Quote du Weekend – Clockwork Fresh

Quote du Jour
Het is gemakkelijk te begrijpen dat de evolutie zelf het ontstaan van bepaalde controlerende mechanismen heeft gestimuleerd. Want een organisme dat in staat is om veelvuldige negatieve mutaties te vermijden en mutaties stimuleert waar en wanneer ze waarschijnlijk positieve gevolgen hebben, heeft een groot biologisch voordeel ten opzichte van organismen die dat systeem niet hebben. Survival of the fittest doet dan de rest, er is helemaal geen intelligente hogere kracht voor nodig.

Kevin Verstrepen, onderzoeker aan Harvard en de KULeuven, is op ontdekkingstocht naar sluitende wetenschappelijke bewijzen en lijkt daar, zo vertelt ons boerenverstand, in te lukken.

Uit dezelfde perstekst als de kuwoot: Stel dat de goed werkende onderdelen van een horloge onveranderd blijven en dat vooral onderdelen die niet optimaal functioneren veranderd worden. Als dat het geval is, wordt de kans op verbetering al heel wat groter.
In levende wezens is het net zo. Als alle resultaten naast elkaar gelegd worden, blijkt dat mutaties veel frequenter voorkomen waar en wanneer ze het meeste nodig zijn.

Mooi hé?

 1. 2

  Ja, en een Belg he :)

  @S’z
  Eerder Mensch of Übermensch. We evolueren gewoon verder. En blijkbaar naar verbeteringen. Eerst maar even het bewijs echt afwachten. Als dit waar is is het bijna een anti-godsbewijs uit het ongerijmde.

 2. 3

  Daar vrees ik voor, Hans. Die kunnen namelijk nogal slecht tegen Hun verlies.

  ahem.

  Het is mi zéker een knockout voor het creationisme, maar omtrent inzicht of waarheid draait het niet bij die relirakkers dacht ik.

 3. 5

  @S’z
  Ik kon het even niet plaatsen maar zag toen de tilde op de n. Ha! Je doelt natuurlijk op de film van Buñuel. Helaas niet vertrouwd. Alleen van horen zeggen. Maar alles op zijn tijd. Goeie tip trouwens weer. Dank. heb je ‘m zelf gezien?

 4. 7

  Kan niet tillen aan “Le charme discret de la bourgeoisie” (top vijf aller tijden) maar leuke film voor de gevorderde Buñueloni, en ook voor kenners van het katholicisme. Buñuel was dus een grote kenner van het katholieke geloof, hij kon menig priester overtroeven, en ook van de verschillende soorten ketterijen. Op een bepaald ogenblik heeft hij zich samen met scenarist Jean-Claude Carrière teruggetrokken in een hotel in Cazorla (Andalusië) om daar een film te schrijven over of n.a.v. allerhande ketterijen door de eeuwen heen, en die film is “La voie lactée” geworden, waarin pelgrims van Parijs naar Compostela reizen, en onderweg allerlei surrealistische situaties tegenkomen met priesters, bedevaarders, gelovigen, enz. En de lol is dat geen enkel van die scènes “kosher katholiek” is. Geweldige vondst, natuurlijk, en alweer lekker subversief tgo. het instituut Kerk en zijn geschiedenis (want veel scènes zijn diachroon, de film begint langs de autostrade maar sommige scènes lijken zich in eerdere eeuwen af te spelen)… Ik vrees wel dat de film wat verouderd kan aandoen bij jongeren mensen, die zelfs de echo niet meer hebben gehoord van ‘het ideologische tijdperk’ of de strijd “katholieken vs. vrijzinnigen / liberalen / socialisten”, enz.

 5. 8

  ”Als alle resultaten naast elkaar gelegd worden, blijkt dat mutaties veel frequenter voorkomen waar en wanneer ze het meeste nodig zijn.”

  ff wat beta-input: ik dacht altijd dat mutaties de schijn ophouden dat ze daar gebeuren wanneer ze het meest nodig zijn omdat exemplaren die andere (nutteloze) mutaties hebben ondergaan, een kleinere kans op overleven hebben. Of probeert hij dat juist te zeggen?

