Salonbloggies: Stemmen voor de Gouden Trol!

Ook uw aller salonbloggies staan niet stil, en we hobbelen alweer naar de tweede stemronde! We gaan dit keer stemmen op de vraag die ons ons allen het meest bezighoudt: wie is de grootste trol van het bekende webloguniversum? En vandaag zullen we aan die onenigheid voor eens en voor altijd een eind maken. U kunt namelijk stemmen!

Dus gaat heen en kiest uw meest trollerige trol. Een klein bindend stemadvies: ook onze trol, Wwout, zit tussen de genomineerden. En daar zijn wij van GC best wel een beetje trots op.

  1. 4

    Zo, nog een keer op mezelf gestemd vanaf een andere computer. Anders blijf ik onderaan staan.

    Ik wil God bedanken, mijn vriendin, mijn ouders, Satan en de anderen van GeenCommentaar. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest. snik, kuch.