Quote du Jour | Teleurstelling

“I have lived the European project through my entire life. I have fought for it, I have worked for it. I have been through good times, and I have been through bad times … I have sometimes suffered with Europe and agonised over Europe. I have been through thick and thin with the European Union and never have I lost my love for the European Union. As we all know there is no love without disappointment, or very rarely.”

Jean-Claude Juncker hield zijn ‘state of the union’ en voegde er even een persoonlijke noot aan toe.

 1. 1

  Juncker citeerde ook Mark Twain: we will be more disappointed by the things we did not do, than by the ones we did.

  Ik zie de EU niet snel veranderen, als ik zijn speech doorlees:

  Hij noemt vijf belangrijke punten:

  1. Firstly, I want us to strengthen our European trade agenda.
  2. Secondly, I want to make our industry stronger and more competitive.
  3. I want Europe to be the leader when it comes to the fight against climate change. [volgt in vergelijking met de vorige twee punten een heel kort stukje over zijn plannen op dit gebied]
  4. Fourth priority for the year ahead: we need to better protect Europeans in the digital age.
  5. Fifth: migration will stay on our radar. [met als eerste subpunt: We are now protecting Europe’s external borders more effectively; gelukkig verderop in elk geval de principe-uitspraak: Europe is and must remain the continent of solidarity where those fleeing persecution can find refuge.]

  In tegenstelling tot de volgorde van zijn prioriteiten zegt hij later ook nog: For me, Europe is more than just a single market. More than money, more than the euro. It was always about values.

  Maak dat eens waar! Juncker noemt democratie, maar komt niet met nieuwe plannen om Europa democratischer te maken. Het voorstel van Piketty voor een parlement van de eurozone wijst hij af.

  Mijn teleurstelling zit vooral in het feit dat Juncker dichtbij huis blijft, een toespraak houdt waar zijn ambtenaren, regeringsleiders en de meeste parlementsleden niet over zullen vallen. Maar waarin hij de Europese burgers, en zeker de kritische, weinig te zeggen heeft.

 2. 2

  @1: Van harte mee eens. Het gebrek aan visie (of lef) druipt er vanaf. Het lijkt onze premier wel. De komende periode zitten we weer aan hem vast. Als het tegen zit hebben we straks tien jaar lang niet meegepraat en gedacht.

 3. 3

  @1:

  Maak dat eens waar! Juncker noemt democratie, maar komt niet met nieuwe plannen om Europa democratischer te maken. Het voorstel van Piketty voor een parlement van de eurozone wijst hij af.

  Hij komt met een beter plan: alle EU landen de euro, en de EU heeft natuurlijk al een parlement.

  Hij noemt bovendien een aantal maatregelen om de democratie in de EU te versterken: uitbreiden besluiten per meederheid (ipv unanimiteit), één president van zowel de commissie als de europese raad die (direct of indirect) gekozen is, transnationale lijsten in het Europees parlement.

  Het zijn geen nieuwe ideeën, ze zijn misschien niet de revolutionaire ideeën waar je aan denkt, maar het zijn wel stuk voor stuk ideeën die de democratie op EU niveau versterken. Dit gaat stuk voor stuk ten koste van de macht van de lidstaten, dus die zullen hier niet blij mee zijn.

  Juncker is niet degene die verdere democratisering van de EU blokkeert. Sterker nog, hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd door zich als spitzenkandidaat te laten verkiezen tot voorzitter van de commissie.

 4. 5

  @1: Laten we het ook niet overdrijven. Juncker moet zowel het EP als de Europese ministerraad meekrijgen voor zijn plannen, willen het meer dan natte scheten worden. Alle ruimte dus voor burgers die zich (bv. om de eerste twee actiepunten) zorgen maken, om via die wegen zich te laten horen.

  Overigens zou ik me als burger toch al meer richten op het EP dan op de EC, die nu eenmaal een soort poppenkast is waar achter de gordijntjes de nationale regeringen aan de touwtjes zitten.

