Quote van de Dag: Drastischer aanpak

“De omvang van ons electoraat was nog nooit in onze geschiedenis zo klein, we zijn ? gerekend naar kiezers ? inmiddels de vijfde of zelfs zesde partij van het land. Dat is een positie van waaruit een volkspartij niet kán opereren. (…) Met gewoon doorwerken helpen we onze beweging er niet bovenop. Er is een drastischer aanpak nodig.”

PvdA-fractiesecretaris Diederik Samsom verstuurde afgelopen maandag een mailtje dat alleen voor zijn fractie bedoeld was. Zoiets lekt in moeilijke tijden – in de laatste peilingen kwam de PvdA niet verder dan 14 zetels – vanzelfsprekend uit, dus ziet het publiek zijn eigen vermoedens bevestigd: de PvdA verkeert “in een deplorabele staat”.

Ook Samsoms fractiegenoten zien het somber in, de blame game is al begonnen. Zo is de fractie te apolitiek, zitten sommige PvdA’ers met gekromde tenen naar fractievoorzitter Hamer te luisteren, is het partijbestuur te weinig zichtbaar en is Ronald Plasterk al afgeschreven gezicht van de partij.

Is er nog iets wat de PvdA kan doen om het tij te keren, of is de neergang van de eens zo trotse partij niet meer te stuiten?

 1. 1

  De neergang is niet meer te stuiten (hopelijk).

  PvdA is het symbool van alle misstanden in dit land; met name van de immigratie en integratie ellende en het multikulti debakel.

  Hier gaan ze keihard op afgerekend worden; en terecht.

 2. 2

  Graag bewijs dat de PvdA en alleen de PvdA verantwoordelijk is voor de immigratie en integratieproblemen.

  Tip: in alle kabinetten van de jaren 60 zat de PvdA slechts 1 jaar in een regering. Het zijn (de voorlopers van de) CDA en VVD die de scepter zwaaiden.
  Begin jaren 70 zat het kleine DS’70 een jaar in een kabinet en midden jaren 70 was er het Kabinet Den Uyl. Ook in de jaren 80 is de invloed beperkt: PvdA zit 1 jaar in Van Agt I en in het laatste jaar van de jaren 80 treedt het toe tot Lubbers III.

  Uw stelling moet dus zo’n beetje zijn “Kabinet Den Uyl is in zijn eentje verantwoordelijk voor alle migratie en andere kabinetten ervoor of erna zijn niet verantwoordelijk voor het gevoerde beleid”.

  Zoek zelf de gaten in deze stelling.

  On-topic: Jeltje van Nieuwenhoven pleit voor “back to basics”.

 3. 3

  @2: ik zeg niet dat de PvdA alleen verantwoordelijk is voor de ellende – ik zeg dat de PvdA het symbool is van de falende overheid. Daar gaan ze nu voor boeten.

  Mijn eigen partij, de VVD, is ook medeverantwoordelijk. De VVD heeft zich in 8 jaar paars teveel linkse crap laten aanleunen. Konden in ieder geval nog een generaal pardon tegenhouden; wat er na de exit van de VVD wel snel doorheen werd gedrukt.

  Hoe dan ook: de PvdA heeft zichzelf met al het bagatelliseren van de allochtonen ellende in NL de das omgedaan.

  Deplorabele staat: zo is het. Eigen schuld. Of is ook dit weer de schuld van Wilders?

 4. 4

  Ik lees toch echt “PvdA is het symbool van alle misstanden in dit land; met name van de immigratie”

  Klopt de volgende stelling niet veel meer met de feiten

  “De PvdA is slechts voor een klein deel verantwoordelijk voor de immigratie. Veeleer zijn CDA en VVD daarvoor verantwoordelijk.”

 5. 5

  @3: prima samengevat. Er wordt afgerekend met de gecreëerde symbolen, zodat de verantwoordelijken buiten schot kunnen blijven.

  Tegenwoordig is niet meer belangrijk wie je bent, of wat je doet, maar welk beeld je over weet te brengen.

 6. 6

  @5: Nu is het natuurlijk wel makkelijker een beeld te creëren als je zelf weet wat je wil bereiken.

  De PvdA zegt altijd dat “de boodschap kennelijk niet goed overgekomen is”. Dan moet er dus “beter gecommuniceerd worden”. Ik denk dat het beeld dat nu overkomt het beeld is dat de PvdA zelf niet meer weet wat de PvdA is en wat de PvdA doet.

