Quote van de Dag: Emanciperen door te incrimineren

[qvdd]

De scheldpartij van Ramdas illustreert onbedoeld de identiteitscrisis op links. Het – onjuiste en achterhaalde – zelfbeeld is: vooruitstrevend en emanciperend. Maar de luidkeels beleden weerzin ten aanzien van ‘white trash’ toont dat die emancipatie zich dan kennelijk moet voltrekken door middel van gescheld op de te verheffen bevolkingsgroep.

Emanciperen door te incrimineren: dát kan de bedoeling niet zijn. Mede door dat kleineren en incrimineren van de grote noden onder kleine luyden ontstond het nieuwe land binnen een land: Wildersland.

Joost Zwagerman argumenteert dat links Nederland Wilders helpt door zijn kiezers te kleineren.

 1. 2

  dhimmies, landverraders, allochtonenknuffelaars,multiculti-idioten, rodeneuzen afhakken,kopvodden, moslimtsunami, donaldduckkoran etc etc.
  we horen uit de hoek van wilders al jaren niks anders dan gescheld en kleineren.

 2. 3

  Anil Ramdas is een snob. Dat houdt niet in dat de kiezers van Wilders een punt hebben. ‘Links Nederland’ bestaat ook net zo min als ‘de moslim’. Probeer maar eens een SP’er en een GL’er het eens te laten worden.

 3. 4

  Mooie oproep van Joost Zwagerman, die vindt, dat links niet politiek correct genoeg is, om rechts politiek correcter te gaan behandelen en niet te zeggen wat je denkt.

  Met moslims heeft het niets te maken, maar ze denken wel: als je uit een vreemd land komt, wordt er van alles voor je gedaan en als wij wat nodig hebben, kan er niks

  De spijker op de kop Joost. Mogen we dat geen vreemdelingenhaat noemen dan?

  De hoger opgeleide kiezers voelen zich vooral tot de PVV aangetrokken vanwege de vrijheid van meningsuiting, die in hun ogen wordt bedreigd door de groeiende islamisering

  Precies, Joost. Bij de hoger opgeleiden heeft het dus wel degelijk met moslims te maken. Waarom mag dat geen islamofobie genoemd worden dan?

  omdat het alternatief voor de luidkeelse islamkritiek in hun beleving pas écht zorgwekkend is: het linkse dedain voor de noden en klachten van de autochtone kleinburger

  Dat vind ik een uiterst gevaarlijke ontwikkeling, maar dat kan alleen met een godwin worden getoond. Dat mogen we dus zeker niet zeggen.

  ‘wij’, dat zijn de autochtone burgers die sociaal-economisch onderaan de ladder staan. En ‘zij’, dat zijn de Boven Ons Gestelden

  Eh, pardon Joost. Waar zijn nu ineens die hoger opgeleide PVV stemmers gebleven? Zijn dat gefrustreerde baanlozen, of moeten we die bij dit argument maar even vergeten?

  leden uit de bovenklasse die hun vermeende morele superioriteit niet kunnen onderdrukken en zich wentelen in het onbezorgde kosmopolitisme dat zij zich, anders dan de autochtone kleinburger in de gemiddelde Vogelaarwijk

  Laat die autochtone kleinburgers dit maar niet lezen, Joost, want die denken met dit woordgebruik dat je een elitaire snob bent, die zijn eigen morele superioriteit niet kan onderdrukken.

  die geprivilegieerde en veelal linkse bovenlaag[0/q]
  Dat is gewoon onzin, Joost. De hoger opgeleide PVV stemmers en vrijwel de gehele VVD achterban horen bij die bovenlaag. Een groot deel van de CDA achterban ook. De economische elite is voor een groot deel rechts. Dit lijkt me niet meer dan het napapegaaien van wat populistische uitroepen, maar als je dit met feiten en rapporten kunt bewijzen, kun je me die woorden in laten slikken. Ik vermoed echter, dat je hier geen enkel bewijs voor hebt, behalve je gevoel.

  [q]kan het bête noir Wilders uitstralen dat dit ideaal van ‘de boel bij elkaar houden’ voor iedereen mag gelden – behalve voor zijn achterban, want die telt blijkbaar niet mee

  Een zeer twijfelachtige uitspraak. Een deel van de aanhang van Wilders wil de boel helemaal niet bij elkaar houden. Daarom stemmen zij PVV.

  wanneer zichzelf als progressief afficherende opiniemakers er behagen in scheppen om die verdoolde kiezer belachelijk te maken of klakkeloos weg te zetten in de extreemrechtse hoek

  Belachelijk maken is nooit goed, of het nu om moslims of PVVers gaat. En de PVV is in het NL politieke landschap nu eenmaal extreemrechts. Als je daar niet bij wil horen, moet je er niet op stemmen. Als je niet bij extreemlinks ingedeeld wil worden, stem je niet op de SP. Dat is niet ‘klakkeloos wegzetten’. dat is gewoon de realiteit benoemen.

  het Wilders-electoraat dat voorheen nog gewoon behoorde tot de achterban van VVD, PvdA en CDA?

