Quote van de Dag: Apart eten op de As Siddieqschool

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

“In de pauzes moesten we apart eten. Wij mochten niet hetzelfde begroet worden als moslimonderwijzers, niet met het woord salem, vrede, want niet-moslims kunnen niet weten wat vrede is. Andersdenkenden worden bestempeld als ongelovig.”

Hennie Metsemakers klapt uit de school over haar voormalige werkgever, de As Siddieqschool. De lerares hield er misschien een iets te vrijzinnige visie op onderwijs op na, want het noemen van gebruiken van andere religies dan de islam leverde haar al een schorsing op. Maar je bent natuurlijk al snel vrijzinnig op een school waar je als leraar, volgens Metsemakers, de opdracht krijgt aan je leerlingen te vertellen dat het christendom zal worden afgeschaft.

Het lijkt niet een incident te zijn: eerder vertrokken al leraren vanwege de ‘uitzonderlijk orthodoxe houding van het bestuur’.

Fatima Elatik, prominente Amsterdamse PvdA’er, liet laatst merken diep te hebben nagedacht over het plaatsen van het fenomeen Wilders in de wereldgeschiedenis. Misschien kan ze hier ook eens hard over nadenken. Er zijn vast historische gebeurtenissen die vergelijkbaar zijn met de praktijken op de As Siddieqschool zoals Metsemakers die verwoordt.

Reacties (51)

#1 Martijn

Het lijkt me verstandig van Elatik of welke politicus dan ook om in het kader van de zorgvuldigheid even te wachten tot in ieder geval de reactie van As Siddieq er is en liever nog tot de inspectie haar klachten heeft beoordeeld. De Parooljournalist had ook wel iets beter zijn best kunnen doen om in ieder geval meer dan één anonieme reactie van een (ex-)collega te krijgen.

Nee, ik heb niets met As Siddieq – van mij mag die school morgen dicht, zeker als het waar blijkt – maar in het huidige anti-islamklimaat kan een consciëntieuze krant of politicus zich geen grote fouten veroorloven.

 • Volgende discussie
#2 Ultrabas

Ik citeer uit de schoolgids: “Tijdens de godsdienstlessen wordt aandacht besteed aan onder andere religies buiten de islam”. Maar in diezelfde schoolgids staan de nodige bizarre dingen te lezen: “De meisjes en jongens krijgen in de bovenbouw gescheiden les, zoals behoort volgens islamitische normen”. Onderwijs voor bekrompen geesten, door bekrompen geesten, betaald door de overheid. Met dank aan artikel 23.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 vandyke

Weet iemand hoeveel kinderen naar dat soort scholen gaat? Amsterdam? Landelijk?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Martijn

@3: Nederland telt 46 islamitische scholen, met in totaal ruim tienduizend leerlingen. Maar voor zover ik weet staat As Siddieq wel bekend als een van de strengere.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 vandyke

Ik heb net vandaag berekend dat er in 2008 (ongeveer natuurlijk) 16.600 kinderen zijn geboren uit islamitische ouders.
Deze berekening is gebaseerd op het aantal kinderen van Turkse en Marokkaanse oorsprong.
Het aantal Turkse kinderen is gedaald de afgelopen jaren, terwijl het aantal Marokkaanse is gestegen.
Als je tien jaar school rekent dan kom ik op ongeveer 160.000 ‘Islamitische’ kinderen.

Tien duizend kinderen op een Islamitische scholen komt dan neer op 6,2% Even met wat slagen om de arm, maar we weten waar we ongeveer over praten.

6,2% is niet veel en gelukkig krijgen die ook niet allemaal een radicale opleiding, maar liever helemaal niet natuurlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Roy

@5: Die aantallen maken me niet zo heel erg veel uit. Natuurlijk is het weer zo dat geldt dat het dus ‘gelukkig met de meeste kinderen gewoon goed gaat’, maar dat doet niets af aan het schokkende van het verhaal.

Ik vind het geen frisse praktijken als niet-islamitische leraren aan een andere tafel moeten eten, als er onderwezen moet worden dat het christendom wordt afgeschaft en dat duidelijk wordt gemaakt dat je met niet-moslims geen vriendjes kunt zijn. Uren hebben we er op mijn katholieke basisschool over gehad, moslims zijn net als wij, alleen ze hebben andere feestjes, sommigen dragen hoofddoeken en ze eten vaak anders.

