1. 2

  10 soldaten per dag terugtrekken is formeel al terugtrekken. Er was geen tijdslimiet. Ook mogen volgens de akkoorden troepen in Zuid Ossetie blijven en zelfs 10 km erbuiten patrouilleren. Het komt wel neer op het pesten van de Amerikanen.

 2. 6

  Door die clausule van 10 km blijven ze in feite de controle over de doorgaande weg naar de Zwarte Zee, de spoorlijn en de pijplijnen houden tot er een overeenkomst is. Wat nog lang op zich kan wachten. Terugtrekken of niet maakt dan ook niets uit.

 3. 8

  @2 & 6, ik kan nergens iets terugvinden over die 10km-zone waar je het over hebt. Het enige dat ik zo snel kon vinden is een overzicht van de bepalingen door de Herald Tribune, maar daar wordt nergens gerept over een 10km zone, alleen maar dat de Russen zich dienen terug te trekken tot op hun posities van voor 8 Augustus.

  Heb jij (of iemand anders) een linkje voorhanden met een wat vollediger overzicht van tekst van het akkoord?

 4. 9

  [email protected]
  Ik had het ook niet in de bepalingen gelezen, maar in een opiniestuk waarin het vermeld werd. Er werd (in een noot) erbij gesteld dat het nagetrokken was bij Sarkozy en dat het klopte. Ik denk dat we alleen de hoofdlijnen te zien krijgen en niet de clausules. Ik zal nog proberen het te vinden.

 5. 10

  @5: Er is wel de nodige retoriek (‘genocide’ etc.) die lijkt op ideologisch gedreven handelen, maar uiteindelijk gaat het Russen toch voornamelijk om het beperken van de Amerikaanse invloedssfeer en de eigen positie als het gaat om energiebeleid. Ze zouden daarnaast zoiets niet doen als ze niet ervan uitgingen dat ze ermee weg kunnen komen, gewoon op basis van machtsvertoon.

 6. 12

  De eigen positie als het gaat om energiebeleid hebben ze al veiliggessteld: zie het verdrag afgelopen vrijdag met Turkmenistan.
  Het Nabucco-projekt is nu praktisch vrijwel onmogelijk. Een zware nederlaag voor de Amerikanen. Dit is mogelijk de reden voor Amerika geweest om op dezelfde dag het raketverdrag met Polen door te drukken. En niet het conflict Zuid-Ossetie.