Quote du Jour: No more fish

Quote du Jour “Wat we benadrukken is dat de voorraden eindig zijn; wij zijn al door een derde heen en we zullen ook door de rest heen gaan”

Over 50 jaar zal er bijna geen vis meer zijn, zo stellen onderzoekers. De vraag zal zijn of we er wat aan zullen gaan doen of rustig het einde afwachten. Inmiddels is helaas wel gebleken dat het uitsterven van diersoorten geen issue meer is waar we als soort van wakker liggen.

Wellicht dat iemand de economische schade van dode oceanen eens in kaart kan brengen? De economie is namelijk iets waar we wel wakker van liggen. Onlangs spraken Blair en Balkenende zich namelijk nog uit over een rapport over de kosten van de klimaatsveranderingen.

Wat denkt u? Is schermen met economische gevolgen het glijmiddel waarmee dit soort zaken alsnog op de internationale agenda gezet kan worden?

 1. 1

  Tja, inmiddels zijn we wel aanbeland bij een dusdanige uitputting van een aantal biotopen dat serieuze economische gevolgen in het verschiet liggen. Blijkbaar hebben andere argumenten zover te weinig geholpen, dus moet het eens over deze boeg geprobeerd worden.

  Is de reden voor boordnodige veranderingen belangrijker dan de veranderingen zelf?

 2. 2

  Hmz. Dat zou inhouden dat de zee in no-time 1 grote algenbagger is. Allemaal C verbindingen uit de lucht, dus: Broeikasprobleem opgelost!

 3. 3

  Ik copy paste even iets uit de draft van een nog te publiceren rapport (Sargassolezers weten meer en eerder) om het economische belang van de visserijj sector te laten zien:

  Globally, the fishing industry has become big business. In 2000, worldwide sales of fish amounted to over US$ 80 billion, of which US$ 55 billion were traded internationally. 80% of the fish is imported by Northern countries. Global fisheries production peaked at nearly 100 million tonnes, the highest level ever. Of the fish produced, around 70% was used for human consumption. The remainder, 30% was used for fish- and animal food and oil.

  The Netherlands is a point in case: the landings of the Dutch fleet in the Netherlands in 2003 were around 480 million euro, while 1.6 billion euro of frozen fish was imported.

  Nederlanders zelf eten weinig vis maar wij importeren/verwerken en exporteren heel veel vis. Bizzenizz dus…

 4. 4

  Het wordt tijd voor een mooie genetische databank vrees ik want de brave burger heeft idd alleen oor voor argumenten die zijn koopkracht aangaan. (it’s the economy stupid) Zelfs die argument worden waardeloos zodra mensen honger krijgen. M.a.w. vette pech voor de vissen en gelijk daarna voor de mensen.

 5. 5

  Dit is nou een VN-klusje: “gewoon” zones instellen waar niet gevist mag worden.. kan de vis zich daar herstellen.. paar marinefregatten eromheen en een torpedo voor elke stroper

  alles wat buiten de zones zwemt mag gevangen worden..

  probleem opgelost..

 6. 6

  Sikbock! Je pleit voor eco-fascisme!

  *Het* voorbeeld van hoe het goed kan gaan is de haringstand in de Noordzee. *Het* voorbeeld van hoe het fout kan gaan is de ineenstorting kabeljauwstand aan de Noordatlatische kust van Canada.

  Er zijn vissoorten die het zeer goed verdragen om bevist te worden (haring) en er zijn er die slecht herstellen van klappen.

  Mocht de zalmstand in de Rijn ooit nog spectaculair groeien dan kan daar misschien ooit weer op gevist worden. En er zijn meer zeer eetbare riviervissen: Houting, Elft. Zoetwatervis vormde ooit het leeuwendeel van onze visvangs. Ik meen zelfs dat zeevissen op de Noordzee pas sinds de achtste, negende eeuw of daaromtrent voorkomt.

  http://www.newscientist.com/article.ns?id=dn6711

 7. 7

  Nog een gedachte over visserij: Je hoort wel eens dat de mesn geen jager-verzamelaar meer is, maar dat is klaarblijkelijk toch niet helemaal waar.

 8. 8

  Voor de kust van Engeland zijn inmiddels al experimenten uitgevoerd met marine reservaten. De ecologie blijkt zich daar behoorlijk snel te herstellen en de toename van de vissen en dergelijke verbreidt zich snel buiten het reservaat.

 9. 10

  Dit soort verhalen doen me altijd denken aan de club van Rome. Hoewel een kern van waarheid, toch niet helemaal juist gebleken.

  Ernstiger is het als je de meest geloofde theorie over de geschiedenis van het Paaseiland (ja, met die beelden) in ogenschouw neemt en dat doortrekt naar een andere schaal. Je begrijpt dan wat er (potentieel) met de Aarde kan gebeuren. Hoewel dit scenario een logische kern bevat, hoeft ook dit niet helemaal zo te lopen.

