Spanje zet jonge migranten aan het werk

Foto: Lorenmart (cc)
Serie:

In Spanje is de werkloosheid vorig jaar flink gedaald. De Spaanse economie herstelt zich, constateert een tevreden premier Pedro Sanchez. Nog altijd zoekt 13,5% van de werkende bevolking naar een baan. Maar sinds 2007 is dat cijfer nog niet zo laag geweest. Bij een aantrekkende economie ontstaan er ook gaten in de arbeidsvoorziening. Sommige werkgevers klagen dat ze niet het juist geschoolde personeel kunnen vinden. De regering komt hen tegemoet met een versoepeling van de intrede op de arbeidsmarkt voor jonge, tot nu toe illegaal in het land verblijvende, migranten. Een windmolenfabriek in Baskenland die om personeel zit te springen heeft dertien van de 4500 migranten die tot nu toe van de regeling gebruik hebben gemaakt in dienst genomen. Ze komen uit Marokko, Guinee en de Ivoorkust en kwamen via bootjes zonder papieren in Spanje aan. Directeur Zárraga wil hen opleiden tot de technische specialisten die zijn fabriek nodig heeft om te kunnen groeien. ‘Er wordt veel gesproken over de overlast van sommige jonge migranten, maar te weinig over de vele jongeren die graag aan het werk willen’, meent Zárraga.

Tot november vorig jaar werd het migranten buitengewoon moeilijk gemaakt om aan de slag te komen. Een wetswijziging heeft voor jonge migranten, die zonder hun ouders de oversteek hebben gemaakt, de barrières voor verblijfs- en werkvergunningen weggenomen. En velen van hen zijn inmiddels aan het werk. De nieuwe regeling van de staatssecretaris voor migratie Jesús Perea kwam tegemoet aan het probleem dat minderjarige migranten door asielzoekerscentra op straat moesten worden gezet zodra ze de leeftijd van 18 jaar bereikten. Veel van die jongeren raakten zonder huis en zonder baan dakloos in de periferie van de samenleving.

Een nieuwe ster

De Spaanse socialistische regering heeft vorige week ook een hervorming van de arbeidsmarkt aangekondigd. Het is de eerste keer sinds dertig jaar dat alle sociale partners het over een hervorming eens zijn geworden. De nieuwe regels moeten werknemers meer zekerheid bieden met vaste banen en een reductie van flexbanen en tijdelijke contracten. Verder voorziet de overeenkomst in correcties op de procedures van CAO-onderhandelingen en komt er meer flexibiliteit voor bedrijven die in moeilijkheden verkeren. Verantwoordelijk voor de plannen die nog door het parlement moeten worden goedgekeurd is de minister van Arbeid Yolanda Díaz, volgens Politico een rijzende ster in de Spaanse politiek. Ze wordt getipt als de eerste vrouwelijke premier van Spanje. Díaz (50), afkomstig uit een communistische familie, stelt zich onafhankelijk op ten opzichte van Unidas Podemos (UP) de politieke formatie waarvoor ze in de regering zit. In haar eigen woorden: ‘Ik heb geen partij, ik ben geen militant, maar ik kom uit die cultuur van mensen die democratie naar dit land hebben gebracht. Ik ben een progressieve vrouw en ik denk dat mijn beleid sociaal-democratisch is.’ Toen Pablo Iglesias zich in mei vorig jaar terugtrok als leider van Podemos wees hij naar Yolanda Díaz als een ideale topkandidaat bij nieuwe verkiezingen. Maar Díaz is een stuk gematigder dan Iglesias en de gemiddelde Podemos-aanhanger. Samen met de burgemeester van Barcelona, Ada Colau, en andere linkse feministische leiders richtte ze in november Otras Politícas op, een platform ‘voor reflectie op het politieke en sociale model en mogelijke alternatieven’. Mogelijk vormt dit het begin van een nieuwe politieke partij, los van Podemos dat de afgelopen tijd in populariteit is gedaald.

