Sietse Fritsma (PVV) vergeet wat

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

DATA - Voorzitter. Om te beginnen wil ik weer eens stilstaan bij wat feiten en cijfers. Dat is helaas nodig, omdat vaak wordt geroepen dat de maatregelen die de PVV heeft bedongen in het gedoogakkoord, helemaal niet nodig zijn. Van massa-immigratie zou namelijk helemaal geen sprake zijn en grootschalige migratiestromen uit moslimlanden zouden al helemaal niet meer bestaan. Dus zou de PVV haar tijd verdoen door hier tegen te blijven vechten.

Aldus PVV-coryfee Sietse Fritsma afgelopen dinsdag tijdens het immigratiedebat met minister Leers. Hij vervolgt:

Voor de naïevelingen die dit zeggen en daarmee blijven weglopen voor de werkelijkheid, zet ik alles nog eens op een rijtje. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is in 2010 met meer dan 154.000 nieuwkomers een immigratierecord gebroken. Hoewel EU-migratie hierin natuurlijk een grote rol speelt, is het aantal niet-westerse allochtonen in dit cijfer ook nog bijzonder groot. Dat is door hetzelfde CBS voor het jaar 2010 namelijk vastgesteld op meer dan 52.000 mensen. Ook het aantal migranten uit moslimlanden blijft groot. In antwoord op feitelijke vragen geeft het kabinet aan dat dit er vorig jaar meer dan 19.000 waren. Je kunt dan wel zeggen dat er steeds minder Turken en Marokkanen binnenkomen, maar daar staat een forse toename van bijvoorbeeld Somaliërs en Afghanen tegenover.

Laten we eens kijken hoe die werkelijkheid van dhr. Fritsma werkelijk is.

154.000 nieuwkomers? Tja, als je bijvoorbeeld  vergeet dat van die 154.000 er ook 28.000 in Nederland zijn geboren. Als je vergeet dat  meer dan 40.000 de Nederlandse nationaliteit hebben. Dat ook -een voor mij onbekend aantal- immigranten uit de EU zijn gekomen die hier ooit eerder zijn geweest.  Als je dat allemaal vergeet dan hebben we 154.000 nieuwkomers.

52.000 mensen uit niet-westerse landen?  Dat klopt bijna –ik tel er 53.000- maar meneer Fritsma vergeet te vermelden dat er ook 34.000 vertrokken. Netto immigreerden er dus 19.000.

In tegenstelling tot vroeger hebben we nu veel meer mensen die kortdurend immigreren. Bijvoorbeeld omdat er in een bepaalde periode voor studie of voor werk. Als het werk op is gaan ze weer weg. Dat kan ik illustreren door de volgende grafiek:

Als in Nederland het werkloosheidspercentage stijgt neemt de immigratie af en emigratie toe van mensen geboren in de Nederlandse Antillen. Bij daling van de werkloosheid precies andersom.  Het gaat best om behoorlijke aantallen zoals je kan zien. Al die migranten –kunnen we wel aannemen- zijn Nederlander. Een klein deel is ook autochtoon.

Bij Turken zie je dat ook, maar dan in mindere mate. Je kan wel verwachten dat het gaat toenemen.

Er is veel meer immigratie én emigratie. Tenslotte vlieg je voor 1000 euro naar het andere eind van de wereld.  Je hoeft dus als regering de economie alleen maar even wat verder om zeep te helpen en de immigratie verminderd vanzelf, westers en niet-westers.

Het aantal niet-westerse allochtonen van de 1ste generatie die immigreren met een niet-westers paspoort is zelfs minder dan 40.000 en daar zitten nu juist studenten, onderzoekers en kenniswerkers bij.

Geheel toevallig kwam ik nadat ik bovenstaand stukje had geschreven dit artikel tegen van Hein de Haas, migratie onderzoeker van de Universteit van Oxford, tegen van afgelopen dinsdag. Die beweert dus hetzelfde.

 

19 duizend immigranten uit moslimlanden. OK, maar is dat dan die beruchte massa-immigratie uit moslimlanden? Is dat dan de tsunami? De overspoeling van Nederland?  19.000 –ik tel er overigens 23.000 in 2010- is 0,1% van de Nederlandse bevolking.  Bovendien vergeet dhr. Fritsma dat er ook zoiets als emigratie bestaat. Dat waren er in 2010 14.000, zodat er een netto immigratie naar geboorteland is van 9.000. Tien jaar geleden was een saldo van 24.000 normaal. En dan vergeten we ook nog het negatieve migratiesaldo van de tweede generatie.