 5. 7

  @3:

  uitbreiden besluiten per meerderheid (ipv unanimiteit)

  Dat hij dit voorstelt voor Buitenlandse Zaken is wel interessant. Dat zal de rol van Europa in de wereld kunnen vergroten en daar is op zich niets tegen als je ziet hoe de huidige verdeeldheid tot louter machteloze gebaren leidt. Maar ik betwijfel of hij alle landen daarvoor meekrijgt. Het zal ongetwijfeld worden bestreden als weer een stap richting centralisme. Een versterking van de democratie kan ik er niet in zien. En met beide andere, al langer bestaande voorstellen, trek je vrees ik de afwachtende burgers ook niet over de streep.

 6. 8

  @3: “Hij komt met een beter plan: alle EU landen de euro”
  Want dat is zo’n groot succes???? Niets nieuws onder de zon, ze gaan gewoon door met meer Europa.

 7. 9

  @7: Je meet met twee maten. Bij Juncker vraag je je af of de burger er blij van wordt, bij het parallelle parlement van Pikkety niet.

  Uitbreiding van stemmen per meerderheid is een uitbreiding van de democratie in die zin dat het lastiger wordt voor een kleine minderheid om de besluitvorming te frustreren. Denk aan migratie, waar een klein aantal oost-europese landen een eerlijker spreiding van migranten tegen wilde houden.

  Tenslotte, er zit natuurlijk een spanning tussen haalbaarheid en het revolutionaire gehalte van ideeën voor verandering. Wat meer oog voor het feit dat revolutionaire verandering vaak uit kleine stapjes bestaat, doet je misschien meer oog hebben voor de waarde van Junckers ideeën.

 8. 10

  @8

  De euro is al min of meer verplicht. Alleen Denemarken (kroon is gekoppeld aan de euro) en GB hebben een uitzondering bedongen. De laatste zwaaien we uit.

  Dat aan de verplichting niet wordt aan gedrongen heeft wsl andere redenen.

 9. 11

  Meer EU als niemand het wil, meer EU als ze ff de wind meehebben.
  Altijd meer EU. Daarbij moet je Juncker beoordelen op zijn echte voorstellen. Hij heeft niet bepaalt een hoge pet op van het EP en handelt daarna. Het zijn slechts pogingen de macht van de Raad te breken.

 10. 12

  Maak dat eens waar! Juncker noemt democratie, maar komt niet met nieuwe plannen om Europa democratischer te maken. Het voorstel van Piketty voor een parlement van de eurozone wijst hij af.

  Terecht. Democratisering is wel het laatste wat we kunnen gebruiken vwb de eurozone. Stel je voor dat Zuid Europa de meerderheid behaalt…..

  Twee wolven en een geit besluiten ook de democratie uit te vinden. Ze komen op het idee van een referendum. Omdat ze alle drie honger hebben, besluiten ze om een referendum over het menu te houden…..

 11. 13

  @11

  Juncker is sluw. Nu de rechts populisten op hun gat liggen, tracht hij een doorbraak te forceren. Uiteraard mislukt dat hoofdzakelijk, maar wie weet maken we weer een stapje vooruit.

 12. 16

  @14

  Inderdaad. De eurozone is een experiment wat zijn weerga in de geschiedenis niet kent. Nog nooit is een muntunie een succes geweest. Uitgezonderd unie’ s als B/Lux, waar Belgie duidelijk de bovenliggende partij was. Plaats deze blauwdruk (van B/Lux) nu eens op de eurozone. Duitsland is in dit geval de bovenliggende partij. Dan moet je Luxemburg (metaforisch dus Griekenland) geen millimeter ruimte geven.

  Voetnoot hierbij is de historische schuld van Duitsland aan Europa, dus ik zet al mijn kaarten in op Duitsland.

 13. 17

  @13:

  De rechtspopulisten hebben nooit de macht gehad. Vergis je niet, er is helemaal niets verandert sinds de crisis. Het zijn dezelfde mensen met dezelfde aanpak.

 14. 18

  @12: In samenleving bestaande uit twee wolven een een geit ben ik heel benieuwd hoe jij denkt dat het zal lopen als besluiten niet democratisch genomen worden. Ik ben dit voorbeeld vaker tegengekomen, maar het snijdt totaal geen hout in logica.