Leeg Spanje

Het Spaanse politieke landschap blijft in beweging. España Vaciada (leeggelopen Spanje) is een nieuwe politieke formatie die opkomt voor het ontvolkte platteland. Spanje heeft een onderminister voor ‘demografische uitdagingen’ die zich moet bekommeren om de leegloop en de vergrijzing in een aantal plattelandsgebieden waar je alleen in de vakantie jongeren kunt tegenkomen. Voor veel bewoners van leeggelopen dorpen komen de acties van de regering niet snel genoeg op gang om de vlucht van platteland naar stad te keren. De oprichters van España Vaciada wijzen er op dat de problemen op het platteland al twintig jaar bestaan en het gevolg zijn van extreme verwaarlozing van grote delen van het land. In hun politieke program pleiten zij onder andere voor ‘een nationaal plan met gegarandeerde financiering waarmee verwaarloosde delen van het land de meer ontwikkelde kunnen inhalen, de oprichting van een niet-politiek, deskundig agentschap om ontvolking aan te pakken, en verbeterde spoorverbindingen en -diensten.’ Inmiddels hebben sommige plattelandsgemeenten ook geïnvesteerd in ICT om nieuwe bewoners aan te trekken die vanwege de pandemie toch thuis moeten blijven werken.

Dode dorpen

Kunnen de migranten het platteland misschien ook nieuw leven inblazen? In de provincie Léon menen ze van wel. Daar krijgen migranten werk en huisvesting als ze in kleine dorpen gaan wonen. Zo kunnen de scholen daar open blijven. Om die dorpen aantrekkelijk te maken zal er nog wel geïnvesteerd moeten worden in openbaar vervoer. De nieuwe bewoners van Brañuelas, vluchtelingen uit Colombia, zijn zonder auto een dag kwijt voor een vaccinatie op de dichtstbijzijnde GGD-post. Colombianen zijn natuurlijk aantrekkelijk als nieuwe dorpelingen omdat ze al Spaans spreken. Elders zijn daarom ook bijvoorbeeld mensen uit Venezuela in bijna verlaten dorpen gehuisvest. In Brañuelos werken echter ook Senegalezen en Gambianen ‘om de sombere voorspellingen over de naderende dood van het dorp te ontkrachten.’

Reacties (26)

#1 Co Stuifbergen

Het lijkt een simpele oplossing: zet migranten in leeglopende dorpen.

Maar de oorspronkelijke jongeren trokken daar natuurlijk weg omdat ze elders beter werk konden vinden (of een betere opleiding).
Het zou wel toevallig zijn als de migranten dan wel in de dorpjes blijven willen.

Of hebben zuid-amerikaanse immigranten precies de vaardigheden om in een agrarisch gebied te werken?

 • Volgende discussie
#1.1 Jos van Dijk - Reactie op #1

De migranten maken denk ik een andere afweging dan de oorspronkelijke jongeren. Maar ook zij zullen op den duur niet kunnen leven met deze oplossing als de overheid geen maatregelen neemt om de leeglooptrend tegen te gaan, zoals España Vaciada bepleit.

 • Volgende reactie op #1
#1.2 Hans Verbeek - Reactie op #1.1

Jos, is het de overheid, die maatregelen moet nemen op de leegloop tegen te gaan? Waarom?
En welke maatregelen kan de overheid dan nemen om de jongeren terug naar het platteland te lokken?
Investeren in ICT en betere spoorverbindingen lijken mij onvoldoende om jongeren te motiveren om boer te worden.

#1.3 Frank789 - Reactie op #1.2

[ om jongeren te motiveren om boer te worden. ]

Laat dat idiote mantra van platteland=boer nu eens los.
.
“Platteland” en Spanje is sowieso heel beperkt, op Zwitserland en Albanië na is Spanje derde in Europa met een gemiddelde elevatie van 660 meter.

