Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol: “80% van migranten komt om economische redenen”

Dossier:

NIEUWS - Ondanks waarschuwende woorden van Horst Seehofer, de Duitse minister voor Binnenlandse Zaken, dat herhaling van de vluchtelingencrisis in 2015 in de lucht hangt, schaart Nederland zich bij een meerderheid van Europese landen die het vertikt ook maar enige beweging te maken richting een gemeenschappelijk humaan asielbeleid.

Zich verschuilend achter een paar flauwekul smoejes verklaarde staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) dat Nederland zich niet aansluit bij het akkoord dat Duitsland en Frankrijk sloten met Italië en Malta, teneinde de druk op de opvang aldaar enigzins te verlichten. Alleen Ierland, Portugal en Luxemburg zijn bereid deel te nemen aan het plan vluchtelingen versneld door te plaatsen.

Volgens De Volkskrant is één van de argumenten die de staatssecretaris hanteerde “dat 80 procent van de migranten hier komt om economische redenen, zij maken geen kans op een verblijfsvergunning. Deze economische migranten over Europa herverdelen, leidt volgens Broekers-Knol alleen maar tot meer problemen.”

Tachtig procent?  En de zeven landen zouden die over Europa wilen verdelen? Heeft ze het plan eigenlijk wel gelezen? Zulke retoriek zou toch tot Kamervragen moeten leiden. Waar zijn de bewijzen voor haar beweringen?

Nederland ging met een magere agenda naar de EU bijeenkomst (7 en 8 oktober) in Luxemburg. De staatssecretaris zou “expliciet aandacht vragen voor de situatie op de Griekse eilanden en de noodzaak om Griekenland bij te staan om structurele verbeteringen door te voeren in de opvang en het versnellen van de asiel- en terugkeerprocedures”.

Enig concreet voorstel of subsantieel initiatief van Nederlandse zijde ontbrak aan dat “aandacht vragen”. Voor wat het waard is: ook Denemarken sluit zich niet aan bij het akkoord van de nu zeven landen, maar in plaats daarvan heeft Denemarken aan de VN gevraagd of ze Syrische vluchtelingen uit Turkse opvangkampen kan opnemen.

Hopelijk geen symbolisch gebaar, want nu Trump heeft aangekondigd dat de Amerikaase troepen uit Noord-Syrië worden teruggetrokken, wordt gevreesd voor Turkse acties tegen de aldaar opererende Koerdische strijdkrachten. Dat zou kunnen leiden tot een nieuwe vluchtelingestroom, zowel uit dat gebied als uit de Turkse vluchtelingenkampen.

En economische vluchhelingen? Jawel, uit Turkije, als Trump zijn geschreeuw waar maakt en Turkije zal treffen met meedogenloze sancties als Turkije Noord-Syrië binnenvalt.

Zoals Denemarken zei zich te richten op Syrische vluchtelingen uit Turkse opvangkampen, zo had Nederland op zijn minst kunnen aanbieden de druk op de Griekse kampen te verlichten, om te beginnen met een inhaalslag:

In september 2015 ging Nederland in EU-verband akkoord met het voorstel om 160.000 vluchtelingen over heel de EU te verdelen en verplichtte zich om tot en met september 2017 8712 vluchtelingen op te nemen uit Griekse en Italiaanse opvangkampen. In april 2017 waren dat er 1637. In december 2018 mochten er nog 118 bij en toen stond de teller stil.

Terwijl toch genoegzaam bekend is dat de situatie in met name Moria en Samos eigenlijk onhoudbaar is. En Nederland maar blijven jengelen tegen Griekenland: doe er toch eens wat aan!

In november praten de verantwoordelijke EU ministers en staatssecretarissen weer verder. Eens kijken hoe ondertussen deze teller oploopt.

Reacties (3)

#1 Karin van der Stoop

Dit bericht geeft weer een heel nieuwe betekenis aan het legendarische fragment waarin mevrouw “chain chain chain” zingt.

  • Volgende discussie
#2 KJH

‘Waar zijn de bewijzen voor haar beweringen?’

Eh. Ze is de staatssecretaris. Als iemand het weet, is zij het.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Folkward

@2
Jep, zo werkt kennis. Je wordt ermee doordrenkt op het moment dat je een functie bekleedt. Zo is de machtigste man in de machtigste functie van de wereld ook meteen het meest geniale exemplaar -stabiel ook!- van de mensheid; zijn wijsheid: ongeëvenaard. Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde: als je werkloos wordt, ben je plots zo achterlijk als het achtereind van een ezel.
#drogredenerenmetKJH #misschientocheenexpertvragen

  • Vorige discussie