 6. 9

  Kreeg ook sterk het gevoel van de kip en het ei redenering, hoewel het zeker mooi klinkt. Toch lijkt de mens ook steeds destructiever te worden en muteren bepaalde ziektes steeds vaker in het lichaam. Kan je de gehele redenering natuurlijk toepassen op de ziekte als organisme. Heel sluitend.

 7. 10

  @S’z#7
  hey… Klinkt als de werkelijkheid ;)

  …die zelfs de echo niet meer hebben gehoord van ‘het ideologische tijdperk’ of de strijd “katholieken vs. vrijzinnigen / liberalen / socialisten”, enz.

  Dat lijkt een beetje het probleem van vandaag de dag met die restauratieve stromingen. Het lijkt alsof men zich niet realiseert waar de RKkerk allemaal oorzaak of katalysator van is geweest.

  Ik ga ‘m zien. Absoluut.

 8. 11

  @Cinner
  Toch lijkt de mens ook steeds destructiever te worden en muteren bepaalde ziektes steeds vaker in het lichaam.

  Ik zou eerder de redenatie volgen dat mensen kunstmatig in leven worden gehouden en zich – ondanks ziekten die hen normaliter uit het voortplantingsproces zouden houden – toch voortplanten. Dat is anti-evolutionair. De invloed van de medische wetenschap op evolutie is wel eens – pseudo – onderzocht en er is gezegd dat die er niet is. Maar dat soort inzichten en onderzoeken zou wel eens aangescherpt kunnen worden.

 9. 13

  @Prometeus, 8:
  Hij zegt dat er regio’s in het genoom zijn die specifiek onderhevig zijn aan een hoge mutatiegraad. Antilichamen worden bijvoorbeeld gevormd door expres muteren en sommige parasieten wapenen zich daar weer tegen door hun oppervlakte-eiwitten expres vaak te muteren.
  Ook zijn er tijdstippen waarop de mutatiegraad hoger is. Als E. Coli veel DNA-schade heeft wordt de zgn. SOS-pathway ingeschakeld, waardoor onder andere alternatieve DNA-polymerases in actie komen die meer fouten maken. De bacterie probeert zich dan als het ware uit de problemen te muteren. (Over die alternatieve DNA-polymerases heb ik trouwens als student mijn scriptie geschreven.)

  Heel veel nieuws ontdek ik overigens niet in het artikel; het is meer een handzaam overzicht van de inzichten van de laatste 10 jaar.

 10. 14

  Dat mutaties frequenter voorkomen waar en wanneer ze het meeste nodig zijn is inherent aan evolutie. Het DNA wat na mutatie het meest succesvol is in replicatie zal uiteindelijk de soort domineren en zal indien deze cyclus zich in afzondering van soortgenoten talloze keren herhaald tot een nieuwe soort leiden. Mutaties in kritieke delen van een organisme leiden tot een hoog risico van verlies aan replicatiekracht en zullen op termijn een soort opleveren waar bij dat minder vaak voorkomt. Dat wil nog niet zeggen dat het DNA waarin deze processen verankerd liggen niet muteren maar vaak wel dat er als geheel redundantie in het systeem aanwezig is dat tot minder snelle verandering leidt. Op andere plaatsen is snelle verandering een voordeel zoals SciInv al opmerkte. Survival of the fittest doet niet alleen de rest maar heeft ook gezorgd dat het systeem tot stand is gekomen. Is dat nieuw inzicht? Dat is toch een logisch gevolg van het concept?

  De stelling dat eigenschappen die een levend wezen tijdens het leven ontwikkelt niet worden doorgegeven aan het nageslacht is te kort door de bocht. Voor veel hogere soorten is er wel een vorm van culturele evolutie door het kopiëren van gedrag, maar dat is meer voor gedragsbiologen.

  De tekst van het artikel is hopelijk wat onzorgvuldige samengevat en/of vertaald want termen als “eigen evolutie beïnvloeden en sturen” en “stelt in staat te vermijden”suggereert een beredeneerde beslissing achter de verandering die achter in het stuk als hogere macht gelukkig wordt ontkent. Is er een complete niet vertaalde tekst online beschikbaar?