Als je zo hebt geleerd dat tolerantie een groot goed is, zijn de verhalen die zo af en toe, maar wel regelmatig, uit de hoek van de islamitische (en ook wel streng-christelijke) scholen opduiken een gruwel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Martijn

dat het christendom wordt afgeschaft

Dit snap ik overigens niet helemaal: hoe kan je het christendom nou afschaffen? Als het zou kunnen, dan zou ik er wel voor zijn.

Maar goed, dat is een zijspoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Roy

@7: Ik denk dat dat net zoiets is als zeggen dat homoseksualiteit niet bestaat. En anders gewoon repressie, kerken sluiten, bekeringen bestraffen, rechten afnemen. Daar zijn in het Midden-Oosten wel genoeg maatregelen voor te vinden.

Overigens zou ik het christendom niet willen afschaffen. Stuit me nogal tegen mijn liberale borst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 vandyke

@6 Getallen maken denk ik wel uit.
We moeten er vanuit gaan dat we altijd radicale types zullen hebben.
Op wel moment moet je stormvlag hijsen?
Zolang het om dit soort aantallen gaat maak ik me niet echt zorgen.

Als je de commentaren in Het Parool dan heeft men erover dat Nederland al geheel overgenomen is door (radicale)islamieten.

Onzin dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Roy

@9: Jaja, getallen maken uit om te bepalen hoe vaak bepaalde in de vrije samenleving normale principes met de voeten worden getreden. Ik ben niet iemand die snel de stormvlag gaat hijsen, maar ik wil het er wel over hebben, om te proberen de problemen die ik zie in te dammen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 laatjenietgekmaken

je kunt hier weinig mee met zo’n verhaal. ’t Is komkommertijd, ze moeten ergens over schrijven en dan is dit weer een gemakkelijk onderwerp. Altijd garant voor succes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 paul

tsja, religie en kinderen…. Al de abrahamistische ´godsdiensten´ willen graag hun dogma er al vanaf kinds af aan inslaan. De oplossing: schaf artikel 23 af en verbied alle religie op basisscholen.
Gevaar zie ik er niet echt in: abrahamistische gelovigen willen over het algemeen andere abrahamistische gelovigen als vijand. Pas als de groep groot genoeg is gaan ze voor het hele land.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Kropotkin

@12: De oplossing: schaf artikel 23 af …

Is dit dezelfde paul? Zo ja dan chapeau, anders ook. Gelijk ook art 6 opdoeken.

En een bekend zoethoudertje; het verbeterplan:
Daaruit bleek dat As Siddieq goede elementen op het gebied van burgerschap in een verbeterplan had opgesteld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 wout

@9

Waar we vooral last van hebben zijn de radicaal toleranten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bismarck

Maar zelfs al gaat het om 1 school, ik vind niet dat de overheid dat (financieel) moet steunen. Ik zie trouwens net als sommige andere reageerders graag artikel 23 geschrapt. Religieuze indoctrinatie op school met subsidie van de staatskas is een grove inbreuk op de scheiding van kerk en staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 vandyke

@15 Had ik nog nooit eerder gehoord. Wat is de definitie van radicaal tolerant zijn?

@16 Liever vaandaag dan morgen weg met art. 23. Alleen maar Openbaar Onderwijs waarin in een apart lesonderdeel oa godsdiensten (inclusief creatiegeloof bv) aan de orde komt.
Ouders zijn daarnaast natuurlijk vrij om hun kinderen (extra) godsdienstonderwijs te geven, maar nooit in de openbare school.

Maar ik vind niet dat je, als je bijzonder onderwijs toestaat, je één godsdienst daarvan uit mag zonderen, tenzij zij les geven in strijd met de wet. Geweld prediken bv, maar als dat op deze As Siddieqschool zou hebben plaatsgevonden dan betekent het niet dat alle islamitische scholen daardoor automatisch zouden moeten worden uitgesloten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 pedro

@14: vrijheid van godsdienst en levensovertuiging afschaffen (artikel 6)? Dan is die honderdjarige oorlog, die we tegen de Spanjaarden uit hebben gevochten, helemaal voor niets geweest.

