Quote van de Dag: Minachting en gebrek aan respect

[Wij constateren] minachting voor en gebrek aan respect voor de oprecht gekoesterde religieuze overtuiging van mevrouw Ladele.

Mevrouw Ladele weigerde homo’s en lesbiënnes in de echt te verbinden in het Engelse plaatsje Islington, en werd daarop aangesproken. De geschillencommissie maakte daar korte metten mee: ze heeft het volste recht om niet aan deze praktijken mee te werken.

Ze werd bijgestaan door de organisatie ‘The Christian Institute‘, welke na afloop tevreden stelde dat “homorechten de godsdienstige rechten niet overtroeven. […] Als we werkelijk geloven in gelijkheid voor de wet, moeten we ook mensen respecteren die serieuze opvattingen hebben over seksualiteit. De heksenjacht tegen hen die tegen de homoseksuele praktijk zijn, moet stoppen.”

 1. 1

  Onmiddelijk ontslaan die hap. Ze moet niet zeiken en haar werk doen. Als ze weigert haar werk te doen heeft haar werkgever het volste recht haar te ontslaan. Als ik bv. om religieuze redenen vind dat ik geen emails kan versturen aan vrouwen, sta ik ook zo op straat.

 2. 3

  Overigens is het wel ietsje anders als ze op haar werk ook daadwerkelijk werd getreiterd vanwege haar geloofsovertuiging, zoals het artikel suggereert (maar ja, dat is weer uit het reformatorisch dagblad).

 3. 4

  De geschillencommissie lijkt met haar uitspraak te suggereren dat mevrouw Ladele’s religieuze opvatting iets anders verdient dan minachting en disrespect. Dat vind ik helemal niet zo vanzelfsprekend. Ik vind het juist volkomen terecht dat mensen die op grond van hun geloof onverdraagzaamheid prediken, met minachting en disrespect tegemoet worden getreden, en zie dat ook als de verantwoordelijkheid van dit soort geschillencommissies om dat te doen.

 4. 5

  Ik vraag me af wat de uitspraak van de c’ies zou zijn als een homo-ambtenaar een religieuze stellen zou weigeren in `het echt te verbinden’

 5. 6

  Overigens is het wel ietsje anders als ze op haar werk ook daadwerkelijk werd getreiterd vanwege haar geloofsovertuiging

  Voor pesten bestaat er vast een andere commissie. Vrouw is iig niet geschikt voor haar werk en zou moet oprotten, maar ja ben geen lid van commissie. Religieuze onverdraagzaamheid, samen met enge overheidsinmenging, begint blijkbaar overal meer en meer bon ton te worden.

 6. 7

  Wat nou als een ambtenaar vanuit een politieke overtuiging gaat weigeren negers te huwen? Moeten we daar ook vol respect ruimte aan geven?

  Of ze nu gepest wordt op haar werk of niet (en voor sommige gelovigen is het al pesten als je niet meegaat in hun sprookjes..) – je moet je werk doen. En als je dat niet kan verenigen met je overtuigingen moet je een andere baan zoeken.

 7. 8

  @7. Misschien moeten we dan gewoon eens proberen. Er zijn iets van 50k religies beschreven. Er zal er vast één tussen zitten die nix moeten hebben van zwarten, joden, vrouwen, etc.

  En daarbij… als je ècht gelooft, hoe kunnen mensen je dan treiteren met je geloof ? Daar sta je dan toch (per definitie ?) boven ?

 8. 10

  @Peach: slavernij is met de bijbel in de hand verdedigd – zoek maar eens naar de persoon Cham. En je hebt er gelijk in dat het een behoorlijk zwaktebod richting je geloof is als je er al te lange tenen over hebt.

  @Joost: Nee. Het feit dat je er zit om de op dat moment geldende wetten uit te voeren valt niet weg als die wetten veranderen.

  En dat dat kan gebeuren mag ook als bekend worden verondersteld – wetgeving is immers niet statisch. Dat weet je vantevoren als ambtenaar. Komen er dan nieuwe wetten waar je je diepste overtuigingen niet mee kan vereenzelvingen, trek dan je eigen conclusie dat dit niet meer een goede baan voor je is.