 11. 15

  Geachte.

  Verbluffend nieuws brengt u de buitenwereld, met die vondst omtrent zichzelf slim afschermend DNA.
  Ik werk mee aan het collectieve (mag eigenlof?) kwaliteitsweblog Sargasso. Ik ben daar de enige Belg in het gezelschap van Nederlanders, dus ik ben moedig te noemen.
  Zoals u hier kan lezen werd mijn bijdrage omtrent uw bijdrage zeer geapprecieerd.
  Maar leest u ook de reactie nummer 14 van ene Dewy, die middels een voor mij gefundeerd lijkende opmerking, zich afvraagt of uw werk in dezes niet “onvertaald en volledig” online te lezen is?
  Zo ja, zou u zo vriendelijk willen zijn te kunnen laten weten waar?

  Wat misschien helemaal indruk zou maken, is een rechtstreeks antwoord van u op de gestelde vragen!
  Ik ben me ervan bewust dat dat wellicht kostbare tijd van u zou afnemen, aan de andere kant is een virtueel gesprek met amateurkenners (hoewel) misschien wel nuttig, ooit, soms.
  En zeker tot genoegdoening van onze lezers, dat kan ik u verzekeren.

  In ieder geval, allervriendelijkste groet, en succes op uw pad!

 12. 16

  Freedom? Freedom! Na “The century of the self” en “The power of nightmares” komt vanavond “The trap” van de veelbekroonde Adam Curtis op BBC 2 om 22 uur onze tijd, als eerste aflevering in een reeks van drie delen.

  Een must see voor mathematicians, genetic biologists [semi-on-topic], anthropologists, radical psychiatrists, free market economists, politicians ànd human beings ;-) want >>The new series “The Trap: What Happened To Our Dream Of Freedom”, argues that we have unwittingly subscribed to a bleak ideal of liberty that has, ironically, “become our cage”, reducing our true freedom and fuelling a dramatic rise in inequality

 13. 17

  Beste lezer van dit forum,

  Ik ben één van de twee auteurs van het artikel waar het allemaal om draait. Op vraag van Crachàt, die deze topic aanbracht, geef ik graag een paar reacties en bemerkingen.

  Ten eerste –voor de echte liefhebbers- is een onvertaalde, integrale versie van ons artikel (Rando en Verstrepen, Cell 2007) te downloaden van de website van mijn onderzoeksgroep:
  http://sysbio.harvard.edu/csb/verstrepen/publications.html
  Ik vrees dat het niet bepaald een toegankelijk werk is voor niet-genetici. Zelf vond ik de samenvatting die onze Belgische openbare omroep publiceerde, best wel OK. Al gaat er uiteraard steeds wat verloren in de vertaling en popularisatie. Erger is dat er vaak ook iets “gewonnen” wordt; in de zin dat de media graag sterkere uitspraken publiceren. Zelf ben ik trouwens ook schuldig aan slordig taalgebruik, zeker nu het Nederlands net iets verder in het geheugen zit. Zoals Dewy terecht opmerkt is de term “sturen” bijvoorbeeld niet echt gelukkig daar die een bewust proces impliceert, wat zeker niet strookt met onze stelling.
  http://www.vrtnieuws.net/nieuwsnet_master/versie2/nieuws/details/AG_BUIT_RELIGIE_evolutiestuurt_07-03-2007/index.shtml

  Verder gaf ik recent ook een interview op Radio 1 van de Vlaamse openbare omroep. Het interview is nog tot 15 maart 2007 te beluisteren via de website van radio 1. Surf naar: voorbije uitzendingen, wilde geruchten, 9 maart deel 2, vlak na het eerste liedje.

  Wat de kern van de zaak betreft, ben ik volledig akkoord met het merendeel van de reacties. Ons werk is inderdaad een logisch gevolg van de evolutieleer zelf (wat we trouwens ook aangeven in onze originele tekst), en we zijn zeker niet de eersten om met zulke hypothese naar buiten te komen. Een goed voorbeeld is, zoals Scilnv al opmerkte, de eerdere ontdekking van de SOS pathway in E. coli. Sterker nog, Darwin zelf vermoedde al dat niet alles geheel op toeval berustte, en hij verwerkte dit ook in zijn “On the origin of species”. Al moet gezegd worden dat hij uiteraard geen idee had van de mogelijke onderliggende mechanismen (hij kende b.v. geen DNA).

