‘Remain’ in de herkansing?

ELDERS - De Brexit-koers van de Britse regering heeft nog geen duidelijke resultaten opgeleverd. May krijgt het steeds moeilijker. Een opsteker bij de  gemeenteraadsverkiezingen zou haar goed van pas komen. 

De Europese Brexit-onderhandelaar Michel Barnier was deze week op bezoek in Ierland. Hij zei daar dat de kans reëel is dat de besprekingen over het Britse vertrek uit de Europese Unie zonder overeenkomst eindigen. Dat zou tot chaotische toestanden kunnen leiden, zowel in de EU als in het Verenigd Koninkrijk. Barniers waarschuwing duidt er op dat er nog steeds geen schot zit in de onderhandelingen.

Premier May is de afgelopen week met verschillende tegenslagen geconfronteerd. Haar steun en toeverlaat, minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd moest het veld ruimen. Van oorsprong West-Indische immigranten die meer dan veertig jaar geleden toestemming hadden gekregen om in Engeland te blijven zonder zich te registreren kregen nu ineens een brief dat ze het land moesten verlaten. Rudd loog over dit nieuwe, hardere migratiebeleid, dat overigens door May zelf was ingezet in haar vorige rol als minister van Binnenlandse Zaken. Het vertrek van Rudd betekent een verdere verzwakking van haar toch al niet zo stabiele regering.

Gemeenteraadsverkiezingen

De toekomst van de Brexit zal in hoge mate afhankelijk zijn van tal van onzekere factoren in de binnenlandse politieke verhoudingen. Gisteren waren er verkiezingen in ongeveer 150 gemeenteraden, waaronder alle 32 in Groot-Londen. Daar wordt een overwinning van Labour verwacht. De vraag is hoe goed Corbyn het buiten de hoofdstad gaat doen. De definitieve resultaten worden niet eerder dan vrijdagmiddag verwacht. In de nationale polls gaan Labour en de Conservatieven gelijk op. Als Labour er nu in slaagt afstand te nemen betekent dat een verdere verzwakking van de positie van May.

Ook niet-Britten mochten gisteren stemmen, misschien wel voor het laatst. Maar liefst drie miljoen EU-burgers, waarvan er 1 miljoen in Londen wonen, hebben de kans gehad de Conservatieve Partij af te straffen voor het migrantenvijandige beleid. Labour hoopte op hun stemmen. Maar het is de vraag of met name de Poolse gastarbeiders, de grootste groep, de moeite hebben genomen. De Nederlandse Francisca Oxley (48) die al 18 jaar in Engeland woont vond wel dat ze iets moest doen. Ze meldde zich bij de Liberale Democraten, de enige partij die zich openlijk tegen de Brexit blijft verzetten, en stond gisteren kandidaat voor de gemeenteraad in Thames Ditton, aan de westrand van Londen.

Ashdown: ‘de incompetentie van dit idiote stel’

De 77-jarige Britse oud-gediende van de LibDems Paddy Ashdown toont zich in een interview met het FD (€) optimistisch over de kans dat de Brexit alsnog mislukt. “Alles in ogenschouw genomen acht ik de kans dat de Brexit gestopt kan worden op 55% tegen 45% dat het niet lukt. Dat heeft te maken met de incompetentie van deze regering, van Boris Johnson en Theresa May tot en met de rest van dit idiote stel.”

Ashdown kan hoop putten uit een recente uitspraak van het Hogerhuis waarin een douane-unie tussen het VK en de EU niet wordt uitgesloten. Dat zou dan handhaving van de bestaande open grens tussen Ierland en Noord-Ierland mogelijk moeten maken. De Britse regering heeft voor dat probleem nog steeds geen acceptabele oplossing gevonden. Een douane-unie (geen handelstarieven) is onderdeel van de interne markt (vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal). Maar de Britse regering verzet zich met hand en tand tegen deelname aan de interne markt, omdat dit de speelruimte op de wereldmarkt beperkt, terwijl ze er na vertrek uit de EU ook niets meer over te zeggen heeft. Elke stap richting een soft-Brexit doet volgens May afbreuk aan de bedoeling van de uittreding. Dat het parlement zich nu ook gaat bemoeien met onderdelen van de uittredingsovereenkomst is een verzwakking van de Britse onderhandelingspositie concludeerde Martin Callanan, de vertegenwoordiger van de regering die er niet in slaagde het Hogerhuis op andere gedachten te brengen. Hij wees erop dat het parlement de regering zou kunnen bevelen ”voor onbepaalde tijd in de EU te blijven”.