Dat artikel 23 geschrapt moet worden, roep ik al sinds mijn tienerjaren, maar helaas zullen de christenen, m.n. het CDA, dit tegen houden, zoals ze dat altijd tegen hebben gehouden.

@15: vreselijk hè, van die toleranten, die niet doen wat je wil en er gewoon een andere mening op na houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Bismarck

@17: Maar als ze dat op de As Siddieqschool doen, mag die wel gesloten worden, net zoals er sancties mogen staan op het niet bereiken van voldoende onderwijskwaliteit (en daar valt in de les zeggen dat het christendom afgeschaft gaat worden onder), of als de school aan segregatie op geloof doet. Lijkt me overigens een routineklus voor de onderwijs-inspectie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 vandyke

@19 U begeeft zich nu op glad ijs. Onderwijskwaliteit is volgens mij het beheersen van rekenen, taal etc. Wat er aan levensbeschouwelijke aard aan onderwijs wordt gegeven valt daar niet onder.
Ik heb in de jaren ’60 op een Nederlands Hervormde school gezeten op de Veluwe. De preken over de ongelovigen (waar natuurlijk ook de katholieken bij hoorden) waren niet mals. Ook werden de kruistochten verheerlijkt.
Ik denk dat dat soort christelijke scholen nog steeds bestaan.

Mag allemaal want valt onder artikel 23.
Je zou ook een volledige atheistische school mogen oprichten die bepleit dat alle godsdienst moet worden afgeschaft. Daar is niets strafbaar aan en is ook niet in strijd met de onderwijswet -of ik het wenselijk vind is wat anders.-

Als je vindt dat zulk soort dingen niet meer gezegd mogen worden dan moet artikel 23 worden afgeschaft en moet het onderwijs geheel neutraal worden.
Doen!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 vandyke

Ik bedenk me net dat de christelijk partijen geen 50 zetels meer hebben in de huidige peilingen.
Er is dus hoop dat de grondwet gewijzigd kan worden in de toekomst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Bismarck

“Ook werden de kruistochten verheerlijkt.”

Lijkt me wel degelijk onder slechte onderwijskwaliteit te vallen, net als in maatschappijleer of godsdienst verkondigen dat het christendom aanstaande afgeschaft gaat worden (of over religie praten tijdens andere lessen dan geschiedenis, aardrijkskunde, godsdienst en maatschappijleer, of buiten context van het vak).

De vakken die je onderwijst moeten wel degelijk aan een bepaalde standaard voldoen die getoetst mag worden en indien niet bereikt mag leiden tot stopzetting van subsidie. Als ik me niet vergis is dat zelfs wettelijk vastgesteld (oa. in grondwet-artikel 23).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Bismarck

Kortgesteld, artikel 23 is geen vrijbrief om onzin in de klas te verkondigen. Afhankelijk van de interpretatie zou je zelfs zonder wijziging religieus geïnspireerde scholen veel forser aan banden kunnen (en naar mijn mening moeten) leggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Paul

Ik heb in de jaren ’60 op een rooms katholieke jongensschool gezeten in het oosten van Nederland. De lesinhoud ging soms over ‘andersdenkenden’: de vuige protestanten, die oa de moord op de martelaren van Gorkum op hun geweten hadden. Het enige protestantse gezin in dit dorp stuurde zijn zoon op woensdagmiddag naar ‘onze’ katholieke school (waar hij vast gepest zal zijn) en op zaterdagochtend moest deze zielepoot naar zijn protestantse school in een stadje verderop.
Een voordeel van zo’n orthodox, half-kindermishandelend schooltje is dat men er in elk geval standvastige atheïsten oogstte.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Kropotkin

@17: Had ik nog nooit eerder gehoord. Wat is de definitie van radicaal tolerant zijn?

Misschien is dit iets om mee te beginnen: … verwarren tolerantie als stelsel van waarden, met tolerantie als middel.