  Darwin verwees naar alle waarschijnlijkheid eerder naar het werk van Lamarck. Lamarck was een Frans evolutiebioloog/naturalist die stelde dat levende wezens evolueerden doordat ze eigenschappen die ze tijdens hun leven verworven hebben, kunnen doorgeven aan hun nakomelingen. Kort samengevat: een giraffenjong heeft een lange nek omdat de vorige generaties hun nek beetje bij beetje uitrekten om aan de hoogste blaadjes te komen. Die mogelijkheid verwerkte Darwin impliciet in zijn werk.

  Pas later, vooal onder de invloed van de Duitste wetenschapper August Weismann, werd gesteld dat verandering volledig op toeval berust, en dat levende wezens geen eigenschappen kunnen doorgeven die ze tijdens hun leven verworven. Bepaalde giraffenjongen krijgen dus –door een toevallige mutatie in hun DNA- een langere nek, waardoor ze meer voedsel kunnen bemachtigen en zich beter voortplanten. Voor zijn zogenaamde “Neo-Darwiniaanse” theorie baseerde Weismann zich onder andere op de vaststelling dat de cellen die instaan voor de voortplanting (grofweg de eicellen en spermacellen, door hem “kiemplasma” genoemd) zich al vroeg tijdens de ontwikkeling van het embryo afzonderen in het lichaam. Weismann merkte terecht op dat alleen wijzigingen in deze cellen worden doorgegeven aan het nageslacht. De uitrekking van de nek, of eendere welke “verworven eigenschap” heeft uiteraard geen invloed op deze voortplantingscellen. Verder was er ook het beroemde experiment waarbij hij telkens weer een stukje van de staart van muizen afhakte, alleen maar om vast te stellen dat de nakomelingen toch telkens weer een volledige staart meekregen. Al moet gezegd worden dat dit experiment wellicht minder belangrijk was voor Weismann’s werk –het is gewoon een eenvoudig voorbeeld dat tot de verbeelding spreekt. Trouwens, hij had natuurlijk ook gewoon naar het resultaat van bepaalde Joodse gebruiken kunnen kijken…

  Hoewel mijn collega Oliver Rando en ikzelf (en met ons een groeiende schare wetenschappers) denken dat Weismann net een brug te ver ging door echt alles aan het absolute toeval over te laten en Lamarck volledig de nek om te draaien, wil ik toch opmerken dat zijn werk zeer belangrijk geweest is, juist omdat hij komaf maakte met de stellingen van Lamarck, die veel te weinig aan het toeval overliet. Wij denken dat de waarheid in het midden ligt. Of misschien iets korter bij Weismann –tenslotte staat ook in onze theorie het toeval centraal. Alleen stellen wij dat zich tijdens de evolutie enkele mechanismen hebben ontwikkeld die het toeval een tikkeltje bijsturen. En die mechanismen zijn wel degelijk gebaseerd op de “ervaring” van vroegere generaties…

  Ons werk is inderdaad niets meer of minder dan een theorie gebaseerd op vroeger werk, deels van onszelf, en vooral van andere wetenschappers. Op zich doet dat natuurlijk niets af aan de waarde van een theorie. Verder is het ook niet zo dat we alles gewoon klakkeloos nakauwen –er staan heel wat nieuwe argumenten in ons werk, zoals b.v. overerving van RNA, hypervariabele tandem repeats en epigenetica. Belangrijk is ook dat het hele artikel echt om deze hypothese draait, en dat we argumenten verzamelden van lagere, eencellige organismen (waar we gemakkelijker evolutie-experimenten mee kunnen uitvoeren), maar ook van hogere levende wezens, tot mensen toe. Kortom: onze theorie is misschien net iets beter en vollediger onderbouwd; het is een “theorie” i.p.v. een “hypothese”. Maar ook niet meer dan dat. Het is hooguit een stukje van de puzzel, een puzzel die nog lang niet afgewerkt is en dat wellicht ook nooit zal zijn. We hopen vooral dat het werk tot nadenken stemt en andere wetenschappers zal aanzetten tot verdere experimenten en discussie.

