Selectie aan de poort

Ik heb geleerd dat onderzoeksrapporten die vlak voor een vakantie worden gepubliceerd, niet toevallig voor de vakantie worden gepubliceerd. Met extra belangstelling keek ik dan ook naar de kamerbrieven van OCW die vlak voor 24 december verschenen.

Daar zat een belangrijk onderzoek tussen over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. De Inspectie gaat daar langjarig onderzoek naar doen. Begrijpelijk vanuit de zorgen die het leenstelsel veroorzaakt. Maar er zijn veel meer maatregelen die de toegankelijkheid kunnen beïnvloeden: prestatieafspraken die instellingen stimuleren om rendement te verhogen, strengere selectie, numerus fixus, bindend studieadvies of actieve scouting van talent.

Het onderzoek levert vooralsnog geen schokkende conclusies op: ondanks “selecterende maatregelen” slagen hogescholen en universiteiten er nog steeds in om brede groepen studenten in te laten stromen. De toegankelijkheid staat dus niet onder druk. Toch staat er veel interessants in de deelrapport.

Onderwijsgrafiek - Percentage vrouwelijke instroom

Bron: IvhO (2015). Selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs deelrapport B: verschillen en ontwikkelingen in de instroom in het bekostigd voltijd bacheloronderwijs.

Dirk van Damme schreef er deze week nog over op zijn blog: de opmerkelijke “gender reversal gap”, 55% van geslaagden in het voortgezet onderwijs is een meisje. En van de 6 miljoen studenten in OESO-landen die in 2013 een bachelor-diploma kregen was 58% een meisje.

De grafiek laat zien dat het % vrouwen in het wo en hbo ook in Nederland boven de 50% ligt. Maar opmerkelijk vind ik dat vooral in studies waaraan aanvullende eisen worden gesteld, een nog hoger percentage vrouw is. Bij University Colleges (die sterk in opkomst zijn volgens ditzelfde rapport), is het percentage boven de 65%.

Verscheen eerder op Onderwijs in grafieken.

Reacties (2)

#1 Marcel

Twijfel nog even waar het misgaat als je kiest voor het woord ‘meisje’; blijkbaar heb je toch ergens een lagere waardering voor vrouwen door dat gebruik van het verkleinwoordje.

  • Volgende discussie
#2 Olav

@1: Mannen in dezelfde leeftijdscategorie noemen we jongens. Ik zie het probleem niet zo.

  • Vorige discussie