 7. 7

  @4: nogmaals – ik zeg de PvdA is het symbool; niet de PvdA is de oorzaak.

  Jouw stelling dat de CDA en VVD meer verantwoordelijk zijn voor immigratie en integratie ellende is denk ik onzin; maar zelfs als dat wel zo is – de PvdA gaat er op afgerekend worden.

  En dat komt door al die PvdA slapjanussen die in de media alleen maar zoete broodjes bakken. Ze worden, zeer terecht, door steeds minder mensen serieus genomen. Dat gaat ze nu eindelijk opbreken.

  Samson luidt nu de noodklok (terwijl ie een paar dagen eerder bij P&W nog het “fantastische” beleid van de PvdA zat te verdedigen). Te laat. Dergelijke interne discussies zijn het begin van het einde; of in ieder geval de weg naar een marginaal bestaan van een paar kamerzetels. Een zege voor het land.

 8. 8

  “jouw stelling dat de CDA en VVD meer verantwoordelijk zijn voor immigratie en integratie ellende is denk ik onzin;”

  Argumenten daarvoor? Ondersteunend bewijsmateriaal?

  Nog maar wat feiten dan:

  – In 1964 sloot Nederland met Turkije een wervingsovereenkomst en werd in Ankara het Nederlands Wervingsbureau opgericht.

  (Dat ligt in de regeringsperiode van Kabinet Marijnen: KVP, ARP,CHU,VVD)

  – In 1974 werden er in Nederland geen arbeidsvergunningen meer aan arbeidsmigranten gegeven en vond de Turkse immigratie voornamelijk plaats in het kader van gezinsvorming en gezinshereniging.

  (Regeringsperiode Kabinet Den Uyl)

  Welk beeld spreekt hieruit? Het zijn CDA-voorlopers plus VVD geweest die de immigratie hebben mogelijk gemaakt, het is het linkse kabinet Den Uyl geweest die daar als eerste een rem op heeft gezet.

 9. 9

  @ Comment 1.?PvdA is het symbool van alle misstanden in dit land; met name van de immigratie en integratie ellende en het multikulti debakel.?

  1 Lijkt mij een juiste stelling, maar begrijp dan toch nog niet goed waarom volgens de verschillende verkiezingspeilingen zoveel kiezers naar D?66 gaan.

  2 SYMBOOL. De katastrofe van de Nederlandse Massa Immigratie (NMI) is ons zeker niet exclusief door de PvdA bezorgd. Wel is er van vooral die zijde, toen het begon te dagen dat het met de NMI de verkeerde kant opging, een permanente obstructie gevoerd tegen maatregelen bedoeld om die ramp te keren. En dit al weer niet alleen door de PvdA, maar toch wel vooral door die politieke machine. En ook niet zozeer door PvdA, maar door de socialisten = het socialisme, en dat zit niet alleen in de PvdA.

  Socialisme is een cultuur die ook non-socialistische politieke partijen en zelfs de hele NL-samenleving, is binnen gedrongen. Tot op zekere hoogte zijn we allemaal socialisten. Maar dat min of meer, en dát maakt het verschil. En dan kan en mag je zeggen dat PvdA een macht is van die socialistische cultuur, en is het volstrekt juist in die partij de vlag (symbool) te zien waaronder de lading (de NMI+ bijbehorende misstanden) gaat.

  Nu geef ik toe dat niet elke vlag de lading dekt, maar met die modderschuit in het teken van de NMI en op de hoogte van de PvdA, ben ik niet bang mij te vergissen. Het symbool is eerlijk, perfect en dus correct doelwit.

 10. 10

  @9

  – “de Nederlandse Massa Immigratie (NMI) is ons zeker niet exclusief door de PvdA bezorgd”

  Gezien de feiten (zie @8) is “vooral niet door de PvdA” een correcter formulering.

  – “een permanente obstructie gevoerd tegen maatregelen bedoeld om die ramp te keren. “

  Graag bronnen. Tegenvoorbeeld: Wet Cohen in 2000 die immigratie-eisen verscherpte.

