Quote du Jour – Wijze man Marijnissen

Quote du Jour“De regering moet bestaan uit een zevental mannen en vrouwen die op basis van hun levenservaring, kennis, inzet en affiniteit met de publieke zaak het land integraal besturen. De uitvoering van het beleid moeten ze aan anderen overlaten.” (nu.nl)

Jan Marijnissen pleit voor een partijoverschrijdend kabinet van wijze mannen en vrouwen. Het huidige vechtkabinet geeft uiteraard wel aanleiding voor dergelijke ideeën. Vorige week stelden Pechtold en Van Mierlo al dat het tijd wordt voor een zakenkabinet, maar dat zijn pragmatische D66-ers. Veel opvallender is dat de ex-Maoïst, ex-SP fractievoorzitter Marijnissen nu een lans breekt voor ideologie-overstijgend landsbestuur. Misschien ziet hij zichzelf wel als één van die wijze mannen gokt de DePers en was zijn opmerking in feite een open sollicitatie?

Bij een dergelijk nieuw regeermodel zullen, zoals Marijnissen zelf al aangeeft, ambtenaren flexibeler en dynamischer moeten kunnen opereren. Want de bewindslieden nieuwe stijl moeten zich minder bemoeien met het aansturen van de ministeries. Flexibele, dynamische ministeries…?

 1. 2

  Marijnissen groeit met de rode principes mee. Hij stelt een pragmatistische regeringsvorm voor naar Chinees voorbeeld.

  En terecht.

  Ons democratisch systeem is achterhaald, dateert uit de 19de en is absoluut niet capabel de problemen van de 21ste eeuw aan te kunnen. Knap dat Jan dat als één van de eerste ziet, maar we hebben nog een lange weg te gaan.

 2. 3

  Zakenkabinetten worden al decennia om de paar jaar voorgesteld, daar is niks nieuws aan. Het sausje dat Jan er overheen gooit is vanzelfsprekend anders dan een VVD-er, CDA-er of D66-er.

  Ik ben meer benieuwd naar: hoe worden die wijze mensen benoemd? U en ik vinden onszelf waarschijnlijk ook heel wijs. Winsemius, Wijffels zijn uiteraard de usual suspects, maar wie beslist uiteindelijk? Het volk? Een commissie? De koning?

 3. 6

  @1 stel je niet zo aan.

  @3 Dat niet alleen, maar je moet ook een zekere politiek gevoel hebben om minister te worden.
  Een van de weinige échte zakenministers die we gehad hebben, was Heinsbroek. En we weten hoe dat afgelopen is.

  Maar een door het democratisch gekozen parlement gecontroleerde oligarchie, zou wat mij betreft wel kunnen. Ook goed voor het dualisme.

  In feite ga je dan een beetje naar wat de VS heeft: je kiest een president (of in ons geval: premier) die dan zijn eigen (zaken)kabinet samenstelt.

 4. 7

  Ik vind het idee zo gek nog niet, zeg nu zelf: de democratie zoals we die nu hebben is niets minder dan de terreur van de meerderheid ongeacht of die meerderheid “gelijk” heeft of niet. Wat heeft het voor zin om te stemmen zonder geïnformeerd te zijn? Jezelf informeren valt zeker niet mee en een maatstaf daarvoor verzinnen is waarschijnlijk ondoenlijk, maar we lijken te vergeten dat soms de één zijn mening zwaarder mag tellen dan de ander en we dus niet simpelweg stemmen/meningen kunnen tellen.

  De “vrijheid van meningsuiting”, ooit bedoeld om maatschappelijke zaken aan te kaarten zonder angst voor de gevestigde orde is verworden tot een “ik schreeuw hard dus ik heb een mening”, inclusief de beledigingen en het gescheld. Maar neen, daar is die vrijheid dus niet voor bedoeld.

  Gezien de vele (splinter)partijen in Nederland zou een partij-ideologie overstijgend orgaan geen gek idee zijn.

 5. 8

  Democratie in crisis?
  oplossing: minder democratie!

  Ben het er dus niet mee eens tenzij zoals hierboven beschreven door middel van gekozen minister president.

 6. 9

  @6: Waarom vind je dat aanstellen? Het lijkt mij nogal gebruikelijk dat je lid bent van een partij waar je achter staat en je lidmaatschap heroverweegt als je een andere mening wordt toegedaan. Ik sta niet achter het vormen van een elite als bestuurlijke klasse, en mijns inzien is dat juist wat Marijnissen voorstelt. Dat jijzelf liever achter een leider aanloopt moet je zelf weten.

 7. 10

  Ahjah Marijnissen wil de symptomen van de Veel Te Dikke Overheid bestrijden door er een soort van slap aftreksel van een aristocratie van te maken. Briljant…

  En waar gaan ze dan over beslissen? De aankoop en verkoop van grote NV’s, de aankoop van straaljagers, het verlengen van het copyright tot 70 jaar na de dood van de auteur (wist u dat Rick Astley maar liefst $11 aan royalties heeft ontvangen dankzij de Rick Roll Hype?), de benoeming van een geestelijk verzorger binnen defensie en het invoeren van een 1000-euro-sloopregeling?