Clegg: ‘Met het VK staat de EU veel sterker’

Paddy Ashdown acht het niet uitgesloten. ‘Als je in douane-unie blijft en in de interne markt, is er niets veranderd, behalve dat je minder invloed hebt dan als volwaardig EU-lid. Daarom zie je ook peilingen waaruit blijkt dat een meerderheid van de Britten nu een stem wil hebben over de einddeal. Dat heeft alles van doen met die incompetentie van de regering, zelfs de brexiteers denken er zo over.’ Ook Nick Clegg, een van zijn opvolgers bij de Liberale Democraten en voorstander van ‘Remain‘ is optimistisch. Hij hoopt dat het Britse parlement het definitieve voorstel van premier Theresa May zal afwijzen. Daarna kan het Verenigd Koninkrijk alles op alles zetten om de kans te krijgen om bij de EU te blijven. Hij is ervan overtuigd dat het dan nog steeds mogelijk is om Brexit ongedaan te maken. ‘Ik denk dat de meeste volwassenen in de EU beseffen dat de EU met het Verenigd Koninkrijk veel sterker staat.’

Verhofstadt: ‘Ierse kwestie is lakmoesproef’

EU-onderhandelaar Guy Verhofstadt, geestverwant van Ashdown en Clegg, acht de kans nog steeds aanwezig dat het misgaat. “Bijvoorbeeld als we niet uit die Ierse kwestie komen. Het zou echt een verkeerde gok zijn van de Britten om te denken dat wij daarop toegeven. No way. Om de heel eenvoudige reden dat dit de lakmoesproef is voor de Europese eenheid. Als we dat loslaten, is er morgen weer wat anders en organiseren we onze eigen desintegratie. Dat wil zelfs de meest euro-kritische lidstaat niet.” Maar stoppen met de uittredingsprocedure “kan alleen met onze instemming. En ik stel me zo voor dat wij dan wel een paar dingen willen veranderen. Gunnen we de Britten nog hun korting op de EU-afdracht? Gunnen we hen nog die hele waaier van uitzonderingen, terwijl we weten dat die het Europese bouwwerk ondergraven? De zwakte van Europa is al te lang dat sommigen het zien als een menukaart: dat wil ik wel, en dat niet.” Daarom wil hij ook niets weten van de suggestie van oud-premier Blair die de verantwoordelijkheid voor een herstel van de band tussen het VK en de EU bij Europa legt. “Als we dat doen, worden we onderdeel van de discussie in het Verenigd Koninkrijk en verzwakken we onze onderhandelingspositie.”

 1. 1

  Had dit stukje niet beter een update kunnen krijgen? May heeft standgehouden. Niks Labour overwinning: UKIP is gedecimeerd en loopt over naar Tory, en de mensen houden nog steeds niet van Corbyn.

 2. 2

  @1: Dat is wel een ietwat gekleurde samenvatting. Van de tot dusver bekende raadszetels (uit 94 van de 150 raden) hebben de Conservatives 11 zetels verloren en Labour 44 gewonnen ten opzichte van de vorige verkiezingen. Naast Labour hebben ook de Libdems (+45) en de Groenen (+6) winst geboekt. Grootste verliezer is UKIP (-41).

 3. 3

  @2: Dankjewel voor deze update. Ik zie hier iets andere cijfers, maar wel dezelfde trend: conservatieven weten het verlies te beperken, waarschijnlijk dankzij voormalige UKIP-stemmers. Labour, Libdems en Groenen winnen.

 4. 4

  @3: Zijn ook weer 5 councils meer geteld. Als je vanmiddag kijkt zie je nog andere cijfers. Maar de algemene trend lijkt wel stand te houden: Labour en Libdems flink winst, Greens een beetje, Conservatives een beetje verlies, UKIP veel verlies. Als het omgekeerd zou zijn, zouden de KCB’s van deze webstek juichen van een ruk naar rechts.

