Sterke stijging Syrische asielaanvragers in 2013

Dossier:

ACHTERGROND - In de eerste zeven maanden van 2013 steeg het aantal eerste asielaanvragen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat komt onder andere door een sterke stijging van Syrische asielaanvragers.

Volgens de laatste cijfers van het CBS is het aantal eerste aanvragen van asielzoekers *) in de eerste zeven maanden van dit jaar gestegen van 5.325 naar 7.360. Dat is een stijging met 2.035, oftewel bijna 40%. Zie figuur 1.

*) Eén asielzoeker kan meerdere asielverzoeken indienen. Vaak wordt dat cijfer gebruikt/misbruikt om het aantal asielzoekers weer te geven, hetgeen natuurlijk onjuist is. In de 1ste 7 maanden van het jaar bedroeg het aantal vervolgverzoeken 1.910.

f1

Bron: Asielverzoeken; nationaliteit, geslacht en leeftijd

De flinke stijging kwam na drie jaar van daling. In tabel 1 de top-10:

t1

(1-9-’13 een nieuwe versie gemaakt met percentages erbij.)

De stijging komt voor het grootste deel voor rekening van twee landen: Somalië en Syrië. Het aantal Somaliërs dat asiel aanvroeg steeg van 505 naar 1.600 en dat is meer dan een verdubbeling. Procentueel steeg het aantal Syriërs nog harder: bijna een verzesvoudiging van 140 naar 955.

Het aantal Russische aanvragen daalde fors van 510 naar 140. Een maand geleden stond er in de media nog een bericht van het ANP over de explosieve groei van het aantal Russische asielzoekers. In de artikelen wordt een aantal van 810 asielverzoeken genoemd. Dat is onzorgvuldig geformuleerd want het waren 735 Russen. De bekende dubbeltelling dus. Opmerkelijk is dat op het moment dat de artikel verschenen ook al de voorlopige cijfers over het eerste halfjaar bekend waren waaruit al bleek dat het aantal asielzoekers uit Rusland zeer fors was gedaald.

In dit artikel een uitgebreidere analyse van de asielmigratie vanaf 1995.

Reacties (1)

#1 Boer

Het is een klote stuk fietsen van Somalië naar Nederland.