Minder Turken en Marokkanen, maar daar staat tegenover meer uit Somalië en Afghanistan?

Eens een keer een ander plaatje: het aantal eerste generatie  allochtonen per 1 januari in Nederland. Het aantal Turken en Marokkanen van de eerste generatie is lager op 1 januari 2010 dan dat zij was op 1 januari 2004. Hetzelfde geldt voor de  Afghanen.

Op 1 januari 1997 bedroeg het aantal Somaliërs  19.801. Op 1 januari 2010 waren het er 19.803. De vloedgolven van Somaliërs die onze kust hebben geteisterd bedroeg dus netto 2 man.

Fritsma vervolgt zijn betoog met:

Al deze cijfers liegen er niet om en tonen maar weer eens aan dat de door de PVV in het gedoogakkoord bedongen maatregelen bittere noodzaak zijn. Dweilen met de kraan open helpt natuurlijk niet als je grote problemen wilt oplossen als extreem hoge criminaliteit en extreem hoge uitkeringsafhankelijkheid onder niet-westerse allochtonen. Iedereen die nog steeds denkt dat het allemaal nog wel meevalt met de immigratiecijfers of die enorme aantallen als weinig ziet, staat volkomen buiten de werkelijkheid. Met heel veel Nederlanders ziet de PVV de noodzaak om tegen de massa-immigratie op te treden dus wel en daarom blijven wij trots op de maatregelen die op dit gebied in het gedoogakkoord staan.

De werkelijkheid van Fritsma is die van een heel andere planeet dan de mijne.

Nu zou je verwachten dat een goed voorbereide oppositie daarop meteen zou inspringen. Tenslotte is het niet de eerste keer dat Fritsma met Somaliërs op de proppen komt. Vergeet het maar. Direct na bovenstaande woorden interrumpeerde Dibi, maar dat ging helemaal niet over wat Fritsma gezegd heeft. Geen een ander Kamerlid ging ook daarna niet in op de (vergeten) cijfers van Fritsma.

Reacties (50)

#1 Olav

Flip: Geen een ander Kamerlid ging ook daarna niet in op de (vergeten) cijfers van Fritsma.

Beetje ongelukkige zin, maar ik snap ‘m.

Het komt omdat die andere kamerleden de cijfers ook niet werkelijk kennen en/of doorgronden. Het beroep van meneer Dibi, die je met name noemt, is student “Media en cultuur” – dus waarschijnlijk nooit hoge cijfers gehaald voor wiskunde. Zo zitten er meer in het parlement.

 • Volgende discussie
#1.1 vandyke - Reactie op #1

Er zitten denk ik wel meer foute zinsconstructies, maar dat kwam omdat het stuk ineens wat meer urgentie kreeg doordat Leers op dit ogenblik in de Tweede Kamer o.a. over de cijfers spreekt.
Ik kom daar op terug ook omdat een aantal elementen genoemd in dit stuk ook door Leers worden gezegd.

Over de Kamerleden: ze moeten zich er eens goed in verdiepen.

 • Volgende reactie op #1
#1.2 Emigrant - Reactie op #1

Dat Tweede Kamerleden zo lam reageren komt waarschijnlijk doordat zij volgens Verbeet nog niet laag genoeg zijn opgeleid.

 • Vorige reactie op #1
#2 aynranddebiel

Wacht even, die 19.000 / 23.000 was toch al netto? Vervolgens trek je daar nog een keer de emigratie van af, of mis ik iets?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 vandyke - Reactie op #2

Die 23.000 is de immigratie uit moslimlanden (inclusief de westerse). Dan is het saldo 9.000 naar geboorteland. Er vertrekken daarnaast nog netto ongeveer 4.000 2e generatie herkomstgroep moslimlanden.

#3 mb

hoeveel er weggaan is _voor Fritsma_ natuurlijk volstrekt niet relevant in deze discussie.

Hij wil niet dat ze komen punt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Bismarck - Reactie op #3

Fritsma is ook tegen buitenlanders die hier een half jaar komen studeren (want die tellen ook mee als binnenkomers)?

