Quote van de Dag: Islamitische scholen

“Er is geen enkele reden om dat recht ook aan andere scholen zoals islamitische te gunnen.”

Frits Bolkestein vindt dat de vrijheid van onderwijs door de jaren van schoolstrijd hoort bij de Nederlandse samenleving. Maar dan alleen voor christelijke scholen.

Met dit standpunt haalt hij de PVV rechts in, want zelfs die stelt slechts een moratorium van 5 jaar voor op moslimscholen in Nederland.

 1. 2

  ?History is bunk?. Zoiets zei Henry Ford. Het er niet mee eens, is Bolkestein?s kanttekening bij door de NL-overheid te financieren ?vrije? (vrije?) Islamitisch onderwijs correct. Een (pro-Islam) beroep op het vrije, betaalde Christelijke onderwijs is dan zinloos. Dit onafhankelijk van enige politieke ideologie die men is toegedaan.

 2. 4

  Casus I. Geschiedenis is een eindeloze, verwarde stroom van gebeurtenissen en vertegenwoordigt geen waarde. Geschiedenis is – vergl. Ford – rotzooi, waaraan niemand enig recht kan ontlenen.

  Casus II. Geschiedenis is een waarde. Clio vormt MET VEEL PIJN EN MOEITE individuen en groepen, geeft ze karakter en identiteit. Allemaal andere individuen, allemaal andere groepen met een eigen, andere geschiedenis. Representanten van groep A met geschiedenis A, kunnen geen gerechtvaardige historische claims leggen op goederen, bezit en eigenschappen van groep B., en vice versa. Zonder zichzelf te beledigen kan B op historische grond zijn eigen geschiedenis niet aan A afstaan.

  Bolkestein is acceptabel, ja zelfs in deze affaire te prijzen.

 3. 5

  @1-4; Prachtig hoe een tekstenburpende arische zonderling probeert te communiceren met in een soort oud-nederdietsch argumenterende zonderling.

  Met dit standpunt haalt hij de PVV rechts in
  Ergo (na de ‘discussie’ ts de twee grootmachten hierboven klinkt het woordje ‘dus’ wat volks), het subsidiëren van nog meer religieuze achterlijkheid is (tegenwoordig) links.

 4. 6

  @5: Nee, maar dat is ook een stroman. Het gaat om gelijkheid voor de wet, niet om wel of niet subsidiëren van religieus geïnspireerd onderwijs. Of alles subsidiëren of niks.

 5. 7

  @4: Als je casus II aanhangt, dan ben je een reactionaire conservatief die terug wil naar het feodalisme en zeker geen liberaal. En dat is toch wat Bolkestein beweert te zijn.

 6. 8

  @ 5
  1. ?oud-nederdiets?. Knap gevonden, heel geestig. ?k Moest er om grinneken. Gaat u aub zo door.
  2. Volledig eens met uw reactie op ?Met dit standpunt haalt hij de PVV rechts in?. De PVV inzake het onderhavige thema rechts inhalen en dat veroordelen, komt neer op (linkse) instemming met toename van obscurantisme alias religieuze waanzin in Nederland. En dat dan ook nog van een uiterst gevaarlijke religie.

  @6
  ?Of alles subsidiëren of niks.? Een maniakaal egalitarianisme leidt tot de ondergang van de wereld. Zelf kun je ook zo niet leven. Dat red je niet, dat pik je (van een ander) niet. Je bent ongelijk, ik ook. Een beetje conventionele gelijkheid mag en moet wel, maar de motor van de wereld is ongelijkheid.

  @7 ?dan ben je een reactionaire conservatief die terug wil naar het feodalisme en zeker geen liberaal.?
  Om deze beschimping moest ik ook wel lachen, eerst, vanwege de belachelijkheid ervan, maar niet geestig. En eigenlijk toch ook helemaal niet iets om over te lachen, maar om er triest gestemd van te raken. Over zoveel verstandsverduisterende clichés.

 7. 9

  De huidige linksdenkers van de 21e eeuw zijn te vergelijken met de Vandalen in de 4e en 5e eeuw. Lieten de Vandalen een spoor van vernietiging achter van Oost Europa tot in Afrika. De linksdenkers van nu laten nu een spoor van vernietiging toe vanuit Afrika tot aan de grenzen van Oost Europa.