  Maar wanneer komt het moment dat je moet ingrijpen? Het gebeurt natuurlijk allemaal heel geleiderlijk….. (de kikker in het warme water)

 10. 11

  @Rob

  De club van Rome had het misschien niet volledig bij het rechte eind. Maar voor mij toch meer dan genoeg om nu zoveel jaar later eindelijk een beetje te gaan werken aan een klimaatvriendelijke samenleving.

 11. 12

  @Grobbo

  Er is zelfs een onbedoeld experiment geweest in de geschiedenis. Gedurende de tweede wereldoorlog was de visserij zo goed als onmogelijk: De kabeljauwstand erna was spectaculair.

  After the 1st World War it became obvious that the compulsory stop in fishing during the war had augmented the cod stocks around Iceland. The same experience was obtained after the 2nd World War. No or little fishing during the war resulted in increased yields and stock sizes after the war.

  http://www.ucd.ie/codtrace/codfish.htm

 12. 13

  @Rob

  Dit soort verhalen doen me altijd denken aan de club van Rome. Hoewel een kern van waarheid, toch niet helemaal juist gebleken

  Wat is er dan niet helemaal juist gebleken? En hoe is dat dan gebleken?

 13. 14

  @Pelayo

  De voorspelde trend van uitputting van natuurlijke bronnen zet zich voort, de termijn waarop tekorten zich zouden manifesteren is rekbaar gebleken door technische innovaties en het vinden van nieuwe bronnen. Zo somber was het dus allemaal niet, maar het proces gaat wel degelijk door en houdt ook geen gelijke tred met de aanwas van de wereldbevolking. Er is m.i. nog steeds sprake van roofbouw.

 14. 15

  @Rob

  Ik heb het rapport “Grenzen aan de Groei” gelezen en er staat zo goed als geen voorspelling in voor de huidige tijd.
  Er werd een termijn van “over ongeveer honderd jaar” gebruikt.

 15. 16

  @Pelayo: Ik heb met het Limits to Growth model (World3) gespeeld tijdens mijn studie (TUD) en het viel nogal tegen. De kern van het model bestaat uit slechts 7 differentiaalvergelijkingen waarmee de dynamiek van de gehele aarde en alle mensen wordt gesimuleerd. Gesimuleerde grootheden zijn de omvang van de wereldbevolking, grondstoffen, landbouw, industrie en vervuiling. Het bleek een heidens karwei om de juiste randvoorwaarden en modelparameters (vele tientallen) te verzinnen om geen onzin uit het model te krijgen. In mijn bescheiden mening heeft het model in deze vorm geen enkele voorspellende waarde.

 16. 17

  Mij gaat het erom dat er op grote schaal wordt beweerd dat “de Club van Rome voorspelt heeft dat we in 2000 zonder olie” zouden zitten.

  Het mooie hiervan is dat het volgens mij een zeer goede tracer is om te bepalen of iemand weet waar ie het over heeft of dat ie simpelweg maar een rondzingend verhaal napraat.

 17. 19

  Hun inschatting van de totale wereldolievoorraad was een factor twee te laag als ik het goed heb begrepen..

  Er zullen overigens toch wel meer pogingen zijn gedaan om dergelijke simulaties te maken?

 18. 22

  Tja, veel mensen vinden dat de mens ver verheven is boven het ecosysteem. Dat dat systeem steeds labieler wordt naarmate de biodiversiteit afneemt interesseert ze geen reet. Dus knal ze er maar in, die economische argumenten.

 19. 25

  @23, Mag ik je er dan op wijzen dat vis die van zandgrond afkomstig is niet smaakt (veel te zanderig). Je moet een zoetwatervis hebben die op kleigrond leeft. En dat is er minder veel beschikbaar.

  Maar waarom kweken we de vis niet gewoon in kwekerijen?

 20. 28

  Gewoon overlaten aan de marktwerking dan komt het allemaal vanzelf goed. Ze bedenken wel een apparaat waarmee je vis uit CO2 en ochtendurine kunt maken.

  Sikbock, dat valt mij erg van je tegen, je propageert overheidsingrijpen! ;P

 21. 30

  Volgens mij zijn er drie smaken: ‘het systeem’ omgooien, wachten tot de wal het schip keert of het probleem ‘vereconomiseren’. Dat laatste lijkt me in dit tijdsgewricht en in deze hoek van de wereld de beste (of minst kwade) oplossing.

 22. 31

  Zodra er een shitload geld verdiend kan worden met de productie van zoet water, het planten van gigantische hoeveelheden bos en het beschermen van de oceanen zal het probleem zich vanzelf oplossen.

  Gewoon een marketing vraagstuk ;-)