#3.2 vandyke - Reactie op #3.1

Fritsma hamert constant op de gezinsmigratie. Dat is volgens Fritsma het grote kwaad. Asiel, studie, onderzoekers, kennismigranten etc. is nauwelijks een probleem. Zojuist heeft Leers in de Kamer gezegd dat er 21.000 gezinsmiganten zijn. Maar Leers zei ook dat daar nu juist de kansarmen in zitten. Dan denk ik natuurlijk op zo’n moment: hoeveel kansarmen zitten daar dan bij?

Ook mensen waarvan de aanvraag wordt afgewezen tellen, in bepaalde gevallen, als immigrant.

#3.3 Johanna - Reactie op #3.2

Wat Fritsma nou nooit meldt is dat een flink deel van de gezinsmigratie Nederlanders betreft die toevallig een partner in den vreemde hebben gevonden.
Een ander deel betreft partners en kinderen van mensen die erkend zijn als vluchteling omdat hun leven in hun eigen land gevaar loopt. Die mensen verstoken laten van hun gezin, dat is toch niet menselijk?
Wat ik overigens niet begrijp: als het Fritsma niet gaat om asiel, waarom begint hij dan over Somaliërs en Afghanen? Want dat zijn bijna allemaal vluchtelingen en asielzoekers, en nareizende gezinsleden.

#3.4 Bismarck - Reactie op #3.3

Fritsma shopt nu eenmaal in de gegeven feiten en cijfers. Hij noemt 154.000 omdat dat het grootste getal is, hij noemt Somalië omdat dat het enige moslimland is waarvan de immigratie toenam en hij noemt gezinsmigratie omdat dat gekoppeld kan worden aan kansarme uitkeringstrekkende importbruidjes. Hij weet zelf ook wel dat we niet jaarlijks 154.000 moslim-importbruidjes het land in laten, maar hij moet toch op de één of andere manier angst zaaien? Als je van de werkelijke getallen uitgaat kun je namelijk niet blijven volhouden dat de moslims in 2050 in de meerderheid zijn.

 • Volgende reactie op #3.3
#3.5 vandyke - Reactie op #3.3

Grenzeloos verlieft worden mag niet meer. Alleen maar als je zelf vertrekt. Als je toevallig hoogopgeleid bent dan beginnen ze vervolgens weer blëren dat er een brain drain plaatsvindt.

Omdat de motor achter de massa-immigratie naar Nederland de afgelopen decenia, zoals gezegd, is gevormd door gezinsvorming en gezinshereniging, moet hier dus als eerste naar gekeken worden.

Sietse Fritsma, De immigratieramp van Nederland

 • Vorige reactie op #3.3
#4 cor mol

Het is geen dweilen met de kraan open, de kraan is al lang bijna dichtgedraaid. Zoals elk goed opgeleid kamerlid in het recente SCPP bureau rapport “de sociale staat van nederland 2011” op pagina 28 kan nalezen, zonder allerlei eigen analyses te gaan zitten maken. Maar elke argumentatie naar de PVV toe is paarlen voor de zwijnen en zonde van de energie.

“Het migratieoverschot heeft het karakter van een slingerbeweging. In de periode 1999-2003 kende Nederland een migratieoverschot van vooral nietwesterse migranten dat circa 0,25% bedroeg van de totale bevolkingsomvang. Door het aangescherpte immigratiebeleid is het aantal nietwesterse immigranten gehalveerd en is de emigratie van nietwesterse immigranten iets toegenomen. Doordat tegelijkertijd de westerse emigratie iets is toegenomen is het migratiesaldo in 2004 negatief geworden en verder gedaald naar –0,2% in 2006. Daarna loopt zowel de westerse als de nietwesterse immigratie weer op, waardoor in 2008 weer een licht positief migratiesaldo is gerealiseerd dat in
2009 verder is gestegen naar 0,2% van de totale bevolkingsomvang. In de beschouwdeperiode hebben zich per jaar gemiddeld 49.000 nietwesterse migranten in Nederland gevestigd en hebben 28.000 nietwesterse migranten Nederland weer verlaten. Gemiddeld komt het vestigingsoverschot van nietwesterse migranten dus uit op 21.000
personen per jaar, hetgeen overeenkomt met 0,13% van de totale bevolking. Deze groei komt niet van de traditionele groepen als Turken en Marokkanen, want hun migratie heeft inmiddels bijna het nulpunt bereikt. Zo vestigden zich in de periode 2005-2010 per saldo slechts 220 Marokkaanse migranten gemiddeld per jaar in Nederland en slechts 770 Turkse migranten.”