@20: kruistochten …
Ja? Hoe miserabel ook, die waren volgens mij tot zo’n 700+ jaar geleden in zwang. Is toch al even geleden. Die islamschool wenst toch echt nu de afschaffing van het christendom.

De huidige achterlijkheid van de islam vergelijken met de vroegere achterlijkheid van het christendom is wat vreemd. Dat de Rouvoets cs in de slipstream van de imams verloren grond proberen te heroveren … is kut maar begrijpelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 vandyke

@22, 23 Als dat zo is dan heb ik de vrijheid van onderwijs altijd verkeerd begrepen. Tijd dus om mij de komende tijd maar eens in te verdiepen.

@24 Wij werden dus terecht tegen jullie gewaarschuwd. :)

@25 Die link deed me direct denken aan die Amerikaanse majoor die tijdens de Vietnamoorlog de stad Ben Tre met de grond gelijk bombardeerde en toen zei:
“It became necessary to destroy the village in order to save it.”

@25 Het gaat er niet om hoe lang het geleden is, maar wat je er nu nog van vindt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Kropotkin

@18: vrijheid van godsdienst en levensovertuiging afschaffen (artikel 6)?

Yep, art 6 afschaffen, art 7 uitbreiden, (vrijheid van godsdienst/levenovertuiging is een vorm van vrijheid van meningsuiting) en er art 1 van maken.
Huidige art 1 splitsen zodat discriminatie op basis van eigen gemaakte keuzes (religie, politieke gezindheid …) anders wordt behandeld als discriminatie op basis van ras, geaardheid etc en er artikelen +1 van maken. De oplossing. Simpel. Het paradijs :-).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 pedro

@27: als iedereen er zo over dacht, was dat idd in principe een simpele oplossing, waar ik het grosso modo best mee eens zou kunnen zijn, hoewel je uitwerking hier wel heel erg summier is en ik je definitieve tekst (van al je gewijzigde en nieuwe artikelen), als het ooit zo ver komt, aandachtig zal lezen. Tegen die tijd is de simpelheid van het oorspronkelijke voorstel al lang verloren gegaan. Als het zo simpel was, was het al lang uitgevoerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Joost

Religie en politieke gezindheid zijn een 100% vrije keuze?

Ik durf dat te betwijfelen. Dus in jouw voorstel zou je bijv. gediscrimineerd mogen worden omdat je bv. niet op de PVV hebt gestemd. Had je maar wél op de PVV moeten stemmen. Vrije keuze enzo.

En kunnen die gelovigen er wat aan doen dat ze geloven in een bepaalde religie?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Bismarck

@26: Check dan die lijpe grondwet, er zit echt veel in sommige subjes van art. 23:

1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering.
5. De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.
6. Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der
onderwijzers geëerbiedigd.
7. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend.

Daar liggen echt wel aangrijpingspunten om via de wet het aandeel sprookjes in het onderwijs drastisch in te perken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Bismarck

@27: “discriminatie op basis van eigen gemaakte keuzes (religie, politieke gezindheid …) anders wordt behandeld”

Dit vind ik dan weer heel gevaarlijk klinken. De overheid laten discrimineren op grond van politieke kleur? Daarmee zet je de deur open voor dictatuur en willekeur. Bovendien schept het quasi de plicht om een gedachtenpolitie op te zetten (als je wilt discrimineren naar overtuiging, moet je die kennen).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 vandyke

Ik was al wat aan het graven in het onderwijs en kwam op de site van de gereformeerde leerkrachten. Echt iets voor mij. Een leukigheidje hier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 vandyke

Ik ben dus Radicaal Tolerant. Is dat op basis van mijn politieke keuze, mijn religie, vrijheid van meningsuiting of komt dat door mijn seksuele geaardheid.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Bismarck

Baron Schimmelpenninck en zijn Biek
doen beiden aan politiek.
De baron zei:”Tegen zonder manco”.
De schimmel zei:”wij stemmen blanco”.
Zo werd Borghesius’ wet
door paardenpolitiek gered.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 vandyke

lol

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 wout

@33

Doet dat ertoe? Radicalen zijn radicaal, het achtervoegsel is irrelevant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 vandyke

@36 Dus de nieuwe artikelen van Kropotkin gelden niet voor mij?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 Bismarck

@37: Hoho, het radicalisme stond wel degelijk voor een bepaalde politieke stroming, de radicale standpunten:

“early radical aims of liberty and electoral reform in Great Britain widened with the American Revolution and French Revolution so that some radicals sought republicanism, abolition of titles, redistribution of property and freedom of the press.”

