Quote van de Dag: Verkeerde discussie

,

“De verkeerde discussie is gevoerd.”

De commissie die onderzocht waarom de rekenvaardigheid van Nederlandse basisschoolleerlingen is teruggelopen heeft haar rapport gepresenteerd.

Volgens veel deskundigen kwam het door het aanleren van de zogenaamde ‘realistisch methode‘, die slechter rekenen in de hand zou werken. Volgens de commissie ligt de oorzaak echter in een andere hoek: de leraren zijn slechter geworden.

Reacties (6)

#1 Rob

Driemaal drie is ne-egen
en ieder zingt zijn eigen lied…

  • Volgende discussie
#2 Jonas

Dat komt door die schadelijke tv-commercials die propageren dat 1 plus 1 3 is. Kinderen raken helemaal verstrooid, ouders en onderwijzers kunnen dat kind niet meer op andere gedachten brengen en zo sluipt langzaam maar zeker een neergang van de rekenvaardigheid ons landje binnen bij onze jeugd van tegenwoordig.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Rob

@2 Zeg me alsjeblieft dat die reactie gespeend van sarcasme is.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 pedro

Mijn kinderen waren allemaal zo blij als kinderen, toen ik ze uitlegde, hoe ik vroeger staartdelingen heb geleerd. ik deed, dat, omdat ik de nieuwe rekenmethode maar lastig en verwarrend vond. Mijn kinderen snapten daarna eindelijk, waar ze mee bezig waren. Ze snapten eindelijk, waar het gehannes van de delingen volgens de nieuwe methode op sloeg. En bij proefwerken rekenden ze de resultaten van de nieuwe methode altijd nog snel even na met de ouwe getrouwe staartdeling….

Ik ben er dus van overtuigd, dat de schuld zeker niet alleen bij de onderwijzers ligt. Ik kan me wel indenken, dat de onderwijzers ook niet veel van de nieuwe rekenmethode snappen en dat je dat als slechter worden de leraren kunt benoemen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Hockey

Goed artikel, alleen heb je er te weinig uitgehaald Joost. Dit is nu net een prima onderwerp voor verdere uitdieping.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 Peter

Staatssecretaris Dijksma is de menig toegedaan dat realistsich rekenen iets te dominant aanwezig is in het lespakket en wil daar wat aan doen.

Wellicjt betkent dat de verandering die nodig is om nooit meer een bankencrisis te krijgen?

  • Vorige discussie