 11. 11

  De PvdA staat symbool voor alles wat fout is in Nederland. Ze beweren sociaal te zijn, maar zijn zelf de grootste graaiers in Overheidsgeld. Daarnaast straffen ze te slap, reageren en regeren te slap met betrekking tot het integratieprobleem, verkwanselen Nederland aan Europa, komen op voor criminelen ipv slachtoffers, hebben het onderwijs verneukt enz…
  Maar het allergrootste probleem van de PvdA is dat ze hun eigen beginselen overboord hebben gegooid en dus niet meer vertrouwd worden door hun (eens zo trouwe) achterban. Tegenwoordig kan de PvdA overal over praten. Dan willen ze weer hogere straffen, dan weer lagere. Om de paar jaar komen ze weer met een totaal ander experiment aan voor het onderwijs.
  Kan iemand mij eigenlijk vertellen waar de PvdA voor staat?

 12. 12

  @5: dat is maar een deel van de beeldvorming rond een partij. Als partij of persoon heb je zelf maar beperkte invloed op de beeldvorming, die grotendeels door anderen (politieke mee en tegenstanders en de media bijvoorbeeld) wordt bepaald, en dat altijd alleen maar het beeld is, dat bij anderen van je (partij) bestaat.

  Een slecht beeld kan ontstaan door het beeld, dat tegenstanders van je schetsen en / of een slechte representatie in de media. Zie bijvoorbeeld VBB over de PvdA, die erkent, dat de PvdA hooguit een deel van de blaam treft, maar vervolgens toch het beeld oproept, dat de PvdA toch als enige schuld heeft (“Ze worden, zeer terecht, door steeds minder mensen serieus genomen”). Ook het fascistoïde imago van de PVV is voor een groot deel aan de tegenstanders te danken.

  Regeringsdeelname is nadelig voor het imago, omdat de daar gesloten compromissen regelmatig niet overeen zullen stemmen met de in verkiezingen uitgedragen beelden. Tenzij het uitgedragen beeld het traditionele ‘CDA’ beeld van de compromissen zoekende partij is, wat, als anderen dat gaan uitdragen (Bos over de laatste regeringsdeelname: “wij zijn bereid. we ontlopen de verantwoordelijkheid niet”, enz), al gauw als draaikonterigheid uit wordt gelegd.

  Genuanceerdheid en realiteitszin maken de marketing ook veel moeilijker. Ongenuanceerde, botte uitspraken, waar nooit enige verantwoordelijkheid voor is gedragen en die nooit waargemaakt kunnen worden, doen het goed aan borreltafel in vette schreeuwerige krantenkoppen. Die zijn dus ideaal voor een beeldvorming, die ‘recht door zee’ of ‘weten wat je wil’ uitstraalt. Een mooie slogan, gevolgd door genuanceerde maars en mitsen, kan gemakkelijk gepresenteerd worden als een beeld, dat je het zelf niet meer weet.

  Mark presenteert in #8 enkele bekende en na te zoeken feiten, maar het algemene beeld van de PvdA over die periode is in volstrekte tegenspraak met die feiten. Dat beeld is in de periode daarna zorgvuldig gecreëerd door de andere partijen en de media. Waar de PvdA op de rem trapte en vond, dat we de geïmporteerden als volwaardige landgenoten moesten behandelen, bleven anderen over gastarbeiders praten. Daardoor werd het voor anderen mogelijk de PvdA als opkomend voor de allochtonen te presenteren (beeldvorming), terwijl het beeld, dat zij zelf door hun nadruk op het ‘gast’ zijn van de allochtonen juist de integratie tegen hebben gehouden. De beelden kloppen dus niet of maar ten dele met de werkelijkheid, maar zijn zeker niet het beeld, dat de PvdA zelf uit draagt of droeg.

  Dat gezegd zijnde ben ik wel met je eens, dat de PvdA al vele jaren lang een heel slechte marketingafdeling heeft, en dat dat de negatieve beeldvorming door de anderen een stuk gemakkelijker heeft gemaakt. En helaas is het de laatste tijd steeds meer zo, dat beeldvorming belangrijker is dan feiten.

 13. 13

  “terwijl het beeld, dat zij zelf door hun nadruk op het ‘gast’ zijn van de allochtonen juist de integratie tegen hebben gehouden”…

  Moest gevolgd worden door: “mooi verborgen kon blijven”.

 14. 14

  @12: Dat gezegd zijnde ben ik wel met je eens, dat de PvdA al vele jaren lang een heel slechte marketingafdeling heeft, en dat dat de negatieve beeldvorming door de anderen een stuk gemakkelijker heeft gemaakt.