Zozo vandyke, ben jij er zo eentje die voor algemeen kiesrecht en persvrijheid is?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 wout

@38

hahaha, wat is je punt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Bismarck

@39: Moest dat ook nog? Ik ben gewoon benieuwd aan welke staatsdiscrimminatie vandyke nu volgens #27 blootgesteld dient te worden, uitgaande van jouw (#15) kwalificatie.

Meer in het algemeen ben ik zeer benieuwd naar de denkbeelden achter #27, maar ik gok dat jij daar moeilijk (plaatsvervangend) antwoord op kunt geven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 R Groenendaal

Sorry hoor maar waarom hebben we het hier alleen maar over Moslim-scholen?
Er zijn in Nederland ook Christelijke, Protestantse, Gereformeerde en Joodse scholen (excuses als ik ’n geloofje ben vergeten) waar ook het lesmateriaal om het geloof is heengebouwd. En waar de kinderen vanaf hun 4e jaar al geindoctrineerd worden met onzinverhalen en sprookjes die niets met de werkelijkheid te maken hebben.
Deze kinderen kunnen later niet goed functioneren in de maatschappij omdat zij tegenstellingen tegenkomen.
Ik ken bijvoorbeeld een Jehova die stellig de evolutietheorie als onzin bestempeld, wat is dat voor middeleeuws gedachtengoed?

Onmiddelijk stoppen met al die speciale scholen, niet alleen de subsidie eraf maar gewoon een algeheel verbod op geloof in het onderwijs en ook in de politiek want dan komt het weer terug.
Geloof is niet van deze tijd, zeker niet in het onderwijs. Geloof is een privezaak en zou ook verboden moeten zijn voor kinderen onder de 10 jaar omdat ze nog niet in staat zijn om werkelijkheid en fictie uit elkaar te houden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Roy

@41: Sorry hoor maar waarom hebben we het hier alleen maar over Moslim-scholen?

Omdat hier nu deze islamitische school in het nieuws is. De volgende keer dat er weer een homo ontslagen wordt op een gereformeerde school, hebben we het dáár weer over. Of ga je dan weer zeggen “waarom hebben we het alleen over christelijke scholen?”

Protestantse en gereformeerde scholen zijn trouwens christelijk.

Deze kinderen kunnen later niet goed functioneren in de maatschappij omdat zij tegenstellingen tegenkomen.

Dat is een beetje hetzelfde als wat Balkenende zei: “zonder geloof kun je niet functioneren”. Alleen dan omgekeerd. En minstens even dom. Mijn vraag zou dan zijn: “waarom hebben we het hier alleen over gelovigen die tegenstellingen tegenkomen?”

Misschien aan u de taak om alle tegenstellingen verboden te krijgen. In ieder geval onder de tien jaar. Of geloof van deze tijd is, bepalen de gelovigen zelf trouwens wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 Kropotkin

@26: Het gaat er niet om hoe lang het geleden is, maar wat je er nu nog van vindt.

Jaja … in de eerste plaats gaat het bij jou om een christelijke school uit de jaren ’60 en hebben we ’t over een islamitische school van nu (+50 jaar).
Daarbij begrijp ik een vergelijking tussen de verheerlijking van de kruistochten met de verheerlijking van de razzia’s van mohammed en zijn leger maar een vergelijking tussen een verheerlijking van de kruistochten en de wens om het christendom af te schaffen is onnozel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Kropotkin

@26: It became necessary to destroy the village in order to save it.

Natuurlijk, het is ook nodig om meer doelpunten te maken dan de tegenstander om te winnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Kropotkin

@29:
Religie en politieke gezindheid zijn een 100% vrije keuze?

Ja.

zou je bijv. gediscrimineerd mogen worden omdat je bv. niet op de PVV hebt gestemd.

