelten tot een geheel. Een kenmerk is dat beide groepen aanpassingen maken. Wanneer er sprake is van eenzijdige aanpassing heet dit assimilatie. Van beide kanten is dan wat tolerantie gewenst.

“Tolerantie betekend dat je dingen accepteerd die je fout of slecht vind. Dat je dingen accepteerd waar je in principe tegen bent”
Het betekent vooral dat je dingen accepteert, waar je het niet mee eens bent, maar waar je ook niet echt last van hebt. Dat andere mensen een hoofddoekje dragen, bijvoorbeeld, of een punk kapsel dragen, daar heb je geen last van, al ben je het er niet mee eens.

“De menselijke aard is echter zo dat tolerantie per definitie eindig is. Eens houd de tolerantie op”
Sommige mensen zijn meer tolerant, anderen minder, maar allemaal hebben ze grenzen aan hun tolerantie. In die zin is tolerantie eindig, maar niet in de tijd, zoals je hier lijkt te suggereren.

“Dat stadium beginnen we nu bereikt te hebben. En daarom is integratie een epic fail en onder andere daarom is de multiculturele samenleving iets onrealistisch”
Slechte conclusie op basis van slechte argumenten. Volgens mij is de boodschap dat je niet tolerant bent en dat je gewoon wat populaire termen aan elkaar knoopt om je eigen intolerantie voor jezelf te rechtvaardigen.

 • Vorige reactie op #11