Quotes du Jour – Racisme in het leger

Uit een onderzoek van de Nederlandse Defensie Academie is gebleken dat vooral de laagopgeleiden manschappen negatieve gevoelens hebben over minderheden. Maar ook het topmanagement staat soms zeer negatief tegenover multi-cultureel personeel aldus onderzoeker Rudy Richardson.

vietnam3.gifQoute du Jour• Allochtonen in het leger? Tja, dan moeten de opleidingseisen omlaag. En dát gaat ten koste van je eigen veiligheid, zegt de ene militair.
• Het is de grootst mogelijke onzin dat Defensie een afspiegeling van de samenleving zou moeten zijn. Sterker nog: andere etnische en culturele achtergronden leiden alleen maar tot problemen binnen de strijdkracht, zegt de ander. (AD.nl)

Het mag algemeen bekend zijn dat werken bij Defensie vooral erg saai is. Soldaten hebben daardoor veels te veel tijd voor vervelende racistisch getinte treiterpartijtjes. Maar als het er echt om gaat spannen is de Kaaskop maar al te blij dat die ene Suri hem uit het mijnenveld wegsleept ofdat die Kutmarokkaan zijn leven waagt om die ene Teringturk uit vijandig vuur te ontzetten. Wat dat betreft kan de missie naar Uruzgan wel eens louterend werken.

  1. 1

    Er wordt – hier en op de radio – wel erg makkelijk van uit gegaan dat al die meningen louter op vooroordelen of gevoelens gebaseerd zijn. Vlak waarneming en eigen ervaring niet te snel uit.

  2. 3

    Ik krijg steeds meer het gevoel wat we qua intellect wat betreft etnische achtergronden op het niveau van bepaalde personen uit de 19e eeuw zitten.

  3. 5

    Sla de encyclopediën maar eens na uit die periode. Donkere mensen werden een ‘op een mens gelijkend wezen’ genoemd. ‘We’ is misschien ongelukkig gekozen, maar wel steeds meer mensen denken dat weer.

  4. 6

    Hahaha. Zelfs de cliché’s leren ons wel eventjes wat anders over die Kaaskop (watjes) en de Mocro’s (straatboefjes). Een wimpystukje, Carlos.

  5. 8

    Aparte bataljons oprichten voor mocro’s en suri’s bijvoorbeeld.. probleem opgelost..

    p.s. de beslissing om vrouwen toe te laten in actieve dienst is erg dom geweest.. levert allerlei spanningen/ conflicten op en ondermijnt de (mannen) moraal.. Dus ook maar aparte vrouwen bataljons dan?

  6. 11

    @Sickbock: zelfs Erik Hazelhoff Roelfzema verbaasd zich er over dat Nederland geen zelfstandige beslissingen neemt en alles aan de USA overlaat.

  7. 15

    De gevoeligheid van de materie kan je afmeten aan de snelheid waarmee sommige personen dit onmiddelijk proberen te bagatelliseren. In het vorige topic over het racisme en de xenofobie in de maatschappij was dit ook al zo. Het dot blijkbaar zeer.

  8. 16

    Maar als het er echt om gaat spannen is de Kaaskop maar al te blij dat die ene Suri hem uit het mijnenveld wegsleept ofdat die Kutmarokkaan zijn leven waagt om die ene Teringturk uit vijandig vuur te ontzetten. Wat dat betreft kan de missie naar Uruzgan wel eens louterend werken.

    jottum !
    niks zo louterend als Afghanen en ander islamitisch tuig mollen !

    /sarcasme

  9. 17

    “Aparte bataljons oprichten voor mocro’s en suri’s bijvoorbeeld.. probleem opgelost..”

    Hahahaha ik moet gelijk aan “Operation Get Behind the Darkies” denken van South Park de film! Strak plan!