1. 3

    De MAC voor ozon is 120 µg/m3 (1-uurs tijdgewogen gemiddelde concentratie). De verwachting van het RIVM is vandaag 220 µg/m3. Ik mag vandaag maar 32 minuten buiten lopen!

    BRON: Bijlage 6 behorend bij beleidsregel 4.2 -1 Arbobesluit “BESTUURLIJKE MAC-WAARDEN”.