Quote du Jour | Linkse milieukliek

Brief van Nuon ontvangen: maandbedrag van 150 naar 343 euro. En dat voor een tamelijk kleine twee onder een kap voorzien van vloerisolatie, overal dubbelglas en zonnepanelen. De verhoging alleen al is 10% van mijn netto inkomsten. Met dank aan de linkse milieukliek in Den Haag.

In een ingezonden brief wordt de schuld van de hogere energie rekening bij links gelegd. Toch apart als je weet dat de VVD al sinds 2010 onafgebroken in de regering zit (en ook van 1994 – 2006). Niet echt linkse milieukliek lijkt me zo.

Sterker nog: sinds 1960 regeerde de VVD 46 van de 58 jaar. Dus als iemand de schuld moet krijgen van wat dan ook (zei iemand daar immigratie?), dan is het de VVD en niemand anders.

 1. 1

  Sterker nog: sinds 1960 regeerde de VVD 46 van de 58 jaar.

  hoeveel van die jaren was VVD de grootste partij? op zich wel eens met de stelling – “linkse milieukliek” heeft buiten de grote steden niet veel te vertellen – maar dit is niet het beste bewijs.

 2. 4

  @2: Wellicht was het maandbedrag aanvankelijk te laag en moest iemand altijd al bijbetalen aan het einde van het jaar en heeft Nuon besloten om dit tot een realistischer bedrag te veranderen?

 3. 5

  Altijd weer die beeldvorming. (Groen) Links regeert nooit mee en krijgt wel de schuld van een hoge rekening waarbij het scenario van @4 het meest waarschijnlijk is.

  Dan weten we ook wat GL fout doet. Ze praten te veel en doen te weinig. Want in de praktijk regeert de VVD.

 4. 6

  In plaats VVD kan beter CDA genoemd worden, die hebben meer regeringen gezeten, en meer invloed uitgeoefend.

  Hoewel we bij de VVD de eerste milieuminister Ed Nijpels niet moeten vergeten. Die was voor zijn tijd al behoorlijk ver in groen denken.

  Ik denk dat het uiteindelijk komt omdat de grootverbruikers worden gespaard, de industrie en boeren. En dat dus de burger automatisch opdraait voor de kosten.

 5. 8

  @7.

  Oké, dat is dus een extra betalen, maar komt wel weer bij hunzelf terug. Dat doen ze niet voor de burgers. Extra betalen, zorg maar dat jezelf bezuinig. Ik had toen ik alleen leefde nooit verwarming aan, nu met meerdere mensen huishouding is dat niet meer mogelijk.

 6. 10

  Ik ben vergeten welke reaguurder het was, maar iemand hier maakte er onlangs attent op dat verschillende politiek-ideologische stromingen (progressief-links, nationalistisch-rechts) ‘eigenaar’ zijn van diverse thema’s, doordat ze daar steeds mee geassocieerd worden.

  Progressief-links is eigenaar van het thema milieu, en ze zijn door rechts succesvol geframed als een club die belastingen wil opleggen, dus als de energieprijzen (mede) omhoog gaan vanwege belasting dan ligt dat in de beleving van veel mensen automatisch aan ‘de linkse milieukliek in Den Haag’, ook al wordt het specifieke beleid doorgevoerd door een centrum-rechts kabinet.

  Kun je roepen dat dit dom is en slecht van de Telegraaf dat ze die boodschap verder versterkt, maar beter neem je het GroenLinks en – laten we zeggen – D66 kwalijk dat ze niet behendiger communiceren – al is de vraag waarom die partijen tijd en moeite zouden steken om de framing bij te sturen, aangezien hun kiezers niet bij het volksdeel zitten dat gevoelig is voor deze boodschap.

  Je zult dus eerst iets anders aannemelijk moeten maken, nl. dat er voor GroenLinks en D66 behoorlijke electorale winst te behalen valt als ze lager opgeleiden kunnen overtuigen dat de framing niet klopt, dwz. dat Jan-met-de-pet mogelijk ook wel eens op hen zou kunnen stemmen.

 7. 12

  @8: Ze dragen op die manier ook bij aan de subsidies voor andere projecten (dus die windmolens die alleen maar op subsidie draaien, draaien in feite op de belasting die bedrijven extra betalen op hun energierekening). Maar eigenlijk was #7 een beetje ironisch bedoeld; Ondanks dit kleine stukje “extra belasting” krijgen de grootgebruikers gewoon nog steeds enorme belastingkortingen op hun energieverbuik in vergelijking met jij en ik.

 8. 13

  De verhoging van de energieprijzen wordt o.a. veroorzaakt door wijzigingen in de belastingen. Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2019 hebben Kamerleden moties en amendemenen ingedien om op onderdelen de plannen van het kabinet te veranderen. Voor wat betreft de energieprijzen kwamen er twee voorbij (lees eerst de toelichtingen in de links):

  Amendement van het lid Snels over de belastingvermindering energiebelasting: Met dit amendement wordt de verlaging van de belastingvermindering in de energiebelasting die is opgenomen in het wetsvoorstel Fiscale vergroeningsmaatregelen 2019 teruggedraaid.
  Stemming:
  Voor: GroenLinks, SP. PvdA. PvdD, 50PLUS, DENK
  Tegen: VVD, PVV. CDA, D66, ChristenUnie, SGP, FvD

  Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Beckerman: Dit amendement draait de verlaging van de belastingvrije voet van de energiebelasting terug.
  Stemming:
  Voor: GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, DENK
  Tegen: VVD, PVV, CDA, D66, ChristenUnie, 50PLUS, SGP, FvD

 9. 14

  @10: Ik denk eerder dat Groenlinks in een hoekje zit, met opgetrokken knieen en een omhoog uitgestoken wijsvinger aan de getuite lippen. Nog steeds volkomen verbijsterd dat zulk een rechts kabinet zulk een groen beleid uit aan het voeren is. Hopend dat niemand dit opmerkt.

 10. 15

  @14: eens. groene politiek sluit aan op linkse politiek als het protesteren tegen Shell inhoudt. het wordt een ander verhaal als de eigen achterban – minima en ambtenaren – moet inleveren. denk dat de komende jaren zal blijken dat hogere inkomens en de private sector veel sneller hun energieverbruik en uitstoot terugdringen dan de lagere inkomens en de (semi)publieke sector. vergroening en milieubescherming zal dan weer een “rechts” thema zijn. dat klopt historisch ook: voor eind jaren ’70 waren socialisten juist tegen groene maatregelen (want dat zou afleiden van de klassenstrijd enzo).