 8. 10

  @9
  De vergelijking van links met de spreekwoordelijke Vandalen is afschuwelijk, maar wel van een angstaanjagende waarheid. Zo een die niet verzwegen mag worden, een crime niet te verontschuldigen met de verzuchting of bede: ‘Vergeef ze Heer, want ze weten niet wat ze doen.’

 9. 11

  @8: Je bent ongelijk, ik ook.

  Maar we worden in gelijke gevallen gelijk voor de wet behandeld.

  Als je verschillende wetten voor verschillende soort mensen wilt, dan wil je feodalisme. Zo simpel is het. Gelijkheid voor de wet is de kern van ons rechtssysteem. Dat gaat ver voorbij zaken als “links” of “rechts”. Het is het fundament. Iemand als Bolkestein zou dat moeten begrijpen.

 10. 12

  In het feodalisme gold het recht van de sterkste. Wetten bestonden niet of nauwelijks. Nu zijn we niet gelijk voor de wet, maar “behoren” we gelijk vdoor de wet behandeld te worden. Maar met geld kan je je veel permitteren en je beter laten verdedigen. Dus nog steeds het recht van de sterksten. Niet het bezit van land (in de feodale tijd) maar geld bepaalt in deze tijd hoe “gelijk” we zijn.

 11. 13

  Ik ben moslim. En om die reden zou ik niet gelijk zijn? Maar ik ben ik en jij bent jij wie is er nu gek? Gelijk zijn is heel wat anders dan gelijk hebben.
  Wij zijn niet gelijk maar we hebben een gelijke wet namelijk de Grondwet die wij allemaal hebben op te volgen!
  Wil je iets anders dan moet je die wet veranderen! Vonden al die Duitsers die op Hitler hebben gestemd ook. Zij wilden verandering. Wat de prijs ook moge zijn. En die kregen ze ook.
  En geschiedenis is een voorbeeld. Een voorbeeld hoe het moet óf hoe het niet moet omdat het niet hoort óf hoe het niet moet omdat het beter kan!

 12. 15

  @11 ‘Als je verschillende wetten voor verschillende soort mensen wilt, dan wil je feodalisme.’

  De Franse wetgeving verschilt van de Nederlandse en die weer van de Zuid-Koreaanse. Dit plegen we niet onrechtvaardig te vinden. Er zijn dus ‘verschillende wetten voor verschillende soort mensen’, en feodaliteit pleegt niet de uitkomst daarvan te zijn.

  Verander nu ?soort? in SOORTEN en dat weer in VOLKEN en / CULTUREN en je onbegrip zal zich in helder inzicht omzetten.

 13. 16

  @14
  We zoeken allemaal naar de juiste weg en oplossingen. De “ismen” bestaan nog, maar zijn in feite vergane glorie.
  Mijn bijdragen kan je in hokjes zetten van goed links tot fijn rechts.
  En zo moeten we tegenwoordig iedereen bekijken; ook Bolkestein. Hij tracht een uitweg te vinden in de voorziene ramp die te komen staat.

 14. 17

  215: Er zijn dus ‘verschillende wetten voor verschillende soort mensen'

  Nee, er zijn verschillende wetten in verschillende jurisdicties. Die gelden dan in gelijke mate voor alle mensen binnen die jurisdictie. Bolkestein had het over de wet in Nederland, die voor alle Nederlanders hetzelfde hoort te zijn. Net zoals de Franse wet geldt voor alle Fransen en de Zuid-Koreaanse voor alle Zuid-Koreanen.

 15. 18

  Als tijdens de schoolstrijd er ook een flink aantal Islamieten in ons laag gelegen landje hadden gewoond, hadden ze zich in de strijd kunnen mengen en het recht op Islamitische scholen kunnen bevechten. Dat was echter niet het geval. Laten ze zelf maar eerst eens bevechten, dat ze goede onderdanen van ons land, gedachtengoed en cultuur zijn en dan de rechten verkrijgen. Niet zoals we deden: het Nederlanderschap paspoorten enz. in de uitverkoop doen.
  Ik heb de mening (maar kan het mis hebben) dat Bolkenstein hierop doelt.