  Nog een belangrijke opmerking. Het is niet onze bedoeling het bestaan van één of andere “hogere kracht” te ontkennen noch te bevestigen. Er zijn nog heel wat onbeantwoorde vragen en gaten in ons hedendaags begrip van het ontstaan en evolutie van het leven. Denk maar aan het ontstaan van het leven zelf, of de grote evolutionaire “sprongen” zoals b.v. de ontwikkeling van gespecialiseerde organen. Hoe zulke complexe systemen die fundamenteel lijken te verschillen van de beschikbare “bouwstenen” zich hebben kunnen ontwikkelen, blijft een open vraag. We hebben er dan ook geen problemen mee indien sommige mensen geloven dat er hogere krachten spelen. Zeker indien de scheiding tussen wetenschap en religie gerespecteerd wordt, en men open blijft staan voor andere of nieuwe ideeën en meningen. Waar we minder begrip voor hebben, zijn de echte creationisten die elk wetenschappelijk bewijs tegen spreken en de wetenschap zelf aanvechten. Fundamentalisme lijkt mij alvast nooit echt een goed gegeven, en het zich halsstarrig vastklampen aan de letter i.p.v. de onderliggende boodschap en symboliek kan m.i. alleen maar tot problemen leiden. Gelukkig hebben heel wat gelovigen dat goed begrepen.

  Voor de geïnteresseerden kan ik misschien nog meegeven dat er ook op internationaal vlak het één en ander afgediscussieerd wordt over onze theorie. Interessant is te zien dat zowel creationisten als overtuigde Darwin-fans ons werk gebruiken om hun winkel te verdedigen. Grappig is dat de creationisten in hun forum “Uncommon Descent” er een wel zeer losse interpretatie van ons werk op nahouden, en blijkbaar ook alleen de korte samenvatting lazen. In die samenvatting schrijven wij dan nog letterlijk dat onze vinding “de theorie van Darwin niet tegenspreekt”. Volgens de creationisten staat die zin er alleen om het artikel gepubliceerd te krijgen in een wetenschappelijk blad, waar Darwinisten de plak zwaaien (ze noemen die zin “the secret handshake to get past the Darwinian goalies”). De aanhangers van de evolutietheorie weerleggen in hun forum (Panda’s Tumb) dan weer meticuleus dat ons artikel een bewijs voor “Intelligent Design” is. Wij waren alvast gevleid met de reacties vanuit de hoek van Panda’s Thumb, ook al omdat sommige van de berichten duidelijk van experten kwamen. Vorm uw eigen mening op :
  http://www.uncommondescent.com/evolution/the-secret-handshake/
  http://www.pandasthumb.org/archives/2007/03/_abstract_accor.html

  Tenslotte nog een reactie op Cinner, HansR en Prometeus: “beter” betekent in evolutionaire termen alleen “meer nakomelingen”. Het impliceert zeker niet dat we moreel/ethisch beter worden en dat we sowieso op het goede pad zitten… Onze bevindingen sluiten trouwens helemaal niet uit dat mutaties negatieve gevolgen zouden hebben. We beweren alleen dat bepaalde systemen de kans op negatieve mutaties verkleinen, vooral waar en wanneer er geen nood is aan veranderingen. Dit is dus wel duidelijk nog een stap verder dan het feit dat “positieve” mutaties gewoon vaker behouden blijven (of “gefixeerd” worden in vakjargon).

  Wegens tijdsgebrek kan ik niet reageren op alle individuele reacties en vragen die ik krijg. Wat niet wil zeggen dat reacties niet geapprecieerd worden. Daarom wil ik iedereen bedanken voor het ventileren van hun meningen en opmerkingen op dit forum. Discussie is een belangrijk aspect in de wetenschap!

