Quote du Jour | Thuis besmet

Serie: Dossier:

Quote du Jour

Steeds meer mensen lopen thuis het coronavirus op

Kopte het AD eerder deze week. Gevolgd door:

Het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in de afgelopen week is gestegen naar 534. Dat is bijna een kwart meer dan de week ervoor. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De meeste mensen lopen corona thuis op.

Een vergelijkbare berichten was een week eerder in de Volkskrant te vinden. Het probleem met deze verslaglegging is dat je op basis van de meest recente cijfers van het RIVM helemaal niet tot de conclusie kunt komen dat de meeste mensen corona thuis oplopen. Tevens kun je op basis van deze cijfers ook niet concluderen dat een steeds groter deel thuis wordt besmet.

De verschillende media baseren zich hierbij vermoed ik op tabel 8 van de meest recente wekelijkse update vanhet RIVM:

Vermelde mogelijke settings van besmetting van bij de GGD’en gemelde COVID-19 patiënten

Op basis daarvan kun je inderdaad concluderen dat iets meer dan 60% van de besmettingen in de thuissituatie plaats vindt. Deze tabel geeft echter alleen de besmettingen weer waar een mogelijke situatie van de besmetting bekend is. Om de cijfers goed te kunnen beoordelen, zijn ook de cijfers uit tabel 7 nodig:

Aantal bij de GGD’en gemelde COVID-19 patiënten met een mogelijke setting van besmetting

Uit deze tabel wordt duidelijk dat de besmettingen waarvan een mogelijke situatie van de besmetting bekend is, fors is gedaald. Van 55,4% over de hele periode vanaf 4 mei tot 35,1% in de laatste twee weken. Het kan zijn dat er binnen de groep waar geen setting van bekend is ook besmettingen in de thuissituatie zijn voorgekomen, maar dat weten we niet. Afgezet tegen het totaal aantal meldingen neemt het aandeel thuisbesmettingen juist af: van 23,4% over de periode vanaf 4 mei naar 21,2% over de laatste twee weken. Maar ook op die vergelijking valt het een en ander af te dingen.

De cijfers over de bekende besmettingssituaties kun je niet zomaar extrapoleren naar het totaal. Net zo min kun je veronderstellen dat in het deel waar geen besmettingssituatie bekend is, zich geen thuisbesmettingen voordoen. De kans op besmetting in de thuissituatie lijkt me echter wel een stuk minder groot bij de gevallen met een onbekende besmettingssituatie. Een besmetting via de thuissituatie is immers relatief eenvoudig vast te stellen.

Het echte nieuws is dat van steeds meer besmettingsgevallen de besmettingssituatie niet kan worden vastgesteld. En dat is niet bepaald geruststellend.

Reacties (3)

#1 Le Redoutable

“Het echte nieuws is dat van steeds meer besmettingsgevallen de besmettingssituatie niet kan worden vastgesteld. En dat is niet bepaald geruststellend.”

Daar is de App dan ook voor nodig, anders kan je nooit genoeg data verzamelen om snel de bron te traceren. Helaas is de “Viruswaanzin” weerstand tegen die App links en rechts steeds meer aan het groeien, dus wordt het de vraag of die nog wezenlijk kan gaan helpen.

  • Volgende discussie
#2 Cerridwen

Het gaat wel vaker mis met conclusies trekken over de coronacijfers, doordat de cijfers niet goed begrepen worden.

De vraag is natuurlijk hoe representatief de casussen waarbij de setting wél bekend is zijn voor het totaal.

En het zou mooi zijn als de app iets kan zeggen over besmettingen in vluchtige settingen, al ben ik wat sceptisch over wat het gebruik gaat zijn.

En het is opvallend dat de journalisten de mogelijk zorgelijke ontwikkeling dat de setting minder vaak bekend is niet oppikken, inderdaad.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 lmgikke

@2 idd, het gaat wel vaker mis met conclusies trekken over de coronacijfers, doordat de cijfers niet goed begrepen worden.

Er ooit aan gedacht dat dat ook bij jou het geval kan zijn (gezien eerdere discussies hier over dat onderwerp)?

  • Vorige discussie