SP: ‘Fryslân-actie CDA opportunistische verkiezingsstunt’

SP: ‘Fryslân-actie CDA opportunistische verkiezingsstunt’

SP-Kamerlid Farshad Bashir zegt dat CDA-Kamerlid Atsma boter op zijn hoofd heeft met zijn actie tegen de samenvoeging van de noordelijke provincies. ?Ik wil ook dat Fryslân als provincie blijft bestaan. Maar als Atsma als argumenten kleinschaligheid en draagvlak onder de Friezen aanvoert, dan heeft hij geen enkel recht van spreken. Dinsdag stemde hij nog voor een megagemeente in Fryslân bestaande uit 6 steden en 63 dorpen, waar geen enkel draagvlak voor is onder de bevolking.?

  1. 1

    Meneer Bashir kent Reindert Algra? Een Fryske nationalist. Jammer dat de beste man straks niet meer terug komt in de kamer. Farshad trouwens ook niet.

  2. 2

    De Statenleden spraken zich gisteren unaniem uit voor behoud van Fryslân als bestuurlijke organisatie. De toekomst van de provincies staat zwaar onder druk in Den Haag. De PvdA wil de rol van de provincies bijvoorbeeld drastisch beperken, GroenLinks wil de twaalf provincies verruilen voor zeven landsdelen. De Friese CDA-Tweede Kamerleden Sander de Rouwe en Joop Atsma nemen het ondertussen op voor Fryslân. Zij zijn de actie ?Handen af van onze provincie? begonnen. Atsma vindt de ideeën voor landsdelen ,,bespottelijk?.