Quote du Jour | Oorverdovende klimaatstilte

Serie:

Het is onbegrijpelijk en zorgwekkend dat het klimaatprobleem haast onbesproken blijft tijdens politieke discussies in aanloop naar de verkiezingen op 15 maart.

Aldus VVD-er Ed Nijpels in Trouw.

Nijpels voorspelt problemen hierover bij de formatie:

Straks, bij een kabinetsformatie, komt dat klimaatkonijn opeens uit de hoge hoed. Dan moeten partijen afspraken maken om te voldoen aan de afspraken uit Parijs. En dat terwijl ze het onderwerp steeds uit de weg zijn gegaan.

Reacties (16)

#2 Krekel

Als-ie nou z’n VVD-lidmaatschap publiekelijk verscheurt (en recyclet) terwijl-ie dit zegt, dan maakt het waarschijnlijk meer indruk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Herman Vruggink

Wat valt er op dit moment eigenlijk te bespreken.

1. Er is een klimaatakkoord
2. Moest dat niet pas in 2020 in werking zijn?
3. Doelstellingen zijn min of meer vrijwillig
4. In EU verband is “iets afgesproken” voor 2030
5. Dat “iets” is vertaald naar de EU landen
6. Dat “iets” heeft te maken met non en no non ETS
7. Punt 6 ie een typisch Europees bedenksel
8. Sommige partijen willen een klimaatwet
9. Andere partijen zijn fel tegen een klimaatwet
10. Er zijn partijen die zich aan de EU afspraken willen houden
11. En er zijn partijen die heel veel meer willen doen

Wat er te bespreken valt is een gesprek over welke coalities er dan mogelijk zijn. En eigenlijk is dat iets voor na de verkiezingen. Want ook al wordt er dan nu niet over gesproken, het staan al jaren op de agenda. Ook al wordt er er niet over gesproken, meer doen dan de EU afspraken is voor verschillende partijen onbespreekbaar. Een klimaatwet is voor verschillende partijen onbespreekbaar.
Het wordt een lastige formatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

@3: “En eigenlijk is dat iets voor na de verkiezingen … het staan al jaren op de agenda.”
Is dat niet een beetje toepasbaar op bijna alle onderwerpen op de verkiezingsdebatten? Mij lijkt het heel goed als de partijen vóór de verkiezingen laten zien hoe ze staan op klimaat (bijvoorbeeld je punten 8-11). Daarnaast noopt je 2 toch echt tot directe actie voor het komende kabinet (2020 is al over een kleine 3 jaar). Ik ga ervan uit dat de debatten op TV niet voor Piet Snot worden gevoerd, maar blijkbaar voor veel kiezers de basis vormen voor hun stemgedrag (ja, ik zou ook liever zien dat iedereen op zijn minst globaal wat verkiezingsprogramma’s zou lezen om zich een mening te vormen, maar dat is net zo utopisch als hopen dat iedereen al zijn e-mails leest). Voor zoiets belangrijks als het klimaatstandpunt van een partij is daar een debatonderwerp van maken dus meer dan gerechtvaardigd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Quintana

@2 Het lijkt me juist goed dat een VVD-er dit onderwerp agendeert. Het bedrijfsleven ligt ook voor op de politiek. Dat laat zien dat de noodzaak van maatregelen overal duidelijk wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Le Redoutable

Nederland is maar een onbeduidende speler in de wereldwijde vervuiling en we zijn al 1 van de schonere landen, dus het is voor de gemiddelde kiezer geen belangrijk onderwerp. Met Trump in de VS aan het bewind en de opkomende economieën in Azië is het sowieso water naar de zee dragen wat wij op milieu gebied doen. Ga maar eens uitleggen aan de kiezer dat hij zijn oude Opel Kadett moet inruilen voor een peperdure Hybride als de VS kolenmijnen heropent en China elke 2 maanden en nieuwe fossiele centrale oplevert:

http://www.telegraaf.nl/binnenland/27754168/___Klaver_pakt_de_gewone_mensen___.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Cerridwen

Tsja, je kan het niet over alles hebben in de campagne.

En welk debat moet er volgens Nijpels precies gevoerd worden? Niet elk debat over het klimaat is helpend in het oplossen van het klimaatprobleem.

Vooral de linkse partijen hebben veel ideeën welke kant het op moet, dus voor de formatie zou ik me geen zorgen maken, het komt sowieso op de agenda.

En bij kiezers scoort het helaas niet hoog op de prioriteitenlijst, dus die zitten er niet mee dat het niet voorbijkomt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Herman Vruggink

@4: Er zijn geen doelstellingen voor 2020 maar volgens mij is er “iets” gezegd dat alle landen dan wel al aan de slag moeten zijn met maatregelen. Zo is het vanaf dat jaar de bedoeling dat rijke landen 100 miljard schenken aan arme landen. Er zijn in EU verband nu afspraken gemaakt voor 2030 en maatregelen lopen al jaar en dag. In principe ligt dat min of meer op schema. Je zou wel kunnen stil staan bij de zin en de onzin van ETS. Kolencentrales sluiten is op dit moment onzin omdat deze onder ETS vallen. Het telt niet mee in je reductie doelstellingen die je onder non ETS moet halen. En hoe zot is dat. En wat de klimaatwet betreft: je bent er voor of tegen. Meer valt er eigenlijk niet over te zeggen.