 16. 19

  @17
  In Den Haag en Amsterdam leven meer dan 100 nationaliteiten. Dus allen hebben volgens jou en het Nederlandse recht, recht op eigen scholen enz.

 17. 20

  @17 cum suis.

  Ik erken het bestaan en de functie van ?jurisdicties?, maar met zoals jij ze hier nu ineens lanceert, verlaat je je (oorspronkelijke) stelling. Met behulp van een bureaucratisme! Jurisdicties komen na (en uit): soorten, volken, culturen, naties, stammen = verschillende menselijke groepen.

  Van de Zuid-Koreaanse (ZK) wetgeving weet ik niets, maar in tegenstelling tot die van het helse Noord-Korea vertrouw ik haar voorlopig nog wel. (Geen atoombom proeven en concentratiekampen en zo). Welnu, in een (democratische) ZK-wet zou correct kunnen zijn opgenomen dat wat de ene Koreaan is toegestaan, een vreemdeling, een Islamiet, een andere K. niet geoorloofd is (Jupiter en rund principe). Geldige (volks-aangehangen) jurisdicties maken per ?cercle? gelijk of ongelijk; of ze dat doen en in welke mate, bepalen per maatschappij (volk, natie enz.) populus cum patriciatu (= patriciaat). Let s.v.p. op dat ?patri? in het laatste woord; denk daarbij niet onmiddellijk = pavlovitisch aan feodalisme, stop dat strooien uit je voorraad snippers met doctrinair jargon. Denk zelf.

  Van het Romeinse Rijk valt nog veel te leren

 18. 21

  @6; Vooropgesteld: ik vind eigenlijk dat Bolkestein nog niet ver genoeg gaat; geen enkel op sprookjes gebaseerd onderwijs zou gesubsidieerd moeten worden.

  Het ‘iedereen is gelijk voor de wet’ argument gaat in dit geval niet op. Het wel/niet subsidiëren van islamitisch onderwijs heeft niets te maken met de manier dat een individu (moslim/hindoe/grefo/kkk-lid …) voor de wet behandeld wordt.

  Het is net als bij subsidie voor kunstenaars, orkesten, theedrink- en andere antropologische macramé clubjes … gewoon een kwestie van ‘hun wel en hun niet’. Discriminatie – positief of negatief – dus.

  Het gaat hier nog wel iets verder omdat het gaat om vrijheid van onderwijs, wat in de gw is opgenomen, inclusief de daarbij horende betalingen uit de openbare kas. Bij wetgeving gaat het vaak om de bedoeling van de wetgever en dan heeft Bolkestein wel een punt dat islamitisch onderwijs toen nog niet aan de orde was en dus niet a priori recht heeft op dezelfde subsidie als het oorspronkelijk bedoelde bijzonder onderwijs.

  Ik zou het ook evenmin toejuichen als scientology- of moonsekte onderwijs gesubsidieerd zou worden en qua stroman … de consequentie van dit ‘linkse’ zogenaamde gelijkheidsbeginsel houdt wel in dat religieuze achterlijkheid bevordert wordt en dat is nooit de bedoeling geweest van het socialisme.

 19. 22

  @21: Ik ben et helemaal eens met je 1e alinea. Waarom je de rest daarachter schrijft, wat strijdig is met je eerste goede argument, snap ik dus niet.

 20. 23

  @19: Ja, binnen bepaalde randvoorwaarden die voor subsidiëring van scholen gelden wel. Er zijn toch ook bv Chinese en joodse scholen?

  @20: Welnu, in een (democratische) ZK-wet zou correct kunnen zijn opgenomen dat wat de ene Koreaan is toegestaan, een vreemdeling, een Islamiet, een andere K. niet geoorloofd is

  Nee, want de wetgeving is voor mij alleen legitiem als hij binnen de kaders van de universele mensenrechten valt. Die heeft Zuid-Korea getekend en waarschijnlijk ook in zijn grondwet verwerkt.

