Quote van de Dag: Habeas Corpus

Amerikaanse grondwetHabeas Corpus… Voor velen een onvervreemdbaar recht, één van de pijlers van onze westerse samenleving. Voor Bush is dit recht vooral lastig. Maar de Amerikaanse Procureur Generaal (de hoogste openbare aanklager) Alberto Gonzalez maakt het wel heel bont tijdens een hoorzitting van de Amerikaanse senaat. Hij wordt ondervraagd door de Republikeinse senator Arlen Spectre. Lees hieronder de transcriptie van het interview:

GONZALES: I will go back and look at it. The fact that the Constitution ? again, there is no express grant of habeas in the Constitution. There is a prohibition against taking it away. But it?s never been the case, and I?m not a Supreme ?

SPECTER: Now, wait a minute. Wait a minute. The constitution says you can?t take it away, except in the case of rebellion or invasion. Doesn?t that mean you have the right of habeas corpus, unless there is an invasion or rebellion?

GONZALES: I meant by that comment, the Constitution doesn?t say, ?Every individual in the United States or every citizen is hereby granted or assured the right to habeas.? It doesn?t say that. It simply says the right of habeas corpus shall not be suspended except by ?

SPECTER: You may be treading on your interdiction and violating common sense, Mr. Attorney General.

De rest van de ondervraging is ook interessant om te lezen en illustreert treffend hoe de regering Bush probeert wetten te “buigen”, zonder ze te breken. Feitelijk gezien heeft de procureur generaal gelijk. Maar daarmee geeft hij wel aan dat hij het idee achter de Amerikaanse grondwet óf niet snapt, óf niet wil snappen.

Zie hier het gevaar van de “Regels zijn regels”-samenleving in een notendop.

Kijkvoer: Stephen Colbert over de uitspraken van Gonzalez.