Quote van de Dag: Bucks/Bang

“Lots of Buck, Not Much Bang.”

Howard Gleckman van de economische denktank Tax Policy Center is niet zo te spreken over Obama’s stimuleringsplannen. NY Times columnist en Nobelprijswinnaar Paul Krugman is het met hem eens en laat dat zien met de eigen grafiekjes van de Obama-mensen.

 1. 1

  Niet zo moeilijk dat er een harde maatregel van de nieuwe president moest komen. De (inkomens)belasting is in de VS relatief gezien stukken lager dan in West-Europa. Daar kan je dus best een paar procentjes bij opgooien. Alleen zullen ze niet zo gauw een progressief belastingstelsel hebben, maar liever de flat tax. Dus de uitbuiters van de werkenden blijven weer buiten schot. Wat trouwens ook in NL gebeurd zonder dat we het door hebben. Er wordt achter de schermen altijd met geld geschoven. Kijk maar eens naar een willekeurige begroting van een kinderopvang of een re-integratiebureau. Net zoals bij de traditionele milieubeweging waar er meer structuur moest komen, en daardoor ook managers, en daarboven een directeur die een buitenproportioneel bedrag maandelijks op zijn bankrekening krijgt bijgeschreven. De kapitalistische maatschappij. Tijd voor revolutie!

 2. 3

  Met je eens Koos! De bezem erdoor heen. Anders krijgen we nog een grotere crisis. Het systeem is failliet en onhoudbaar geworden. Iedereen moet een flinke stap terugdoen en degenen die jij bedoelt een reuzenstap. Jammer dat de jongeren op GC dit nog niet doorhebben! Te veel vastgeroest in hun eigen cultuurtje. Verandering zien ze als anarchie!
  Ik geloof niet meer in Obama. Een begrotingstekort, groter dan Bush in 8 jaar totaal heeft gehad. Geld dat ze niet hebben; wat gewoon weer lucht is. Het gaat de totale instorting van de USA en tevens ook de Westerse wereld betekenen.
  Gebeurt @1 niet vrijwillig, dan gebeurt het na dat jaartje wel noodgedwongen.

 3. 4

  3. Nou, daarom ben ik een Europeaan. Niet van dat laatste referendum overigens, maar in de zin dat de Westerse wereld kan niet alleen afhankelijk zijn van de Amerikanen.

  Belasting kan simpelweg omhoog in de VS. Dat zou een hervorming zijn!

  En c’est ca, revolutie en anarchie zijn niet onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 4. 5

  @1: Obama gaat de belastingen bij een gigantische recessie natuurlijk niet verhogen, maar juist verlagen. Mensen moeten geld gaan uitgeven om de economie weer op gang te krijgen.
  Beide economen vinden echter dat hij dat niet op de juist manier doet: het kost veel en levert weinig op.

 5. 6

  @5. Wat dacht je van de belastingverlagingen die de huidige president heeft ingevoerd voor de hogere inkomsten- en vermogensgroepen? We leven niet in Nederland, waar ze overal belastingen op laten betalen, maar waar het onduidelijk is voor wat precies de reden van dat alles is. Ambtenaren ontslaan durven ze niet, kunnen ze ook niet, omdat dat de echte bazen zijn in gemeente, provincie en op nationaal niveau. Wat dacht je van al die beleidsmedewerkers die zogenaamd de plannen moet uitvoeren, sec bedenken, voor de ambtsdrager.

 6. 7

  @3: “Ik geloof niet meer in Obama. Een begrotingstekort, groter dan Bush in 8 jaar totaal heeft gehad”. Ben je helderziende? Obama komt pas op 20 januari aan de macht en het zal dus nog een paar jaar duren, voordat de eerste aan hem toe te schrijven resultaten zichtbaar worden.

  “Beide economen vinden echter dat hij dat niet op de juist manier doet: het kost veel en levert weinig op”. Zo te zien hebben beiden kritiek op de allereerste voorstellen van Obama, die recht uit de koker van Bush lijken te komen (wat niet verwonderlijk is, omdat Obama zeker het eerste jaar binnen het door GWB geschapen, of beter gezegd vernielde, raamwerk moet functioneren). Dat het voortdurend gegroeide begrotingstekort van GWB in het eerste jaar van Obama lekker door blijft groeien is imho niet de schuld van Obama. Onder Clinton groeide het eerste jaar de door GHB ingezette groei van het begrotingstekort ook lekker door. De commentaren lijken me behoorlijk zuurrechts en een beetje vergelijkbaar met het conservatieve verzet tegen de economische voorstellen van Clinton (vooral tijdens zijn eerste regeerperiode). Aan de andere kant kunnen ze best gelijk hebben, dat de voorstellen lang niet ver genoeg gaan. Obama en zijn adviseurs zullen ook dan naar de eerste regeerperiode van Clinton wijzen, waarin de Republikeinen vele voorstellen blokkeerden. Zij zullen aanvoeren, dat eerst de maatregelen genomen moeten worden, die haalbaar zijn en door het Congres goedgekeurd zullen worden.