Er zou een debat kunnen zijn als de ‘Groenen’ duidelijk maken dat onder huidig beleid de klimaatdoelstellingen niet gehaald zouden worden. Maar dat kunnen ze niet en zullen ze moeten uitleggen waarom NL heel veel meer moet doen dan de rest van de EU en dat doet Jesse Klaver blijkbaar liever niet. Waar ik hem wel over hoor praten is het oplossen van het fileprobleem middels rekening rijden. Het woord klimaat valt niet bij hem…..

Voor VVD en CDA ligt de klimaatkoers al vast: Voldoen aan de EU afspraken. Maatregelen daarvoor zijn lopend of staan op stapel. Wie meer wil zal dat moeten aankaarten. Waarom zwijgt Groenlinks eigenlijk over het klimaat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Tom van Doormaal

Merkwaardig hoor en dat is zachtaardig uitgedrukt.
Als de journalistiek niet de goede vragen en thema’s inbrengt, moet je daar dan actie voor voeren? Ik zou zeggen: vertel waar het op staat, zoals Bernie Sanders toen hij een zeikvraag over Clinton kreeg. “Waar blijft het Asscher-effect?”
Klets niet, mevrouw, heeft u een serieuze inhoudelijke vraag?
Wilt u het hebben over de euro? Over de macht van het E.P.? Over de democratische normering in de EU?
Woedende Groningers: maar waarom? Ik zou zeggen: niet over bevingen en schade, maar wel over jarenlange verwaarlozing en doortrapte schade-afhandeling. Rutte is niet verantwoordelijk voor het uithollen van Groningen, maar aan de doortrapte behandeling had hij wat kunnen doen.
Eigen risico in de zorg: er is geen sprake van een markt, dus de consumptie van diensten wordt niet afgeremd door een eigen bijdrage. Je ziet Pechtold aarzelen als hij het heilzame effect van het eigen risico noemt. Maar niemand vraagt scherp door.
De geweldige effecten voor de woningmarkt: het is kletskoek. De eigenwoningbezitters en de makelaars klagen niet, maar de huurders betalen beduidend meer dan vroeger en de schaarste aan betaalbare huurwoningen stijgt sterk. Maar Blok had niks met goedkope woningen voor huurders, dus die is geslaagd.
Inderdaad, het is tamelijk mallotig het vrijwel niet over het klimaat te hebben. De wereldvrede wordt er door bedreigd. De energietransitie zou boven aan elk lijstje moeten.
Of het bestuurlijke vandalisme van de regering Trump.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Anton

@6:

Nederland is maar een onbeduidende speler in de wereldwijde vervuiling en we zijn al 1 van de schonere landen

Dat zijn we niet. We bungelen ver onderaan in Europa met het realiseren van de klimaatdoelen nog van vóór Parijs.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Herman Vruggink

@10: We hebben het over klimaatdoelen. Het enige wat daarin telt is het reduceren van broeikasgassen. Nu zijn renewables daarin wel een afgeleide maar ook niet meer dan dat. Maar je maakt keurig duidelijk waar de zogenaamde klimaatgroenen last van hebben: ze weten niet waar ze het over hebben. Zo is in je grafiek hydro en biomassa alles bepalend in je schema wie een hoog aandeel heeft in de zogenaamde renewables. Het laatste is iets waar de Groenen in NL een plotselinge afkeer van hebben gekregen… Het is elke keer het zelfde liedje. Klimaatdiscussie? voor je het weet gaat het over vrije uitloopkippen…. Veel belangrijker dan de klimaatproblematiek toch? Of het is opeens een bedreiging voor de wereldvrede. De meeste mensen in NL denken dan: busje komt zo……

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 okto

@6

en we zijn al 1 van de schonere landen,

Hoe kom je daar nou bij? Je kennis op dit “dossier” is blijkbaar nogal onder de maat. Nederland bungelt op velerlei milieugebieden al jaren ergens in de lage middenmoot, in lijstjes van vergelijkbare landen. Dat is zo op het gebied van luchtvervuiling, op het gebied van watervervuiling, op het gebied van duurzame energie, en op het gebied van klimaat in het algemeen.

Oh, ik zie nu dat #10 ook al hierover bericht…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Krekel

@5:

Het lijkt me juist goed dat een VVD-er dit onderwerp agendeert.

Zeker, maar die twee zaken spreken elkaar niet tegen: het is goed dat een VVD-er dit agendeert, en het zou meer indruk maken (en waarschijnlijk vooral zijn mede-VVD’ers een groter gevoel van urgentie hebben meegegeven) wanneer hij daarbij zijn VVD-lidmaatschap had opgezegd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Herman Vruggink

@12: uh nee, Nederland bungelt niet onderaan als het gaat om klimaatbeleid. En alle andere zaken die je aanhaalt zijn nu het onderwerp niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 frankw

@13 Uhm Krekel, ik ben het op dit punt niet met je eens. Het maakt geen enkele indruk als Nijpels vertrekt bij zijn partij, “het was toch altijd al zo een linkse d66 bal krijg je dan”. Juist door binnen een partij oppositie te voeren voorkom je dat een partij wegzakt in zelfgenoegzaamheid. Ik waardeer het juist heel erg dat Nijpels dat doet. Ik denk dat hij een rolmodel kan zijn voor een generatie jonge vvd-ers (hoop ik dan maar).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 roland

Waar moet dit “debat” over gaan? Iedereen wil meer “duurzaam” vooral als het goedkoper wordt.
Geen enkele partij wil echt minder vliegen, vooral niet intercontinentaal ofwel de meest belastende langste vluchten.

 • Vorige discussie