Natuurlijk, net zoals je gediscrimineerd mag worden omdat je moslims het land uit wil sturen. Het zijn meningen of acties nav die meningen die toch echt helemaal je eigen verantwoordelijkheid zijn.
Een verbod op discriminatie is in dat geval eigenlijk volkomen onzinnig.

Daarom vind ik ook – en dat voorbeeld heb ik al eerder gegeven – dat een partij als Groenlinks iemand met nazistische en de SGP eentje met atheistische ideeën mag weigeren voor hen te werken.

Langs de andere kant ben ik dus tegen het idee van bijvoorbeeld Ter Horst om op sexe of afkomst te discrimineren.

En dan het punt van staatsman Bismarck (#31, #40), die er blijkbaar nog steeds vanuit gaat dat de grondwet alleen een verticale (overheid vs burger) werking heeft. Dat was misschien ooit de bedoeling maar zo is het al lang niet meer. Ook bij burger vs burger kan, en wordt, de grondwet gebruikt als juridisch middel.

En omdat ik (mijn nick is niet voor niks mijn nick) toch al weinig op heb met ‘de staat’ is staatsdiscriminatie hoe dan ook fout en als ik de ‘staat’ zou zijn dan zou #vandyke toch echt wel een baan kunnen krijgen als CBS-internet-onderzoeker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Bismarck

“Daarom vind ik ook – en dat voorbeeld heb ik al eerder gegeven – dat een partij als Groenlinks iemand met nazistische en de SGP eentje met atheistische ideeën mag weigeren voor hen te werken.”

En dat mag waarschijnlijk ook, aangezien er dan meestal sprake is van ongeschiktheid.

Jij biedt echter de mogelijkheid dat een PVV-sympathisant levenslang krijgt voor een snelheidsovertreding en een CDA-aanhanger voor dezelfde overtreding een boete van 1 euro. Daartegen beschermt artikel 1.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 Kropotkin

@46: En dat mag waarschijnlijk ook, aangezien er dan meestal sprake is van ongeschiktheid.

Ja natuurlijk Bismarck, als het zo uitkomt noemen we het gewoon ongeschiktheid. Fail!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 pedro

@47: hoezo fail? Hij heeft net je verdediging van discriminatie gelezen en past dat meteen toe.

Grappig trouwens, dat jij vindt, dat kinderen van 0 jaar, die gedoopt worden, een 100% vrije keuze hadden bij het kiezen van hun religie. Of is religie alleen maar een 100% vrije keuze, wanneer dat toevallig in jouw argumenten zo uit komt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 vandyke

@43 Omdat de goedheid van de kruistochten mij met de paplepel is ingegoten ben ik nu een Radicale Tolerant. Dat had ik eerst willen schrijven, maar dat zou je denk ik niet begrepen hebben, daarom zeg ik maar dat dat soort christelijke scholen nog steeds bestaan. Er zijn er enkele honderden.

Van het tweede deel @43 begrijp ik niets. @44 vind ik nogal Radicaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Bismarck

@47: Nee, dat noemen we niet zo, dat is zo. Een communicatie-medewerker van de SGP die atheïst is, komt niet erg geloofwaardig over en is dus ongeschikt voor die baan. Net zoals iemand die in de Bijbel is, niet geschikt is om in Nederland huwelijksambtenaar te worden, een hindoe om pastoor te worden, of een dierenactivist om proefdierverzorger te worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Paul

Uit Het Parool: Aanpakken As Siddieq kansloos (—) De wet is ‘de toverstok’ van het schoolbestuur, aldus Bal.
”Het bestuur weet waar de grenzen liggen. Zolang de school de wet niet overtreedt, kan hij blijven bestaan. En niemand kent de wet beter.” Wethouder Lodewijk Asscher (Onderwijs) noemde sluiting (—) een reële mogelijkheid, als As Siddieq niet zijn leven betert.
Maar de juridische mogelijkheden daarvoor zijn er in feite niet, zegt hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjes, verbonden aan de Universiteit van Tilburg. ”Het gemeentebestuur kan in elk geval niets.” De staatssecretaris van Onderwijs kan de bekostiging van een school alleen stoppen als de wet in ernstige mate wordt overtreden.

 • Vorige discussie