  Beste groeten uit Cambridge,

  Kevin Verstrepen

 14. 18

  @HansR: dat ben ik grotendeels wel met je eens. Daarnaast vraag ik me af of de theorie niet ook toepasbaar blijft op ziektes als organismes of systemen. Een muterend virus heeft sterkere overlevingskansen en ook dat zie je regelmatig gebeuren.

  @Kevin Verstrepen: fijn om te zien dat de auteur zelf een reactie wil geven. Op mijn boerenfluitjes zou ik trouwens denken dat survival of the fittest er voor zorgt dat negatieve mutaties vanzelf ook verdwijnen tenzij ze erg matig negatief zijn.

  @Dewy: ik heb onlangs begrepen dat niet alleen gedrag gecopieerd wordt maar dna tot enige generaties ver eigenschappen van een tijdsgeest blijven doorgeven. Er was een dorp onderzocht wat in zijn geheel geleden had onder een hongersnood en het bleek dat na drie generaties nog kenmerken die voorkomen bij een hongersnood geerft waren, ondanks het feit dat die generaties geenzins een hongernood hadden meegemaakt of dat met opvoeding nog mee hadden gekregen. Een soort geheugen van dna werd het genoemd. Met mijn discovery gehalte kan ik het niet zo mooi uitleggen helaas maar het was enorm fascinerend.

 15. 19

  Eigenlijk is het te vroeg om te reageren maar ik ga straks vliegen en ben een paar dagen niet in staat om dat te doen, maar ook voor het geval ik neerstort wil ik dit nog even kwijt.

  @Crachàt

  Werkelijk zijn u tenen zo lang? Het persbericht waar uw stukje naar verwijst bevat nogal wat vaagheden. Als u wat minder gekrenkte trots had en wat meer beroepseer dan was u dat ook opgevallen en had u daar melding van gemaakt. Omdat ik in dit gebied wel enigszins onderlegd maar uiteindelijk inderdaad een amateur ben val ik dus ook niet de originele auteur lastig met vragen maar opper hier een paar stelling om wat reacties los te krijgen die duidelijkheid geven.

  Omdat ik er vanuit ga dat Belgen ongeveer even intelligent zijn als Nederlanders ging ik er ook vanuit dat het persbericht niet de lading dekte. Hoewel ik zelf op een ander terrein bezig ben blijf ik wel geïnteresseerd in wat er buiten mijn vakgebied gebeurt dat levert vaak nieuwe ideeën op en voorkomt tunnelvisie. Als lezer daar net zo om kunnen lachen als ik om uw gefröbel hebben we allemaal plezier.

  De link onder aan de pagina van Leuven gaf bij mij gisteren een fout waardoor ik niet bij de originele tekst kon komen. Originele publicaties zijn ook voor mensen die niet in het vakgebied gespecialiseerd zijn interessant omdat in persberichten vaak essentiële informatie ontbreekt, vertaling van hypotheses fout zijn gegaan of zelfs aangetoonde verbanden als oorzaak en gevolg worden verkocht.

  De auteur van het originele werk snapte wel wat deze amateur bedoelde en nam zelfs de moeite om even verhelderend als behulpzaam te antwoorden. Daarvoor bedankt, ik begrijp uw trots.

 16. 20

  Maar lieve Dewy,
  wiens tenen zijn het langst?

  De auteur van het postje is slechts een boodschapper, die enkel MELDING maakt van wat er in het nieuws is.
  Leest u (als u nog niet neergestort bent) maar eens rustig na wat ik geschreven heb, en merk de grootst mogelijke bescheiden toon.
  Dat ik de gok waag om de wetenschapper zèlf aan te schrijven, dat mag als een staaltje stoutmoedigheid zonder weerga omschreven worden -maar het snelle en verbluffend diepgravende antwoord van Kevin Verstrepen zelf weerlegt me dunkt met verve elke reserve over de methode.

  Ik durf het haast niet te veronderstellen, maar het zal toch niet enkel het woord ‘amateur’ zijn, wat bij u een stopje deed doorslaan?
  Excuus is dan op mijn conto te schrijven, ik bezig het begrip ‘amateur’ in een 19de eeuwse vorm, dat is: zeer geïnteresseerd en nieuwsgierig naar alles wat ons wonderlijk universum te bieden heeft -zij het in niet professionele vorm.

