Quote van de Dag: Vaderlandsliefde

“Natuurlijk, in je vaderland voel je je thuis. Het is de liefde ervoor die ik wantrouw. Liefde, vooral voor een vaderland, verantwoordt zichzelf niet, legt niets uit, rechtvaardigt niets. Liefde voor het vaderland eist dat vaderland op. Alsof het alleen ons toebehoort en wij onszelf niet hoeven te rechtvaardigen.”

Aldus Nanda Oudejans op de stelling “Zonder vaderlandsliefde valt Nederland uit elkaar” in het Decembernummer van Filosofie magazine.

  1. 1

    Ik kan me daar wel in vinden. Liefde leidt ook nogal eens tot irrationeel gedrag. In het geval van vaderlandsliefde heeft dat al tot de nodige oorlogen geleid.