Op dus naar “de terug naar de Nederlandse gulden” hype, waar de hele Nederlandse pers nu als een schoothondje achteraan loopt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 vandyke - Reactie op #4

Ja zeg, kom je hier met dat linkse PvdA-clubje aanzetten. Daar gelooft toch niemand in. In tegenstelling tot wat ik produceer natuurlijk.

#5 Fred Anthoniesse

wordt het niet gewoon tijd voor een cordon sanitaire? Dat kan beperkt blijven tot ” laat maar lullen, we kennen de boodschap”… Reactieloos aanhoren van alle vrijheidstrijders van Geert Wilders. Bosma schrijft het op en de marionetten dragen voor uit zijn werk. Er wordt vurig gehoopt op reacties want dan kunnen ze van leer trekken. Gewoon zegje laten doen en niet interrupteren. Het is het proberen waard.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 cor mol - Reactie op #5

Lijkt mij een prima voorstel. Gaat natuurlijk wel ten koste van het amusement op allerlei “linkse” sites die daar hun bezoekersaantal mee opkrikken. Bovendien waar moet links het anders over hebben, getuige het huidige niveau van oppositievoeren?

 • Volgende reactie op #5
#5.2 vandyke - Reactie op #5.1

Je kan altijd hopen dat het opositieniveau verbeterd:

http://twitter.com/#!/martijnvdam/statuses/137211132720070656

#5.3 cor mol - Reactie op #5.2

De vorige keer had hij al die argumenten ook al, zonder bronvermelding, overgeschreven. Het gaat er natuurlijk om ter plekke adequaat met voldoende kennis te reageren. Overigens met alle waardering voor uw vasthoudendheid op dit onderwerp. We kunnen overigens nu naar onze Oosterburen wijzen zonder ons schuldig te maken aan weer een Godwintje.

Martijn van Dam:De ‘massa-immigratie’ kwam van rechts
http://tinyurl.com/6wwjavu

#5.4 vandyke - Reactie op #5

Zolang Fritsma en zijn PVV overal in het land de kans krijgt om zijn onzin ter berde te brengen, kan er van een cordon sanitair geen sprake zijn. Er is al te lang gezwegen door links. Fritsma wordt geen strobreed in de weg gelegd. Ook vandaag tijdens het debat –antwoorden van Leers en tweede termijn- kwam hij weer met veel onzin. Onweersproken. Moeten we dat maar laten liggen? De rechtse pers laat het niet liggen hoor. Fritsma krijgt daar alle ruimte. Klik maar eens op de link van de laatste alinea. Een tegenantwoord van Johanna wilde de VK niet plaatsen. Het aantal plekken waar je serieus op de cijfers kan ingaan is beperkt. In de media is het 9-1 voor de PVV en dan wil jij een cordon sanitair?

 • Vorige reactie op #5
#6 Frank

@Flip vanDyke, waarom zou je Fritsma gewoon niet standaard De Leugenaar Fritsma noemen? Hij liegt, en dat weet hij. Als we dit soort abjecte figuren gewoon standaard aanduiden met wat ze werkelijk zijn en dat vooral consequent herhalen dan daalt de boodschap echt wel een keertje in bij Jan en Greet.
Complimenten wederom voor je werk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 vandyke - Reactie op #6

Dank Frank.

Heb ik al een keer gedaan:

http://www.flipvandyke.nl/2010/08/pvv%c2%92er-sietse-fritsma-schreef-een-boekje-deel-4/

Heeft niet geholpen: hij zit er nog steeds.

#7 Afrikaner

@17 Martijn van Dam kan Sietse Fritsma wel een handje geven met zijn getwitter. Hij zegt in een interview zich grote zorgen te maken om dezelfde fout te maken met Polen, Roemenen en Bulgaren die de Nederlandse taal niet leren, net als de Turkse en Marokkaanse gastarbeiders.
Een andere PvdAer in Den Haag spreekt over een tsunami van Polen en een volksverhuizing van Oost-Europeanen. En die PvdAer jammert nu dat er meer Polen dan Marokkanen in Den Haag zijn.
Het oppositieniveau verbetert blijkbaar niet, maar gaat misschien binnenkort wel een coalitie aan met de PVV. In ieder geval wel met taalgebruik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 vandyke - Reactie op #7

Vind jij dat dezelfde toon?