#1.4 Hans Verbeek - Reactie op #1

ik denk ook dat de jonge migranten niet als boer aan de slag willen op het platteland. Een leven lang hard werken voor een schamel inkomen… dan hadden ze net zo goed in het land van herkomst kunnen blijven

 • Vorige reactie op #1
#1.5 beugwant - Reactie op #1.4

Als ze coca kunnen telen, scheelt dat de gevaarlijke smokkel…

#2 Frank789

[ Zo kunnen de scholen daar open blijven. Om die dorpen aantrekkelijk te maken zal er nog wel geïnvesteerd moeten worden in openbaar vervoer. ]

Goh, klinkt net als Nederland.
Misschien wordt het tijd de economische rol van grote steden ook eens te zien als kwaadaardige spons die alle subsidies opslurpt voor kekke metrolijntjes en de dorpen leeg trekt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Cerridwen - Reactie op #2

De druk op de natuur is veel minder als mensen lekker efficiënt dicht bij elkaar wonen, in een stad dus. Door de leegloop van het platteland neemt de hoeveelheid bos en natuur in Europa weer toe.

Om hetzelfde aantal mensen te bereiken als met één metrolijn, moet je op het platteland heel veel buslijntjes in stand houden.

#2.2 beugwant - Reactie op #2.1

Maar die bussen rijden wel over een weg die er al ligt. Je hoeft er niets voor uit te graven.

 • Volgende reactie op #2.1
#2.3 Cerridwen - Reactie op #2.2

Dat mag zo zijn, maar die bussen zijn wel grotendeels leeg. De metro zit vol.

#2.4 Frank789 - Reactie op #2.3

Vrijwel alle bussen, metro’s en treinen zijn, tussen de spitsuren in, grotendeels leeg. Dus het platteland is daar niet afwijkend in.
Alleen maar top service geven aan mensen die in de stad wonen en de rest laten stikken is gewoon asociaal. We kunnen het ook makkelijk betalen.

#2.5 Hans Verbeek - Reactie op #2.1

De druk op de natuur is veel minder als mensen lekker efficiënt dicht bij elkaar wonen, in een stad dus.

De mensen in de stad willen wel graag eten. Hoeveel grond er wordt gebruikt om voedsel te produceren hangt af van het totaal aantal mensen en niet zozeer van de plek waar ze wonen.

 • Volgende reactie op #2.1
 • Vorige reactie op #2.1
#2.6 lmgikke - Reactie op #2.1

Lol Cerridwen. De druk op de natuur is veel minder als mensen lekker efficiënt dicht bij elkaar wonen….

Nee hoor, die druk is niet minder maar meer. Alles, maar dan ook alles voor die mensen zal getransporteerd moeten worden van elders.

Lekker lopen zwetsen en het als een binair probleem benaderen.

Je beschrijft een vicieuze cirkel naar de afgrond. Als jouw beweging doorgetrokken wordt, eindigt iedereen in de stad en niemand meer daarbuiten. Wie verbouwt het eten? wie zorgt voor de grondstoffen? waar worden producten en voedsel geproduceerd? hoe komt het in de stad?

Nee, wat ik zie is Cerridwen die als stadsmens dat graag zou houdt, de luxe bubbel kan dan in stand blijven.

Openbaring: als je je samenleving organiseert op basis van lokaal, dan heb je niet zoveel metrolijnen en bussen nodig. dat is nu net de crux. Organiseer je beter, zodat al die (vervoer) bewegingen niet nodig zijn. De A2 staat elke dag vol met mensen die van Utrecht naar Amsterdam moeten EN vice versa….. non probleem dus. Maar individueel gezien wordt het wel als probleem ervaren. Gewoon slechte ruimtelijke ordening en planning. Gewoon dom gedrag.

 • Vorige reactie op #2.1
#3 Frank789

[ Door de leegloop van het platteland neemt de hoeveelheid bos en natuur in Europa weer toe. ]

Doorgaans ontstaat alleen meer natuur doordat de boeren het land als onbruikbaar of onrendabel verlaten of door natuurorganisaties worden uitgekocht. M.I. niet omdat ze lokaal personeel te kort hebben. Mechanisatie heeft juist het personeel er uit gejaagd.
In NL stoppen elk jaar boeren, de overgebleven boeren nemen het land over en worden gewoon groter, niks meer natuur.

