Quote du Jour – Zwartboek Glen Mills

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Quote du Jour “Ze dachten dat ik ergens over loog.. ..toen heb ik meerdere malen gezegd dat het niet zo was.. heb ik eerst een dag in een kring gestaan met een dubbele beenbreuk en toen ben ik meerdere malen tegen een kast aan gegooid.. ik heb 14 maanden met opgekropte gevoelens gelopen.. die er naderhand uitkwamen door de criminaliteit in te gaan.. toen is het eigenlijk pas begonnen” (NOS Journaal)

Aldus Jordy die ruim een jaar doorbracht op de justitiële jeugdinrichting Glen Mills School. Vandaag presenteert de SP een zwartboek [.pdf] over deze omstreden school die ontspoorde jongeren weer op het rechte pad moet brengen. De SP verzamelde meer dan honderd klachten over de school. Uit deze klachten blijkt dat er regelmatig sprake is van seks tussen begeleiders en studenten, grof geweld tegen studenten en gesjoemel met schoolresultaten. Met name de holdings zijn berucht: een agressieve student wordt dan -vaak met grof geweld- tegen een muur gedrukt, dit is niet toegestaan in een open instelling. Volgens de SP zijn de wantoestanden op de school en het geringe succes dat geboekt wordt met de jongeren reden om de school onmiddelijk te sluiten. Tot nu toe kiezen het kabinet en een meerderheid van de Tweede Kamer echter voor het openhouden van de inrichting.

Reacties (24)

#1 plofkip

Het is wel aardig om de “effectiviteit” van Glen Mills, af te zetten tegen andere maatregelen en straffen die opgelegd worden.

Als ik het me goed herinner zei professor Kelk niet voor niets: “De straf is het zand in de machine van het strafrecht”

Misstanden bij Glen Mills moeten natuurlijk aangepakt worden maar de effectiviteit van die school moet wel worden afgezet tegen het zeer betrekkelijke succes die andere maatregelen hebben bij deze doelgroep.

Andere alternatieve straffen en maatregelen, straffen en goedbedoelde zorg blijkt vaak geen cent te helpen, met “slagings percentages” tussen de 10 en en 20 procent en even zoveel effect als het gaat om het dieper zinken in de criminaliteit: opdoen van criminele netwerkcontacten etc.

 • Volgende discussie
#2 plofkip

Pagina 71 laat zet een en ander in perspectief:

Recidivepercentages
Uit het onderzoek blijkt dat 46 procent van de jongens binnen een jaar na uitstroom uit de GMS
recidiveert. Na vier jaar is dat percentage opgelopen tot 78 procent. Een jaar na uitstroom uit de
GMS is 41 procent van de jongens vervolgd voor een misdrijf met een strafdreiging tussen de 4 en 8
jaar (ernstige recidive). Vier jaar na uitstroom ligt het percentage ernstige recidive op 72,3 procent.
Van de jongens is 13 procent een jaar na uitstroom uit de GMS vervolgd voor een misdrijf met een
strafdreiging van meer dan 8 jaar (zeer ernstige recidive). Vier jaar na uitstroom ligt het percentage
zeer ernstige recidive op 31,1 procent.
Vergelijking tussen ‘afmakers’ en ‘afhakers’
Wanneer bij de recidivecijfers van GMS-jongens gekeken wordt naar de verschillen tussen ‘afmakers’
en ‘afhakers’ valt op dat die na het eerste jaar relatief groot zijn: bij de ‘afmakers’ ligt het recidivecijfer
na een jaar op 41,7 procent, bij de ‘afhakers’ is dat 59,3 procent. Na vier jaar liggen
de recidivecijfers dichter bij elkaar: 75,7 procent bij de afmakers, 85 procent bij de afhakers.

