Quote van de Dag: Niet erkennen

[qvdd]

He is aware that he is under arrest, he knows where he is, and he said he does not recognise The Hague tribunal.

Milos Saljic, de advocaat van Radko Mladic, draait de inmiddels bekende riedel van oorlogsmisdadigers af. Hij erkent de rechtbank niet en hij is sowieso eigenlijk te ziek, zwak en misselijk om terecht te staan.

  1. 3

    @cerridwen: ah ja, je hebt gelijk. Het Joegoslavië tribunaal valt niet onder het Internationaal Strafhof. En het Internationaal Gerechtshof is weer wat anders….

    Het ging mij eigenlijk meer om het idee achter wel of niet erkenning, en dat dat bij de een er voor zorgt, dat hij niet aangeklaagd kan worden, terwijl de ander juist wel aan wordt geklaagd.

  2. 4

    @3: De niet-erkenning van het Internationaal Strafhof door Bush staat een aanklacht tegen Bush niet in de weg. Hoe kom je er eigenlijk op dat dat wel het geval zou zijn?