Quote van de Dag: Duaal stelsel

“De raadsleden zijn niet assertief genoeg. Ze vragen te weinig informatie uit het ambtenarencorps. Dat resulteert al snel in een kennisachterstand op wethouders en burgemeester. De controlerende taak komt dan in het gedrang.”

Volgens bestuursdeskundige Jan Rietman van de Radboud Universiteit Nijmegen gaat het nog niet lekker met het zeven jaar geleden ingevoerde bestuursstelsel in de gemeenten.

  1. 1

    Zijn er nog aanbevelingen gedaan? Raden zijn niet assertief genoeg? Misschien omdat gemeentelijk beleid voor 85% vastgeroest zit en voor 15% naar invulling van de raad kan worden beslist. Lijkt me dat dat reden is om de raad meer macht te geven?