1. 1

  Pessimistisch als ik ben zou ik de titel ietwat afzwakken; er is enkel aangifte gedaan, of het tot een aanklacht komt is maar zeer de vraag, hoewel er zo op het eerste gezicht geen speld tussen te krijgen is.

  Hoe dan ook, dat “je maintaindrai” ooit nog eens van pas zou komen, had ik nooit durven dromen:-)

 2. 3

  Ik geef hem overigens geen schijn van kans en vermoed dat hij uiteindelijk doodgetreiterd, moe, eenzaam en verlaten door de overheid gedumpt zal worden als een soort klokkenluider.

  Men spot niet met de macht.
  Men daagt de macht niet uit.

  Men praat alleen mee.
  Pseudokritisch.

  Zoiets als Sargasso.

 3. 4

  De man had er goed aan gedaan als hij de complottheorieën achterwege had gelaten. Met deze verhalen maakt hij zichzelf een stuk minder serieus.

  Het is me niet helemaal duidelijk waar deze aangifte is gedaan: de brief is aan de koningin gericht, maar doet hij daar nu ook aangifte?

  En over de overtreding zelf, het ingaan tegen het verdedigen van de onafhankelijkheid, wordt dat niet bij elke nieuwe Europese wet overtreden?

  Al met al vind ik het een goed initiatief om dit deze democratische wanprestatie nog eens aan de kaak te stellen.

 4. 5

  Terechte aangifte. Helaas heb ik een voorgevoel dat deze aangifte ergens onder op de stapel terecht zal komen wegens de “lage prioriteit”.

  Een fietsendiefstal is tenslotte belangrijker.

  Niet gehinderd door mijn geringe juridische kennis zou ik zeggen dat deze aangifte bij het OM neer gelegd kan worden.

 5. 7

  Kansloos. De Grondwet verbiedt de regering nergens om internationale verdragen te sluiten. Sterker nog, volgens mij staat de Grondwet dat expliciet toe. Zelfs als zo’n verdrag in strijd is met de Grondwet. (In dat geval moet een verdrag met een 2/3e meerderheid aangenomen worden. In het geval van het Verdrag van Lissabon is daar discussie over geweest.)
  Er lijkt mij geen enkele juridisch grond om het tekenen van een verdrag te vergelijken met zoiets als het plegen van een staatsgreep.

 6. 8

  Jammer van het hoge aluminiumfolie gehalte inderdaad. Wel dapper geschreven. Het paper waar hij veel uit citeert(globalisering; afbrokkeling van de parlementaire democratie(ofzo)) ga ik nog wel even printen.

 7. 10

  “Er lijkt mij geen enkele juridisch grond om het tekenen van een verdrag te vergelijken met zoiets als het plegen van een staatsgreep.”

  @Oplawaai:

  Ik heb een en ander naar mijn mening duidelijk uiteengezet in de bijlage en mijn eerdere, waarschuwende, brieven naar de Koningin.

  Waar het om gaat is dat er met het Lissabonverdrag een Europese superstaat, een federale overheid wordt opgericht. Dit omdat er een rechtspersoon wordt opgericht die wetten kan maken die vóór die van de lidstaten gaan en die verdragen kan aangaan. Dat IS dus een federale staat.

  Daarmee wordt dus de grondwettige regeringsvorm veranderd. Dat kan de regering in principe gewoon doen met steun van de kamer, maar niet als dat op “ontwettige wijze” gebeurt. Dan is er sprake van hoogverraad als ik het wetboek van strafrecht goed lees.

  Nu is ons en de kamer altijd voorgehouden dat er *geen* federale overheid opgericht zal worden, waarbij verwezen wordt naar het advies van de Raad van State. Daarin staat echter iets als dat er geen aanknopingspunten meer in het verdrag staan die wijzen op de ontwikkeling van de EU in een meer *uitgesproken* federale richting.

  Jan-Peter laat echter het woordje “uitgesproken” gemakshalve vallen, terwijl dat nu juist het grote verschil maakt. De Raad van State zegt: we spreken het niet meer uit, je ziet het niet meer. JP zegt: het is er niet meer.

  Het IS er echter nog wel degelijk en daarmee is de kamer onjuist voorgelicht en dat is onwettelijk (ergens in de grondwet staat dat de kamer recht heeft op informatie als ze daar om vraagt).

  Kortom: Al met al is er dus zowel sprake van het veranderen van de grondwettelijke regeringsvorm (introductie federale overheid) als het doen hiervan op onwettige wijze (onjuist voorlichten TK).

  Daarmee staat dat, voor zover ik de wet lees, gelijk aan “hoogverraad”, het op onwettige wijze veranderen van de grondwettelijke regeringsvorm.

  M.Vr.Gr.

  — Arend —

  P.S. Heb overig op mijn eerdere brieven aan de Koningin een antwoord ontvangen. Persoonlijk ondertekend door JP :D

 8. 14

  Duplicate comment detected; it looks as though you’ve already said that!

  En ik zeg het nog es!

  Zouden hier nog vorderingen zijn gemaakt? Heb je een update voor ons, Arend?