Ronald Plasterk en de wetten van de poppenkast

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

OPINIE - In november trok Plasterk een grote broek aan toen Snowden onthulde dat de NSA hier in een maand tijd 1,8 miljoen telefoontjes had afgetapt. Dat was tegen de Nederlandse wet en dat kon natuurlijk niet, hij zou maatregelen nemen. En nu, drie maanden later heeft hij ontdekt dat zijn eigen spionnen al die gesprekken hebben zitten afluisteren. Plasterk was daar zelf nooit achter gekomen. Maar gelukkig heeft zijn collega Hennis van Defensie hem verteld dat NSO geen verschrijving is van NSA, zoals hij steeds dacht, maar staat voor Nationale Sigint Organisatie. En dat is onze eigen digitale spionnenclub. Opeens was dat afluisteren wel gewettigd en dus is alles nu oké. Het briefje van één kantje aan de Tweede Kamer was getekend door Plasterk en Hennis. Een briefje zonder enige zelfreflectie, laat staan de erkenning dat hij maar wat had staan bazelen. En toen viel de rest van Nederland over hem heen. Inmiddels zijn Plasterks knopen geteld  en voert de PvdA de eerste gesprekken met mogelijke opvolgers.

Maar er is meer aan de knikker dan een bewindsman die niet weet waar hij het over heeft en zijn kwek niet kan houden. Nederland werkt al jaren intensief samen met andere inlichtingendiensten en het is de bedoeling dat uit te breiden. Nederland zou wel gek zijn als het niet zou samenwerken en de echte vraag is, zoals vaak in het leven, hoever je wilt en kunt gaan. De GCHQ, de Britse neven van de NSA, zijn in ieder geval zeer lovend over de ijver waarmee de Nederlandse AIVD en MIVD, waar de NSO onder valt, internationaal meedoen. Volgens de Engelsen zijn de Nederlanders technisch competent en zeer gemotiveerd. Maar, er zijn in Nederland nog wel wat obstakels. ‘The Dutch have some legislative issues that they need to work through before their legal environment would allow them to operate in the way that GCHQ does. We are providing legal advice on how we have tackled some of these issues to Dutch lawyers.’  Plezierig als je zo geadviseerd wordt op het gebied van wetgeving die per definitie op gespannen voet staat met de privacy. Maar dit alles is natuurlijk in het belang van onze veilige toekomst. En daarom zal de NSO opgaan in een nieuwe organisatie die cyberaanvallen afweert en het radio- en satellietverkeer afluistert. Uiteraard wordt er internationaal goed samengewerkt. Er gaan zo’n 350 mensen werken. Ben benieuwd naar de “legal environment” van die club.

Over dit soort zaken zal het kamerdebat dinsdag niet gaan. De echte discussie over de inlichtingendiensten vindt plaats in de Commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Achter gesloten deuren. Dinsdag zendt onze staatsomroep live uit hoe Plasterk door de kamerleeuwen wordt verscheurd. Trouwens, hij schrijft in zijn ontslagbrief ook dat de gegevens van die 1,8 miljoen telefoongesprekken rechtmatig zijn gedeeld met de Verenigde Staten.’ Dus hij heeft die informatie gewoon weggegeven aan die Yanks! Nee dan de Engelsen. De NSA betaalde de Engelse James Bonds van GCHQ de afgelopen jaren honderd miljoen dollar voor het leveren van vergelijkbare gegevens. Dat is pas zaken doen! Kan de oppositie daar geen vragen over stellen?