 7. 8

  @7
  Ben je helderziend?
  Je hoeft niet helderziend te zijn om te weten dat Ajax van de Slotervaarter Boys gaat winnen! Als we ons gezonde verstand gebruikten, zouden we de USA nu al failliet verklaren, wat dan zou betekenen dat de hele aardse economie zou instorten. Dus vooruit nog een triljoentje op de schuld. Baat het niet, het schaadt ook niet, want de toestand is toch al beroerd.
  Een nieuw beleid, een nieuw inzicht, een nieuwe benadering is nodig en die zie ik niet in @7 (het terugvallen op de oude politiek van Clinton en Bush) en niet in de plannen van Obama. Overal gaat men uit van herstel van de oude situatie. Laten we bescheiden gaan doen. Een enorme duik terug en vandaar uit met nieuw beleid. Dat is pas echt change.

 8. 10

  @9
  Dat kan wellicht zo zijn, maar de USA schuld is in de laatste 8 jaar opgebouwd!
  En welke plannen liggen er op tafel op die enorme schuldenlast weg te werken?
  Nu moet jij, buiten het autoritaire, een enorme fan van Rusland zijn daar hun staatsschuld nihil is.

 9. 11

  @8: “Een nieuw beleid, een nieuw inzicht, een nieuwe benadering is nodig en die zie ik niet in @7”. Klopt helemaal. Daar heb ik #7 helemaal niets over gezegd namelijk en het zou dus wel heel erg vreemd zijn, als je dat er wel in kon lezen. Ik heb daar slechts geconstateerd, dat je je oordeel over Obama al hebt geveld, zonder dat Obama ook maar een dag verantwoordelijk is geweest voor het beleid in de VS. Dat maakt je helderziende of bevooroordeeld t.o.v. Obama. De plannen van Obama zijn immers ook nog niet bekend. Er is alleen een tipje van een sluier opgelicht (alleen over zijn belastingverlagingsplannen is nu iets bekend). Maar misschien heb jij al meer informatie dan ik en heb jij zijn volledige regeringsprogramma al kunnen vinden op internet?

  “En welke plannen liggen er op tafel op die enorme schuldenlast weg te werken?” Als jij het weet, mag je het zeggen. Volgens mij heeft Obama zich daar alleen nog maar in algemene bewoordingen over uit gelaten.

  “Je hoeft niet helderziend te zijn om te weten dat Ajax van de Slotervaarter Boys gaat winnen!” Dat lijkt me ook al een uiterst boude bewering. Er bestaat geen club met de naam Slotervaarter Boys, laat staan dat Ajax daar een wedstrijd van zou kunnen winnen.

 10. 12

  @11
  Je hoeft geen helderziende te zijn om van te voren te weten hoe jij zal reageren.
  Je hebt gelijk als je kanttekeningen plaatst, maar waar was je (of ik heb het over het hoofd gezien) toen de euforie (ook op dit weblog) tijdens de verkiezingen over Obama de voorrang had. Als ik het goed heb gelezen, is hij al van veel beloftes afgestapt. Misschien worden ze na een paar jaar voor een eventuele nieuwe verkiezing opnieuw gesteld?

 11. 14

  @12: je kunt mijn nog niet gegeven reacties (volgens jou eigen zeggen dan) al wel van te voren bedenken, maar je weet al niet meer hoe ik mij in al gevoerde discussies op heb gesteld? Ik heb mij immers altijd uiterst gereserveerd t.o.v. Obama opgesteld. Daar was ik dus toen en dat heb je idd over het hoofd gezien.

  “Als ik het goed heb gelezen, is hij al van veel beloftes afgestapt”. Wederom een helderziende blik. hij heeft nog geen dag geregeerd en is dus nog niet in staat geweest om ook maar één belofte na te komen. je conclusie, dat hij dus van zijn beloftes af is gestapt, lijkt mij dus ook weer geheel voorbarig.

 12. 15

  @13
  OK, goed. Alles volgens Keynes.
  We leven nu in 2009; als het niet lukt gaan we dan opnieuw de staatsschuld verhogen om de economie aan de praat te krijgen? En opnieuw en opnieuw!
  Ik zelf heb het idee dat de economie zoals wij kennen ten dode opgeschreven is. Het herstellen lijdt tot een versnelde uitputting van de aarde met als gevolg over 10 jaar (?) een crisis die we nooit meer te boven komen.
  Is dit wat we willen: mensen aan het werk zetten die produkten maken die een jaar gebruikt kunnen worden, zodat we weer nieuwe prullaria kunnen maken en mensen aan het werk kunnen houden enz.

 13. 18

  @17
  Een goede maatregel!
  Maar laten we ook eens beginnen met maatregelen om omgekeerde groei te bevorderen o.a. belastingvoordeel voor mensen die maar 1 of 2 kinderen hebben, verlaging van lonen, verlaging van belastingen, terug naar kleinschaligheid o.a. verkleinen van scholen, bedrijven enz., afschaffen van bepaalde bestuurslagen, bonussen e.d.; stopzetten van nutteloze subsidies, projecten, nationalisaties van de geprivatiseerde oude nutsbedrijven, bevorderen van ruimtevaart om delfstoffen op manen van planeten te gaan winnen enz. enz.

 14. 19

  @18 Op heel veel punten met je eens. Maar heb je wel eens gedacht welke bevolkingsgroep (niet politieke kleur) je daarmee het meeste pakt???

 15. 20

  @19
  Natuurlijk, maar het is noodzakelijk.
  De bevolkingsaantallen van de aarde moeten met vele miljarden terug. Het gedachtengoed van de leiding van de katholieke kerk, van de moslims moet doorbroken worden. Laten de mensen begrijpen dat het krijgen van meer dan 2 kinderen een ramp op den duur van de mensheid is. Niet goedschiks dan maar kwaadschiks; laten de rijken maar begrijpen dat ze dan ook maar hun rijkdom voor het allergrootste deel aan de gemeenschap ter beschikking moeten stellen. Dit als compensatie wat je met [email protected] bedoelde.

 16. 21

  @16: dromen zijn bedrog.

  @15: “OK, goed. Alles volgens Keynes.
  We leven nu in 2009; als het niet lukt gaan we dan opnieuw de staatsschuld verhogen om de economie aan de praat te krijgen? En opnieuw en opnieuw!” De afgelopen decennia is er nergens een keynesiaanse politiek gevoerd. Het vullen van je begrotingstekort door de verhoging van de staatsschuld is ook niet keynesiaans, zoals ik dat geleerd heb, maar kan eerder verwacht worden van de monetaristen. Van Keynes is vooral het idee afkomstig, dat de overheid een actieve rol moet spelen in de economie en dat je niet alles aan de vrije markt over moet laten.

  “Ik zelf heb het idee dat de economie zoals wij kennen ten dode opgeschreven is”. Ik heb het idee dat we sinds de jaren 80 op de verkeerde weg zitten.

  Met sommige van de maatregelen, die je in het rijtje onder #18 noemt, ben ik het helemaal eens, met anderen niet of minder:

  “belastingvoordeel voor mensen die maar 1 of 2 kinderen hebben”: imho heeft een verhoging van de levensstandaard in arme landen meer effect in de strijd tegen de overbevolking. Bij ons is het kindertal immers ook pas gedaald, nadat eerst onze levensstandaard is gestegen. Maar misschien helpt een verdere verhoging van onze levensstandaard (door belastingvoordeeltjes) idd ook nog wel een beetje.

  “verlaging van lonen”: dan stijgt het kindertal weer en dit is dus imho tegenstrijdig met het voorstel om belastingvoordelen te geven (nog afgezien van het feit, dat lagere lonen ook lager belastinginkomsten opleveren, wat verlaging van belastingen moeilijker maakt).

  “verlaging van belastingen”. Het probleem daarbij is steeds, dat we ook steeds om allerlei geld kostende maatregelen vragen, waar we belastinginkomsten voor nodig hebben, zoals “terug naar kleinschaligheid”. Verkleinen van scholen kost veel geld. Verkleinen van bedrijven maakt de producten duurder.

  Het “afschaffen van bepaalde bestuurslagen” en “bonussen” kan voordelen opleveren, maar dan zullen we eerst eens korte metten moeten maken met onze managerscultuur. De prestaties van bedrijven zijn afhankelijk van de inzet van alle werknemers en niet alleen van de managers.

  “stopzetten van nutteloze subsidies”. Daar is iedereen voor. Maar er bestaan grote verschillen van mening over welke subsidies nutteloos zijn. Compleet nutteloze subsidies bestaan niet: iedere subsidieregeling is met een bepaalde intentie opgezet en wordt op dat moment als nuttig beschouwd. Na enige tijd kan geëvalueerd worden of de subsidie ook het beoogde effect (nut) heeft gehad. Bij alle subsidies waar ik in mijn leven mee te maken heb gehad, gebeurt dat ook.

  “nationalisaties van de geprivatiseerde oude nutsbedrijven”. Daar ben ik het helemaal mee eens, maar die bedrijven zijn de afgelopen decennia juist verkocht om te kunnen bezuinigen, zodat de belastingen omlaag konden / niet verhoogd hoefden te worden.

  “bevorderen van ruimtevaart om delfstoffen op manen van planeten te gaan winnen” is voorlopig nog heel erg duur en daar zijn dus belastingverhogingen voor nodig (het vrije bedrijfsleven is pas te interesseren als er winst gemaakt kan worden en tot die tijd moet dit dus uit de belastingen betaald worden).

  Een aantal op zich ook imho hele leuke / goede ideeën dus en een aantal imho iets minder goede. Je intentie lijkt me echter oprecht en terecht (terugdringen van de overbevolking). Voor een consistent beleid moeten er echter keuzes uit de vele mogelijkheden gemaakt moeten worden en ik ben er van overtuigd, dat onze politici van links en rechts dat allemaal met een oprechte overtuiging doen, al is hun visie en het daar uit voortvloeiende beleid nog al wel eens verschillend (en afhankelijk van je eigen visie ben je het dus meer of minder met de dan regerende politici eens of juist niet).