Religies voor vrede

De laatste tijd is religie vaak negatief in het nieuws. Hedendaags terrorisme, de burgeroorlog in Irak en de rellen in noodwest India hebben een relatie met religie.
Je zou door al die berichten haast vergeten dat er ook een vredezoekende kant aan veel religies zit.
Daarom is het jammer dat het achtste wereldcongres van Religies voor Vrede zo weinig aandacht krijgt in de media. Een congres met 2000 vertegenwoordigers van allerlei varianten van religies die samen werken aan het zoeken van vreedzame oplossingen voor bestaande conflicten. En dat doen met respect voor elkaars overtuigingen. Daar mag toch best wel wat meer waardering voor gegeven worden.
Zeker als je weet dat men zich ook nog eens bezig houdt met het bestrijden van armoede en het promoten van duurzame ontwikkeling.

 1. 3

  Aan media die vooral zijn geïnteresseerd in slecht nieuws, tegenstellingen en polarisatie is zo’n verhaal moeilijk te verkopen natuurlijk…

 2. 4

  Of men elkaar de kop in hakt vanwege religie, nationaliteit, ras, trots, economische belangen doet er niet zoveel toe. Voor de kop die ingehakt wordt, zijn de gevolgen hetzelfde.
  Het is riskant om 1 element als bron van alle kwaad aan te wijzen.

 3. 5

  Yahoo en YubaNet koppen het het beste:

  World Religious Leaders Reject Violence and ‘Hijacking of Religion'

  Religious communities are gathering at a critical time because religion has been hijacked by extremists, politicians and the media.”

  En daar zit ‘m ’t punt dat ik hier al vaker met Stijn heb geprobeerd te bediscusieren. Hijacked religions. God wordt gebruikt als manipulatie-instrument. En de religies hebben er in al die duizenden jaren geen antwoord op gevonden en hebben altijd meegespeeld aan de kant van de macht.

  Het is nu dan voor het eerst dat ik zo expliciet de uitdrukking zie dat religies zich gebruikt voelen. Ik ben benieuwd of ze – de religieuze leiders dus – in staat zijn de extremistische groepen en het domme volk (want daar bestaat natuurlijk 90% van de gelovigen uit) te overtuigen en aan de kant van de vrede te houden. D.w.z. weerstand te bieden aan al die krachten die op een ontzettend complexe wijze van deze wereld een teringzootje maken.

  Ik heb mijn twijfels: de geschiedenis is tegen de religies.
  Ik heb hoop: er is altijd mogelijkheid tot verandering.

 4. 7

  Al sinds de prehistorie worden er oorlogen gevoerd vanuit de religie, “wat jij gelooft is niet waar, en als je niet luistert dan sla ik je hersens in.”
  Nu de vredestheologie zelf in het Vaticaan niet eens meer als bedreiging gezien wordt, gaat men in India, ooit gepslitst in drie gebieden op religieuze gronden overigens, een conferentie om aan te tonen dat God gekaapt wordt door zeloten?
  Sjees als agnosticus weet ik dat mijn hele leven al, en de geestelijken hebben daar een eeuwigheid voor nodig. Na blondjes is de geestelijkheid dus de domste bevolkingsgroep.

 5. 8

  De lust naar macht, gecombineerd met de angst voor het onbekende zijn volgens mij de hoofdingredienten die leiden tot genocide en geweld. Religie is meestal niet meer dan een excuus voor dat geweld en hulpmiddel om strijders te krijgen die het geweld voor je willen uitvoeren. Als je tegen een paar jongens zegt: “ga in een vliegtuig en blaas jezelf op” dan zullen ze dat niet snel doen. Maar zeg je: “ga in een vliegtuig en blaas jezelf op want Mohammed/Jezus/Boeddha/Marx/Gaia/… beveelt het je en zal je na je dood rijkelijke belonen”, dan is het opeens een ander verhaal.

  Geloven is in mijn optiek iets persoonlijks. Natuurlijk: als je het samen wilt doen en samen erover wilt praten/discussieren is dat natuurlijk prima. Maar zodra er mensen gaan opstaan die beweren beter te weten wat God bedoelt heeft en jou wel even zullen vertellen hoe je moet leven, dan gaat het vaak mis.

 6. 9

  Feit is en blijft dat veel religies ‘hoererij hebben bedreven’ met de politieke machten van deze wereld. Zij hielden het volk dom en de regeringen oefende de macht uit. En tja, dan gebeurt het dat regeringen naar geestelijken gaan luisteren en zodoende krijg je godsdienstoorlogen.

 7. 14

  Zoals ik al aangaf heeft religie twee kanten. Enerzijds het in georganiseerd verband beleiden van een geloof. Anderzijds het in georganiseerd verband beinvloeden van de wereld uit naam van dat geloof. Ik ben met Mescaline eens dat beide aspecten overeenkomsten vertonen met de politiek. Ook politiek is enerzijds het in georganiseerd verband beleiden van een bepaalde overtuiging en anderzijds het ingeorganiseerd verband beinvloeden van de wereld uit naam daarvan. De verzuiling is een mooi voorbeeld daarvan. Zowel de ideologie van het Socialisme als de religie van de Christenen kregen in Nederland gestalte in dezelfde instituties: scholen, ziekenhuizen, omroepen, korfbalverenigingen, etc.

 8. 15

  Dank voor deze post! De verschillende godsdiensten hadden/hebben zo’n grote invloed op maatschappelijke structuren, dat het een goed idee is wanneer er vanuit religieuze/spirituele hoek uitwisseling op gang komt. Ik zal deze website wanneer ik tijd heb, zeker beter bekijken.

 9. 16

  De katholieke kerk is hier een van de weinig krachtige instituties. Mensen zijn hier bijna allemaal katholiek, ze gaan naar de kerk. Diplomaten van de VN hadden het destijds over de scheiding van kerk en staat. De kerk moest op afstand staan, zo hoort het. En de bevrijdingsbeweging Fretilin met zijn marxistische wortels had daar ook geen moeite mee.
  Maar laïcisme van de staat is nou typisch iets dat aardig klinkt in diep gewortelde naties. Als vandaag in Frankrijk de hele bisschoppenconferentie besluit om te emigreren, zullen de kranten er morgen vol van staan, maar het land zal gewoon doordraaien. Als onze bisschoppen zouden besluiten hun koffers te pakken, is het burgeroorlog.
  Maar er is nog iets anders: de katholieke kerk is hier een geweldig instituut. Ze doet goed werk in het onderwijs en de gezondheidszorg. De mensen zijn er vertrouwd mee en wij kunnen het uitstekend met de kerk vinden. Met zulke dingen moet je zuinig omspringen. We lopen elkaar niet voor de voeten en we willen goede afspraken in een concordaat tussen ons en het Vaticaan vastleggen. Dan is een vertegenwoordiger bij de heilige stoel nuttig.

  (Nobelprijswinnaar Ramos-Horta over de vraag waarom Oost-Timor zo snel eerste diplomatieke relaties aanging met het Vaticaan, in de NRC van afgelopen zaterdag).

  Even als klein tegengif tegen het modieuze en hypermoderne idee dat “godsdienst okee is, zolang het maar niet in groepsverband gebeurt”: Juist omdat katholieken dat wel in groepsverband doen, krijgen de leiders van zo’n groep een vertegenwoordigende rol, en krijgen ze iets te zeggen. En juist omdat ze het in groepsverband doen, kunnen ze de mensen en de middelen opbrengen om ziekenhuizen en scholen te bouwen en te onderhouden: Dingen waar heel de maatschappij baat bij heeft, en niet alleen het katholieke deel.