  Ik denk dat je het vooral met jezelf eens bent, want ik heb nergens beweerd dat de fout zit in de marketingafdeling.

  Dat beeld de afgelopen jaren belangrijker is geworden, onderschrijf ik wel. Maar je moet niet de redenen voor het slechte imago buiten de PvdA zoeken. Het beeld “u draait en u bent niet oneerlijk” blijft niet plakken bij een consistente partij. Een partij met een visie op de toekomst staat niet toe dat een kabinet twintig commissies aan het werk zet, nadat al twee jaar redelijk weinig gepresteerd is.

  Het marketingprobleem zit niet in de marketingafdeling en het zit ook niet in de gemene buitenwereld. Het zit in de haarvaten van de partij zelf.

 15. 15

  Ach, er is een groep kiezers die binnen het eigen kamp als een kip zonder kop van partij naar partij holt. Eerst naar de SP, toen weer terug naar de PvdA en nu naar D66. Voor hetzelfde geld rennen ze over drie jaar weer net zo hard terug (zie D66).

  Dit niet om te zeggen dat het bij de PvdA momenteel geen puinhoop is – dat is het wel – maar dat kan dus heel snel recht gezet worden.

 16. 16

  @14:

  ik heb nergens beweerd dat de fout zit in de marketingafdeling

  Vind jij dat zij het wel goed gedaan hebben dan?

  je moet niet de redenen voor het slechte imago buiten de PvdA zoeken

  Dat doe ik ook niet, ik wijs er slechts op, dat de beeldvorming over de PvdA niet alleen binnen de PvdA gezocht moet worden.

  Het beeld “u draait en u bent niet oneerlijk” blijft niet plakken bij een consistente partij

  Zeker zijn er ook binnen de PvdA oorzaken aan te wijzen, die dat imago versterken. Bijvoorbeeld: als de PvdA goede marketing bedreef, zou ze dat weten te verkopen als een hoog democratisch gehalte van de partij, waarin verschillende stromingen op basis van argumenten elkaar weten te overtuigen en op grond waarvan soms koerswijzigingen door worden gevoerd (lees het goed, want ik zeg niet, dat dat terecht of onterecht is, maar geef slechts een aanwijzing van hoe ze dat zouden moeten proberen te verkopen). Als de PvdA dat beeld echter verkoopt, hebben ze wel met de nadelen van de genuanceerde uitspraken te maken. ‘Wij staan hier voor en zullen ons nooit van het rechtse spoor af laten brengen’ of ‘ik zeg wat ik denk en ik doe wat ik zeg’ bekt veel lekkerder. Als je het met dat soort uitspraken eens bent, hoef je je nooit meer zorgen te maken en nooit meer zelf na te denken. Er zijn geen veranderende omstandigheden. Er zal nooit een andere keuze gemaakt worden.

  Een partij met een visie op de toekomst staat niet toe dat een kabinet twintig commissies aan het werk zet, nadat al twee jaar redelijk weinig gepresteerd is

  Als die partij de enige is, die over het beleid beslist, is dat een waarheid als een koe. Helaas is dat niet het geval. Daarnaast gaat het bij het aangestipte voorbeeld niet om een visie op de toekomst, maar om het afhandelen van de gevolgen van het crisismanagement, waarvoor deze regering vanuit vele richtingen (m.n. het buitenland) veel lof toegezwaaid heeft gekregen. Dat er de laatste 2 jaar weinig zichtbaars is gepresteerd, ben ik met je eens, maar of we het ook eens zijn over de oorzaken daarvan, weet ik niet. Mijn mening daarover is, dat een nieuw kabinet het eerste jaar het beleid van het voorgaande kabinet, dat de begroting op heeft gesteld, uitvoert en daar slechts mondjesmaat van af kan wijken. In het tweede jaar is dit kabinet geconfronteerd met de crisis.

  Als je dus van je zin maakt “het probleem zit OOK in de haarvaten van de partij zelf” ben ik het met je eens. Als je wil zeggen, dat het alleen of vooral aan de partij zelf ligt, niet.