Overigens maak ik mij niet zoveel zorgen over Oost-Europeanen zelf. ik maak mij meer zorgen om de uitbuiting die plaats vindt rondom Oost-Europeanen. De concurentie vervalsing die plaats vindt doordat ze genoegen (moeten) nemen met te weinig loon.

Er is een zeer groot verschil met Marokkanen en Turken. Oost Europeanen zijn EU-onderdanen en hebben op grond daarvan recht op ongelimiteerde toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt.
Voor hun is er geen enkel probleem om Nederland te verlaten en misschien volgend jaar weer terug te komen.
Dat ligt anders voor mensen uit derdelanden. Zij krijgen een verblijfsvergunning en die zijn ze kwijt als ze het land verlaten. Dat maakt dat zij ook bij werkloosheid minder snel geneigd zijn om het land te verlaten. Antillianen hebben die onzekerheid niet. Het resultaat zie je in het artikel hierboven.
Hetzelfde zie je nu bij Turken met de Nederlandse nationaliteit die nu (weer) in Turkije wonen.

Ik maak me er dus niet zo’n zorgen over, meer over de uitbuiting van het kapitalisme.

#8 Afrikaner

@19
Begrepen dat het aantal geregistreerde en niet geregistreerde Oost-Europeanen gegroeid is van 80.000 in 2007 naar 200.000 in 2011. Dit is toch wel een forse toename van de immigratie, een volksverhuizing. En inderdaad, die mensen worden dikwijls uitgebuit bij huisvesting en onderbetaald bij werk. En over 2 jaar worden er honderd duizenden Roemenen en Bulgaren verwacht, komt er weer een immigratie golf naar Nederland. Met als gevolg dat veel Nederlanders van de arbeidsmarkt verdrongen worden door Oost-Europeanen en hierdoor nog meer werklozen zullen komen. Allemaal een slecht vooruitzicht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 vandyke - Reactie op #8

Dit is wat Martijn van Dam eergisteren heeft ingebracht bij het integratiedebat over Oost_Europeanen.

http://www.republiekallochtonie.nl/7-voorstellen-om-arbeidsmigratie-in-goede-banen-te-leiden

Als de spelregels voor werken dezelfde zijn valt het met de verdringing wel mee denk ik.
Ik heb sterk mijn twijfel of er honderdduizenden Bulgaren en Roemenen hierheen komen.
De bevolking van die twee landen is kleiner dan die van Polen:
http://bit.ly/t1R1KC

Ik vind de huidige situatie waarbij wel is toegestaan dat Bulgaren en Roemenen hierheen mogen komen, maar niet mogen werken, kwalijker.
Zij zijn juist slachtoffer van malafide werkgevers en zelfs criminelen.
Regels hebben wij tenslotte niet nodig in Nederland.

#8.2 Cycloop - Reactie op #8.1

De muur viel in 1989. De economieën van de Oostbloklanden zijn gesaneerd jaren 90. Dat heeft tot sociale kaalslag geleid in die landen. In Bulgarije had eind jaren 80 nog een bevolking van bijna 9 miljoen, nu heeft het een bevolking van zo’n 7.370.000 mensen. In 20 jaar tijd is de bevolking met zo’n anderhalf miljoen mensen gezakt : door migratie en minder geboorten. Zo’n daling van de bevolking (zonder oorlog en rampen) is ongehoord en wijst op geweldige sociale problemen in zo’n land. Het is dus vrij logisch dat Bulgaren hier naar toe komen om te werken. Het heeft allemaal nog vrij lang geduurd voordat die Oost-Europeanen hier naar toe kwamen. Ik moet dit kwijt omdat migratie van oost naar west in Europa in Nederland alleen vanuit het West-Europees (“ons”) perspectief wordt benaderd.

 • Volgende reactie op #8.1
#8.3 Joop - Reactie op #8.1

Minister Kamp heeft al aangegeven dat hij maatregelen gaat nemen waardoor de ‘eigen’ werkzoekenden ‘voorrang krijgen’. Alleen wijzen de uitspraken van deze kortzichtige man uit dat hij de werkgever gaat pleasen, dus de uitkeringsgerechtigden keihard aanpakt met dwingende maatregelen (uitkering korten/opzeggen), zodat het financieel voordeel qua loon voor de werkgever bij Oosteuropese loonslaven niet verloren gaat. Zodat de stakeholders weer meer dividend mag ontvangen.