Vergelijking met JJI
Wanneer de recidivecijfers van GMS-deelnemers vergeleken worden met ex-pupillen van jeugdbehandelinrichtingen
blijken de recidivecijfers onder GMS-ers aanzienlijk hoger: een jaar na
uitstroom is de recidive onder GMS-ers 46 procent. Onder ex-pupillen van jeugdbehandelinrichtingen
31 procent. Na vier jaar zijn deze cijfers respectievelijk 78 procent en 58 procent. Deze
verschillen zijn echter niet hoger of lager dan verwacht mag worden op grond van hun
achtergrondkenmerken.
Verwachte en geobserveerde recidive
Op basis van de achtergrondkenmerken kan een prognose gedaan worden van de recidive die
binnen een jaar na uitstroom zal zijn opgetreden. In geen van de groepen blijkt de feitelijke recidive
hoger of lager dan wat mag worden verwacht.

Conclusie
Op grond van de uitkomsten van dit onderzoek is er geen reden om aan te nemen dat de GMS meer
of minder succesvol is in het terugdringen van recidive dan de justitiële jeugdbehandelinrichtingen.
Het onderzoek levert geen aanwijzingen op dat de aanpak van de Glen Mills School op dit punt
verschil maakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 plofkip

Interviewer:
‘Wat doe je nu?’

Roberto van Loo, oud student Glen Mills:
‘Ja eeh niks. Ik heb geen woonplaats, geen vaste woonplek en daardoor is het voor mij ook
moeilijk om te werken. Ik ben afhankelijk van vrienden of ik bij hun kan slapen. Ik weet niet waar
ik ’s ochtends wakker wordt en ik weet dus niet waar ik kan gaan werken en dat is heel moeilijk.
Ik weet het ook niet meer eigenlijk.’

Misschien een kwestie van nazorg?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Basszje

@plofkip. Juist de reclassering is de laatste jaren flink verminderd. Men staat nu vaak met een plastic zak voor de poort van de gevangenis zonder enig idee waar heen te gaan. Je oude (foute) vrienden bellen is dan snel gedaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bismarck

@1: Begrijp ik dat je de aanpak van GMS eigenlijk wel in orde vindt, zo lang als de effectiviteit maar niet minder is dan op andere inrichtingen?

In hoeverre kun je nog van een GMS-aanpak spreken, als je er de misstanden uit haalt? Mij lijken de misstanden (holding en andere agressieve aanpak van de jongeren) nou net het kenmerk van deze inrichting. Daar worden met behulp van intimidatie en geweld de jongeren in toom gehouden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 S’z

Misstanden kunnen NOOIT een zgn. hoger doel dienen. Wij hebben een democratische rechtsstaat te verdedigen, en ook een scheiding der machten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 S’z

Maar wat is het alternatief, hoor ik u denken. Welaan, ik heb even rondgezocht, en … (klikmelink).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Plofkip

@bismarck

Ja daar heb je me.

Ik weet het niet eigenlijk.
Ik denk dat de effectiviteit van de straf de doorslag moet geven, als de instelling maar wel binnen de perken van de mensenrechten verdragen blijft.
Veilig antwoord denk ik zo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

@8: Maar uit je citaat van #2 blijkt effectiviteit afwezig terwijl de aanpak inherent is aan het schenden van mensenrechten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Kalief

Gebruikelijk voor de SP. Wel ergens over klagen maar niet zelf met een oplossing komen. Hoeft toch niet, want de maatschappij heeft het weer gedaan. En ondertussen hun eigen autoriteitsprobleem op anderen projecteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 plofkip

@ Bismarck

Ja inderdaad maar, en nu ben ik aan het luchtfietsen, zou het niet zo kunnen zijn dat de effectiviteit vergroot wordt met een humanere aanpak, waar wel sprake is van peer to peer benadering en ter afronding een degelijk resocialisatie traject?

Ik heb altijd moeite met het kind-badwater gezegde maar in dit geval denk ik dat er dus wel precies gekeken moet worden of we niet meteen dat kind met het badwater weggooien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bismarck

@11: De meer conventionele aanpak eigenlijk… Ja lijkt me wel. Maar de Glenn Miller methode heeft juist als hoofdkenmerk de inhumane aanpak. Met een humane aanpak is het niet meer de Glenn Miller methode.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 plofkip

“Beoogd wordt om op een positieve manier vorm te geven aan zeggenschap, status, erkenning, het erbij willen horen en het je leren onderscheiden. Jongeren wordt geleerd verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor zichzelf, de groep en hun omgeving. Om de doelstelling te realiseren duur het programma minimaal 18 maanden.