  PS: for what it´s worth: ik heb ooit 1 keer PvdA gestemd en dat achteraf altijd als een vergissing bestempeld. Meestal stem ik niet, omdat, ondanks alle retorische verschillen, we altijd door min of meer dezelfde kabinetten geregeerd worden, of dat nu centrum links of centrum rechts is. Ik schrijf dit niet om de PvdA te verdedigen, maar om de systematiek rondom beeldvorming in de politiek gedeeltelijk bloot te leggen, waar nog veel meer facetten aan vast zitten. Zo is bijvoorbeeld de afschildering (het proberen de beeldvorming te beïnvloeden) van de pers als overwegend links een de laatste jaren vrij succesvolle tactiek van rechts. Er zijn geen onderzoeken, die die afschildering ontegenzeggelijk bewijzen (hooguit is er sprake van een licht linkse oriëntatie), maar het algemene beeld is toch, dat de pers links zou zijn. Zoiets kan gebeuren. In mijn jonge jaren (60er, 70er jaren) was het algemene beeld eerder, dat de pers rechts was. In al die tijd is de pers echter nauwelijks veranderd (qua politieke keuze). Beide beelden zijn onterecht, maar toch wordt er van het beeld gebruik gemaakt. Nu is de PvdA er het slachtoffer van, want als de pers links is en de PvdA het slecht doet, kan dat “natuurlijk niet” aan de pers liggen. In mijn jeugd heeft het rechtse imago van de pers mee geholpen aan de teloorgang van de christelijke partijen in de politiek, die, samen met de PVV, de laatste jaren geprofiteerd hebben van het linkse imago van de pers (en de VVD profiteert niet van het vele werk, dat zij op dat beeldvormingsgebied verzet hebben, omdat zij via paars toch met links geassocieerd worden).

 17. 17

  @10-
  A. “de Nederlandse Massa Immigratie (NMI) is ons zeker niet exclusief door de PvdA bezorgd”.
  B ?Tegenvoorbeeld: Wet Cohen in 2000 die immigratie-eisen verscherpte?
  C. ?Graag bronnen?

  Ad A. Laat de NMI met het binnenhalen van gastarbeiders beginnen. Dan kun je inderdaad de PvdA daarvan de schuld niet geven.* Maar wat schreef ik?: ?toen het begon te dagen dat het met de NMI de verkeerde kant opging,? enz.

  Ad B. Ik heb de Wet van Cohen niet gelezen, maar er is een goede reden te geloven dat zij zich scherper dan de voorgaande tegen immigratie keerde. Zoveel scherper, dat toen de Minister Verdonk hem toepaste, zij parlementaire critiek – ook of vooral van socialstische zijde – op haar beleid kon pareren met op te merken dat zij alleen maar de regels van Cohen uitvoerde.**
  Er is dus een papieren socialisme, dat weet (Cohen I), en een concrete (Cohen II), dat er niet naar handelt.

  Ad C. ?Graag bronnnen?. Mijn bronnen van obstructie? OK. Velen. Teveel. Laat ik zacht beginnen met Cohen II. Maar dan: Wallage, die 1) zo infaam A. H. Hirsi aanviel en 2) tegen Bolkenstein zei – toen die op het uitvoeren van de afgesproken regels contra massa-immigratie aandrong: ?van wat B. daar zegt, krijg ik een vieze smaak in mijn mond?, en: ?op dit punt zal hij mij altijd op zijn weg vinden?, 3) van Tijn; heeft denk ik wel een goede reden om NL te haten, 4) Middelkoop of zoiets, in woordenwisselingen met VVD-er Kamp.** Ik stop. Het is toch maar vragen naar de bekende weg. Je weet het hetzelf wel. Zoals die Cohen.

  Van de PvdA, symbolisch, zou ik zelfs nu in haar agonie in de straten willen horen weerklinken wat Voltaire de RK toewenste: ?écrasons l?infâme? = laten we de schandelijke vernietigen. Zij, die Partij, is niet te verontschuldigen, zij wist het. Cohen I. Tot zo onverbloemd te schrijven, inspireert o.m. mij een artikel van een zekere Ott in de NRC van 27-08-1993:

  ?Het valt moeilijk in te zien hoe het huidige immigratiebeleid, hoe goedbedoeld dan ook, Nederland niet zal maken tot een land van verpauperde getto’s, verscheurd door criminaliteit en geweld.? Cf. Frankrijk 2005; wij komen eraan.

