Quote van de Dag: Transparant en democratisch

“De procedure moet zo transparant en democratisch mogelijk zijn. Daarmee stel de je de consensus veilig, welke kandidaat het uiteindelijk ook wordt.”

Aldus een notitie van Polen over de machinaties achter de schermen die nu tot de aanstelling van een president voor de EU leiden. Een open sollicitatie is uiteraard onhaalbaar, maar is het wel wenselijk?

 1. 1

  Om de president enige legitimiteit en aanzien te geven wel. Een openbare stemming door het EP is wel het minste dat ze hadden kunnen doen; rechtsstreekse verkiezingen was nog beter geweest. Zoals de procedure nu loopt komt er een kleurloze bureaucraat van het type Barosso uit.

 2. 2

  Hierin bewijst de EU weer eens geen democratisch gehalte te hebben. De president wordt gewoon in achterkamertjes benoemt. Wat een flut organisatie is het ook.

 3. 3

  @2. Dan leven we hier in Nederland ook in een flut organisatie: burgemeester, MP, enz. worden niet democratisch gekozen.

  Mooi zou natuurlijk zijn een rechtstreeks gekozen president. Dat zou een heel verrassende uitslag kunnen krijgen.

 4. 4

  Het land, waar de premier een tweelingbroer is van de president, waar de waarnemers van de OVSE pas ne vele ondehandelingen schoorvoetend toe werden gelaten, waar onvoldoende stembiljetten waren op de verkiezingsdag, en waar de publieke omroepen een veeg uit de pan van de waarnemers van de OVSE kregen, omdat zij vrijwel geen aandacht had voor de oppositie tegen de zittende premier, klaagt over een gebrek aan democratisch gehalte van de EU????????

  Op mij komt dit ongeveer net zo geloofwaardig over, als wanneer Raul Castro de VS verwijt te weinig democratisch te zijn.

 5. 5

  @4

  Polen heeft idd haar vele tekortkomingen (snap ook niet waarom dergelijke landen onze partner zijn, onbegrijpelijk). Maar vind je het dan geen tekortkoming van de EU dat ze op een ondemocratisch manier een premier benoemt?
  Het is mijn inziens in ieder geval zeer onverstandig dat een instelling die lijdt aan een democratisch tekort op de huidige voet doorgaat en dus weer aangeeft zich niets aan te trekken van haar sceptici. Dit is olie op het vuur gooien van het tegen-kamp.

 6. 6

  @5:

  Maar vind je het dan geen tekortkoming van de EU dat ze op een ondemocratisch manier een premier benoemt?

  Goed gezien, dat ik daar niets over heb gezegd. Ik ben het met je eens, dat dat een tekortkoming is, maar het is wel een tekortkoming, waar ik op dit moment relatief weinig belang aan hecht. De EU heeft veel grotere tekortkomingen, die een echt democratisch proces veel meer in de weg staan dan een wel of niet gekozen president. Het feit, dat het Europees Parlement vrijwel niets te vertellen en slechts een adviserende rol heeft, is imho veel erger. Het feit, dat er al wel een enorme hoop economische verdragen zijn gesloten, maar dat er nog steeds geen enkel zicht is op een sociale paragraaf in die verdragen, verontrust me ook veel meer dan de vraag, of een president wel of niet direct gekozen is. En dat zijn nog maar 2 voorbeelden.

  De president van de EU nu dus laten kiezen, gaat het democratisch gehalte van de EU niet of nauwelijks wijzigen. Ik zou dat dan ook slechts symboolpolitiek noemen en degene, die dat een democratische sprong voorwaarts noemt, zou ik geen echte scepticus noemen.