  Ik zie niet in waarom we een kudde “wijzen” nodig zouden hebben om over dergelijke onbenullige nonsens te beslissen. Maar de eerste de beste politicus die over dat soort onderwerpen denkt “waar bemoeien we ons in godsnaam mee?!”, die mag van mij de job hebben.

 8. 11

  Gaten in het denken. “Dat hij ’s voorstelt hoe een week er dan zou uit zien, èn een complex dossier, tussen het Comité, het Apparaat, de Intermediaire Organisaties en de Burgerschapsdemocratie inclusief Vrijwilligerswerk, en we zullen zijn offerte overwegen.”

 9. 13

  @6 het kan me niet schelen waar je wel of niet allemaal lid van bent. Ik vind het alleen een beetje flauw om iedere keer als je het met een standpuntje -dat is het in dit geval niet eens: het is een hersenspinsel van een partijprominent – van de partij eens bent. Als je een “écht” lid bent, probeer dan jouw standpunten binnen de partij te pushen ipv iedere keer als er iets gezegd wordt wat je niet bevalt, te dreigen met weglopen. En voor de duidelijkheid: ik heb niks met de SP.

  Marijnissen stelt helemaal niet voor om een ‘bestuurlijke elite’ te vormen. Hij stelt voor om de benoeming van minister te de-politiseren, zodat de kans groter is dat capabele mensen de positie bekleden, en niet zij die zich het hardst bij de formateurs omhoog gelikt hebben. Of vindt jij het leuk dat we in deze tijd van crisis en ‘opbouwmissies’ een onderwijzeres op EZ en een spindoktor op defensie hebben?

  “Dat jijzelf liever achter een leider aanloopt moet je zelf weten.”
  Marijnissen is helemaal niet ‘mijn leider’. Sterker nog: ik ben het in dit geval voor de verandering een keer met hem eens.

 10. 14

  Het idee erachter snap ik wel. Maar dat dit nu wordt gezegd door de oud opper leider van de partij die indertijd te laf was om deel te nemen aan het kabinet en bestuurdersverantwoordelijkheid te nemen is opmerkelijk.

 11. 16

  Hij stelt voor om de benoeming van minister te de-politiseren, zodat de kans groter is dat capabele mensen de positie bekleden, en niet zij die zich het hardst bij de formateurs omhoog gelikt hebben.

  Alsof het benoemen van hoogleraren et al niet onderhevig is aan politieke motieven. Een onderwijzeres of econoom op economische zaken is uiteindelijk lood om oud ijzer, de partijlijn zal toch gehandhaafd blijven.

 12. 17

  Dit is natuurlijk een heel stom idee. Wie je ook kiest, die persoon heeft altijd een bepaalde achtergrond en kan dus altijd op voor- en tegenstand rekenen. Een zakenkabinet is daarom uiteindelijk even politiek als een politiek kabinet. Wie een “wijs man” is verschilt namelijk nogal vanuit verschillende zienswijzen.

  Leuk idee, maar het zal niet gaan lukken, en als het lukt, dan mislukt het. Dat is nou het mooie van democratie: we willen allemaal wat anders :)

 13. 18

  @16: Ik zie dat toch wat anders. Een Econoom heeft meer verstand van zaken en weet dus in hoeverre de ambtenaren in het departement hem wat op de mouw aan het spelden zijn. In die zin kan een econoom dus beter zijn stempel op het beleid drukken dan een onderwijzeres.

 14. 19

  @18: De onderwijzeres kan ook gewoon advies inwinnen bij haar eigen partijspecialisten als ze denkt een mouw aangespeld te krijgen.

 15. 20

  @16, aanvulling bij #18: Bovendien gaat het er nu juist om dat er een zekere politieke afstand tussen de bewindspersoon en de politieke partijen (in de Kamer) ontstaan.

 16. 22

  Afhankelijk van wie de wijze mannen/vrouwen gaat aanwijzen is het een erg democratisch voorstel. Iedere stem en ieder Kamerlid zal eveneel waard zijn. Zoals het nu gaat is een stem op een coalitiepartij meer waard.
  Bovendien zullen beslissingen eerder genomen worden met kennis, ervaring en het landsbelang voor ogen en niet vanwege ooit gedane verkiezingsbeloften of slechte compromissen.
  Prachtig plan!

 17. 23

  @21 Een loodgieter kan een lek opsporen en dichten. Het kabinet lukt dat niet, gezien de gelekte prinsjesdagstukken.

  On topic: Je gelooft toch niet dat iemand bijvoorbeeld eerst minister van onderwijs kan zijn en vervolgens minister van economische zaken, en de carrière is begonnen als lerares IHNO en LHNO en lerares ener LEAO-school.
  Dat calt tegenwoordig allemaal onder het VMBO-onderwijs en daar heb je niet meer dan de lerarenopleding voor nodig.

  Zo verwacht je ook niet iemand met een studie klinische psychologie op zak op BiZa of iemand met een TU diploma voor bedrijfseconomie en marketing op Verkeer en Waterstaat.

  Hun ambtenaren zijn natuurlijk veel ter zake kundiger. Dus dan zou je kunnen stellen dat voor de afslanking van het overheidsapparaat, volstaan kan worden met de afschaffing van het kabinet.
  Iemand hier behoefte om door ambtenaren geregeerd te worden?