Als in NL een dorp leegloopt, kun je van die paar huizen echt geen natuurgebied maken. Laat staan in het droge rotsige Spanje.
En die stadse mensen staan gelijk in de file naar de natuur op de eerste mooie lentedag waar de plattelandsbewoner gewoon naar buiten loopt of de fiets pakt.

[ Om hetzelfde aantal mensen te bereiken als met één metrolijn, moet je op het platteland heel veel buslijntjes in stand houden. ]

“In diezelfde jaren beklaagt Ruding zich … ‘Werklozen wonen liever in de buurt van tante Truus dan te verhuizen’, … Banen moeten niet langer naar hun woonplaats worden gebracht, zij moeten zelf maar verhuizen om aan de bak te komen. Het markeert een kantelpunt in denken waarbij het adagium ‘spreiding van kennis, macht en inkomen’ geestelijk wordt losgelaten”.

“don’t back the losers, pick the winners’-strategie: investeer in die gebieden waar het goed gaat en bekommer je minder om de rest. Waar het kabinet-Den Uyl nog inzette op actief spreidingsbeleid stroomt vanaf nu het geld vooral naar stedelijke gebieden die mondiaal concurrerend zijn”.

https://www.groene.nl/artikel/hoe-den-haag-uit-nederland-verdween

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Cerridwen - Reactie op #3

Het is toch echt zo dat in europa het platteland ontvolkt en de natuur toeneeemt.
Zie deze analyse van de toenemende verspreiding van grote carnivoren in Europa waar dat verband rechtstreeks wordt gelegd:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ddi.13219

Het is verder een no-brainer dat het leven in steden efficiënter en duurzamer is dan maximaal verspreid over het platteland.
Natuurlijk is dit vervelend voor de gemeenschappen in de leeglopende dorpen, waar het leven zwaarder wordt. Maar daar staan stevige voordelen tegenover, en die moeten ook benoemd worden.

#3.2 Frank789 - Reactie op #3.1

Die analyse betreft een ratjetoe van ontwikkelingen vanaf 1945 waarbij de val van de muur en de totale omwenteling van de economie in oost Europa een belangrijke rol speelt. In het westen en in de laatste 30 jaar is de wolf teruggekomen ondanks die niet toegenomen natuur. Ontvolking van het platteland betreft, zeker in west Europa, de dorpen, niet de boerenbedrijven, dus komt er ook geen natuur bij.

Socio-economic and land use trends further changed during the last thirty years. On average, cropland, grassland and forest areas remained stable or decreased slightly, while urbanization increased even further at the expense of cropland.

 • Volgende reactie op #3.1
#3.3 Hans Custers - Reactie op #3.1

waar dat verband rechtstreeks wordt gelegd

Ehhh

We have shown that recent changes in land cover and human population density patterns are associated with changes in habitat suitability and possibly contribute to the recent recovery of large carnivores. They primarily favour Eastern populations from which recovery started and possibly facilitating animal movements through human-dominated landscapes in Central Europe. Yet, other factors that are more difficult to quantify at the European scale may have played a fundamental role in recent recolonization history, such as changes in human tolerance and persecution, law enforcement, prey abundance, livestock density and management, conservation actions and demographic lags in species responses to change.

 • Volgende reactie op #3.1
 • Vorige reactie op #3.1
#3.4 Frank789 - Reactie op #3.3

Precies, dat ook.
Een ratjetoe van regionaal totaal verschillende veranderingen met “possibly” en “may have played”.

#3.5 Jos van Dijk - Reactie op #3.1

Het is verder een no-brainer dat het leven in steden efficiënter en duurzamer is dan maximaal verspreid over het platteland.