 5. 5

  Ik heb geen mening, maar wat wel weer vermakelijk is is dat Sargasso serieus en instemmend een corrupte gek als Verhofstadt aanhaalt.

  (Die burgerjournalistiek van Carlos gaat nu echt van de grond komen ik voel het.)

 6. 8

  @5: Interessante beschuldigingen, corrupt en gek. Is dat “algemeen bekend”, of heb je dat al eens eerder hier aan kunnen tonen? In het eerste geval zijn we hier iets kieskeuriger dan op andere sites waar je wel eens vertoeft en zien we graag eerst wat onderbouwende feiten en noemen we je post tot die tijd laster.

 7. 9

  Eén van de redenen dat Verhofstadt niet mijn vriend is: http://925.nl/archief/2015/07/08/vvd-d66-en-guy-verhofstadt-werken-samen-met-moldavische-maffiabankier-om-grexit-te-stoppen-en-ttip-te-pushen-3/
  Er is een slag bestuurders (Juncker, Verhofstadt, Verhagen, Van Rey e.v.a.) dat het eigenbelang naadloos met een verondersteld algemeen belang laat samengaan en dat slag dient met argusogen gevolgd te worden. Ook als de tegenpartij een stelletje kierewiete Britten is.

 8. 10

  Opvallend dat de aversie tegen Verhofstadt in een aantal reacties de kern van het artikel geheel overschaduwt. Triest.

  Wellicht een idee om een apart artikeltje aan Verhofstadt te wijden?

 9. 12

  @11: “de Brexit bal bij May leggen”
  Dat is niet zo gek, May is premier en dus verantwoordelijk voor de hele Brexit-onderhandelingen. Corbyn heeft er totaal niets over te zeggen en zit bovendien met een aantal partijgenoten die hij niet kan vertrouwen en die zelf ook pro-Brexit zijn, zoals Ruth Smeeth. De bal lígt bij May, zeker waar het de Brexit betreft. Háár ministers zitten aan de onderhandelingstafel (en maken er zo te horen een zooitje van).

 10. 14

  Het was weer kiezen tussen de lamme en de blinde, May heeft standgehouden ondanks het Bexit debacle en de uitstraling van een dooie garnaal. Saillant detail, in de Joodse wijk hebben de Conservatives gewonnen “hetgeen alles te maken had met het antisemitisme binnen de Socialistische Partij”:

  https://beta.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/theresa-may-houdt-stand-bij-plaatselijke-brexit-verkiezingen-~b9a61ffe/

  Zo lang Labour Corbyn met zijn dubieuze standpunten niet wipt, gaat dit niet verbeteren ook.Een klein lichtpuntje, LibDem is de grootste groeier en UKIP is weggevaagd.

 11. 15

  @14: Weet je wat ook zo positief is? Dat de garde oude mannen straks de pijp uit gaat en zich niet meer kan bemoeien met de prachtige maatschappelijke experimenten die massa-immigratie en EU-superstaat heten. Het wordt tijd dat de jonge, kosmopolitische Britten net als de Zweden ongehinderd de vruchten kunnen plukken van de politiek die zij zo enthousiast omarmen.

 12. 17

  @14: Uit jouw eigen link:

  Een probleem voor Labour is dat de opkomst bij dit soort verkiezingen relatief laag is, zeker onder de voornaamste doelgroep: kiezers onder de dertig. Vorig jaar mei presteerde de partij eveneens matig bij de plaatselijke verkiezingen, die toen in het andere deel van het land plaatsvonden.

  Je ziet tevens – net zoals in andere landen – het “strategische stemmen”, zeker onder de wat conservatievere stemmer als er wat tegenwind is bij het rechtse beleid

 13. 18

  Libdem is de grootste winnaar bij deze lokale verkiezingen, UKIP de absolute verliezer. Zie hier de resultaten na telling van 149 van de 150 gemeenten. Kunnen we gezien de standpunten van deze partijen inzake het EU-lidmaatschap nu een verschuiving van de stemming over de Brexit verwachten? Ik betwijfel het.