  Jupiter en rund principe

  Oftewel: feodalisme. Het Romeinse Rijk was een feodale maatschappij.

 21. 24

  Er zijn toch ook bv Chinese en joodse scholen?

  Het is maar hoe je het opvat. De Chinezen en Joden zitten op gewone Nederlandse scholen, maar krijgen les in taal en cultuur op de zaterdag en zondag. Niet alleen zij, maar ook andere nationaliteiten. Het hangt grotendeels af van de subsidie die ze ontvangen. En dat is weer afhankelijk van de hoeveelheid van die personen die in een bepaald gebied wonen en van de bereidheid tot subsidie van gemeenten en/of provincies. Het valt buiten het concept “school” bedoelt door niet alleen Bolkenstein maar ook door ons allemaal.

 22. 25

  @22: De eerste alinea is mijn mening wat betreft subsidie van op religie gebaseerd onderwijs, dus wat ik het prettigst zou vinden wat Bolkestein (en ieder ander) zou verkondigen.

  Daarnaast ben ik een voorstander om, als er 2 of meer ‘fouten’ zijn, het beter is om alvast 1 ‘fout’ te herstellen dan om te wachten tot alle ‘fouten’ in 1 keer hersteld kunnen worden.

  Waar jij dan de tegenstrijdigheid ziet is mij een raadsel.

 23. 26

  @25: Daarnaast ben ik een voorstander om, als er 2 of meer ‘fouten’ zijn, het beter is om alvast 1 ‘fout’ te herstellen dan om te wachten tot alle ‘fouten’ in 1 keer hersteld kunnen worden.

  Alleen wat je dan in dit geval doet is een nieuwe grotere fout introduceren, namelijk het breken van het gelijkheidsbeginsel. Je bestrijdt dan een kwaad met een groter kwaad. Bovendien is dat niet wat Bolkestein zegt. Die vindt dat christelijk onderwijs wel mag en islamitisch niet.

 24. 27

  @25: precies wat Martijn zegt. Hef alle fouten op, maar zeg niet, dat sommigen wel door rood mogen rijden en dat mogen blijven doen, maar dat degenen, die nog nooit door rood gereden zijn, dat niet mogen doen.

 25. 28

  @26: je kunt Bolkestein ook anders opvatten… Volgens mij pleit Frits voor een wijziging van artikel 23 van onze grondwet, waarmee we ons op dat gebied na bijna 100 jaar schoolstrijd hebben onderworpen aan het christendom.

  In hoeverre hij daarbij door die christelijke scholen geïndoctrineerd is, is mij niet duidelijk, maar ik vind dat toch wel een vreemd standpunt voor iemand, die zelf op een openbaar gymnasium heeft gezeten.

  Sic transit gloria mundi: liberalen, die christelijke standpunten gaan lopen verdedigen…

 26. 29

  @26: het breken van het gelijkheidsbeginsel
  Zoals in #21 al geschreven zijn begrippen als ‘gelijkheidsbeginsel’ van toepassing op burgers, niet zozeer op die van instituten etc.

  En daarbij, omdat orkestA subsidie krijgt moet orkestB ook maar subsidie krijgen? Gewoon omdat ze ook muziek maken?

  @27: Onzinnige vergelijking.

 27. 30

  @29: net zo onzinning als je eigen vergelijking met die orkesten (of wil je gewoon weer niet op een argument ingaan?). Scholen krijgen geen subsidie, omdat ze ‘ook les geven’, maar omdat ze aan de wettelijke criteria voldoen, die na 100 jaar schoolstrijd op zijn gesteld. Ik ben daar tegen, maar vind wel, dat als je het aan de een geeft, je het ook aan de ander moet geven.

  Nog veel onzinniger is natuurlijk je eerste alinea (of de rest) van reactie 21, omdat je daarna alle mogelijke moeite doet om de subsidies voor het christelijk onderwijs toch nog te rechtvaardigen. Roep dan niet in je eerste alinea, dat je daar tegen bent.

  Je bent hier al net zo standvastig als in de discussie over de kledingvoorschriften, die je ook al de ene keer wel en de andere keer niet toe wilde passen, afhankelijk van het geloof van de betrokkenen.