Is dat zo? Efficiency vind ik overigens een waarde waar vooral bedrijven mee schermen en waar je alle kanten mee op kan. Duurzaam is sterk afhankelijk van inkomen en vermogen. Maar vervoerskosten en daarmee CO2 uitstoot zijn natuurlijk geringer als je dichter bij elkaar woont. Er zijn ook andere waarden die meetellen, vager misschien, zoals welzijn, sociale samenhang, vertrouwen in de overheid, vertrouwen in het leven überhaupt, perspectief op vooruitgang. In het Guardian artikel The hollowing out of Spain trof ik een kaartje met regio’s naar ouderdom van de inwoners. In sommige regio’s in Spanje,maar vooral ook in Oost-Duitsland zie je hele lage percentages jongeren. Dat lijkt mij funest voor de sfeer en wat Oost-Duitsland betreft verbaast me dan ook niet het hoge percentage stemmen op een partij van gefrustreerden. Daar is echt te weinig aandacht voor geweest na Die Wende.

 • Vorige reactie op #3.1
#3.6 Frank789 - Reactie op #3.5

[ en wat Oost-Duitsland betreft ]

In de plattelandsgemeenten in NL is de aanhang van Geert en Thierry e.d. het grootst, men zegt omdat de overheid ze in de steek laat door alle voorzieningen weg te halen en gemeenten te dwingen te fuseren.
Last van allochtonen of vluchtelingen hebben ze daar niet eens.

#4 Co Stuifbergen

Ik denk dat in sommige situaties de groei van een stad economisch efficiënt is.
Als bijvoorbeeld ergens een haven en een hoogovenbedrijf gevestigd zijn, konden daar 60 jaar geleden 25-duizend mensen werken.
(Nu zijn het er geloof ik 10-duizend, als je de onderaannemers meerekent).

Maar we moeten wel kritisch zijn op perverse prikkels.
Er is al genoemd dat stadsprojecten onevenredig veel subsidie ontvangen (voor infrastructuur dan… boeren krijg weer subsidie voor milieubeheer).
En de werkgelegenheid langs de Amsterdamse Zuidas komt voor een deel doordat Nederland een fiscaal paradijs is.

Ingewikkelde wetten creëren banen bij de overheid belastingdienst en advokatenkantoren, (in de praktijk dus in stedelijke gebieden), maar leidt dit tot meer welvaart?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Frank789 - Reactie op #4

[ boeren krijg weer subsidie voor milieubeheer ]

Het gaat niet om de boeren, het gaat om de dorpen.
Die krijgen geen subsidie om een te kleine school open te houden. Of een frequente buslijn. Of een supermarkt, bank en bibliotheek.

De stad is waarschijnlijk net als Schiphol: In aanvang zeer lucratief maar later veranderend in een uitzaaiend kankergezwel met meer lasten dan lusten.

#5 Stoic

“Spanje zet jonge immigranten aan het werk”.
Zo zeg je dat niet; zo wordt gesuggereerd dat (jonge) immigranten een stelletje lapzwanzen zijn.
Ik weet dat je zoiets niet mag denken en dat het zo niet bedoeld is maar de suggestie blijft hangen.
En daarbij: iedereen weet dat “Spanje” niets kan; Spanje heeft – evenals God – geen handen.
Daarom kijk ik ook geen journaal om me niet te ergeren waar in bijna elke zin dit soort onzin voorbij komt

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Frank789 - Reactie op #5

“Auto rijdt fietser aan” vind ik erger.

 • Volgende reactie op #5
#5.2 Co Stuifbergen - Reactie op #5

De titel klopt niet met de inhoud, en zou meer bij de Telegraaf passen.
Immigranten willen meestal maar al te graag aan het werk gaan.

Spanje zorgt dat sommigen nu legaal kunnen werken.

 • Vorige reactie op #5
#6 basszje

In een dorp kan je electriciteit ‘boeren’, thuiswerken, (lokaal) eigen voedsel verbouwen. Allemaal dingen die belangrijker aan het worden zijn nu we afmoeten van uitstoot. Allemaal dingen ook die je niet op 3-hoog in je kleine Madrid-appartement kan doen.

Vergeet niet dat ‘de stad’ constant voorzien moet worden vanuit het achterland. Kan je wel een efficiente metro hebben, maar alles bij elkaar wordt er flink gesleept.

Het is natuurlijk kip-en-ei probleem. Als mensen in dorpen gaan wonen en niet alleen pensionado’s, komen er ook andere bedrijfjes en activiteiten bij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie