QvdD: 40 procent van alle topfuncties vrouw

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
Lukt dit niet, dan is de sanctie ontbinding van de onderneming.

Aldus PvdA-Kamerlid Kalma, om zijn pleidooi met als doel ?binnen vier jaar veertig procent vrouwen aan de top bij grote bedrijven? kracht bij te zetten.
Het geloof in de maakbare samenleving is bij de socialisten kennelijk helemaal terug.

Aldus CDA-Kamerlid Eddy van Hijum, die betoogt dat we de emancipatie geen dienst bewijzen door kwaliteit en ervaring ondergeschikt te maken aan uiterlijke kenmerken.

Wat zijn uw gedachten op deze vrijdagmiddag: gaat een quotum de emancipatie (vooruit) helpen?

Reacties (23)

#1 David Rietveld

Zou deze wet zich – net als de WOR – ook uitstrekken over ambtelijke organisaties? Dat zou interessant zijn. En Waarom zo’n omweg eigenlijk? Stel dan gelijk voor alle bedrijven te nationaliseren. Dat schiet pas echt op, qua ideologisch-principieel bezig zijn.

 • Volgende discussie
#2 Roy

Ik denk niet dat quota de emancipatie vooruit helpen. Ik denk dan maar direct aan de totstantkoming van de PvdA-kamerlijst: mannen en vrouwen kwamen alternerend op de lijst. Dat heeft wel een nette fifty-fifty opgeleverd, maar het doet wel erg gekunsteld aan en heeft bovendien tot veel interne kritiek geleid.

Overigens zou ik als vrouw niet blij zijn met zo’n topdown-maatregel. De vraag die altijd boven de markt zal blijven hangen, is of de enige reden dat een vrouw een toppositie bereikt heeft dat quotum is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 David Rietveld

@2: “De vraag die altijd boven de markt zal blijven hangen, is of de enige reden dat een vrouw een toppositie bereikt heeft dat quotum is.” Dat is wat mij betreft altijd nog beter dan de ‘comfortabele’ situatie waarin die vraag in het geheel niet aan de orde is, omdat er helemaal geen vrouwen op topposities zitten. Zitten al die mannen er alleen maar op grond van hun enorme kwaliteiten? Ik geloof er niets van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Peter

Zoals in De Pers staat vermneld, baseert Kalma zich op de succesvolle resultaten van zo’n maatregel in Noorwegen.

Mocht Kalma verdrietig worden als zijn plan niet wordt overgenomen, kan-ie altijd nog vragen of de Vikingen hier weer eens komen huishouden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 dramklukkel

Is dit niet gewoon een stunt van Kalma om partijtjes als de SGP te dwarsbomen?

Overigens: hoeveel vrouwelijke bouwvakkers moeten we straks gaan krijgen? Of mannelijke verplegers? Want dit mag zich niet beperken tot topfuncties.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Paul

In Noorwegen doen ze het al een tijdje en zijn er weinig bezwaren. Maar Noorse mannen zijn vast niet zo slim als Nederlandse en Nederlandse vrouwen niet zo energiek als Noorse.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 zmooc

Ik ben benieuwd wanneer men ook quotas gaat stellen voor roodharigen, mensen met grote voeten, vrouwen met kleine borsten, mensen met een krentenbaard, impotente mannen en dergelijke.

Emancipatie is al lang niet meer nodig. We hebben het hoogst haalbare al bereikt. We moeten eens leren accepteren dat uiterlijke kenmerken zoals geslacht nou eenmaal vaak samen gaan met zekere innerlijke kenmerken zoals zin in een bepaalde baan en dat dat nou eenmaal leidt tot verschillen.

Ik hoor namelijk ook niemand zeuren over het gebrek aan mannen in de zorg, het gebrek aan vrouwen in de IT etc. etc. Blijkbaar is het alleen een issue als het om macht en geld gaat. Hypocriet gezeur. Geslacht zou net zo irrelevant moeten zijn als haarkleur.

Kalma roept op tot keiharde discriminatie. En maar zeuren dat Wilders de grondwet zo laag in achting heeft. Dat maakt haar tot een hypocriete sexist. Ik kan hier heel erg boos om worden en dat doe ik dan ook.

Als het aan mij lag zou de Algemene Wet Gelijke Behandeling die dit soort ongrondwettelijke praktijken sinds 1994 mogelijk maakt per direct doorgescheurd en verbrand worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 pedro

Ja, daar hebben we blijkbaar een regering en dwingende maatregelen voor nodig. Als je het aan de vrije markt overlaat, komt er niets van terecht.

@5: Als er aan de top eenmaal een cultuuromslag plaats vindt, kan dat na verloop van jaren ook zijn weerslag op de wereld van de bouwvakkers hebben. Op dit moment is dat wereldje nog veel te vrouwonvriendelijk en willen vrouwen daar dus helemaal nog niet werken. En in de verpleging kunnen alle mannen, die dat graag willen (en kunnen), zo aan de slag, dus dat is een heel ander probleem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 pedro

@7: “We moeten eens leren accepteren dat uiterlijke kenmerken zoals geslacht nou eenmaal vaak samen gaan met zekere innerlijke kenmerken zoals zin in een bepaalde baan”????

Roodharige mensen hebben meer zin om in de verpleging te werken, of zoiets? Of is dit argument alleen “geldig” als het om het behoud van de verschillen in behandeling tussen mannen en vrouwen gaat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 ace

Ik vind het in elk geval een interessant gedachtenexperiment. Het doet een beetje denken aan die stelling van Minister Ab Klink die vond dat het percentage vrouwen dat zes maanden borstvoeding geeft, omhoog moet van 20-25% naar 40%. Dat kun je wel willen, maar dan zul je zien dat vrouwen goede redenen hebben om geen zes maanden borstvoeding te geven. Het is pijnlijk, het gaat niet, ze hebben te veel stress aan hun kop en daardoor stopt het zog, er is op het werk geen gelegenheid om ofwel te zogen, ofwel te kolven, de kinderopvang is te duur… Als de minister er alles aan wil doen om 15 à 20 procentpunten winst te halen, dan zal hij concrete en serieuze maatregelen moeten nemen om dat mogelijk te maken. Hij kan vrouwen moeilijk met het mes op de borst (haha) dwingen, hij zal het moeten faciliteren.

Iets dergelijks zal er gebeuren als je besluit om bedrijven te dwingen om 40% vrouwen aan te nemen in topfuncties. Dat maakt een hoop zichtbaar over de oorzaken waarom dat niet vanzelf gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Mark

“Dat maakt een hoop zichtbaar over de oorzaken waarom dat niet vanzelf gaat.”

Binnen de Nederlandse universiteiten is het aantal vrouwelijke hoogleraren veel lager dan in de rest van Europa, dus het is maar de vraag wat er dan anders is aan NL. Kortom: ik weet niet zeker of die oorzaken er wel zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 zmooc

@pedro: Bij haarkleur gaat het inderdaad niet op. Bij andere aangeboren zaken echter wel. Homofiele mannen zijn bijvoorbeeld opvallend vaak kapper, maar je hebt gelijk dat de verschillen het grootst zijn tussen de geslachten.

Maar wat ik vooral wilde zeggen is dat verschillen in participatie niet noodzakelijkerwijs door verschillen in behandeling hoeven komen. In de verpleging en de IT lijkt me dat zeer duidelijk naar voren komen. Maar ook elders. Waar ik werk is ondanks heel veel moeite om het aantal op te krikken slechts 5% van de software engineers vrouwelijk. Tegelijkertijd is de volledige HRM afdeling vrouwelijk terwijl alle Project Managers dan weer man zijn. “Frappant” genoeg komt dat redelijk overeen met de participatie van de verschillen sexes in de relevante studies. En op universiteiten wordt ZEKER niet gediscrimineerd. Daarom is een betere argumentatie nodig om te stellen dat participatieverschillen in managementfuncties samenhangen met verschillen in behandeling op basis van geslacht. Zonder een dergelijke argumentatie weiger ik er vanuit te gaan dat er sprake is van discriminatie en zijn maatregelen mijns inziens ook niet gerechtvaardigd.

En als er sprake is van discriminatie dan moeten er toch legio situaties te vinden zijn waarin een vrouw met gelijke of betere kwalificaties het toch moet afleggen tegen een man? Laten we dan op die gevallen focussen. Maar mij zijn dergelijke gevallen niet bekend en ik heb dan ook geen enkele rationele reden om er vanuit te gaan dat er bij de benoeming van topmensen meer of minder sprake is van discriminatie dan in om het even welke beroepsgroep waar participatieverschillen bestaan sprake is van discriminatie.

Dat er bij bedrijfskunde ongeveer 2x zoveel mannelijke als vrouwelijke eerstejaars zijn is wat dat betreft voor mij een teken aan de muur. Dat in overweging nemende zou een vrouwenquota 40% al 7% hoger zijn dan wat op basis van studiekeuze eerlijk te noemen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 zmooc

En om dat laatste nog even extra aan te dikken: In het artikel in De Pers over Kalma staat: “Nederland bevindt zich daarmee in de achterhoede van Europa, het gemiddelde is een op drie.”

Dat is EXACT wat je zou mogen verwachten op basis van de verschillen tussen eerstejaars bedrijfskunde; daar is ook 1 op de 3 eerstejaars vrouw. Mijn conclusie: er is in het geheel geen sprake van discriminatie op geslacht bij het benoemen van topfunctionarissen. Als hier al ergens sprake is van discriminatie dan is dat de oproep van mevrouw Kalma om vrouwen te bevooroordelen.

Bron eerstejaars: hier

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Kropotkin

Het voorstel van Kalma is compleet denigrerend ten opzichte van vrouwen, alsof ze nog te dom en zwak zijn om het zelf voor elkaar te krijgen.

Voor de rest ben ik het eens met zmooc (7 & 12)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Mark

@Zmooc: je vergeet 1 ding. Het gaat niet alleen om het aantal vrouwen vs. mannen, maar ook de vertegenwoordiging binnen de posten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 zmooc

@Mark: Wat bedoel je? Dat hoger aan de top de verhoudingen nog schever zijn? Zijn daar cijfers over?

Overigens had ik het de Pers artikel verkeerd gelezen; 33% van de eerstejaars bedrijfskunde is vrouw, 25% van de topbestuurders is vrouw, dus daar zit inderdaad toch wel een discrepantie. Ik kan helaas nergens cijfers vinden over de verhoudingen bij de afstudeerders bedrijfskunde, want dat zou beter vergelijkingsmateriaal zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Mark

@Zmooc: dat is inderdaad wat ik bedoelde. Cijfers in de Emancipatiemonitor.

“Het aandeel van vrouwen in de werkzame beroepsbevolking is gestegen van 37% in
1995 naar 42% in 2005. Ook het aandeel van vrouwen in hogere en wetenschappelijke
beroepen nam toe, van 37% in 1995 naar 42% in 2005. Anno 2005 zijn vrouwen
dus relatief goed vertegenwoordigd in de hogere en wetenschappelijke beroepen. Te
verwachten valt dat deze toename gepaard is gegaan met een toename van het percentage
in hogere en wetenschappelijke managementfuncties. Inderdaad steeg het
aandeel vrouwelijke managers van 14% in 1995 naar bijna een kwart in 2005.1
Het aandeel vrouwen in het hogere en wetenschappelijke management blijft
echter nog steeds achter bij dat van vrouwen in deze beroepen. In 2005 waren er drie
vrouwelijke managers op de honderd vrouwen met een hoger of wetenschappelijk
beroep. Bij de mannen waren dat er acht op de honderd. Deze ondervertegenwoordiging
wordt vaak toegeschreven aan het bestaan van diverse belemmeringen voor
vrouwen in hun loopbaanontwikkeling, die gezamenlijk het ?glazen plafond? worden
genoemd.”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Peter

De Taskforce die het glazen plafond moet slopen, bestaat uit 3 vrouwen en 7 mannen. Een score van 30%, hetgeen veel lager is dan de doelstelling van 50% die de regering heeft gesteld voor adviserende clubjes.

Het politieke circus (kabinet en parlement) haalt de streefcijfers van Plasterk niet eens. In 2016 wil hij dat 74% vrouwen arbeidsgeparticipeerd zijn. De politiek blijft steken op 38%. Ze zijn er dus nog lang niet. Overigens: twee fracties worden voor 100% door vrouwen gerund: De PvdD en het lid Verdonk.

Het kabinet zelf scoort goed met 69% vrouwen. Echter: de meesten zijn slechts secretaris.

Slechts 5% van de bestuurders en commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven is vrouw.

Toch maar wel een quotom, naar Noors voorbeeld instellen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Jaap den Haan

Om van overheidswege meer vrouwen in de bedrijfstop af te dwingen is overdreven, alsof hier automatisch een grotere democratie mee gediend zou zijn, of meer kwaliteit. We zijn bij de vraag beland wat een vrouw nu eigenlijk in wezen is, en in hoeverre sekse de identiteit van een persoon bepaalt, of een eigenschap is die op zich niet relevant is in het bedrijfsleven. Om een vrouwenquotum af te dwingen; we hebben toch niet met vee te maken? Je hoeft alleen maar aan te geven of je vrouw of man bent, en voor de rest doe je maar wat. Garandeert een bepaalde lichaamsbouw meer objectiviteit? Om bij het bedrijfsleven dergelijke sociale voorzieningen af te dwingen is minachting.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Chris

@17

Wat zijn in die laatste groep de cijfers van 10 jaar geleden? Die geef je bij de anderen namelijk wel. Het kan heel goed zijn dat een vertragingseffect optreedt, omdat het gewoon enige tijd duurt voordat iemand vanaf het begin van de carriere op een dergelijke plek zit.

Ik kwam ergens ook de bewering tegen dat bedrijven waar meer vrouwen aan de top stonden beter presteerden (voor de verstokte feministen: nee, niet omdat er vrouwen zaten, maar omdat er meer diversiteit in de top van de onderneming was). Als dat zo is is de maatregel feitelijk overbodig: bedrijven die blijven weigeren vrouwen op te nemen prijzen zichzelf de markt uit. Lijkt me een prima mechanisme.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Wisal

Maitreya zal laten zien dat zonder gerechtigheid voor allen er geen werkelijke hoop is voor de mens, want zonder gerechtigheid is vrede een ijdele droom. Hij zal de aandacht van de mens vestigen op de speciale noden van de jeugd, om zo hun latente aspiratie en bereidheid tot dienen aan te moedigen. Ook zal hij de rol van de vrouw hierin benadrukken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Ernst

Wat een dom geklets weer. Meer vrouwen aan de top, de vrouwen die dat willen en kunnen komen er heus wel. En kunnen, mocht het niet lukken, natuurlijk ook een eigen bedrijf beginnen.

Het gaat om het willen dwingen dat deze regering zo onverteerbaar maakt, dwingen is hun doel, en niet een middel.

En zouden ze eens moeten dwingen, bijvoorbeeld het verplichten van inentingen, tja, dan staat god (of eigenlijk, de wens stemmen te winnen in de biblebelt) weer in de weg.

Misselijkmakend zooitje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Ernst

En daarbij: het grondwettelijk recht op vereniging en vergadering (di de plicht van de overheid zich daar niet mee te bemoeien, tenzij er in vereniging en vergadering misdrijven worden gepleegd), is ook nog eens in het geding. Een kleinigheid voor deze vereniging van losgeslagen socialisten en christenen natuurlijk, maar tocfh, ik hecht er toch aan.

Ik troost me maar met de gedachte dat de nietswaardige Kalma waarschijnlijk niet eens weet wat de implicaties (de juridische dan, dat Shell cs met zulke regels direct vertrekken zal ook hij wel snappen) van zijn voorstel zijn.

Ik stel voor: verplicht meer dan drie hersencellen voor de leden van de Staten Generaal. Wat ze dan verder in de broek hebben, zal me worst wezen.

 • Vorige discussie