Quote van de Dag: OZB

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
[qvdd]

“Deze wet moet voorkomen dat gemeenten te veel ozb vragen. Maar hij is zo oneerlijk ingericht, dat er waarschijnlijk nooit iemand gestraft zal worden als gemeenten toch te veel belasting vragen.”

Gemeenten mogen sinds kort zelf, met een bepaald maximum, de hoogte van de ozb vaststellen. Die wet deugt niet en dat gaat uit de hand lopen, denkt Maarten Allers, de directeur van Vereniging Eigen Huis. En hij is niet de enige.

Reacties (3)

#1 Emile

Er is geen land in de Westerse wereld waar de lagere overheden zo weinig ruimte krijgen hun middelen met eigen belastingmaatregelen aan te vullen, terwijl het rijk wel steeds meer dure voorzieningen naar de gemeenten toeschuift.

  • Volgende discussie
#2 Bismarck

@1: Dat gecombineerd met de te verwachten kleinere geldstroom van Rijk naar gemeentes is natuurlijk vragen om hogere gemeentelijke belastingen, daar waar de gemeentes nog wel de beleidsruimte hebben. De OZB is daar zo’n beetje de belangrijkste van.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Chris

Wat een idioot voorstel: alle gemeenten samen hebben een OZB plafond, dus als bij de een het extra stijgt, dan moet het bij een andere gemeente omlaag…

Wie verzint zoiets onwerkbaars? Stel; ze komen samen te hoog uit, welke gemeente ga vragen extra te verlagen of minder te verhogen?

Waarom moet er uberhaupt een maximum in de wet? Ik dacht dat eens in de 4 jaar briefjes in een bus doen om over dit soort afwegingen beslissen?

  • Vorige discussie