Quote du Jour | Parlementair onderzoek?!

“De crisis is een onderwerp waarover de laatste drie weken openlijk gesproken is, met en door iedereen. Ik vind het dan vreemd dat er onderzoek gedaan moet worden naar de rol van het kabinet.”

Aldus de reactie van ChristenUnie-Kamerlid Ernst Cramer in Trouw, op de berichten dat vanuit de oppositie wordt aangedrongen op een parlementair onderzoek naar de oorzaken van de financiële crisis. De SP wil er zelfs een heuse parlementaire enquête voor opstarten. De evaluatie die Wouter Bos heeft aangekondigd is ook de VVD niet genoeg.
De verbazing van Cramer is wel te begrijpen, want je kunt je afvragen wat Agnes Kant en Mark Rutte de laatste weken hebben meegekregen. We hebben Bos en Wellink nog nooit zo veel interviews, persconferenties, tussenstanden en verantwoordingen zien afgeven als dezer weken.
Tot vervelens toe berichten de media ons van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat over alle ins en outs van de crisis in binnen- en buitenland. Knap als de modale luisteraar/kijker/lezer nu niet feilloos kan opdreunen, waar de oorzaken van deze crisis zoal gezocht moeten worden.
De hele coalitie is trouwens tegen zo’n onderzoek, dus het blijft bij een evaluatierapport.

Reacties (14)

#1 Wil Zelf

De afgelopen weken is vooral gesproken over de ‘brandbestrijding’ en over wat de bankiers fout hebben gedaan, maar nog niet grondig over de politieke verantwoordelijkheid.

Bos lijkt de reddende engel, maar is met zijn jarenlange steun voor de liberalisering van de financiële markt een van de aanstichters en heeft daar nog geen enkele verantwoordelijkheid voor genomen. Idem geldt voor CDA en VVD.

Het zijn vooral de daders die ons nu vertellen hoe de slachtofferhulp verleend moet worden, en over hun eigen rol zwijgen ze in alle talen. Een enquête lijkt mij daarom absoluut nuttig.

 • Volgende discussie
#2 InvertedPantsMan

Ga maar in de rij staan achter de mensen die een onderzoek willen naar de betrokkenheid bij de oorlog in Irak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 parallax

Zo ‘jarenlang’ is dat nog niet hoor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Plofkip

@ Bianconero

Beetje erg eenvoudige redenering. Je kijkt dus uitsluitend naar het aantal keer dat Bos en Wellink interviews hebben gegeven en niet naar de inhoud. In die redenering kunnen we inderdaad de kamer wel afschaffen zolang het kabinet maar dagelijks kletspraatjes houdt op televisie.

De PvdA heeft nooit gehouden van transparantie en het nemen van verantwoordelijkheid. De CDA trouwens ook niet.

Een onderzoek, een enquete, zou juist moeten zorgen dat er lessen geleerd kunnen worden. Waar blijft het Irak onderzoek inderdaad?

Bos, Balkenende en de andere VU boys zouden eens werk moeten maken van de democratie en de rechtsstaat.
Ik begin echt het gevoel te krijgen dat die nog nooit zo onder druk heeft gestaan als nu: beperking van de positie van belangengroeperingen, dreigen met beinvloeding van subsidiering van milieuorganisaties, inbreuken op privacy, een schrik regime in de vrijheid van meningsuiting, een absoluut lam geslagen verhouding tussen kamer en kabinet, ga zo maar door.

“De hele coalitie is trouwens tegen zo’n onderzoek, dus het blijft bij een evaluatierapport.”

Dit zegt eigenlijk al voldoende. Wat voor een democratie hebben we hier nou eigenlijk?
Een paar partijbonzen per partij die bepalen wie waar op de lijst staat en waar het regeerakkord uit zal bestaan.
Vervolgens zorgt het nederlandse ‘whipsysteem’, de partijdiscipline met alle baantjes, toeters en bellen, er wel voor dat er over niks anders dan dat gesproken wordt.

Dat is toch geen democratie?

En dan hebben we het nog niet eens over de belachelijke positie van de raad van staten in de rechtspraak en wetgeving.

grrrrrrrrr grrom grom grom

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Peter

Het is nog maar de vraag of met een parlementair onderzoek uit te vissen is wie wanneer welke informatie had en hoe relevant die was om erger te voorkomen.
Misschien meer iets voor diepgaand rechercheerwerk, die met rechterlijke bevelen geheimhoudingsopdrachten kan omzeilen.
Dat wordt natuurlijk en jarenlang onderzoek, tenminste als alle betrokkenen worden gehoord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 JSK

Het is onzin dat deze uit Amerika afkomstige crisis veroorzaakt is door de liberalisering van de Nederlandse financiële markt, @#1.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Wil Zelf

@ JSK:

Ook in Nederland zijn financiële producten op de markt toegelaten die zelfs de toezichthouders niet begrepen. En de risico’s van de Amerikaanse leningen mochten ook in Nederland verhandeld worden.