  * En volgens een ?survey? uit 1961 maar de helft van de NL-bevolking.
  ** Alles uit het hoofd geciteerd.

 18. 18

  Ad B: feit blijft dat de PvdA een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het terugdringen van immigratie in de vorm van wetgeving. En dan nog wel door Cohen die om een of andere vreemde reden als een softe theedrinker bekend staat. In mijn herinnering ging de kritiek bij Verdonk niet om de regels an sich, maar het gebrek aan gevoel voor uitzonderingen. Voorbeeld 1: het terugsturen van homo’s naar ik meen Syrie. Voorbeeld 2: kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers in de cel.

  Ad C: Je bronnen zijn een paar citaten van een paar politici. Dat is niet erg sterk. Als het vragen was naar de bekende weg had ik het niet gevraagd. Vaak blijkt als je achteraf kijkt dat de zaken toch genuanceerder liggen dan je denkt. Vast wel een krantenbericht, column of analyse over te vinden.

 19. 19

  @18
  Je zeurt over mijn bronnen en dat kan ook wel. Of dat kan altijd. Maar ik heb zo veel meer beweerd en heb het daar nou eens over. Bijv. over Ott’s artikel in de NRC dd 1993. Onzin?

 20. 20

  Wat kan de PvdA doen? tsja, oplossing is simpel. Eens naar de kiezer gaan luisteren en niet keer op keer het zogenaamde “onderbuik” gevoel en borrelpraat negeren.
  Maar ja, dat is nu net wat ze al jarenlang niet gedaan hebben en nog steeds niet doen.

 21. 21

  Ik zou de voorkeur geven aan bronnen die online te vinden zijn, zoals ik doe, anders bloedt de discussie nogal snel dood. Ik kan nl. niet nagaan wat Ott beweerd heeft en of het aanhalen van het artikel terecht is, waar Ott zich op baseert, etc. etc.

  Bovendien is het citaat van Ott een mening. Waar baseert hij die raming op? De situatie in NL is niet goed, maar zeker geen Frankrijk.

  Ik ben heus wel bereid te erkennen dat te lang en teveel de integratieproblemen zijn genegeerd, en dat dat meer aan de linkerzijde is gebeurd dan aan rechterzijde, maar die eeuwige litanie van “links is de schuld van alles” klopt ook echt niet.

  Het is nota bene “rechts” dat al die gastarbeiders hier naartoe heeft gehaald. (Om ook maar eens iets te roepen dat veel te ongenuanceerd is.)

  Daarom ga ik niet af op wat mensen roepen, maar wat ze kunnen aantonen middels bronnen.

 22. 22

  @1: PvdA is het symbool van alle misstanden in dit land;
  Van alle misstanden is wat overdreven maar ’t klopt grotendeels wel.

  Probleem voor de PvdA lijkt me niet zozeer te liggen in de schuld voor immigratie of (gebrek aan) integratie maar aan het (tot voor kort?) wegkijken van de problemen die het oplevert, het betuttelen, het pamperen van foute moslims, het wat vreemd omgaan met religie als ‘seculiere’ partij, het steeds maar weer toegeven aan het CDA (ook het D66 probleem van een paar jaar geleden), het draaikonten van Bos cs, Hamer tout court, … maar vooral de hoeveelheid pedante PvdA politici die het alleen nog lijken op te nemen voor moslima’s met hoofddoekjes en ‘werkers’ in de subsidiesector.

  Zie ook stukje van Joris Polman op DeJaap

 23. 23

  gerekend naar kiezer? hilarische toevoeging. gerekend naar omhooggevallen regenten zonder talent staan ze nog fier op de eerste plaats!

 24. 24

  @22: keurige beschrijving van het PvdA probleem. Het probleem zit niet in de aantoonbare feiten (“Probleem voor de PvdA lijkt me niet zozeer te liggen in de schuld voor immigratie of (gebrek aan) integratie”), maar in het subjectieve en niet op feiten, maar op meningen, gebaseerde beeld van die partij, dat je daarna op schrijft.

 25. 25

  @20: Wat kan de PvdA doen? tsja, oplossing is simpel. Eens naar de kiezer gaan luisteren en niet keer op keer het zogenaamde “onderbuik” gevoel en borrelpraat negeren.

  Nou lopen de kiezers van de PvdA vooral weg naar D’66 en GL, partijen die daar nog veel harder tegen ageren.