Naar boven

Gewenst gedrag
De Glen Mills School werkt niet door middel van een helpende en vertrouwensrelatie tussen staf en studenten, maar door het zeer zorgvuldig sturen van de groepsdruk en het groepsproces. Gewenst gedrag wordt gestimuleerd door een beloning met een verhoring van de status in de groep (met de daarbij horende privileges en verantwoordelijkheden). Negatief gedrag wordt ontmoedigd door confrontaties.

Methode
De door de Nederlandse Glen Mills School gehanteerde methode is sterk gebaseerd op de Glen Mills School in Pennsylvania in de Verenigde Staten.”

http://www.wodc.nl/organisatie/informatiedesk/veelgestelde-vragen/een-glen-mills-school.aspx

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 zmc

Kortom, ze leren je daar dat ‘status’ in de ogen van volstrekt irrelevante en zels abjecte groep individuen iets is om na te streven? Een soort sekte dus.

Gehoorzaamheid is geen deugd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 plofkip

@ Bismarck
Beetje flauw om dat dan conventioneel te noemen. Er is een heel breed scala aan straffen en maatregelen, Glen Mils is een van de vele mogelijkheden.

Als ik naga wat ik zelf zo gauw weet zijn er 8 verschillende methodes die in nederland gehanteerd worden.

Wat is volgens jou “gangbaar”?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 plofkip

Wat een hypekinderen zijn we hier toch, ik ben ook schuldig hieraan omdat ik er nu op in ga maar tjongejonge..
Er wordt weer eens iets gepitched door een willekeurige propaganda machine en iedereen bouwt weer keurig netjes klassikaal na wat er geroepen wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 SalonSocialist

Plofkip reactie 2.

Laatste zin van de conclusie.
“Het onderzoek levert geen aanwijzingen op dat de aanpak van de Glen Mills School op dit punt
verschil maakt.”

Aangezien geen verbetering/ verschil waarneembaar is lijkt mij sluiting te rechtvaardigen.

Kalief 10.

Te makkelijk. hoofdstuk 6 van het zwartboek heet niet voor niets conclusies/aanbevelingen.

Algemeen,
Het is mij per definitie niet duidelijk wat de toegevoegde waar is aan een straf regiem binnen een jeugdinrichting. Wat levert het op zodra je weer met je tas vol met kleding buiten de hekken staat ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Crachàt

Nu zo streng voor uzelve, plofkip.
Dat heet: ontdekken en signaliseren van een wantoestand.
Uiteindelijk komt het neer op wat iedereen ten gestelde tijde roept: een discussie starten.
Niet enkel niets mis mee, – noodzakelijk zelfs.
En met ‘hier’ mogen we Sargasso begrijpen? Waar een wilde mix van eigen inhoud en signaleren van wat dan ook heerst? Een weblog dus eigenlijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 S’z

Quite so. Hic et nunc even trendy als de trendiness die men de zgn. te softe aanpak verwijt. Rare jongens, die pendelbewegers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Chinaman

@plofkip
Werden naar Glenn Mills niet juist mensen gestuurd waarbij “gewone” gevangenissen nauwelijks zin hadden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Plofkip

@ Chinaman

Inderdaad, wellicht ook aardig om dat mee te nemen in het wegen van de “slagings” cijfers van GM.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Chinaman

@Plofkip
Lijkt me wel wenselijk. Anders komen we er ooit nog eens op uit dat de doodstraf in alle gevallen sowieso het minst recidive oplevert…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Bismarck

Erg slechte typo van mij: Glenn Miller ipv. Glen Mills. Gaat allen uw gang en zegt welk 1 sukkel ik ben!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 niels

was een van de eerste studenten heb ook op gms america gezeten circa 6 maanden .
heb niet echt veel te melden haat is een slechte raadgever het geeft alleen wel aan hoe mensen zijn als ze in een positie van macht verkeren en dan heb ik het over de staff leden

heb er zelf voor gekozen om niet in een slachtoffer rol te gaan zitten

oog om oog tand om tand

 • Vorige discussie