 • Vorige reactie op #8.1
#9 Afrikaner

@25
Als dat werkelijk gaat bebeuren dan moeten straks mensen met minderkansen opleiding tegen een hongerloontje gaan werken. Want achter de Nederlandse werknemers staat straks een rij van Oost-Europeanen. Schrikbarend vooruitzicht

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 Joop - Reactie op #9

In welke wereld leef jij? Als een minister dat zegt denk ik dat het het meest in de buurt ligt van wat dit kabinet wil, en meeste kans op uitvoering heeft. De werkgever wordt bediend op zijn wenken, de werkzoekenden moeten maar harder gestraft worden (eigen verantwoordelijkheid en meer van dat soort rechtse onzin). Dat is inderdaad een schrikbarend vooruitzicht.

Bangmaken met Oosteuropese ‘concurrenten’ op de arbeidsmarkt, duh….!

 • Volgende reactie op #9
#9.2 Joop - Reactie op #9
 • Volgende reactie op #9
 • Vorige reactie op #9
#9.3 Joop - Reactie op #9

Kijk de Telegraaf is ook al bezig met de zondebok af te schieten:

http://www.telegraaf.nl/binnenland/stelling_van_de_dag/10951604/__Stelling_van_de_dag__.html?p=20,1

Stelling: Werklozen zijn verwend

 • Vorige reactie op #9
#9.4 Afrikaner - Reactie op #9.3

Wat een absurde stelling. Je komt zonder werk, je solliciteert tot je erbij neervalt, dikwijls zonder resultaat en dan ben je verwend. Degene die die kreet verzonnen heeft leeft in een andere wereld.

#9.5 vandyke - Reactie op #9.4

Leuk, want wat schreef ik nu over Fritsma?

De werkelijkheid van Fritsma is die van een heel andere planeet dan de mijne

Rechts kwaaltje.

#10 Afrikaner

Onprettig vooruitzicht voor veel mensen en het zal een drukkend effect hebben op het loon van veel werknemers

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 vandyke - Reactie op #10

Dat is precies de reden waarom CDA en VVD besloten tot het toelaten van Oost-Europa tot de EU.
In de Kamer stemde voor: Verhagen en Wilders. Staatssecretaris voor werkgelegenheid in het Kabinet was Marc Rutte.

#11 Joop

Meeste mensen hebben er geen last van, sterker nog, productie wordt op deze manier goedkoop gehouden. Dus leve de consument!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Teun

Volgens mij zijn de (r)emigranten bovendien steeds vaker hoger opgeleid – vooral Turken nu Turkije booming is. Dus met dank aan Fritsma ‘en de door de PVV afgedwongen maatregelen in het gedoogaccoord’, is de remigratie ook brain drain. Dank, lutsers.

Persoonlijk heb ik liever een slimme Turk of Marokkaan dan een PVV-tokkie als buurman.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12.1 alt. johan - Reactie op #12

@Teun: “…is de remigratie ook brain drain.”

Ik als PVV-er zie dat als een te prefereren vorm van ontwikkelingshulp.

#12.2 DJ - Reactie op #12.1

johan, dat is toch geen hulp, tenminste niet in de actieve zin van het woord, of anders; waarom geven we zo veel ontwikkelingshulp aan china?

#12.3 alt. johan - Reactie op #12.2

@DJ: Het is inderdaad geen actieve hulp.

De vraag: waarom we zoveel geld ontw. hulp geven aan China, daar moet ik het antwoord op schuldig blijven.

#12.4 vandyke - Reactie op #12.3

Omdat het in ons eigen belang is.
De PVV is tegen omdat het zo lekker bij de achterban ligt.

 • Volgende reactie op #12.3
#12.5 alt. johan - Reactie op #12.3

@040 vandyke: “Omdat het in ons eigen belang is”
Zoiets is heel moeilijk bewijsbaar. Bovendien kunnen linkse particulieren (als zij daar voordeel bij hebben) alsnog ontwikkelings-gelden doneren.