Ook in Nederland hebben de banken te veel ruimte gekregen om hun reserves te minimaliseren, hetgeen ze onder druk van de aandeelhouders hebben gedaan, zo gaf Tilmans vorige week toe. (Voor aandeelhouders is dat immers dood kapitaal dat niet rendeert.)

Ook in Nederland mogen hedgefunds met geleend geld bedrijven kopen om te strippen en het restant failliet te laten gaan – waarbij nota bene de rente over de megaschulden die ze expres maken aftrekbaar zijn.

Ook op de Nederlandse markt mag zoiets idioots als naked short selling.

Het zijn niet dé oorzaken, maar het uitgangspunt van beleid is neoliberalisme geweest, en dat is wel dé oorzaak. En de politieke verantwoordelijkheid voor dat beroep mag best onderzocht worden. Graag zelfs.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Wil Zelf

(edit: beroep = beleid)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Pleuro

Beste scribent. Je betoog toont wel heel erg feilloos aan dat je niet echt snapt hoe de hazen lopen. Dat hele circus van persverklaringen, interviews etc. is louter en alleen bedoeld om de aandacht af te leiden van de ware oorzaak van deze financiële ellende. Bombardeer den volke met romende en jip&janneke-verklaringen, en de ware keutel wordt nimmer zichtbaar. En wat is die keutel dan? Het achterbakse gesjoemel met hypotheekmiljarden in de VS, waaraan ook in Nederland diverse geldwolven grof geld hebben verdiend. Is het je wel eens opgevallen dat op de Nederlandse snelwegen het gehalte aan zware BMW’s, Audi’s, Lexus en andere peperduur autogeweld met gloednieuwe kentekens de laatste twee maanden opvallend is toegenomen? Terwijl Jan de Werker (de NL-variant op Joe the Plumber) amper nog in staat is om zijn familie-autootje te laten rijden en een beetje behoorlijk boodschappen te doen, smijt deze groep wanverdieners besmuikt met geld alsof het een lieve lust is. Ach, weet je, ik ben ook maar een financieel amateur. Maar ik heb wel ogen in de kop…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Maggi

Parlementaire onderzoeken, enquêtes, spoeddebatten, ze vliegen ons de laatste tijd nogal om de oren. De parlementaire instrumenten devalueren al net zo erg als het gemiddelde aandeel de laatste tijd

Interessante populistische trend is dat: het kabinet steeds vaker met onbenulligheden lastig vallen, en ondertussen maar klagen over hun daadkracht. Ja kunst, niemand heeft meer tijd voor echt serieuze zaken vanwege al die spoeddebatten en dergelijke…

http://www.trouw.nl/nieuws/politiek/article1886964.ece/De_sport_van_het_spoeddebat_.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Rick

De oorzaak van de crisis ligt in de sub-primes die vroeg of laat kapot zouden gaan. De mensen aan wie de leningen verleend werd waren niet kredietwaardig. Dat betekent dat ze met hoge waarschijnlijkheid hun verplichtingen NIET na zouden komen. De ‘easy credit’ leidde ook nog tot een ‘housing-boom’ waardoor er nu een overschot is aan huizen die dus niks waard zijn. Alles terug te voeren op de Community Reinvestment Act. Simpel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 JSK

Ook in Nederland zijn financiële producten op de markt toegelaten die zelfs de toezichthouders niet begrepen. En de risico’s van de Amerikaanse leningen mochten ook in Nederland verhandeld worden.

Nou nee. Je mag hier geen subprime hypotheek afsluiten bijvoorbeeld. Je bedoelt vast dat Nederlandse banken waren toegestaan in Amerika te handelen in riscovolle leningen. Door internationale handel zijn Nederlandse banken meegesleurd in deze international crisis, maar stel je dan voor het buitenland in het vervolg te schuwen?

Ook in Nederland hebben de banken te veel ruimte gekregen om hun reserves te minimaliseren, hetgeen ze onder druk van de aandeelhouders hebben gedaan, zo gaf Tilmans vorige week toe.

Allicht, maar dat is niet de directe oorzaak van de crisis. Zolang de reserve niet 100% is zal een bank altijd bij een voldoende negatief sentiment omvallen.

Ook in Nederland mogen hedgefunds met geleend geld bedrijven kopen om te strippen en het restant failliet te laten gaan – waarbij nota bene de rente over de megaschulden die ze expres maken aftrekbaar zijn.

Interessant, maar niet echt verband houdende met deze crisis mijns inziens. Doe eens een link?

Het zijn niet dé oorzaken, maar het uitgangspunt van beleid is neoliberalisme geweest, en dat is wel dé oorzaak.

Hmm.. en dat betwijfel ik. Duitsland, met een zwaar gereguleerd bankstelsel was in Europa één van de eerste slachtoffers van de crisis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Plofkip

U ziet, Bianconero, de bankzitters van Nederland zitten nog met tal van vragen.

Maar een parlementair onderzoek is volgens u ridicuul!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 JSK

Alles terug te voeren op de Community Reinvestment Act.

Ingevoerd eind jaren ’70 en geenzins wettelijk bindend zorgt voor een financiële ramp 25 a 30 jaar later? Doe niet zo achterlijk.

 • Vorige discussie