Quote van de Dag: Geheimhouding

[qvdd]

“Die geheimhoudingsplicht is er juist voor de vertrouwelijk- heid voor de kandidaten. De raadsleden behoren zich daaraan te houden, zeker als ze willen dat ook in de toekomst nog goede mensen blijven solliciteren.”

Waarnemend burgemeester Lodewijk Asscher doet aangifte van de schending van de geheimhouding tijdens de sollicitatie- procedure voor de nieuwe burgemeester van Amsterdam. Indirect doet hij dus aangifte tegen zijn eigen raadsleden, daar één van hen waarschijnlijk het lek is geweest.

  1. 4

    Het was toch wel een beetje bekend dat mevrouw Jorritsma solliciteerde, al voor dat het uitlekte. Alleen een bevestiging. Dat het is uitgelekt is een teken dat niet iedereen het zo op Jorritsma heeft.