Stemverwarring

Het is weer verkiezingstijd en dan schieten de sites waarop je stemadvies krijgt weer als paddenstoelen uit de grond. Ikzelf blijf na het invullen van een zo’n vragenlijst altijd een beetje ontredderd achter. Zo ook bij het nieuwe kieskompas. Wat moet ik met vragen als “Turkije mag nooit lid worden van de EU”, “De studiefinanciering moet onaangetast blijven” en “Om de files op te lossen moeten meer wegen worden aangelegd”? En wat dacht je van “In plaats van een vast bedrag per auto, moeten automobilisten per gereden kilometer belasting gaan betalen”?

Nee, automobilisten moeten wat mij betreft niet per gereden kilometer betalen, maar per gereden kilometer, waar en wanneer. Wat voor antwoord moet ik geven op die vraag, en wat betekent dat voor mijn score? En Turkije mag van mij voorlopig geen lid worden van de EU, maar nooit? Als ik hier oneens invul, richting welke partijen wordt ik dan gedreven? En meer asfalt? Ja, daar ben ik voor, maar de vraag staat onder het kopje milieu, wat betekent dat ik nu negatieve punten krijg voor milieu, terwijl ik een en-en oplossing zoek waarbij ook naar het milieu wordt gekeken.

Damn. Dan toch maar die programma’s lezen.

Hieronder de volledige vragenlijst van het kieskompas, wat zijn de meest ambigue vragen?

1. Iedereen mag in het openbaar zeggen wat hij wil, ook als dat leidt tot discriminatie
2. Softdrugs moeten volledig worden gelegaliseerd
3. Er moeten hogere gevangenisstraffen komen
4. Om de files op te lossen moeten meer wegen worden aangelegd
5. In plaats van een vast bedrag per auto, moeten automobilisten per gereden kilometer belasting gaan betalen
6. In Nederland mogen nieuwe kerncentrales komen
7. De bio-industrie moet worden afgeschaft
8. Burgemeesters moeten rechtstreeks door het volk worden gekozen
9. Door te bezuinigen moet het tekort op de begroting in 2015 zijn weggewerkt
10. Ouderen die vinden dat hun leven voltooid is, mogen met professionele hulp een einde aan hun leven maken
11. Mensen die meer verdienen moeten meer gaan betalen voor hun ziektekostenverzekering
12. Alle volwassenen zijn automatisch orgaandonor, tenzij zij expliciet hebben aangegeven dat niet te willen
13. Het basispakket van zorgverzekeringen mag kleiner om de gezondheidszorg betaalbaar te houden
14. De studiefinanciering moet onaangetast blijven
15. Religieuze scholen mogen openlijk homoseksuele leraren weigeren
16. Bonussen bij banken en bedrijven moeten extra worden belast
17. De belastingen voor de hoogste inkomens moeten worden verhoogd
18. De kinderbijslag moet afhankelijk worden van het gezinsinkomen
19. De AOW-gerechtigde leeftijd moet 65 jaar blijven
20. Het moet makkelijker worden werknemers te ontslaan
21. De duur van een WW-uitkering voor werklozen moet worden verkort tot één jaar
22. De hypotheekrenteaftrek moet onaangetast blijven
23. Eigenaren van huurwoningen mogen zelf de stijging van de huurprijs bepalen
24. Nederland moet geen laaggeschoolde immigranten meer toelaten
25. Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten ongeacht hun omstandigheden zo snel mogelijk Nederland worden uitgezet
26. Nederland moet gevechtsvliegtuigen van het type JSF (Joint Strike Fighter) aanschaffen
27. Op ontwikkelingssamenwerking mag worden bezuinigd
28. Turkije mag nooit lid worden van de EU
29. Op kunst en cultuur mag worden bezuinigd
30. Om te bezuinigen moet het aantal publieke tv-netten worden verminderd

 1. 1

  De ambiguïteti kun je omzeilen door elke stelling als volledig waar te zien. Als er dus ook maar iets in zit wat niet waar voor je is, dan ben je het helemaal niet eens met de stelling.
  Klopt het volledig, dan kies je dus voor helemaal mee eens.

  M.a.w. bij de geringste twijfel of de stelling 100% bij jou past,moet je helemaal oneens invullen.
  En dan, dames en heren, ziet je plaatje er waarschijnlijk heel anders uit. In mijn geval schoof ik helemaal naar de linkerbovenhoek.

 2. 2

  Ik zag pas een Britse stemwijzer. Daar stonden gewoon duidelijke vragen als “de nieuwe premier moet iemand zijn met ervaring als premier” of “de nieuwe premier moet iemand zijn die geen regeringsverantwoordelijkheid droeg tijdens de afgelopen crisis”. Bij de overige vragen kon je op een vraagtekentje klikken voor meer uitleg. Die uitleg was vaak van de vorm “Labour vindt dit”.

  Toen bedacht ik me dat die Nederlandse stemwijzers best wel oké zijn.

 3. 3

  @1: Ja dat is een goede tip. Ook gedaan. Plaatje ziet er niet ineens volkomen anders uit maar ik ben ineens wel een stuk progressiever en wat rechtser. D66 ipv Rita in dit geval.

 4. 5

  Trouwens als voorbeeld: Hoe ga je om bijvoorbeeld met stelling 10, als je vindt dat iedereen met professionele hulp een einde aan zijn leven moet kunnen maken als ze daar een goede reden voor hebben (dus niet alleen als ze hun leven “voltooid” vinden)?

 5. 6

  Oh en veder is de methode “bij twijfel oneens” niet volledig gecorrigeerd in het KK. Als je op alle stellingen volledig oneens invult kom je (licht) links-progressief van het midden uit. Mensen met een instemmingstendens zullen dus rechtser en conservatiever uitkomen dan ze werkelijk zijn en mensen met een ontkenningstendens zullen progressiever en linkser uitkomen.

 6. 7

  het kompas komt bij betrouwbaarheidsanalyses over de twee subschalen met gebruikmaking van de partijstandpunten er aardig betrouwbaar uit (de alpha voor progressief-conservatief is 0.885, die van links-rechts 0.898). Het aantal items helpt daar wel bij natuurlijk, maar objectief gezien zijn alle vragen op eentje na ook wel aardig consitent met hun subschaal (oké er zijn nog twee twijfelachtige). Er is 1 vraag met een negatieve item-rest correlatie tegen de rest van de subschaal. Mogen jullie raden welke vraag “slecht” is.