Reacties (6)

#1 Daan van der Keur

Prediker 1,2-11

Alles is ijdelheid
2 IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden! Alles is ijdelheid! 3 Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, waarmee hij zich aftobt onder de zon? 4 Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde blijft altoos staan. 5 De zon komt op en de zon gaat onder en hijgend ijlt zij naar de plaats waar zij opkomt. 6 De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden, aldoor draaiend gaat hij voort en op zijn kringloop keert de wind weer terug. 7 Alle beken stromen naar de zee, nochtans wordt de zee niet vol; naar de plaats waarheen de beken stromen, daarheen stromen zij altijd weer. 8 Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend; het oog wordt niet verzadigd van zien, en het oor wordt niet vervuld van horen. 9 Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon. 10 Is er iets, waarvan men zegt: Ziehier, dat is nieuw – het was er al in verre tijden, die vóór ons waren. 11 Er is geen heugenis van de vorige tijden, en ook van de latere, die er zullen zijn, zal er geen heugenis wezen bij hen die nog later leven zullen.

  • Volgende discussie
#2 Aesir

Deuteronomium 22, 9-12

9 U mag uw wijngaard niet inzaaien met verschillende soorten zaad, want dan zou de hele oogst – dat wat u gezaaid hebt evenals de opbrengst van de wijngaard – niet door u gebruikt mogen worden.
10 U mag een rund en een ezel niet samen voor de ploeg spannen.
11 U mag geen kleding dragen van tweeërlei weefsel, van wol en linnen samen.
12 Aan de vier hoeken van het kleed dat u draagt moet u kwastjes maken.

Slechts een kleine selectie aan bijbelse “wijsheden”

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 qwerty

@1 en @2: laat ik nou gedacht hebben dat jullie dat allemaal uit jullie duim zogen en dat dat de relatie was met de in het logje beschreven topic : politici! Maar het blijkt allemaal echt in de bijbel te staan. Het is dus derhalve zwart op wit en dus waar en dus is jullie commentaar onzinnig. Hetgeen wel weer aansluit bij onzinnigheden van politici waar ook nooit een touw aan vast te knopen is.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Joseph Morika

Een jaar of 15 geleden was dit soort dingen ook al in het nieuws. Het trefwoord was toen “Echelon”. Bij de discussies die toen losbarstten werd duidelijk dat men de gegevens die men in Zoutkamp opving zelfs aan de VS verkocht(!). Dat was dus al zo’n 15 jaar geleden bekend (ik kan er een of twee jaar naast zitten) en ik heb nog nooit van een correctie of wijziging hiervan gehoord. Het enige dat veranderd is, is dat men na Groningse protesten van Zoutkamp verkast is naar Burum (Fr), waar men overigens niet ontevreden is; men vreest zelfs dat de grootste schotel die obsoleet geworden is maar die men bepalend acht voor het dorpsgezicht weggehaald zou worden. De bevolking wil (volgens de Volkskrant geloof ik) dat onderzocht wordt of het ding onder monumentenzorg geplaatst kan worden…

PS @1 @2 Meer van toepassing vind ik Spreuken 20:10 en 20:23 : “Twee gewichten om te wegen, twee maten om te meten, beide zijn de HEER een gruwel.” en “Twee gewichten om te wegen, het is de HEER een gruwel, een valse weegschaal is een slechte zaak.” … Wat die voorhuid en de besnijdenis van een paar items geleden betreft (het ging er toen over waarom christenen geen joden werden), Galaten is daar ook heel erg expliciet over (dat kon ik toentertijd niet vinden)

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Andy Cap

@4: Klopt, hier vindt je daarover een uitgebreidde reportage:
http://www.youtube.com/watch?v=7tnMkHi8Po0

En natuurlijk waren we ook al lang gewaarschuwd met betrekking van de activiteiten van de NSA. Hier een reportage van Democracy Now uit 2002 over het “Total Information Program”.
http://www.democracynow.org/2002/11/21/the_pentagons_total_information_awareness_pentagon

Een leuk detail is natuurlijk dat het allemaal is opgezet door lieden die we al kenden van de Iran-Contra affaire, zoals Pointdexter en Negroponte, die eerst de illegale belangen van Bush sr. behartigden en daarna die van Bush jr.

Tja, natuurlijk weten we al lang dat de werkelijke macht op deze wereld in de hand is van een stel criminelen. Maar wat wil je daarmee zeggen: zand er over?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 Aesir

@qwerty snapt sarcasme niet?

  • Vorige discussie