  Laat u weten of u al dan niet neergestort bent?
  Gaat u, indien dat niet het geval is, nog de moeite nemen om op de inhoud van Kevin Verstrepens reactie in te gaan?

 17. 21

  Op mijn boerenfluitjes zou ik trouwens denken dat survival of the fittest er voor zorgt dat negatieve mutaties vanzelf ook verdwijnen tenzij ze erg matig negatief zijn.

  Dat ligt eraan. ‘Negatief’ in evolutionaire termen is alleen dat wat de voortplantingskansen beïnvloedt en hangt ook af van de situatie. Wat op plek en tijdstip A negatief is, is op plek en tijdstip B positief.
  Verder kan je uitrekenen dat een negatieve mutatie die recessief is (zowel de vader en moeder moeten hem aan het kind doorgeven om er last van te hebben) tot in lengte van dagen in een laag percentage aanwezig zal zijn.

 18. 22

  De periode van de 19e eeuw is hardvochtig en utilitair, ondanks de romantiek. ‘De amateur’ is vooral een redelijk en verlicht 18e eeuws verschijnsel van rijkelui – verzamelwoede, prentenkabinettten, verzaameling van aardigheden – dat dus in de Franse tijd verdwenen is. Associaties met ‘honnête homme’.

 19. 23

  @KW: Bedankt voor de links en zeer uitgebreide uiteenzetting!

  @SciInv: “‘Negatief’ in evolutionaire termen is alleen dat wat de voortplantingskansen beïnvloedt en hangt ook af van de situatie. ”

  Het is moeilijk te scheiden. Mutaties die niet direct de voortplanting beïnvloeden hebben vaak een indirect effect. Iets minder snel kunnen lopen geeft een grotere kans op gepakt worden door een roofdier…

  Het effect is uiteraard hetzelfde. Een iets mindere kans op nakomelingen…

 20. 27

  @#20 + 22 : “dilettant” ipv “amateur” had verwarring kunnen voorkomen ? Al wordt het woord “dilettant” doorgaans ook ’n foute lading toegedicht… Quod non !

 21. 32

  #14 §3 leek me niet brutaal, maar #19 pt.2 is inderdaad plots nogal cocky vanuit een dom misverstand waarin ù niets te verwijten valt. Absolutie, en verder : so what? Post reuze interessant, en #15 schitterende add, voor het overige the usual same old same old, inclusief narigheid allerhande en narrigheid mijnentwege.

 22. 34

  De post stijgt boven het maaiveld hartelijk dank poster en bovenal reaguurder KV. Hier in huis vanwege een zekere xpertise ter plekke (not mine) … zitten we al een uur te debatteren. De buren zullen wel denken.

 23. 38

  @Crachàt
  Allereerst mijn verontschuldigingen, het was nogal bits. Eigenlijk moet ik helemaal niet reageren voor 10 uur en al helemaal niet net voor een lange vlucht, vliegen in niet mijn meest favoriete tijdverdrijf maar dat was wel duidelijk.

  Het meest frappante is dat Darwin zonder kennis te hebben van moleculaire genetica zelf al een proces vermoedde dat de verandering van soorten minder willekeurig maakt en dat nu steeds meer wordt aangetoond dat dit ook het geval is. Verder verbaast het mij dat, zoals ik, de meeste buitenstaanders het gevoel hebben dat de werking van cellen (eiwitten, dna, verschillende rna’s etc.) nu wel duidelijk is maar dat er steeds weer een nieuwe deur opengaat.

  Kevin Verstrepen nogmaals bedankt voor uw reactie ik ga dit weekend proberen of ik de onderliggende werking van het proces uit uw werk kan doorgronden. Dat zowel aanhangers van intelligent design als evolutie hun gelijk in uw werk vinden maakt het razend interessant. Het persbericht met de horloge vergelijking heeft daar wellicht voor de id-ers aan bijgedragen, een mooi paard van Troje in dat geval.