 14. 19

  Overigens heeft Verhofstadt gelijk dat de EU vasthouden moet aan het open houden van de grens in Noord-Ierland.

  In de eerste plaats omdat die afspraak gunstig is voor de vrede in Noord-Ierland.
  In de tweede plaats omdat (voor zover ik weet) het een afspraak is tussen Ierland en het VK die buiten de EU-verdragen staat.
  En in de derde plaats omdat de EU zich volkomen niet-solidair zou tonen als het de belangen van Ierland verkwanselt.

 15. 20

  @19: De EU heeft het recht niet iets te zeggen over hoe het VK na de Brexit met zijn eigen grenzen omgaat. Verhofstadt wil de grens met Ierland open omdat hij de aanstaande Brexit niet accepteert. Open grenzen betekenen de facto dat de EU de baas is over wat er het VK in en uit gaat, en dat was nou juist waar de Britten zich tegen hebben uitgesproken.

 16. 22

  @20: O ja hoor, de EU heeft het recht om iets te zeggen.
  Sterker nog, u en ik hebben ook dat recht (vrijheid van meningsuiting).

  Het verschil is dat de EU makkelijker het VK iets bieden kan, als het VK meewerkt (bijvoorbeeld door hier de dividend-belasting af te schaffen, zodat Engelse aandeelhouders minder betalen. En er zijn nog andere mogelijkheden, die minder kosten)

  En Ierland heeft dat recht ook, omdat het VK een verdrag over de grens gesloten heeft met Ierland.

 17. 23

  @19 Die grens is toch net zo veel van de EU als van het VK. Het VK kan er voor kiezen om die grens dicht te houden voor alles wat ze niet binnen wil krijgen, maar kan er op rekenen dat de grens de andere kant op dan ook wordt gesloten. En omdat een potdichte grens overduidelijk een groter probleem is voor het VK dan voor de EU, is de onderhandelingspositie van het VK uitermate zwak.

  En daar komt dan nog het Noord-Ierse probleem bij. Er liggen verdragen die een open grens vereisen. Wanneer die verdragen worden opgeblazen is dat niet alleen een intern Brits probleem, maar ook een groot probleem voor Ierland. De EU steunt uiteraard Ierland in haar poging om die problemen te voorkomen.

 18. 25

  @12: Geen woord over hoe Corbyn Remain heeft gesaboteerd.

  @13: Waarvoor denk je dat Farage de arbeidsmigranten het land uit wilt, voor de multinationals? Is beiden eigen volk eerst.

 19. 27

  @25: Inderdaad niet, want dat is niet het onderwerp. Jos heeft het immers ook niet over hoe de Conservatives Remain hebben gesaboteerd (en dat is toch een stuk duidelijker aantoonbaar het geval geweest). Misschien moet je je er eens bij neerleggen dat niet elk VK-topic perse jouw stokpaardje moet bereiden. May is premier daar, dus als het over de Brexit gaat, zal zij vanzelfsprekend het onderwerp van gesprek zijn en niet iemand die in de oppositie zit. Dus, wil je misschien ook nog iets kwijt over hoe de regering May met de Brexit omgaat?

 20. 28

  @27: De titel is:

  ‘Remain’ in de herkansing?

  De hoop is daarbij kennelijk gevestigd op het roodbruin van Corbyn waar met Corbyn’s nationaal socialisme op dat vlak echt niets valt te verwachten.

 21. 29

  @28: goh, alweer een reactie van gbh en alweer eentje waar hij of Israel, of Corbyn of allebei in een discussie moet trekken die er niets te zoeken hebben.

 22. 30

  @28: Roodbruin zoals Ruth Smeeth, die samen met een deel van de achterban Corbyn actief ondermijnt en blijft ijveren voor de Brexit, waardoor Labour niet op één standpunt kan komen?

 23. 31

  Dit bericht staat in “Uitgelicht” met de volgende begeleidende tekst:

  Onderhandelingen over de Brexit verlopen uiterst moeizaam. De Britse regering onder leiding van TRheresa May staat zwak. Sommige uitgesproken voorstanders van ‘remain'

  Ik heb het vermoeden dat hier de naam TRheresa fout is. Aangezien dit het eerste uitgelichtte bericht is, wellicht aanpassen?