  Overigens denk ik dat het nog wel eens heel hard kan meevallen als Zuid-Europa wat meer over de euro te zeggen zou krijgen. Veel erger dan het nu is (met Duitsland dat feitelijk alles over de euro te zeggen heeft, met alle rampzalige gevolgen van dien), kan het niet worden.

 15. 19

  @18:

  zucht. Draghi met z’n helikoptergeld…Draghi dat schulden opkoopt. Het Duitse hof dat twijfelt over de rechtmatigheid van dit Zuid-Europese optreden. Binnen de ECB hebben de schuldenaren de meerderheid. Ik heb je al eerder dit soort opmerkingen zien plaatsen. Koop een krant.

 16. 20

  @ 18 “Veel erger dan het nu is (met Duitsland dat feitelijk alles over de euro te zeggen heeft, met alle rampzalige gevolgen van dien), kan het niet worden.” De economische groeicijfers in Europa zeggen anders heel wat anders, met Duitsland en landen met vergelijkbaar economisch beleid voorop.

  De rampzalige gevolgen zijn pas niet te overzien als de Duitsers de grip over de Euro verliezen dan hebben we binnen een mum van tijd weer een nieuwe schuldencrisis in het Zuiden. En de Noordelijke kiezers krijgt men echt nog een keer zo gek om voor suikeroom te spelen, dan is het definitief over met de Euro en de droom van Jean-Claude Juncker.

 17. 21

  @18

  Het snijdt in dusverre hout dat de eurozone een economische zone is. In die economische zone is Duitsland leidend. Dat is niet omdat Duitsland daartoe democratisch gekozen is, maar simpelweg omdat zij de grootste en sterkste economie is. Dat is Duitsland niet zonder reden. Wat de andere landen kunnen doen is concurrerend worden met Duitsland. Of de EU/eurozone verlaten. Maar zoals we gezien hebben wenst zelfs het extreemlinkse Syriza de eurozone niet te verlaten. Ieder land is op volstrekt vrijwillige basis lid van de eurozone.

  Voor een of ander democratisch instituut is het nog veel te vroeg.
  Het vergt tijd om de economieën van 27 landen in elkaar te schuiven. Er zijn nog veel te veel nationale/nationalistische reflexen voor een democratisch instituut welke vergelijkbaar is met een land. Zelfs in een individueel land als Spanje heeft men al moeite om nationalistische krampen te beheersen. Catalonië, welke de rol van netto betaler niet wenst.

 18. 25

  @21: Eigenlijk is er geen andere optie dan een transfer-unie. Plus strict gescheiden budgetten: de EU leent via obligaties wat vervolgens uitsluitend voor federale doelen wordt uitgegeven; individuele staten lenen op eigen titel.

  Het probleem met de EU is dat ze ‘net wil worden zoals de VS, maar niet net zoals de VS’. M.a.w. wel de lusten niet de lasten. Deels politieke blabla (irrationele weerstand tegen de VS). Maar dat kan gewoon niet. Heb je een democratische, federale superstaat als de VS, dan moet je dingen ook regelen zoals ze daar worden geregeld. Ook daar heb je een jaarlijkse ranking van welke staten netto in de pot storten, en welke er netto geld uit halen.

  Het probleem van de EU is wellicht dat die balans enigszins zoek is. M.a.w. het aantal staten dat netto betaler is en de mate waarin zij bijdragen, is kleiner dan het aantal staten dat netto ontvanger is en de mate waarin zij geld onttrekken.

  Dan moet je je doelen qua welvaart bijstellen. Dat kan ook best hoor. Heb je bijvoorbeeld de kwaliteit van de wegen in Nederland wel eens vergeleken met die in het buitenland? Het verschil is echt belachelijk. Nou ga eens rijden in het gemiddelde dorp in de VS. Ook in het (rijke) noord-oosten.

 19. 26

  @16: “De eurozone is een experiment wat zijn weerga in de geschiedenis niet kent.” Inderdaad, politici experimenteren over de rug van de bevolkingen. Gaat dus ook niet goed aflopen.