Reisverslag Moskou – St. Petersburg 4/3

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Novgorod
Een dag later stond de reis naar St. Petersburg op het programma. Het is een afstand van 700 km. De bedoeling is om na 500 km de nacht door te brengen in Novgorod. Het duurde 2 uur om uit Moskou te komen. Ondanks de 5 of 6 baans wegen bleef het een doorlopende file. Toch kom je uiteindelijk op de autoweg van Moskou naar St. Petersburg.

Langs de hele weg is er geen enkel restaurant en het landschap is saai en eentonig: dennenbossen, berken en gras. De dorpjes bestaan uit 20, 30 of 40 houten huisjes die voor driekwart op instorten staan. Ze hebben een kleine moestuin en als er een electrische paal voor staat is er ook licht. De meeste huisjes zijn ‘s avonds niet verlicht. Er is geen riolering of waterleiding. Armoede is er troef. Langs die weg zitten vrouwtjes met een emmertje aardappelen, bessen, een paar wortelen of gedroogde visjes. ’s Avonds kom je in Novgorod aan. ’s Ochtends krijg je een rondleiding door Novgorod. De stad werd gesticht door vorst Rurik in 859. Het zelfbestuur van de stad begon in de 11de eeuw en duurde tot 1478 toen Ivan III de stad onderwierp. Door de gunstige ligging aan de rivier Volchov met verbindingen tot Scandinavië en de Egeïsche zee werd de stad zeer machtig en behoorde bij de beroemde Hanze steden. De opkomst van St. Petersburg hield echter het verval van de stad in.

NovgorodDe rondleiding ging eerst naar een aantal, niet toegankelijke kleine kerkjes. Over de rivier Volchov kwamen we in het kremlin van Novgorod. Muren en torens zijn van rode baksteen en stammen uit de 11de tot 17de eeuw. Midden in het fort staat de oudste en grootste kerk, de Sophia kathedraal (1062). Aan de westzijde is een prachtige bronzen deur (overigens gejat uit Zweden). Het interieur bevat oude fresco’s en de iconostase is de oudste van Rusland met iconen van de 11de tot de 17de eeuw. Er bevinden zich verder: een klokkentoren uit 1459, een aartsbisschoppelijk hof en het millennium monument van Michail Mikesjin. Het werd onthuld in 1862, duizend jaar na de komst van Rurik in Novgorod. Op dit monument zijn veel figuren te zien uit de historie van Rusland. De fries rond de sokkel toont meer dan 100 figuren, helden, staatslieden, kunstenaars en vorsten uit de verschillende perioden van de geschiedenis.

Na dit bezoek wordt de reis naar St. Petersburg vervolgt. Het zijn nog 200 km. Onderweg hetzelfde beeld met vervallen dorpjes, armoede en langs de weg koopwaar. Overigens op verschillende plaatsen een aanbod van porselein, of handdoeken of textiel. Het is nog altijd een methode van loon betalen. Mensen die bv. werken in een porselein fabriek krijgen een deel van het loon in producten uitbetaald. Dit moeten ze dan maar zien te verkopen. Zo zie je onmiddellijk welke industrie in een bepaalde streek aanwezig is.

Sint Petersburg
De entree van St. Peterburg was lang niet zo somber als die van Moskou. Weliswaar ook grote betonnen flats, maar toch wel veel beperkter.Een snelle avondrondleiding leverde mooie plaatjes op. Het zicht op de gerestaureerde paleizen langs de grote rivier de Neva, het Winterpaleis en de Hermitage, het silhouet van de St. Petrus en Paulus vesting met de ondergaande zon was spectaculair.

De St. Petrus en Paulus vesting, een van de oudste gebouwen van de stad werden ’s ochtends bezocht. Hier begon op bevel van Peter de Grote in 1703 de bouw van de stad, eerst in hout en later stukje voor stukje in steen. De hele stad is gebouwd in het water. De vesting heeft een grimmige geschiedenis want honderden dwangarbeiders vonden er de dood en in de bastions zijn talrijke politieke gevangenen opgesloten en gemarteld waaronder zelfs een zoon van Peter de Grote.
Peter de Grote was de eerste tsaar die een reis naar Europa maakte. Hij kwam terug met ideeën voor hervormingen en bouwkundige vernieuwingen die hij in zijn stad in praktijk bracht. In 1710 werd de keizerlijke familie en de regering naar deze koude, vochtige stad verplaatst. Al gauw was St. Petersburg een bloeiende hoofdstad waar de nieuwigheden uit Europa werden uitgeprobeerd voordat ze verder sijpelden naar de rest van Rusland.

Het voornaamste gebouw binnen deze vesting is de Petrus en Paulus kathedraal, ontworpen in 1712 in opdracht van Peter de Grote die wilde breken met de traditionele russische kerkarchitectuur. De Italiaan Trezzini schiep een barok meesterwerk van uitzonderlijke schoonheid. De kerk werd voltooid in 1733. De 122m hoge toren spits is helemaal verguld. Het interieur met glinsterende kroonluchters, roze en groene Corinthische zuilen lijkt ook weinig op een orthodoxe russische kerk. Zelfs de iconostase is een uiting van barokke fantasie. Na de dood van Peter in 1725 werd de kathedraal de laatste rustplaats van de Romanov dynastie. In 1998 werden ook de stoffelijke resten van de vermoorde Nicolaas II, de laatste tsaar, en zijn familie hier herbegraven.

NevaIets verderop ligt de Nevapoort ook bekend als de Doodspoort. Ze ligt aan de Neva en hier werden gevangenen weggebracht om gedood te worden of op dwangarbeid naar Siberië getransporteerd. Daarna was dan eindelijk de Hermitage aan de beurt, maar onderweg werd een korte stop ingelast bij de Aurora. Dit is een kruiser die wereldberoemd is geworden toen met een kanonskogel de bestorming van het Winterpaleis ingeluid werd op 25 october 1917, het begin van de revolutie die resulteerde in het sovjet regime onder leiding van Lenin. Het is nu een museum.
Deel 1 Deel 2

0

Reacties (1)

#1 caprio

Ik vond het landschap juist prachtig, maar ik was er in de herfst, dus de berken glitterden goudachtig in het zonlicht, en de dacha’s (de vervallen dorpjes) hebben soms prachtige detail houtwerkjes rond ramen en dakranden, en de planken zijn in afwisselende patronen aangebracht, hetgeen een betoverend effect heeft. Het zijn natuurlijk ook vaak buitenhuizen, tweede huizen, erg dorps, maar pittoresque.

Novgorod maakte op mij twee indrukken: een die van het machtige russische rusland als je op de loopbrug over de volga uitkijkt en in de verte de gouden spitsen van kloosters boven de bossen uit ziet steken. de tweede indruk, die van een rampzalig achtergebleven industriestad, waar bussen van 3- tot 40 jaar oud het openbaar vervoer voor hun rekening nemen, en er een smerige smpg laag over de stad hangt (als het meezit, anders is het niet om uit te houden: houd rekening met een loodvergiftiging, bij een bezoek aan Rusland).