  Je moet toch die analyses nog eens goed bestuderen, Joost. Een groot deel behoorde daar helemaal niet toe. Het zijn voor een groot deel veel ontevreden zwevende kiezers en mensen, die voorheen niet stemden.

  Anil Ramdas

  Ik vind de uitspraken van Ramdas heel erg lijken op allerlei uitspraken van allerlei PVVers, maar dan over moslims. Met de toon van die uitspraken hebben de PVV stemmers dus geen enkele moeite.

  Als híj scheldt, dient de haatpraat kennelijk een moreel doel dat uitnemend is

  Precies Joost. Dat geldt vice versa ook voor Wilders.

  Eén muisklik op internet leert intussen dat de gemiddelde RTL4-kijker een vrouw van rond de vijftig is die dol is Oprah Winfrey, de Libelle of Margriet leest en meer dan gemiddeld aan mantelzorg doet

  Prachtige definitie Joost. Nu nog het bewijs leveren, dat die vrouwen in grote getale PVV stemmen en je hebt een valide argument. Of heb je het hier plotseling niet meer over de PVV stemmers? Waarom is dit dan een bewijs, dat dit de PVV helpt? Dan voelen die vrouwen zich aangesproken door gescheld richting PVV. Als je dit niet aan kunt tonen, is het een poging anderen te misleiden, alsof het gescheld op de PVV gericht is op vrouwen van middelbare leeftijd, die naar Oprah Winfrey kijken. En dat valt me dan van je tegen Joost. Ik had je hoger ingeschat. Ramdas heeft het over mensen, die SBS en RTL kijken, De Telegraaf lezen EN extreemnrechts stemmen. De rest van de vrouwen van middelbare leeftijd hoeven zich helemaal niet aangesproken te voelen.

  hedonisme onder ‘white trash’

  De argumenten worden zwakker en zwakker Joost. “Ooit was neerkijken op het klootjesvolk en het zich toe-eigenen van hedonisme en libertair gedrag een speeltje in handen van bohémiens die er hun vrijgevochtenheid mee benadrukten”. Prima. Mee eens. Zo zagen die bohémiens dat. Een deel van de bevolking tolereerde dat. Een veel groter deel noemde het “gedegenereerde smeerpijperij”. Waarom mag dat dan nu niet meer gezegd worden, nu niet alleen bohémiens, maar ook ‘white trash’ zich deze levensstijl toe heeft geëigend? Waarom mogen mensen, die dit gedrag altijd al als “gedegenereerde smeerpijperij” hebben betiteld dat nu ineens niet meer zo noemen?

  Alsof in de op drift geraakte samenleving de opgestoken middelvinger een merkteken is waarmee uitsluitend extreemrechts zich profileert

  Dat zegt Ramdas helemaal niet, Joost. Hij meent te kunnen constateren, dat extreem rechts dat in veel gevallen doet, maar zegt niet dat alleen extreemrechts dat doet. Dat maak jij er van.

  Mede door dat kleineren en incrimineren van de grote noden onder kleine luyden ontstond het nieuwe land binnen een land: Wildersland

  Dat is waar. Precies zoals het kleineren en incrimineren van moslims er voor zorgt, dat ook zij zich binnen de eigen groep terug trekken en soms veel radicaler worden. Als je een werkelijk genuanceerd en evenwichtig stuk had willen schrijven, had je dat toch minstens wel even kunnen vermelden. Nu vraagt velen zich af, waarom je uitsluitend linkse schreeuwers als Ramdas veroordeelt, en waarom je rechtse roeptoeters verdedigt. Maar dat zal je dan juist weer wel als politiek correct geneuzel van de linkse kerk benoemen, zo´n constatering, dat er altijd 2 kanten aan een zaak zijn. Bewijs het tegendeel maar, door een even groot artikel in de Volkskrant te publiceren, waarin je het gescheld van rechts even hard aan de kaak stelt. Dat je het gescheld aan de kaak stelt is prima, maar je eenzijdigheid in dit artikel is gewoon stuitend.