Ik denk dat de meeste PVV-ers weinig vertrouwen hebben in het jouw geschetste voordelen. Het klinkt als zo’n halfslachtig verkooppraatje.

 • Volgende reactie op #12.3
 • Vorige reactie op #12.3
#12.6 vandyke - Reactie op #12.3

@48
De ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken zeggen dat de hulp een bijdrage aan de ontwikkeling van China levert en dat de subsidies Nederlandse bedrijven ‘volop mogelijkheden’ bieden om zich op de Chinese markt te positioneren.

http://vorige.nrc.nl/buitenland/article1762975.ece/Nederland_geeft_China_miljoenen

 • Volgende reactie op #12.3
 • Vorige reactie op #12.3
#12.7 alt. johan - Reactie op #12.3

@049: Ik heb het artikel gelezen. Jouw claim bij @040 gaan toch een stuk verder.

 • Vorige reactie op #12.3
#13 vandyke

@ Alt. johan en Afrikaner. Moeten jullie toch even uitleggen. Ik toon -vind ik zelf- in dit artikel aan dat Fritsma maar wat uit zijn nek lult.
Jullie doen nog geeneens een poging om hem te verdedigen op zo’n cruciaal punt van de PVV. Het allerbelangrijkste punt.

Dan denk ik het gaat er niet om wat de argumenten zijn als het maar tegen allochtonen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13.1 alt. johan - Reactie op #13

@vandyke: “..als het maar tegen allochtonen is.”
We zijn inderdaad behoorlijk kritisch naar die groep.

Ik verdedig hem niet omdat ik niet in de cijfers zit. Het punt is dat als ik jouw stukjes lees dat dat alleen maar vragen oproept. Er is vaak ook geen wederhoor vanuit het PVV-hoek over het hoe-en-waarom van hun cijfers. Zelfs al heb ik de indruk dat er door Fritsma een fout gemaakt is, dan wil ik alsnog het hoe-en-waarom weten voordat ik een oordeel ga geven.

#13.2 vandyke - Reactie op #13.1

Dat kritisch zijn is voornamelijk napraten van wat de PVV schreeuwt. Daar zijn de volgelingen van de PVV nooit kritisch over.

er is vaak ook geen wederhoor uit de PVV-hoek
Alsof mailtjes naar de PVV worden beantwoord. Bovendien is dit een blog. PVV’ers kunnen reageren en ik ben geen journalist.

PVV’ers hebben anders nooit last van dit soort overwegingen. De Grote Leider roept massa-immigratie en de massa schreeuwt massa-immigratie. Ik heb nog nooit een PVV’er om bewijs horen vragen.

Hoe kom je dan aan het hoe en waarom? Wat is dan jouw bron? Wat doe je er dan aan om wel te weten hoe het zit?
Geef mij dan eens een betrouwbare site die de cijfers van Fritsma ondersteund dmv onderzoek.

 • Volgende reactie op #13.1
#13.3 alt. johan - Reactie op #13.2

@vandyke: Ik heb het debat niet gezien, ik heb jouw artikel niet eens grondig gelezen (alleen gescant, sorry daarvoor), het enige wat ik van het debat meegekregen is het artikel op nu.nl wat ik informatief genoeg vond.

Ik heb nog nooit een langer dan 15 seconden naar een debat van Fritsma gekeken. Ik leer er te weinig van en daarnaast heeft het voor mij weinig amusementswaarde. Met alle respect voor Fritsma, maar ik vind Wilders getalenteerder in het debat.

Voor mij heeft het nu.nl artikel wel educatieve waarde en ik kreeg de indruk dat dat artikel de lading wel genoeg dekte.

http://www.nu.nl/politiek/2668909/pvv-wil-haast-met-kroonjuweel.html

#13.4 Rob - Reactie op #13.1

“We zijn inderdaad behoorlijk kritisch naar die groep.”

Aangezien anderen vaak spreken over de PVV’ers als een stelletje bruinhemden gun ik jou ook je eufemisme.

 • Vorige reactie op #13.1
#13.5 Frank - Reactie op #13.4

Ha die Rob, als een bruinhemd een eufemisme is voor een PVV-er, bedoel je waarschijnlijk dat het allemaal zwarthemden zijn?

#13.6 Rob - Reactie op #13.5

Ahh fuck. Lees nou niet teveel in het woordje ‘ook’.